Sunteți pe pagina 1din 21
asro ICS 13.080.05; 93.020 SR EN ISO 14688-2 Standard Roman lulie 2018 Titlu Aprobare Corespondenta Investigatii si incercari geotehnice Identificarea si clasificarea pamanturilor Partea 2: Principii pentru o clasificare Geotechnical investigation and testing - identification and classification of soil - Part 2: Principles for a classification Reconnaissance et essais géotechniques - Identifcation et classification des sois + Partie 2: Principes pour une classification Aprobat de Directorul General al ASRO la 31 iulie 2018 ‘Standardul european EN ISO 14688-2:2018 are statutul unui standard roman inlocuieste SR EN ISO 14688-2:2008 inclusiv toate amendamentele sifsau eratele Data publicarii versiunii romane: 30 septembrie 2019 Acest standard este identic cu standardul european EN ISO 14688-2:2018 @ASRO Ref.: SR EN ISO 14688-2:2018 ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA a 5 Str, Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucuresti, 5 www.asro.10 Reproducerea sau utilizarea integrald sau parfialé a prezentului standard in orice publicalii si prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.] este intorzisd dacd nu exislé acordul seris prealabil al ASRO Exitia 2 Preambul national Acest standard reprezinté versiunea roman& a standardului european EN ISO 14688-2:2018. Slandardul a fost tradus de ASRO, are acelasi statut ca si versiunile oficiale si a fost publicat cu permisiunea CEN. Acest standard reprezintd versiunea romana a textului in limba engleza al standardului european EN ISO 14688-2:2018. SR EN ISO 14688- 2018 Acest standard inlocuieste SR EN ISO 14688-2:2005 inclusiv toate amendamentele si eratele sale. Standardul european EN ISO! 14688-2:2018 a fost adoptat ca standard roman la data de 31 iulie 2018 prin publicarea unei note de contirmare. Corespondenta dintre standardele europene si/sau internationale la care se face referire la art. 2 al acestui standard gi standardele romane este prezentat in anexa nafionala NA. Standardul intra in patrimoniul comitetului tehnic ASRO/CT 361 Geotehnicd. La elaborarea versiunii romane a acestui standard au participat: Horatiu Popa Mihaela Stanciucu Emilia Milutinovici Dan Ungureanu Gabriela Andries Cristian Bob&mac Mihai Adrian Diaconu Adrian Priceputu (Pregedinte ASRO/CT 361) (Universitatea Bucuresti - Facultatea de Geologie si Geotizica) (PF) (DEPAG FELLOWS SRL) (CCF SRL) (GEOCON GLOBAL CONSULTING SRL) (GEOTESTING Cl SRL) (uTcB) SR EN ISO 14688-2:2018 STANDARD EUROPEAN EN ISO 14688-2 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPEENNE EUROPAISCHE NORM Februarie 2018 eee eet ICS 13.080.05; 93.020 Inlocuieste EN ISO 14688-2:2004 Versiunea romana icercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare (ISO 14688-2:2017) Investigatii si Geotechnical investigation Reconnaissance et essais Geotechnische Erkundung und and testing - Identification géotechniques - Identification Untersuchung - Benennung, and classification of soil - et classification des sols - Beschreibung und Part 2: Principles for a Partie 2: Principes pour une Klassifizierung von Boden - classification classification Teil 2: Grundlagen far (ISO 14688-2:2017) (ISO 14688-2:2017) Bodenklassifizierungen (ISO 14688-2:2017) Acest standard european a fost aprobat de CEN la 20 noiembrie 2017. Membrii CEN sunt obligati 4 respecte Regulamentul Intern CEN/GENELEG, care stipuleaza conditiile ‘in care acestui standard european ise atribuie statutul de standard national, fara nicio modificare. Listele actualizate gi referintele bibliogratice referitoare la aceste standarde nationale pot fi obfinute pe baza de cerere de la Centrul de Management CEN/CENELEC sau orice membru CEN. Acest standard european exista in trei versiuni oficiale (englez&, francez’, germana). O versiune in oricare alta limba, realizata prin traducerea sub responsabilitatea unui membru CEN, jn limba sa national si notificaté Centrului de Management CEN/CENELEC, are acelasi statut ca si versiunile