Sunteți pe pagina 1din 15

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ


GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA

________________________________________________________________________________________

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

„ CĂLĂTORIE ÎN ZONELE POLARE”

NIVELUL I -GRUPA MIJLOCIE

EDUCATOARE: Prof.Vele Claudia


Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.26,Timişoara

______________________________
Str. Teiului, Nr. 3, 300659
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA
Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40 0256 222 717
E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA

________________________________________________________________________________________

DATA: 27.01.2021
GRUPA:Mijlocie
NIVELUL: I
CADRUL DIDACTIC INSPECTAT: Prof. Vele Claudia
TEMA ANUALĂ DE STUDIU:“Când,cum şi de ce se întâmplă?”
TEMA PROIECTULUI TEMATIC: “IARNĂ ALBĂ, CU NINSOARE”
TEMA SĂPTĂMȂNALĂ: Călătorie în zonele polare
TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea de cunoştiinţe, exersarea de priceperi şi deprinderi;
MIJLOACE DE REALIZARE:Activitate integrată (ALA+ADE)
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:
ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP) :

 ÎNTȂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: “Prietenii de la Polul Nord!”


 RUTINE: “Un prieten la nevoie se cunoaşte” (deprinderea de a ajuta o persoană)
 TRANZIŢII: “Bat din palme uite aşa!”- *Dansul Pinguinilor*
ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE):
 DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE (DLC) - „POVESTEA URSULUI CAFENIU”-
lectura educatoarei
 DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV (DEC) -„URSULEŢUL CAFENIU” – pictură
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢILOR MONODISCIPLINARE:
ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA 1):
 BIBLIOTECĂ:"Focile jucăuşe"-exerciţiu grafic
 ȘTIINȚĂ:“Recunoaşte animalele polare”-fişă de lucru
https://www.liveworksheets.com/nv1499380bp
 JOC DE MASĂ:“Animale polare”-puzzle
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0b475e799856
ACTIVITĂŢI LIBERALESE (ALA 2):–,,Dansul statuilor”
______________________________
Str. Teiului, Nr. 3, 300659
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA
Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40 0256 222 717
E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA

________________________________________________________________________________________

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


A2. Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării
B1. Interacțiuni cu adulții și cu copiii de vârste apropiate
B3. Conceptul de sine
B4. Autocontrol și expresivitate emoțională
C1. Curiozitate, interes și inițiativă în învățare
C2. Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
C3. Activare și manifestare a potențialului creativ
D1. Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute
D3. Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute
E1. Relații, operații și deducții logice în mediul apropiat
E2. Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și cunoașterea
mediului apropiat
E3. Caracteristici structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare

COMPORTAMENTE VIZATE :

 Îşi coordonează muşchii în desfăşurarea unor activităţi diversificate, specifice vârstei


 Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale
 Manifestă creativitate în activități diverse
 Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
 Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea și învăţarea în situații noi

______________________________
Str. Teiului, Nr. 3, 300659
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA
Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40 0256 222 717
E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA

________________________________________________________________________________________
 Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălţime, lungime,
volum.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
ADP-ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ:
- Să utilizeze formula de salut adecvată momentului;
- Să adopte un comportament adecvat în timpul salutului;

ALA 1-ACTIVITĂŢI LIBER ALESE:


BIBLIOTECĂ:"Focile jucăuşe"-exerciţiu grafic
* să adopte o poziţie corectă în timpul scrisului
* să traseze corect conturul animalelor din imagini, respectând punctele trasate<
* să lucreze curat şi îngrijit.
STRATEGII DIDACTICE

Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul.

Materiale didactice: fişă de lucru,creion grafic.

Forme de organizare: individual.

ȘTIINȚĂ:“Recunoaşte animalele polare”- fişă de lucru


* să recunoască animalele reprezentate în imagini
* să denumească animalele reprezentate în imagini
* să aşeze pe gheţar doar animalele polare.
STRATEGII DIDACTICE

Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul.

Materiale didactice: fişă de lucru,creion

______________________________
Str. Teiului, Nr. 3, 300659
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA
Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40 0256 222 717
E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA

________________________________________________________________________________________
Forme de organizare: individual.

JOC DE MASĂ:“Animale polare”-puzzle


* să urmărească cu atenție explicațiile educatoarei.
* să execute sarcinile de lucru cu atenție
* să întregească imaginea dată.

STRATEG
II DIDACTICE
Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, exerciţiul.

Materiale didactice: imagine puzzle.

Forme de organizare: individual.

