Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA ” ANDREI ȘAGUNA”

Anul III Drept, Anul III A.P.


Semestrul II, Anul 2019/2020

DREPTUL MUNCII

Referate

1. Dreptul la muncă, contractul de muncă


2. Contractul individual de muncă
3. Consideraţii teoretice şi practice cu privire la contractul individual de muncă pe durată
determinată
4. Consideraţii teoretice şi practice cu privire la suspendarea de drept şi întrerupere a
contractului individual de muncă
5. Dialogul social. Sindicate. Patronate. Negocierile colective de muncă
6. Consideraţii teoretice şi practice cu privire la condiţiile legale pentru declanşarea şi
desfăşurarea conflictelor de muncă
7. Consideraţii teoretice şi practice cu privire la formarea profesională
8. Sancţionarea disciplinară a salariaţilor
9. Consideraţii teoretice şi practice cu privire la durata timpului de muncă

Bibliografie:
1. Codul muncii – Legea nr. 53/2003, republicată în M.Of. nr. 345 din 18 mai 2011;
2. Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicată în M. Of. nr. 625 din 31.08.2012;
3. ȚICLEA Al., Codul muncii comentat și adnotat cu legislație conexă și jurisprudență
relevantă, Ed. Universul Juridic, 2017;
4. ȚICLEA Al., GEORGESCU L., Dreptul muncii, Editura: Universul Juridic, 2019;
5. ŢICAL G., Dreptul muncii, Note de curs, 2020;