oficiale. Membrii CEN sunt organismele nationale de standardizare din: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croatia, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Fosta Republica lugosiava a Macedoniei, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Romania, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia i Ungaria. COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE European Committee for Standardization ‘Comité Européen de Normalisation Europaisches Komitee fir Normung Centrul de Management CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels ©2018 CEN Toate drepturile de exploatare sub orice forma siin Ref. EN ISO 14688-2:2018 RO orice mod sunt rezervate membrilor nationali CEN Preambul european Introducere 44 42 43 44 45 46 51 5.2 53 54 5.5 5.6 Bibliografie. SR EN ISO 14688-2:2018 Cuprins Pagina Domeniu de aplicare Referinte normative Termeni si definti Principii de clasificare a pamanturilor. Generalitat Fractiuni granulometrice Distributie granulometricé (granulometrie) Plasticitate Continut de materii organice. Continut de carbonat Alte principii adecvate pentru clasificarea paménturilor Generalitati... — Corelatii pentru a descrie indesarea pmanturilor grosiere Rezistenté la forfecare nedrenaté a pamanturilor fine .. Sensibilitate Indice de consistenta.. Atti parametri.. SR EN ISO 14688-2:2018 Preambul european Acest document (EN ISO 14688-2:2018) a fost elaborat de comitetul tehnic ISO/TC 182 “Geotechnics” in colaborare cu comitetul tehnic CEN/TC 341 “Geotechnical Investigation and Testing” al carui secretariat este detinut de BSI. Acest standard european trebuie sa primeasca statut de standard national fie prin publicarea unui text identic, fie prin ratificare, pana cel tarziu in august 2018 si toate standardele nationale conflictuale trebuie anulate pana cel tarziu in august 2018. Se atrage atenjia asupra posibilitétii ca anumite elemente ale acestui document sa faca obiectul drepturilor de proprietate intelectualé. CEN nu poate fi fécut responsabil pentru a nu fi identificat, in totalitate sau paral, astfel de drepturi de proprietate intelectuala. Acest document inlocuieste EN ISO 14688-2:2004, Conform Regulamentului Intern al CEN/CENELEC, organismele nationale de standardizare ale urmatoarelor tari sunt obligate s& adopte la nivel national acest standard european: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Croatia, Danemarca, Elvetia, Estonia, Finlanda, Fosta Republicé lugoslava a Macedoniei, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Romania, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Turcia $i Ungaria, Declaratie de ratificare Textul ISO 14688-2:2017 a fost aprobat de CEN ca EN ISO 14688-2:2018 fara nicio modificare. SR EN ISO 14688-2:2018 Introducere Acest document descrie metéde de clasificare a pAmanturilor in clase avnd compozitie si proprietti geotehnice similare pe bazal rezultatelor incercéiilor de teren gi laborator din punet de vedere al aplicabilitatii acestora pentru lucr&ri de inginerie geotehnica. Anterior clasificarii ISO 1468841 oferd detalii referitoare la procedurile care se recomanda sé fie urmate pentru identificarea si descrierea pamanturilor SR EN ISO 14688-2:2018 1 Domeniu de aplicare Acest document stabileste principille fundamentale pentru clasificarea caracteristicilor de material ce! mai frecvent utilizate pentru pamanturi in scopuri ingineresti, Acest document se citeste impreuna cu ISO 14688-1, care descrie regulile pentru identiticarea si descrierea pAmanturilor. Caracteristicile felevante pot varia, astfel c& pentru anumite proiecte sau materiale pot fi necesare subdiviziuni mai dotallate ale descrieri si clasificarii. Ca urmare a diferentelor intre conditiile geologice locale, se tolosesc adesea practici pentru imbunatatirea criterilor de clasiticare. Principiile de clasiticare stabilite in acest document permit clasificarea pamanturilor in clase de Compozitie si proprietati geotehnice similare, pe baza rezultatelor