Sunteți pe pagina 1din 3

Criteriul de divizibilitate cu 2:

Un număr este divizibil cu 2 dacă și numai dacă are ultima cifră pară.

Criteriul de divizibilitate cu 3:
Un număr este divizibil cu 3 dacă și numai dacă suma cifrelor numărului este divizibilă cu 3.
Exemplu:

Criteriul de divizibilitate cu 4:
Un număr este divizibil cu 4 dacă și numai dacă ultimele două cifre ale numărului formează
un număr divizibil cu 4.
Exemplu:

Criteriul de divizibilitate cu 5:
Un număr este divizibil cu 5 dacă și numai dacă are ultima cifră 0 sau 5.
Criteriul de divizibilitate cu 9:
Un număr este divizibil cu 9 dacă și numai dacă suma cifrelor numărului este divizibilă cu 9.
Exemplu:

Criteriul de divizibilitate cu 10:


Un număr este divizibil cu 10 dacă și numai dacă are ultima cifră 0.
Exemplu:

Criteriul de divizibilitate cu 25:


Un număr este divizibil cu 25 dacă și numai dacă ultimele două cifre ale numărului
formează un număr divizibil cu 25.
Exemplu
Divizibilitate.

Divizor | Multiplu |Criterii de divizibilitate |


Un număr natural b spunem că este divizor al unui număr natural dacă există un număr natural c astfel
încât  a = b • c' .
Se mai spune ca a este un multiplu al lui b.
Notăm  b|a  şi citim b divide a sau b este divizor al lui a.

Criteriul de divizibilitate cu 2
Un număr natural este divizibil cu 2 dacă ultima cifra este para (0,2,4,6,8).
Ex :{ 30 , 34 ,66 , 38 }
Criteriul de divizibilitate cu 3 (ori 9)
Un număr natural este divizibil cu 3 (ori 9) dacă suma cifrelor sale se divide la 3 (ori 9).
ex. pentru 3: 12372/3=4124; 1+2+3+7+2=15
ex. pentru 9: 1234566/9=137174; 1+2+3+4+5+6+6=27
Criteriul de divizibilitate cu 5
Un nr natural se divide cu 5 daca ultima sa cifra este 0 sau 5,
criteriu de divizivilitate cu 39: este un numar ===Criteriul de divizibilitate cu 10, 100, 1000 etc. Un număr
natural este divizibil cu 10 dacă ultima cifră a sa este 0, cu 100 dacă ultimele două cifre ale sale sunt
00, cu 1000 dacă ultimele trei cifre ale sale sunt 000 

S-ar putea să vă placă și