ADE- DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE (DLC)- „Povestea ursuleţului cafeniu”-lectura


educatoarei:
* să asculte cu atenţie conţinutul şi imaginile poveşti;
* să enumere cel puţin 3 personaje,din cele prezentate în poveste;
* să recunoască personajul principal din povestea prezentată;
* să răspundă la cel puţin 5 întrebări din cele 6 adresate;
* să răspundă corect gramatical la întrebările adresate;
* să spună cu cuvintele lor învăţătura poveştii.
STRATEGII DIDACTICE

Metode şi procedee didactice: conversaţia, expunerea, explicaţia, explozia stelară.

Materiale didactice: imagini din poveste, panou.

Forme de organizare: individual,colectiv.

ADE-DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV (DEC) - „Ursuleţul cafeniu” – pictură


* să identifice materialele necesare activității de pictură;
* să utilizeze corect instrumentele de lucru şi materialele de lucru;
______________________________
Str. Teiului, Nr. 3, 300659
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA
Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40 0256 222 717
E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA

________________________________________________________________________________________
* să redea prin pictură tema propusă;
* să lucreze curat și îngrijit.
STRATEGII DIDACTICE

Metode şi procedee didactice: conversaţia, expunerea, explicaţia,demonstraţia.

Materiale didactice: imagine cu ursuleţ,acuarele,pensulă,recipient apă,şerveţel.

Forme de organizare: individual.

ALA 2- ACTIVITĂŢI LIBER ALESE -,, Dansul statuilor”- joc de mişcare


* să-şi coordoneze mişcările corpului in functie de ceea ce i se cere;
* să asculte cu atenţie melodia şi să se oprească atunci când se opreşte;
* să participe cu interes, într-o atmosferă destinsă şi plăcută.
STRATEGII DIDACTICE

Metode şi procedee didactice: conversaţia, explicaţia, demonstraţia.

Materiale didactice: melodie dansul statuilor.

Forme de organizare:colectiv.

BIBLIOGRAFIE:

 Curriculum pentru educație timpurie, 2019


 Suport pentru explicarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează
curriculumul pentru educație timpurie, 2019
 Aplicaţii ale metodei proiectelor (2008) – ediţie revizuită în conformitate cu noul curriculum,
Editura CD Press
 Activitatea integrată din grădiniţă – Ghid pentru cadrele didactice din învăţămȃntul preuniversitar
(2008), DPH, Bucureşti
 Preda, V. (coord.) (2009) Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Ed.
Gheorghe-Cȃrţu Alexandru, Craiova

______________________________
Str. Teiului, Nr. 3, 300659
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA
Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40 0256 222 717
E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA

________________________________________________________________________________________

SCENARIUL ACTIVITĂȚII

I .MOMENT ORGANIZATORIC
Se vor asigura condiţiile optime pentru desfăşurarea activităţii :
-aerisirea sălii de grupă;
-aranjarea mobilierului la centrele de interes şi pentru activitățile pe domenii experiențiale;
- pregătirea materialelor.

II.ADP : Întâlnirea de dimineaţă

Activitatea începe cu ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ, parcurgând cele patru momente


importante:

 SALUTUL debutează cu un cântecel: Bună dimineaţa,dragă grădiniţă, / Un băiat ţi-aduce


mama / Şi-are şi-o fetiţă/ Eu sunt cel mai mare,vezi că-mi şade bine /Dar nici eu nu-s
mititică,uităte la mine!”
 CALENDARUL NATURII: Se va purta o scurtă conversaţie cu copiii pe baza calendarului,
stabilindu-se anotimpul, ziua, luna, data calendaristică, starea vremii, etc.
 PREZENŢA COPIILOR: se va face o prezenţă a tuturor copiilor pentru a vedea cine este
prezent şi cine este absent în acea zi la grădiniţă.
 ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI: Se va realiza prin jocul "Cubul de gheaţă al emoţiilor", cu
ajutorul formulei magice "Cubul se învvârteşte,cubul se rostogoleşte şi spre.....porneşte".Cubul
va circula pe la fiecare copil,copii îşi expun starea de spirit (vesel,trist,posomorât,etc).
lll.NOUTATEA ZILEI: Captarea atenţiei
Se v-a face printr-o scrisoare adusă de ursuleţul Martinel, în care acesta doreşte să le prezinte
copiilor o întâmplare din viaţa sa.

______________________________
Str. Teiului, Nr. 3, 300659
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA
Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40 0256 222 717
E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA

________________________________________________________________________________________
"Ursuleţul Marinică,a venit să vă prezinte povestea lui, să vă spună ce a păţit în momentul în care
a ajuns în zonele polare. Pentru a-i înţelege povestea,trebuie să fiţi foarte atenţi,dar înainte de a
asculta povestea, trebuie mai întâi să lucraţi la centrul Bibliotecă,Ştiinţe şi Joc de masă.."