incercarilor de teren si laborator, din Punct de vedere al aplicabilitétii acestora pentru lucrari de inginerie geotehnica. Acest document este aplicabil pamanturilor naturale in sifu, pménturilor naturale modificate artificial gi materialelor sintetice. O clasificare mai detaliaté speciticé lucrarilor de terasamente este data in EN 16907- NOTA 1 - Idontificarea i clasiticarea rocilor este desorisé in ISO 14689. Identificarea si descrierea materialelor intermediare dintre pamanturi $i roci sunt realizate utilizand procedurile din ISO 1468-1, prezentul document gi 1S 14689, dupa caz. NOTA 2- Identificarea i clasiicarea pamanturilor in scoputi pedologice, precum $iin contextul masurdrilor pentru protectia solurilor $i remedierea siturilor contaminate, sunt descrise in [SO 25177. 2 Referinte normative in toxt se face reterire la urmatoarele documente in asa fel incat continutul acestora, integral sau partial, constituie cerinte ale acostui document. Pentru referinte datate, doar ecitia citata este aplicabil, Pentru reterinte nedatate se aplicé cea mai recent editie a documentului citat (inclusiv eventuale amendamente). ISO 14688-1:2017, Geotechnical investigation and testing — Identification and classification of soil — Part 1: Identification and description 1SO 14689, Geotechnical investigation and testing — Identification, description and classification of rock 1SO 17892-1, Geotechnical investigation and testing— Laboratory testing of soil— Part 1: Determination of water content ISO 17892-2, Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of soil — Part 2: Determination of bulk density ISO 17892-3, Geotechnical investigation and testing— Laboratory testing of soil— Pan 3: Determination of particle density ISO 17892-4, Geotechnical investigation and testing— Laboratory testing of soil— Part 4: Determination of particle size distribution ISO 17892-5, Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of soil — Part 5: Incremental loading oedometer test ISO 17892-6, Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of sol — Part 6: Fall cone test ISO/TS 17892-7, Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of soi! — Part 7: Unconfined compression test on fine-grained soils ISO/TS 17892-8, Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of soil — Part 8: Unconsolidated undrained triaxial test ISO/TS 17892-9, Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of soil — Part 9: Consolidated triaxial compression test ISO/TS 17892-10, Geotechnical investigation and testing —Laboratory testing of soil — Part 10: Direct shear tests 5 SR EN ISO 14688-2:2018 ISO/TS 17892-11, Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of soil — Part 11: Permeability tests ISO/TS 17892-12, Geotechnical investigation and testing — Laboratory testing of soil — Determination of Atterberg limits 3 Termeni si defini In scopul prezentului document se aplic& termenii si definitille cuprinse in ISO 14688-1, precum si urmatoarele: 1SO $i IEC detin baze de date terminologie actualizate pentru utilizarea in standardizare la urmatoarele adrese: - Platforma online de cautare ISO: disponibila la www.iso.org/obp - IEC Electropedia: disponibila la www.clectropedia.org 34 coeficient de curbura Cc raportul (Dsc)*/(D1o x Deo), unde Deo, Dao si Dio sunt diametrele particulelor corespunzatoare procentelor de 60%, 30%, respectiv 10% de pe curba granulometricd 3.2 indice de compresie Ce definit in concordanta cu urmatoarea relatie: C Ae Ae &ig[(o'+40')/o"} Algo") NOTA 1 - Ae este variafia indicelui porlor (valoare negativa cand e scade) pentru deformati plastice si este variatia indicelui porilor Ae pentru o crestere relativa a efortului efectiv de la Igo" la Ig (a' + Ao’). 