Sunteți pe pagina 1din 12

LOCUL DE MUNCĂ NR.

6
ŞOFER CAMIONETA TRANSPORT MORTUAR
11.1. PROCESUL DE MUNCĂ

Procesul de muncă desfasurat de catre şofer are drept scop transportul persoanelor
decedate cu ajutorul camionetelor mortuare.

11.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT

MIJLOACELE DE PRODUCŢIE
- Autovehicul special
- trusă de scule tip auto;
- carburanţi (benzină, motorină);
- lubrifianţi (ulei motor, ulei transmisie, ulei hidraulic, unsori);
- antigel (toxic);
- lichid de frână (toxic);
- electrolit baterii acumulator (soluţie de H2SO4);
- lichid pentru curăţare parbrize;
- dispozitive de suspendare: mecanice şi hidraulice;
- triunghiuri reflectorizante;
- pene de calare;
- monometre pentru verificarea presiunii în pneuri.

SARCINA DE MUNCĂ
- sosirea la serviciu;
- recepţionarea cheilor şi a documentaţiei (foi de parcurs, certificat înmatriculare auto,
talon de verificare a stării tehnice, ordine de deplasare etc.);
- verificarea stării tehnice a autoturismului;
- verifică nivelurile de carburanţi, lubrifianţi, lichid de răcire, lichid de frână şi electrolit în
bateriile de acumulator;
- verifică funcţionarea corectă a instalaţiei electrice, a motorului şi a sistemelor de
frânare şi direcţie;
- alimentează cu carburanţi dacă este cazul;
- completează nivelurile deficitare;
- se prezintă la punctul indicat în documentele primite;
- la sfârşitul parcurgerii itinerarului stabilit se reîntoarce cu autovehicolului la locul de
parcare;
- verifică din nou starea tehnică a autovehicolului;
- predă actele şi cheile de contact şi acces
- raportează toate neregulile întâmpinate pe parcurs sau referitoare la starea tehnică a
autovehiculelor;
- execută lucrări de întreţinere specifice autovehiculelor (spălare, curăţare etc.);
- participă la reparaţii şi revizii tehnice, executând lucrări de complexitate mică şi medie;
Specificaţii tehnice pentru autovehiculele societăţilor de servicii funerare
1. Autovehiculul pentru asistenţă funerară mobilă folosit pentru pregătirea cadavrului va
îndeplini următoarele condiţii:
- este inscripţionat cu însemne specifice activităţii pentru care este utilizat;
- este omologat de către Registrul Auto Român pentru această activitate sau deţine
autorizaţie
- de transport local emisă de către primărie, în baza Legii nr. 92/2007, cu modificările şi
- completările ulterioare;
- este înmatriculat în România, se află în proprietatea unei firme de pompe funebre sau o
- deserveşte în baza unui contract;
- spaţiul interior este obligatoriu să fie închis, fără vizibilitate din exterior, delimitat de
- suprafeţe lavabile şi dezinfectările;
- autovehiculul este prevăzut cu un paravan separator între habitaclul destinat
personalului
- instalaţie de climatizare;
- asigură nivelul 2 de biosecuritate.
2. Autovehiculul mortuar pentru paradă folosit pentru transportul trupului neînsufleţit spre
locul de înhumare va îndeplini următoarele cerinţe:
- habitaclul pentru depozitarea sicriului trebuie să aibă o lungime de minimum 210 cm şi
o lăţime de minimum 90 cm;
- este omologat de către Registrul Auto Român pentru această activitate sau deţine
autorizaţie de transport local emisă de către primărie, în baza Legii nr. 92/2007, cu
modificările şi completările ulterioare;
- este înmatriculat în România, se află în proprietatea unei firme de pompe funebre sau
o deserveşte în baza unui contract;
- spaţiul destinat depozitării sicriului trebuie delimitat de suprafeţe care pot fi
dezinfectate;
- autovehiculul este prevăzut cu un paravan separator între habitaclul destinat sicriului
şi cel destinat pasagerilor din faţă.
MEDIUL DE MUNCĂ
Şoferul îşi desfăşoară activitatea în habitaclul autoturismelor.
Autoturismele sunt prevăzute cu instalatie de climatizare, astfel incat pe timp de vara nu
se impune deschiderea geamurilor pentru racirea habitaclului. Pe timp rece se asigura incalzirea
habitaclului prin intermediul instalatiei de incalzire.
Pe timp de vara , datorita deschiderii geamurilor, la deplasarea pe unele drumuri rurale
sau neamenajate in habitaclu patrund pulberi pneumoconiogene.

