Sunteți pe pagina 1din 1

1

FIŞĂ DE LUCRU

1. Recunoaşteţi tipurile de micrometre din figurile de mai jos şi numiţi părţile componente.

2. Completaţi tabelul de mai jos, ce reprezintă colelaţia dintre pasul şurubului, deplasarea tijei şi
diviziunile scării gradate (explicaţi rezultatele).

Pasul şurubului Deplasarea tijei şurubului Număr diviziuni pe scară Valoare diviziune pe scară
micrometric micrometric
0,5 mm 50 0,01 mm
1 mm 1 mm 100

3. Dimensiunea efectivă a unei piese măsurată cu micrometrul cu domeniul de măsurare 0-25 mm are
19,35 mm. Reprezentaţi grafic partea de citire a micrometrului în poziţia corespunzătoare citirii acestei
valori.

4. Efectuaţi citirile pentru următoarele măsurători cu micrometrul:

ing. Flavia Damian Mă sură ri tehnice