Sunteți pe pagina 1din 1

9 8 7 6 5

10

3 1

Legendă
1 – laborator chimie
2 – Magazie substanțe chimice
3 – Magazie materiale tehnologii
4 – Grup sanitar băieți
5, 10 – Casa scării
6 – 9 Săli de clasa
Sens de evacuare

Stingător portativ LICEUL VĂLENI SCHIȚĂ OBIECTIV


PLAN ETAJ