Sunteți pe pagina 1din 1

ELEMENTE DE FONETICĂ

În general, în limba română o literă transcrie un sunet.


Grupurile de sunete pot nota:
 un sunet care este consoană – c̆ (ce, ci), ğ (ge, gi), k’(che, chi), g’(ghe, ghi);
 două sunete – consoanele c̆ , ğ, k’, g’ + vocalele e și i.
La sfârșit de cuvânt, după consoană apare uneori un i care nu este vocală și se numește i
„șoptit“. ( pomi )
Acest sunet poate să apară și în interiorul cuvintelor compuse, fiindcă este finala unui
cuvânt din care s-a obținut noul termen
Ex. oricând, oricât, câteșitrei, fieșicare

Diftongul este grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală și o semivocală pronunțate în


aceeași silabă.

Diftongul poate fi: ascendent, alcătuit din semivocală + vocală (tŏam-nă);


descendent, alcătuit din vocală + semivocală (raĭ).
Triftongul este grupul de sunete alcătuit dintr-o vocală și două semivocale pronunțate în
aceeași silabă. ( le-oai-ca )
!!!Unele pronume personale și unele forme ale verbului a fi se scriu cu litera e la inițială
și se pronunță cu diftongul ĭe (ĭel, ĭele, ĭeste, ĭeram etc.). Uneori, aceste pronume formează
triftongi: ĭeŭ, ĭeĭ.

Hiatul apare între două vocale alăturate pronunțate în silabe diferite. ( a-le-e )

S-ar putea să vă placă și