Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA

FACULTATEA ȘTIINȚE SOCIALE ȘI ALE EDUCAȚIEI


CATEDRA ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI SOCIOLOGIE „NICOLAE SALI”

Modulul: Pedagogia socială - teorie şi aplicaţii – 2

Disciplina: Intervenţia în pedagogia socială

LUCRARE PRACTICĂ:

„Activități de socializare pentru grupuri de copii și tineri în situații de risc”

Chișinău 2021

1
1.Bagheta Magică

Obiectiv - a dezvolta abilitãþi de comunicare și a evidenția


importanța dreptului la opinie
Vârsta participanþilor - de la 7 ani
Mãrimea grupului - 25 persoane
Durata - 10 minute
Materiale - o baghetã (poate fi improvizatã)
- varianta prescurtatã a CDC

Desfãșurare
1. Aranjaþi participanþii în cerc și povestiþi-le urmãtoarea istorie: „Indienii
sunt un popor originar din America. Ei aveau o metodã originalã de a se
asculta unul pe altul atunci când se adunau pentru a discuta problemele
tribului. Aceastã metodã permitea fiecãruia sã-și expunã opinia cu ajutorul unei
baghete: avea dreptul sã vorbeascã doar persoana care în acel
moment þinea în mânã un bețișor special, iar ceilalți o ascultau. Dupã ce
termina ce avea de spus, vorbitorul transmitea bagheta vecinului și așa
mai departe. Cei care nu doreau sã participe la discuție, transmiteau bagheta
urmãtorului. În așa mod indienii din America discutau despre problemele lor.
2. Pentru a demonstra copiilor cum funcþioneazã metoda, animatorul ia
primul bagheta și povestește ceva despre sine, de exemplu, despre ceea
ce îi place, apoi o transmite vecinului, în direcþia acelor ceasornicului.
3. Discuþia continuã pânã când bagheta ajunge din nou la animator.
4. Dupã ce fiecare a vorbit, se citește art. 12 din CDC.

2.Alege cuvintul potrivit


Obiective - a face cunoștință cu CDC
Vârsta participanþilor - de la 8 ani
Mãrimea grupului - 20-30 persoane
Durata - 30-35 minute
Materiale - fișa Articole în care lipsește cuvântul-cheie, CDC

Instrucțiuni

1. Împărțiți participanții în echipe a câte 4-5 persoane.


2. Repartizați fiecărei echipe cîte o fișă cu un articol din Convenție.
În articol lipsește cuvântul care exprimă esența lui.
3. Timp de 5-10 minute echipele caută articolul în Convenție.
4. Pe rând, anunțați echipelor cuvintele care lipsesc în fișe, întrebând
participanþii în felul următor: Cine are nevoie de cuvântul viață?
5. Echipa căreia îi lipsește cuvântul dat citește întregul text al articolului.

2
De exemplu, Articolul 6. Statele părți recunosc că orice copil are dreptul inerent la
viață.
6. Exercițiul continuă până când vor fi numite toate cuvintele-cheie.

3.Dorinți și necesități
Obiective - a-i ajuta pe participanți să facă distincție între dorințe și necesități
- a le sugera ideea că drepturile, de fapt, sunt niște necesități de bază ale oamenilor
Vârsta participanþilor - de la 12 ani
Mărimea grupului - 25 persoane
Durata - 30 minute pentru fiecare variantă
Materiale - set de fișe Dorințe și necesități pentru fiecare echipă
- 4 fișe curate pentru fiecare echipã
- CDC

Instrucțiuni
1.Grupați copii câte doi și repartizați fiecărei perechi un set de fișe Dorințe și
necesități, tăiate în prealabil.

2. Propuneți participanților să-și imagineze că în þara lor a fost ales un alt


guvern.Acest guvern vrea să-i asigure pe toți copiii cu cele mai importante lucruri
pe care aceștia le doresc și de care au nevoie. Fișele reprezintă lista întocmită de
guvernanți.Oficialitățile doresc ca înșiți copiii să adauge unele lucruri care lipsesc
în lista lor. Rugați-i să decidă împreună care ar fi acele patru lucruri și să le înscrie
în fișele curate.

3. Anunțați grupurile că din motive politice și economice guvernul dispune de un


buget care poate să asigure doar 16 lucruri din 24 care sunt în listă.Rugați
participanții să decidă care sunt acele 8 lucruri de care ei se pot lipsi. Fișele
eliminate sunt restituite animatorului.