11.3. FACTORII DE RISC IDENTIFICAŢI

A. Factori de risc proprii mijloacelor de producţie


 Factori de risc mecanic:
- Organe de maşini în mişcare:
- prindere, antrenare mână sau articole vestimentaţie (mâneci, cravate, fular
etc.) de către transmisiile prin curele ventilator/pompă de apă, curea
distribuţie;
- Lovire de către mijloacele de transport (auto şi/sau CF) în caz de incident rutier;
- Lovire si strivire la explozia postului de transformare amplasat in incinta firmei;
- Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a sistemului de frânare
în mers;
- Rostogoliri de piese, materiale de formă cilindrică sau a roţilor (provenite de la
locurile de muncă învecinate) în atelier în timpul reviziilor şi al reparaţiilor;
- Răsturnare piese, materiale neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate în cazul
lucrului în atelierul de revizii şi reparaţii;
- Proiectare de corpuri sau particule:
- particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii acestuia;
- Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în special la operaţii de
mentenanţă şi la reparaţii;
 Factori de risc termic:
- Temperatură ridicată a unor suprafeţe, atinse accidental la inspecţii şi reparaţii
(galerii sistem evacuare, bloc motor etc.);
- Temperatură coborâtă a suprafeţelor metalice atinse la lucrul în aer liber în
anotimpul rece (scule, dispozitive etc.);
 Factori de risc electric:
- Electrocutare prin atingere directă:
- deteriorarea accidentală a izolaţiilor unor căi de curent, la lucrul cu unelte cu
acţionare electrică, portabile (la reparaţii);
- Electrocutare prin atingere indirecta la deteriorarea circuitelor de legare la
instalaţia de împământare;
 Factori de risc chimic:
- Lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de frână;
- Lucrul cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor de acumulatori – arsură
chimică;
- Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, unsori etc.

B. Factori de risc proprii mediului de muncă


 Factori de risc fizic:
- Temperatură ridicată vara în habitaclul autoturismelor ;
- Curenţi de aer – neetanşeităţi ale habitaclului la unele autoturisme;
- Nivel de iluminare:
- la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de orbire provocat de
folosirea incorectă a luminilor de către participanţii la trafic;
- Calamităţi naturale – trăsnet, inundaţie, alunecări de teren, prăbuşiri de copaci,
seisme;
- Pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele drumuri rurale – la
deschiderea geamurilor pe timp de vara

 Factori de risc chimic:


- Gaze, vapori, aerosoli toxici provenite de la funcţionarea motoarelor termice în
incinta atelierelor.

C. Factori de risc proprii sarcinii de muncă


 Suprasolicitare fizică:
- Efort static, poziţie fixă la parcurgerea traseelor lungi;
 Suprasolicitare psihică:
- Solicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării, decizii dificile în timp scurt –
intervenţii pe baza reflexelor dobândite (efort mai accentuat în cazul deplasării în
condiţii atmosferice grele – ceaţă, ploaie, ninsoare).

D. Factori de risc proprii executantului


 Acţiuni greşite:
- Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a unor medicamente sau într-un
stadiu avansat de oboseală;
- Executarea de manevre nepermise de legislaţia care reglementează circulaţia
pe drumurile publice;
- Circulaţia fără utilizarea centurii de siguranţă;
- Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, instalaţia electrică, instalaţia
de frânare;
- Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea atmosferică;
- Depăşirea a sarcinii maxime admise sau angajarea de discuţii cu pasagerul din
dreapta;
- Întreruperea motorului în rampă şi aducerea manetei de viteze în poziţia neutru
(la coborâre);
- Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, dezechilibrare la deplasarea
pedestră;
 Omisiuni:
- Nerespectarea prevederilor codului rutier.
UNITATEA:
NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 1
ASOCIATIA CONCORDIA ALBINA 11.4. FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE
SECŢIA: MUNCĂ DURATA EXPUNERII: 8 h/sch.
ATELIER AUTO
LOCUL DE MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE: Serviciu
ŞOFER TRANSPORT MORTUAR extern: ing. Simion Valentin; Presedinte:
Anghelescu Ctin. Emil
CONSE- NIVEL
CLASA CLASA
COMPONENTA FACTORI DE FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA PAR-
DE DE
SISTEMULUI DE RISC FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ ŢIAL
GRAVI- PROBA-
MUNCĂ IDENTIFICAŢI (descriere, parametri) PREVI- DE
TATE BILITATE
ZIBILĂ RISC
0 1 2 3 4 5 6
FACTORI DE 1. Organe de maşini în mişcare: DECES 7 1 3
RISC MECANIC - prindere, antrenare mână sau articole vestimentaţie (mâneci,
cravate, fular etc.) de către transmisiile prin curele
ventilator/pompă de apă, curea distributie
2. Lovire de către mijloacele de transport (auto şi/sau CF) DECES 7 2 4
în caz de incident rutier