Dragi copii,

Aș dori să vă spun o poveste care s-a întâmplat în viaţa mea, iar mai apoi să ne jucăm astăzi
împreună. Eu v-am trimis o cutie magică în care veți găsi multe surprize și pe care le veți descoperi
în timp ce ne vom juca. Doresc să aflu de la voi dacă v-au plăcut jocurile propuse de mine şi ce a-ţi
ănţeles voi din povestea mea
Aștept din partea voastră să îmi faceți multe surprize frumoase și să răspundeți cu atenție la
întrebările mele. Pentru munca voastră şi la sfârşitul activităţilor,eu vă voi oferi alte surprize.

Cu drag,
Ursuleţul Martinel (ursuleţul cafeniu)

Momentul de mișcare : Dansul pinguinilor

IV. ANUNȚAREA TEMEI ȘI A OBIECTIVELOR

Anunţ tema zilei


Se anunţă copiii că astăzi vor fi ajutoarele Ursuleţului Martinel şi de aceea trebuie să fie
atenți pentru a îndeplini sarcinile acestuia.Înainte de aprezenta centrele,cei mici sunt împărţiţi pe

______________________________
Str. Teiului, Nr. 3, 300659
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA
Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40 0256 222 717
E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA

________________________________________________________________________________________
grupe, Grupa Ursuleţilor, Grupa Pinguinilor, Grupa Focilor.Fiecarea grupa repărezintă câte un
centru. Copii sunt împărţiţi câte 6 la un centru,unde la Știință vor rezolva o fișă de lucru , la centrul
Joc de masă vor face un puzzle, iar la centru Bibliotecă vor trasa conturul focilor,apoi la sfârșit
fiecare copil care a respectat sarcina de lucru va fi recompensat. Apoi vor asculta o poveste şi vor
picta,iar la sfârşit se vor juca un jos de mişcare.
V. DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII

Captarea atenţiei :

Se va realiza prin desfacerea cutiei surpriză adusă de la Ursuleţul Martinel, unde copiii vor descoperi
un ursuleţ și imaginile pentru susținerea poveștii,materiale pregătite pentru activităţi,dar şi o
recompensă.

Li se prezintă copiilor centrele la care urmează să-şi desfăşoare activitatea,carcinile de


lucru, iar mai apoi se intuieşte materialul aflat la fiecare sector. Copiii, vor trece la centrele la care au
fost împărţiţi în funcţie de ecusoanele pe care le-au primit de la ursuleţul Martinel şi anume,Grupa
Ursuleţilor,Grupa Pinguinilor şi grupa Focilor.Grupa Focilor, trece la centru Bibliotecă, unde trebuie
să trasese conturul focilor ,pe linia punctată,folosind un creion grafic.Grupa Ursuleţilor, trece la
centru Joc de masa,unde realizează un puzzle cu animale din zonele polare.Se explică și se
demonstrează modul de lucru, la urarea Spor la treabă ! , copiii încep să potrivească părțile
componente ale puzzle-lui.

,iar cei de la grupa Pinguinilor, trec la centru Ştiinţă,unde trebuie să rezolve nişte sarcini de pe o fişă.

Copii care termină sarcinile de la un centru,prin rotaţie se duc la alt centru,astfel fiecare
copil,participă la aproximativ toate activităţile de la centre.

Prin tranziţia "Bat din palme,clap,clap,clap.....",aceştia se duc la baie, iar mai apoi se
aşează pe scăunelele deja pregătite de educatoare,sub formă de semicerc,unde vor asculta Povestea
Ursuleţului cafeniu,pe care educatoarea le-o spune,prezentând în acelaşi moment,imagini din
poveste, care îi ajută pe copiii şă înţeleagă mai bine,mesajul poveştii. La sfârşit se explică cuvintele
necunoscute,cum ar fi: imaculată (fără pată);tângui (a se plânge); îngâmfaţi(încrezuţi); sloi (bloc de
gheaţă); batjocorească (a face de ruşine).

______________________________
Str. Teiului, Nr. 3, 300659
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA
Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40 0256 222 717
E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA

________________________________________________________________________________________
Asigurarea feedback-ului se face prin răspunsurile celor mici,la întrebările adresate de
educatoare,pe baza poveştii.

1.Unde a plecat ursuleţul cafeniu? (Ursuleţul cafeniu a plecat la Polul Nord să


vadă cum trăiesc şi alţi urşi).
2.De ce nu l-au plăcut focile şi urşii polari,pe ursuleţul cafeniu? (Focile şi urşii
polari nu l-au plăcut,pentru că spuneau că este murdar).
3.Ce i-a spus pinguinul, să facă pentru a fi acceptat de urşii polari?(Pinguinul i-a
spus să se săpunească din cap până în picioare, ca să devină şi el alb).
4.Ce au făcut urşii polari,când l-au văzut tot alb din cap până în picioare? (Urşii
polari l-au chemat să se joace cu ei).
5.Când s-au oprit din joacă,urşii polari şi ursuleţul cafeniu? (Aceştia s-au oprit
din joacă în momentul în care un bloc mare de gheaţă i-a lovit şi au sărit
aproape toţi în apă).
6. Cine l-a salvat pe puiul de urs polar căzut în apa îngheţată?( Ursuleţul cafeniu
l-a salvat pe puiul de urs polar)
7.Ce se întâmplă cu ursuleţul cafeniu, după ce iasă din apă si urşi polari observă
că nu mai are culoarea albă?(Ursuleţul cafeniu este acceptat de ursii polari şi
rămâne pentru ceva timp cu ei).