3.3 indice de consistenta k diferenta numeric dintre limita de curgere (3.6) si umiditatea (3.16) natural exprimata ca raport Procentual fat de inaicele de plasticitate (3.10) fo= (wn. — Wile 34 grad de indesare b indice pentru pamanturi grosiere (nisipuri si pietriguri) ce depinde de indicele porilor (3.15) si de indicit Porilor corespunzatori densitatii minime (én) $i densitatti maxime (@ra:), determinate in laborator fo = (@max — €)/(@max — Emin) 35 densitate in stare uscata Ps masa pamantului uscat in etuvé raportata la unitatea de volum de material 3.6 limita de curgere me umiditatea (3.16) la care un pamant fin trece din starea curgatoare in starea plastica, dupa cum este determinata prin incercarea pentru limita de curgere (3.6) ‘SR EN ISO 14688-2:2018 3. indice de curgere k diferenta numerica intre umiditatea (3.16) natural gi limita de framéntare (3.9) exprimata ca raport procentual fat de indicele de plasticitate (3.10) he (W— we)/p 3.8 densitatea scheletului mineral Ps densitatea particulelor pAmantului 39 limita de framantare We umiditatea (3.16) la care un pamant fin trece din starea plastica in starea semisolida, dupa cum este determinata prin incercarea pentru limita de framantare 3.10 indice de plasticitate b diferenta numerica dintre limita de curgere (3.6) $i limita de frémantare (3.9) a unui pamant fin b= We 3.41 clasificarea pamantului incadrarea pamantului in clase pe baza anumitor caracteristici de comportament, criterii si mod de formare 3.12 clase de pamanturi pamanturi avand compozitie si proprietati geotehnice similare 3.43 rezistenfa la forfecare nedrenata a rezistenta la forfecare a pamantului in condifii nedrenate 3.14 coeficient de uniformitate cu raportul Dso/D1o, unde Deo si Dro sunt dimensiunile particulelor astfel incat 60%, respectiv 10% din masa particulelor sunt mai mici decat acele dimensiuni 315 indicele porilor e raportul dintre volumul de pori si volumul de solid al unui pamant 3.16 umiditate w masa apei ce poate fi eliminata din pamént, de obicei prin uscare, exprimaté procentual faté de masa uscata SR EN ISO 14688-2:2018 4 Principii de clasificare a pamanturilor 441 Generalitati est document. Identificarea si descrierea area rocilor trebuie realizate in contormitate Pam4nturile trebuie clasificate in conformitate cu paménturilor, precum ¢i identilicarea, descrierea si cl cu ISO 14688-1, respectiv ISO 14689. Clasiticarea utilizeaz rezultatele incercarllor de laborator. Clasificarea pamanturilor trebuie bazata pe incercari realizate conform ISO 17892-1 pana la ISO 17892-12. Clasificarea incadreaza paménturile in clase pe baza naturii acestora, exclusiv compozitionale, indiferent de umiditatea sau indesarea acestora, Iuand tn considerare urmatoarele caracteristic — distriputie granulometrio’; — _ plasticitate; - continut de materie organica; — constituent chimici precum carbonati sau suttati; — _ ofiginea depozitului (a se vedea ISO 14688-1:2017, 5.9). Acest document descrie principii generale pentru un sistem unic de clasificare a pamantului. In cadrul unei investigatii geotehnice, pamanturile trebuie clasificate utilizand cerintele adoptate la nivel national sau stabilite pentru un proiect anume. Un astfel de sistem de clasificare se recomanda sd indeplineascd urmatoarele principii a) _Vafiinconformitate cu acest document $i cu ISO 14688-1 in ceea ce privaste termenii, detinitile si identificarea claselor de pémAnturi, b) _Va contine un set suficient de clase de pémanturi ce va corespunde $i va acoperi conditile geotehnice ale proiectului. c) Va contine criterii spec e pentru clasificarea pamanturilor in clase distincte. Principiile clasificarii pamantului, ce corespund principiilor de identiticare date in ISO 14688-1, sunt indicate in tabelul 1. SR EN ISO 14688-2:2018 Tabelul 1 — Principiile clasificarii pamantului Denumirite claselor de pamanturi Clase de Determinare ivi i Fractiune Subdiviziuni pamanturl cantitativs principal Fractiuni compuse suplimentare, dupa caz (simbol) >50%dinmasa | — Blocur BLOCURI BLOCUAI particulolor (Bo) BLOCURI cu cu parti fine ; 2200 mm. bolovanis foarte - - Necesita consideratii grosiere 250 % din masa Bolovanig BOLOVANIS BOLOVANIS speciale pete (Co) BOLOVANIS cu cu orm bloouri parti tine 250 % din masa Pietris PIETRIS cu PIETRIS Distributie particulelor (en bolovanis nisipos granulometrica, -<63 mm i 22 mm PIETRIS PIETRIS cu Forma curbei PIETRIS nisipos | 2"gila si praf granulometrice, cu bolovanig. ncssorey groseie Grad de indesare, Permeabilitate >50.