3. Lovire si strivire la explozia postului de transformare DECES 7 1 3


amplasat in incinta firmei;
MIJLOACE DE
4. Autoblocarea funcţionării mecanismului de direcţie sau a DECES 7 1 3
PRODUCŢIE sistemului de frânare în mers

5.Rostogoliri de piese, materiale de formă cilindrică sau a ITM 45-180 3 2 2


roţilor (provenite de la locurile de muncă învecinate) în zile
atelier în timpul reviziilor şi reparaţiilor

6.Răsturnare piese, materiale, neasigurate împotriva DECES 7 1 3


deplasărilor necontrolate în cazul lucrului în atelierul de revizii
şi reparaţii
0 1 2 3 4 5 6
7.Proiectare de corpuri sau particule: INV gr. III 4 3 4
-particule de parbriz rezultate ca urmare a spargerii
acestuia
8.Tăiere, înţepare la contactul cu suprafeţe periculoase, în ITM 3-45 zile 2 3 2
special la operaţii de mentenanţă şi la reparaţii
FACTORI DE 9.Temperatură ridicată a unor suprafeţe, atinse accidental ITM 3-45 zile 2 4 2
RISC TERMIC la inspecţii şi reparaţii (galerii sistem evacuare, bloc motor
etc.)
10.Temperatură coborâtă a suprafeţelor metalice atinse la ITM 3-45 zile 2 5 3
lucrul în aer liber în anotimpul rece (scule, dispozitive etc.)
FACTORI DE DECES 7 1 3
RISC ELECTRIC 11.Electrocutare prin atingere directă:
- deteriorarea accidentală a izolaţiilor unor căi de curent, la
lucrul cu unelte cu acţionare electrică, portabile (la
reparaţii)

12.Electrocutare prin atingere indirectă la deteriorarea DECES 7 1 3


circuitelor de legare la instalaţia de împământare
FACTORI DE 13.Lucrul cu substanţe toxice – antigel, lichid de frână DECES 7 1 3
RISC CHIMIC 14.Lucrul cu substanţe caustice – electrolitul bateriilor de ITM 45-180 3 4 3
acumulatori – arsură chimică zile
15.Lucrul cu substanţe inflamabile – combustibili, uleiuri, DECES 7 1 3
unsori etc.
MEDIUL 16.Temperatură ridicată vara în habitaclul autoturismelor ; ITM 3-45 zile 2 5 3
DE MUNCĂ 17.Curenţi de aer – neetanşeităţi ale habitaclului la unele ITM 3-45 zile 2 5 3
FACTORI DE autoturisme
RISC FIZIC 18.Nivel de iluminare DECES 7 1 3
- la deplasarea pe timp de noapte intervine fenomenul de
orbire provocat de folosirea incorectă a luminilor de către
participanţii la trafic
19.Calamităţi naturale – trăsnet, inundaţie, alunecări de DECES 7 1 3
teren, prăbuşiri de copaci, seisme
20.Pulberi pneumoconiogene la deplasarea pe unele ITM 3-45 zile 2 5 3
drumuri rurale la deschiderea geamurilor pe timp de vara
FACTORI DE 21.Gaze, vapori, aerosoli toxici provenite de la funcţionarea DECES 7 1 3
RISC CHIMIC motoarelor termice în incinta atelierelor
SUPRASOLICI- ITM 3-45 zile 2 5 3
22.Efort static, poziţie fixă la parcurgerea traseelor lungi
TARE FIZICĂ
SARCINA SUPRASOLICI- 23. Solicitare permanentă a atenţiei în timpul deplasării, ITM 45-180 3 3 3
DE MUNCĂ TARE PSIHICĂ decizii dificile în timp scurt – intervenţii pe baza reflexelor zile
dobândite (efort mai accentuat în cazul deplasării în condiţii
atmosferice grele – ceaţă, ploaie, ninsoare)
ACŢIUNI 24. Circulaţia sub influenţa băuturilor alcoolice, a unor DECES 7 1 3
GREŞITE medicamente sau într-un stadiu avansat de oboseală
25. Executarea de manevre nepermise de legislaţia care DECES 7 1 3
reglementează circulaţia pe drumurile publice
26. Circulaţia fără închiderea centurii de siguranţă DECES 7 1 3
27. Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul de direcţie, DECES 7 1 3
instalaţia electrică, instalaţia de frânare
28. Neadaptarea vitezei la condiţiile de trafic şi la starea DECES 7 1 3
EXECUTANT
atmosferică
29. Depăşirea a sarcinii maxime admise sau angajarea de DECES 7 1 3
discuţii cu pasagerul din dreapta
30. Întreruperea motorului în rampă şi aducerea manetei de DECES 7 1 3
viteze în poziţia neutru (la coborâre)
31. Cădere la acelaşi nivel prin împiedicare, alunecare, ITM 3-45 zile 2 5 3
dezechilibrare la deplasarea pedestră
OMISIUNI 32.Nerespectarea prevederilor codului rutier DECES 7 1 3
Nivelul de risc global al locului de muncă este:

32
 ri Ri
i=1 2(4x4) + 27(3x3) + 3(2x2) 287
Nrg 11 = -------------- = ------------------------------------------------- = --------- = 3,03
32 2x4+ 27x3 + 3x2 95
 ri
i=1
FISA DE MASURI PROPUSE: LOCUL DE MUNCA,, SOFER “
Nr, FACTOR DE RISC NIVEL MASURA PROPUSA
crt. DE
RISC
1 F2-Lovire de către mijloacele de transport 4 Adopatarea unei conduite preventive la circulataia pe drumurile
(auto şi/sau CF) în caz de incident rutier publice

2 F6Proiectare de corpuri sau particule: 4 Dotarea autoturismelor cu parbrize duplex care sa previna
-particule de parbriz rezultate ca urmare spargerea si proiectarea de particule
a spargerii acestuia
3 F1-Organe de maşini în mişcare: 3 Evitarea apropierii de organele de masini aflate in miscare
-prindere, antrenare mână sau articole
vestimentaţie (mâneci, cravate, fular etc.) de
către transmisiile prin curele
ventilator/pompă de apă, curea distributie
4 F3. Lovire si strivire la explozia postului de Corelarea puterii consumate cu cea a transformatorului ;
transformare amplasat in incinta firmei; 3 Verificarea profilactica a echipamentelor electrice din componenta
postului de transformare ;
5 F4-Autoblocarea funcţionării mecanismului 3 Verificarea periodica a sistemulor de directie si franare
de direcţie sau a sistemului de frânare în
mers

6 F6-Răsturnare piese, materiale, 3 Asigurarea pieselor cu ajutorul unor cale


neasigurate împotriva deplasărilor
necontrolate în cazul lucrului în atelierul de
revizii şi reparaţii

7 F11-Electrocutare prin atingere directă: 3 Verificarea periodica a starii tehnice a instalatiilor elelctrice ale
- deteriorarea accidentală a izolaţiilor unor uneltelor portabile
căi de curent, la lucrul cu unelte cu
acţionare electrică, portabile (la reparaţii)
- panouri electrice neasigurate prin încuiere
în atelierul de reparaţii
8 F12-Electrocutare prin atingere indirectă la 3 Verificarea integritatii instalatiei de impamantare si a rezistentei de
deteriorarea circuitelor de legare la instalaţia dispersie a acesteia
de împământare
9 F18.Lucrul cu substanţe inflamabile – 3 Respectarea regimului substantelor inflamabile
combustibili, uleiuri, unsori etc.
10 F19.Calamităţi naturale – trăsnet, inundaţie, 3 Evitarea circularii in conditii meteo nefavorabile
alunecări de teren, prăbuşiri de copaci,
seisme
11 F24. Circulaţia sub influenţa băuturilor 3 Interzicerea conducerii autovehiculelor sub influenta bauturilor
alcoolice, a unor medicamente sau într-un alcoolice sau a oboselii
stadiu avansat de oboseală
12 F25. Executarea de manevre nepermise de 3 Respectarea prevederilor codului rutier
legislaţia care reglementează circulaţia pe
drumurile publice
13 F26. Circulaţia fără închiderea centurii de 3 Utilizarea centurii de siguranta
siguranţă
14 F27. Circulaţia cu defecţiuni la mecanismul 3 Verificarea periodica a sistemulor de directie si franare
de direcţie, instalaţia electrică, instalaţia de
frânare
15 F28. Neadaptarea vitezei la condiţiile de 3 Adapatrea vitezei la conditiile de trafic
trafic şi la starea atmosferică
16 F29. Depăşirea sarcinii maxime admise sau 3 Respectarea prescriptiilor tehnice privind sarcina maxima admisa
angajarea de discuţii cu pasagerul din
dreapta
17 F30. Întreruperea motorului în rampă şi 3 Interzicerea acestei manevre
aducerea manetei de viteze în poziţia neutru
(la coborâre)
18 F32.Nerespectarea prevederilor codului 3 Respectarea prevederilor codului rutier
rutier

SERVICIU EXTERN PRESEDINTE


Ing. SIMION VALENTIN ANGHELESCU CTIN. EMIL

S-ar putea să vă placă și