Vom identifica mesajul ce se desprinde din acestă poveste și vom reproduce momentele
principale pe baza imaginilor.

Tranziție : ”Dansul pinguinilor”

DEC –,,Ursuleţul Cafeniu”-Pictură

.Fiecare copil are pe masă o foaie A4 cu un ursuleţ, acuarele, pensulă, pahar apă,şerveţel.Vom picta
ursuleţul cafeniu,folosind culoarea maro. Se prezintă şi modelul educatoarei şi se explică tehnica de
lucru.

Înainte de a începe să lucreze , cei mici se pregătesc să încălzească mușchii mânuțelor:

______________________________
Str. Teiului, Nr. 3, 300659
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA
Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40 0256 222 717
E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA

________________________________________________________________________________________
-cantăm la pian,bate vântul,plouă,morişca,etc

Executarea temei de către copii

Pe fondul melodiei Dansul pinguinilor,copiii pictează ursuleţul cafeniu.

Educatoarea supraveghează lucrul copiilor, acordând ajutor acolo unde va fi necesar.Se


aminteşte înainte cu cinci minute de încheierea lucrului, că se apropie de sfârșit,iar apoi se anunţă
încetarea lucrului și copiii vor veni pe rînd și vor așeza la centrul tematic picturile realizate de ei .

Evaluarea

Cu ajutorul metodei Turul Galeriei, copiii vor observa toate lucrările, le vor analiza
împreună cu educatoarea și vor organiza o expoziție de lucrări,pentru Ursuleţul Martinel,care le
mulțumeşte celor mici pentru implicarea la activităţi şi le oferă recompense.

ALA II : “Dansul statuiilor”-JOC DE MIŞCARE

Copiii se ridică în picioare,apoi educatoarea le explică regulile jocului.Aceasta le pune o melodie cu


text şi cânt,unde aceştia trebuie să se ia dupa ursuleţul,pinguinul şi vulpea care dansează şi cântă,iar
mai apoi când se aude cuvântul statuile,copiii, trebuie să se oprească din dansat şi să nu se mişte.Cei
care se mişcă,iasă din joc.

Se face jocul de probă,iar mai apoi se trece la executarea jocului propriu-zis.

ÎNCHEIEREA ACTIVITĂȚII

Activitatea zilei se va încheia cu adunarea copiilor în semicerc. Aici, copiii își vor aminti
activitățile zilei. Vor fi solicitați să-și exprime părerea despre activitatea preferată a zilei sau despre
activitatea care le-a rămas imprimată în minte.

Acum că aţi rezolvat toate sarcinile ursuleţului cafeniu,acesta,va lăsat câteva daruri pentru că
aţi fost curajoşi şi harnici şi aţi adus sarcinile la bun sfârșit.
Se fac aprecieri asupra modului de desfăşurare al activităţii şi participarea copiilor în realizarea
sarcinilor transmise pe parcursul zilei.
______________________________
Str. Teiului, Nr. 3, 300659
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA
Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40 0256 222 717
E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA

________________________________________________________________________________________
Se împart recompensele copiilor.
Ziua se încheie cu MOMENTUL DE MIŞCARE menit să îi relaxeze pe copii,şi anume copiii
dansează liber pe cântece de grădiniţă -Dansează cu noi! -moment de euritmie.
ANEXA 1- ŞTIINĂ

______________________________
Str. Teiului, Nr. 3, 300659
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA
Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40 0256 222 717
E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA

________________________________________________________________________________________

Anexa 2-JOC DE MASĂ puzzle

______________________________
Str. Teiului, Nr. 3, 300659
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA
Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40 0256 222 717
E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA

________________________________________________________________________________________

______________________________
Str. Teiului, Nr. 3, 300659
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA
Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40 0256 222 717
E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com
MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN TIMIȘ
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 26 TIMIȘOARA

________________________________________________________________________________________
ANEXA 3-BIBLIOTECA

______________________________
Str. Teiului, Nr. 3, 300659
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMÂNIA
Tel. +40 0256 226 307, Fax. +40 0256 222 717
E – mail: gradinitapp26timisoara@yahoo.com