% din masa Nisip NISIP cu pietrig | NISIP cu argilé Mineralogie, Particulelor (Se) NISIP sau praf Forma particulelor <2mm gi 20,063 mm plasticitate Prat PRAF nisipos | PRAF cu nisip Plasticitate, redusa sau fara si) sipletris Umiditate, plasticitate PRAF argilos Rezistenta, fine nisipos Sensibilitate, Compresibilitate, Rigicitate, Minerale argiloase PRAF argilos, ARGILA prafoasa plastic Argila ARGILA cu nisip «) gi pietris PRAF organic ARGILA organic& organice TURBA (Pt) | TURBA nisipoasa Necesita considerati Q@YTTIJAN!) | GYTTIA risipos ‘speciale: (Gy) argilos byN2) (py) HUMUS (Hu) pamant Teren Asezat Material sintetic | Necesita considerafi antropic antropic necontrotat sau speciale i Similar cu pamanturile Umpluiuré | Agezat& controlat Matsrie ‘atcrale modificate (de exemplu materiale sparte, sortate sau spalate) N1) NOTA NATIONALA - Gyttja reprezint& un sediment continand materie organica si anorganica (minerale precipitate), de culoaro verde inchis la neagrd; confinut de carbon organic<50%, prezent in lacuri cu continuturi reduse de materio organiea. Raportul Cl N2) NOTA NATIONALA - Dy reprezinta un amestec de gyitja si coloizi humici, de culoare catenie; continut de carbon organic 250%, prezent in lacuri bogate in confinut organic. Raportul C:N>10 9g SR EN ISO 14688-2:2018 Cazurile ce necesita consideratii speciale se recomanda sa fie clasificate conform cerintelor nationale sau specifice proiectului (a se'vedea de exemplu, standardele EN 16907) 4.2 Fractiuni granulometrice Paméntul este un amestec de materiale avand dimensiuni ale particulelor diferite, grupate tn frac{iuni granulometrice conform ISO 14688-1. Clasificarea pamanturilor grosiere si foarte grosiere trebuie bazat& doar pe distributia granulometrica (a se vedea 4.3), unde masa esantioanelor de pamant disponibile pentru determinare este reprezentativa (ase vedea EN 1997-2:2007, anexa L). Clasificarea p&ménturilor grosiere si fine, precum si a amestecurilor compozite, trebuie bazata atat pe marimea particulelor cat si pe plasticitate (a se vedea 4.4), cu exceptia cazurilor in care determinarea plasticitatii este dificilé sau nefezabila. Clasificarea paménturilor fine! trebuie realizata fie pe baza granulometriei (a se vedea 4.3) sau/si a plasticitatii (a se vedea 4.4). Trebuie mentionate bazele utilizate pentru clasificare. 4.3 Distributie granulometrica (granulometrie) Marimile particulelor si distributia acestora intr-un pamnt se recomanda sa fie determinate prin analiza conform ISO 17892-4, dupa cum urmeaza: — __ separarea fractiunilor grosiere prin cernere; = determinarea fractiunilor fine prin, de exemplu, sedimentare. Rezultatele proceselor de cernere si sedimentare tebuie reprezentate grafic printr-o curba granulometricé ce indicd procentele de masa pentru fiecare dimensiune granulometrica. Pentru determinarea fractiunilor granulometrice pot fi utiizate si alte metode, precum cele optice. La desemnarea fractiunilor grosiere poate fi realizaté o distinotie intre distributii granulometrice uniforme, neuniforme, cu uniformitate medie sau cu fractiuni lips. In acest scop, coeficientul de curbura {Cc} $i coeficientul de uniformitate (Cu) ofera mijloace pentru definirea formei curbei granulometrice. Daca anumite fractiuni lipsesc, se utilizeaza termenul granulazitate discontinua (a se vedea tabelul 2). Mediana curbei granulometrice, D50, impreund cu Cu gi Ce se pot utiliza pentru descrierea granulozitatil. Tabelul 2 — Forma curbei granulometrit Termen Foarte uniforma Uniform’ ‘3 pand la Uniformitate medie 6 pana la 15 Neuniforma >15 1 pana la3 Discontinua 215 <0,5 4.4 Plasticitate Clasificarea paménturilor fine sau fractjunilor fine din pamanturi compozite grosiere se recomanda sa fie realizat& in conformitate cu plasticitatea acestora (limita de