Sunteți pe pagina 1din 9

Capitolul 9- EPUISMENTE

9.1. Tipuri de epuismente si utilizarea lor


Epuismente indirecte Epuismente directe
- pompare directa apa - coborare N.A.S. cu puturi filtrante / filtre
- afluxul de apa subterana mic aciculare
- h  - asigurare conditii de lucru in uscat
- ∄ strat permeabil sub presiune sub fundul - inclusiv conditii hidrogeologice
sapaturii  ∄ pericol instabilitate sapatura complicate + depresiuni h 

Fig.1- Epuismente indirecte Fig.2- Epuismente directe


Capitolul 9- EPUISMENTE

Fig.3- Evacuarea apei din


sapatura cu epuismente directe

Alegere mod de executie epuismente = f(hidrogeologie)


DACA + problema economica → preferinta + posibilitate evacuare directa apa din groapa
de fundatie
K = 10-9 m/s ………… aflux de apa neglijabil
K = 10-9 – 10-7 m/s ………… epuismente directe pompare intermitenta
Criterii orientative K = 10-7 – 10-4 m/s ………… epuismente directe / filtre aciculare
functie de K teren K = 10-4 – 10-1 m/s ………… epuismente directe / puturi filtrante
K > 10-1 m/s ………… evacuare posibila pentru denivelari mici →
alte masuri de creere a incintei impermeabile (palplanse, chesoane, etc.)
Capitolul 9- Epuismente directe
9.2. Epuismente directe

Fig.4- Filtru invers

 Coborare cota sapatura sub N.A.S. + protejare excavatii cu retele de santuri de drenaj
 Captare + dirijare ape spre puturile colectoare + evacuare prin pompare directa
 Avansare sapatura + adancire santuri / realizare retele de drenare la nivelele succesive
 Adancime sant de drenaj colector = 0,5 – 1 m = f(caracteristici pamant + conditii drenaj)
 Adancimea puturilor colectoare = minim 1 m sub fundul sapaturii + sectiune mare
 Aflux de apa este foarte mare + pamanturi cu particole fine → construire filtru invers
Capitolul 9- Epuismente directe

Pregatire lucrarilor de pompare


 Numar + tip de pompe = f(Qapa infiltratie , Hgroapa fundatie , distanta pompare apa)
 Mai multe pompe cu Q mic

Alegerea tipurilor de pompe


 Pompe centrifuge → ape curate putin murdare
 Pompe cu diafragma → ape murdare care antreneaza namol / chiar nisip

Q apa / 1 m3 suprafata a fundului gropii

Nisipuri fine …………….. 0,16 m3/h


Nisipuri mijlocii …………….. 0,24 m3/h
Nisipuri mari …………….. 0,20 – 0,36 m3/h
Nisipuri fisurate …………….. 0,15 – 0,25 m3/h

Qtotal pompe instalate = 15 Qnecesar calculat → asigurare randament necesar


Capacitatea de pompare
- initial Q pompat = 2 – 3 Qcalculat
- prima instalare Q = 1,5 Qcalculat
Dirijare apa pompata din sapatura de fundatie → distanta mare de groapa de fundatie
Functionare continua a instalatiei de pompare
Capitolul 9- Epuismente indirecte
9.3. Epuismente indirecte

Fig.5- Dispunerea etajata a


filtrelor aciculare

Sisteme de executie epuismente indirecte


 puturi filtrante
 filtre aciculare amplasate in afara conturului excavatiei pe unul / m.m. randuri
H coborare N.A.S. = 4 – 5 m
H > - m → filtre etajat pe 2 nivele
Capitolul 9- Epuismente indirecte

Fig.6- Puturi filtrante

coloana filtranta
coloana de absorbtie cu sorb
clapeta / pompa submersibila
+/- instalatii de automatizare si reglaj

Hput = 8 - 10 m

Distanta intre puturi = 5 – 15 m


 Denivelare = 2 – 5 m

Conditii hidrogeologice speciale


→ puturi de H +  mare
 Denivelari = 10 – 20 m
Capitolul 9- Epuismente – Calculul epuismentelor
9.4. Calculul epuismentelor
Calcul epuismente → TEOREMA SUPRAPUNERII EFECTELOR PUTURILOR
→ relatii de calcul  denivelare = f(caracteristici hidrogeologice, geometrice)

Ansamblu puturi → 1 put raza R0 Relatii de calcul de tip Dupuit


A
R0  [m] k – coeficient de permeabilitate [m/zi]

H – adancime [m]

Debit calculat s0 – denivelare necesara [m]


R – raza de influenta a putului
k
Q
R
2 H  s0 s0 [m3 / zi]
ln R  3000 s0 k [m]
R0

K
Capacitate de captare a unui singur put al q  2  hf [m3 / zi]
15
coloanei filtrante hf
K → m/s
Q
n
Numar de puturi necesare q
Capitolul 9- Epuismente – Calculul epuismentelor
Puturi imperfecte → Qnecesar evacuat (s0) > 20 % Qcalculat
Teren cu infiltratii  apa → masuri speciale de inchidere a stratului
 pereti de palplanse
 ecrane de beton
 voaluri de injectie
 folosirea excavatiei sub apa
 chesoane deschise / aer comprimat
Filtrele aciculare = puturi cu diametru mic  7,5 - 10 cm infipte in teren prin jet de apa la
h = 10 – 12 m

Fig.7- Detalii filtru acicular Fig.8- Epuisment indirect cu sistem cu filtru acicular
Capitolul 9- Epuismente – Drenaje
9.5. Drenaje
DRENAJE = lucrari cu caracter definitiv folosite pentru coborarea gravitationala a N.A.S.
 indepartare exces umiditate de la partea superioara / din adancime
Utilizare: constructii civile si industriale, drumuri, cai ferate, tunele, gospodarie
comunala, imbunatatiri funciare, etc.

Clasificare drenaj

Drenaj vertical
Drenaj orizontal
Drenaj vertical cu grupuri de puturi

 suprafete intinse  coborare N.A.F. in zona unui obiectiv izolat


 eliminare exces umiditate  facilitare executie excavatii adanci
 retea de drenuri absorbante →
descarcare in colectoare deschise
/ inchise Drenaj vertical cu siruri de puturi

 interceptare aflux de apa subterana


 amplasare L diguri de contur acumulari, terase / L zone depresionare din incinta