4. Anunțați perechile că din aceleași cauze bugetul guvernului a fost redus și acum
vor putea fi asigurate doar 10 lucruri, adicã cu 6 mai puține.Rugați-i pe participanți
să decidă care alte 6 fișe vor fi eliminate.

5. Anunțați perechile că din cauza acelorași probleme bugetul noului guvern poate
asigura doar 6 lucruri de pe listă, adică cu 4 mai puțin.Perechile trebuie să decidă
din nou la care alte 4 lucruri ei pot renunța.

3
4.Țara imaginară

Obiective - a prezenta participanþilor DUDO

- a demonstra cã documentele privind drepturile omului sunt bazate pe necesitãþile


vitale ale

oamenilor și că noi prețuim anumite drepturi mai mult decât altele, în funcție de
circumstanțe,

dar, cu toate acestea, fiecare drept este important.

Vârsta participanþilor - de la 14 ani


Mărimea grupului - 30 persoane
Durata - 75 minute
Materiale - coli mari de hârtie, creioane colorate sau carioca,DUDO

Instrucțiuni
1. Împărțiții elevii în grupuri a câte 6 persoane.
2. Citiți următorul scenariu: „Imaginați-vă că undeva departe, peste mări și țări,
există o þară despre care nu știe nimeni și care este absolut nepopulată.Este o þară
frumoasă și mare, cu păduri,lacuri și râuri,cu aer proaspăt și curat și în care nu
existã reguli sau legi. Voi reprezentați un grup de tineri care primul va păși în
această þară și care, evident, va trebui să stabiliți niște reguli sau legi care să-i
trateze pe toți într-un mod egal și echitabil, astfel ca nimeni din aceastã þară să nu
fie discriminat. Trebuie să faceți aceasta în cel mai onest mod, pentru cã nimeni
din voi nu știe ce poziție sociala va avea pe viitor în aceastã þară.
3. Fiecare participant numește câte trei drepturi care, după părerea lui, trebuie
garantate fiecărui cetățean al acestei țări.
4. Membrii grupului discută aceste drepturi sau reguli și selectează 10 drepturi
care, în opinia tuturor membrilor grupului, sunt cele mai importante, după care le
înscriu pe coala lor de hârtie.
5. Puteți propune grupurilor să dea o denumire țării lor și să-i facă o stemă care s-o
reprezinte.
6. Fiecare grup alege un reprezentant care va prezenta țara și lista sa de drepturi. În
timp ce grupurile își prezintă listele, animatorul întocmește o listă complementară
care va cuprinde toate drepturile propuse de grupuri.În cazul în care drepturile se
repetã, se înscriu doar o singurã datã, dar sunt marcate cu un semn de fiecare datã
când sunt numite din nou.
7. După ce toate grupurile și-au prezentat țările, se stabilește care drepturi de pe
4
lista complementară coincid și care se contrazic.
8. Grupați cu ajutorul participanților drepturile de pe lista complementară în câteva
categorii (de exemplu, drepturi la viață, familie, libertate etc.).
9. Comparați împreună lista complementarã cu DUDO. Ce deosebiri și coincidențe
ați observat?

5.Lăsați-mă să spun
Obiectiv - a arăta interferența dreptului la libera exprimare a opiniei de cãtre
persoanele fizice și stat
Vârsta participanþilor - de la 16 ani
Mãrimea grupului - 25 persoane
Durata - 90 minute
Materiale - DUDO, fișa Informația cu privire la cenzură

Instrucțiuni
1. Rugați participanții sã-și imagineze că sunt jurnaliști independenți și sarcina lor
este sã scrie un articol pentru ziarul local. Propuneți-le sã scrie despre ceea ce nu le
place în localitatea lor. Spuneți-le că conținutul acestor articole nu va fi divulgat
persoanelor din afara clasei și asigurațivă că așa se va întâmpla.

2. Dupã ce au scris articolele, împărțiți participanții în perechi și propunețile să


facă schimb de articole.
3. Fiecare va fi în rolul de redactor-șef al ziarului.Să presupunem că redactorul-ef a
primit un articol care, după părerea lui, nu va fi pe placul primarului și al
autorităților locale. Propuneți-i sã redacteze acele părți ale articolului, care, după
părerea lui, sunt periculoase. Redactorul-șef este în drept să cenzureze articolul
cum dorește.
4. Restituiți articolele autorilor.
5. Împărțiți participanților fișele Informația cu privire la cenzură și propuneți-le să
se gândească la exemple care sã ilustreze fiecare din punctele indicate. De ce ar
dori cineva sã supunã cenzurii, de exemplu, opera unui pictor.

S-ar putea să vă placă și