curgere m si limita de framantare wr), care trebuie determinata prin incercari de laborator conform ISO 17892-12. Gradul de plasticitate a p&manturilor fine se recomanda sa fie clasificat utiliznd termenii prezentati in figura 1 10 SR EN ISO 14688-2:2018 80 Y = 70 Hi 2 60 x 7 cv 50 ‘. ot ‘SIV ’ 30 = ’ A 20 7 CIM. ge ‘SiH v 10 4 CL-$L SiM 0 SiL 0 10 2m 30 & 50 60 7 #8 90 x Legenda X_ limita de curgere, wm. Y indice de plasticitate, fp Tip de pamant Plasiicitale Limité de cargere cl Agia [Lb Redus& 35 Si Prat M Medie 35 pana la SO H Mare ‘50 pana la 70 v Foarte mare >70 ° Organic adaugat la clasificare pentru material organic (de exomplu CIHO) linia U Ip = 0,9 (m-8) linia A b= 0,73 (m#. — 20) Figura 1 — Diagrama de plasticitate Orice rezultate ale incercdrilor ce se incadreaz& deasupra sau la stanga liniei U se recomanda sa fie vetificate cu atentie. NOTA 1 - Linia U prezentata in figura 1 este determinaté empiric ca find o limita superioara aproximativa pentru paménturile naturale NOTA 2 - Continutul organic al pmanturilor poate influenfa rezultatele incercarilor do plasticitate, cu impact mai mare asupra limitel de curgere decat a indicelui de plasticitate, ast'el ca 0 crestere a continutulul de materie organic& translateaza pamantul catre dreapta In figura 1. Alte metode de incercare, precum albastru de metilen, pot fi utilizate pentru determinarea plasticitati pamantului. WW SR EN ISO 14688-2:2018 jin cazuri particulare din punct de vedere geologic pot fi utilizate gi alte melode de clasificare a materialelor. 45 Continut de materii organice area pamanturilor cu constituenti organici in conformitate cu confinutul de materie organic& trebuie facuta o distinetie intre paménturi organice (turb&/humus/aytija/dy a se vedea ISO 14688-1) si pAménturi minerale cu continut organic (a se vedea tabelul 3). Trebuie mentionaté metoda utilizata pentru determinarea confinutului de materie organica. Tabelul 3 — Clasificarea pamanturilor cu constituenti organici $i dimensiunile particulelor $2 mm Termen oeaanmmaso uscata Slab organic 2 pana las Mediu organic 6 pana la 20 Ridicat organic Turbalgyttjar - dy/humus Clasificarea paménturilor cu particule mai mari de 2 mm se bazeaza pe tipul materiel organice, originea genetic si gradul de descompunere a constituentilor organici. 4.6 Gontinut de carbonati Clasificarea continutului de carbonati al pamanturilor poate fi realizata utilizand termenii descrigi in tabelul 4. Metoda utilizata trebuie raportata. Tabelul 4 — Clasificarea continutului de carbonati Tactics Continut de carbonafi (CaCOz) Fara calear Usor calearos 1 pana la Calcaros 5 pana la 25 Foarte calcaros 25 pand la 50 Confinut foarte ridicat de calear sau de carbonati 5 Alte principii adecvate pentru clasificarea pamanturilor 5.1 Generalitati Exist 0 varietate de termeni pentru cuantificare ce pot fi ultiizafi pentru descrierea pamanturior, incluzand densitatea relativa, rezistenta la forfecare nedrenata si indicele de consistenta. 5.2 Corelatii pentru a descrie indesarea pamanturilor grosiere Starea de indesare poate fi clasificat pe baza gradului de indesare, , ulilizand termenii descrisi in tabelul 5. Gradul de indesare se determina in laborator (a se vedea 3.4). 12 SR EN ISO 14688-2:2018 Tabelul 5 — Corelatii pentru clasificarea starii de indesare utilizind gradul de indesare Starea de indesare Foarte afanat intre 0 si15, intre 15 gi 35 Cu indesare medie intre 35 §i 65 ‘indesat intre 65 si 85 Foarte indesat Pot fi utilizate $i incercari pe teren pentru determinarea strii de indesare (a se vedea EN 1997-2). 5.3 Rezistenta la forfecare nedrenata a pamanturilor fine Termenii de utilizat pentru clasificarea rezistentei la forfecare nedrenate in conformitate cu rezultatele determinarilor directe (nu deduse) prin incercéri de laborator si teren sunt indicati in tabelul 6. Determinarea in laborator a rezistentei nedrenate trebuie realizaté conform ISO 17892-7 sau ISO 17892-8 sau ca indice in contormitate cu ISO 17892-6. Tabelul 6 — Rezistenfa la fortecare nedrenata a paménturilor tine Rezistenta la forfecare nedrenata Cu, KPa Extrem de seazuta <10 Foarte scazuta 10 pana la 20 [Sc&zuta 20 pana la 40 ‘Medie 40 pana la 75 Ridicata 75 pana la 150 Foarte ridicata 150 pana la 300 Extrem de ridicata >300 aC NOTA - La realizarea unei incercari rapide (de teren), rezistenta poate fi m4surat printr-o incercare simpli de teren de exemplu seizomeitul de buzunar. Materialele cu rezistenta peste 300 kPa se recomanda sa tie descrise ca roci (a se vedea ISO 14689). 5.4 Sensibilitate P&ménturile fine mai pot fi clasificate in conformitate cu sensibilitatea acestora, raportul dintre rezistentele la forfecare nedrenate pe probe naturale si reconstituite conform tabelului 7. Tabelul 7 — Clasificarea sensibilitatii Sensibilitate <8 jntte 8 $130 >30 NOTA - Materialele foarte sensibile pot fi clasificate ulterior ca argile tixotropice, 5.5 Indice de consistenta Termeni de utilizat pentru clasificarea in tunctie de indicele de consistenta (/) al praturilor si argilelor, unde este cazul, sunt indicati in tabelul 8. Determinarea limitelor Atterberg trebuie realizaté conform ISO 17892-12 13 SR EN ISO 14688-2:2018 Tabelul 8 — Indicele de consistenfa fc pentru praturi gi argile Plastic curgator Plastic moale Plastic consistent Plastic vartos Indice de consister k 0,25 pana la 0,50 0,50 pana la 0,75 0,75 pan la 1,00 Aceste subdiviziuni pot fi aproximative, in special pentru materiale cu plasticitate redusa. in plus, rezistenta unei argile poate s& nu fie constant la un anumit indice de consisten{&. Indicele de curgere poate fi utilizat ca alternativa. 5.6 —Alti parametri In scopuri particulare pot {i utlizati si alti parametri pentru clasificarea paménturilor, precum = umiditate naturala, om densitate uscata, — —_ activitatea argilelor, = _compozitia mineralogica, — grad de umiditate, — _ permeabilitate, — indice de compresiune, Ce, — _indicele de umflare si — _ potentiatul de prabusire. 14 a) 2 [3] (4) (5) (6) (8) (9) [19] SR EN ISO 14688-2:2018 Bibliogratie ISO 22476-1, Geotechnical investigation and testing — Field testing — Part 1: Electrical cone and piezocone penetration test 1SO 22476-2, Geotechnical investigation and testing — Field testing — Part 2: Dynamic probing 1SO 2476-3, Geotechnical investigation and testing — Field testing — Part 3: Standard penetration test 'SO 2247-4, Geotechnical investigation and testing— Field testing— Part 4: Ménard pressuremeter test 1SO 22476-6, Geotechnical investigation and testing — Field testing — Pari 6: Self-boring pressuremeter test 'SO 22476-8, Geotechnical investigation and testing— Field testing— Panta: Full displacement pressuremeter test 1SO 25177, Soil quality — Field soil description EN 1997-2:2007, Eurocode 7: Geotechnical design — Part 2: Ground investigation and testing EN 16907, Earthworks EN 16907-2, Earthworks — Part 2: Classification of materials 15 ‘SR EN ISO 14688-2:2018 Anexa nafionala NA (intormativa) Corespondenta dintre standardele europene gi internationale la care se face referire si standardele romane este urmatoarea: ISO 14688-1:2017 ISO 14689:2017 ISO 17892-1:2014 ISO 17892-2:2014 ISO 17892-3:2015 ISO 17892-4:2016 ISO 17892-5:2017 ISO 17892-6:2017 ISO/TS 17892-7 ISO/TS 17892-8 ISO/TS 17892-9 ISO/TS 17892-10 ISO/TS 17892-11 ISO/TS 17892-12 IDT DT IDT IDT 1oT IDT (DT 1oT ‘SR EN ISO 14688-1:2018 Invesiigatii si incercari geotehnice. Identificarea gi clasificarea pamanturilor. Partea 1: Identificare gi descriere SR EN ISO 14689:2018 Investigatii gi incercri geotehnico. Identificarea, descrierea $i clasificarea rocilor SR EN ISO 17892-1:2015 Cercetari si incercari geotehnice. incercari de laborator ale solului. Partea 1; Determinarea continutului de apa SR EN ISO 17892-2:2015 . Cercetati si incercdri geotehnice. Incercari de laborator ale solului. Partea 2: Determinarea densitatii specifice SR EN ISO 17892-3:2016 . Cercetari si incercari geotehnice. incercari de laborator ale solului. Partea 3: Determinarea densitatii particulei SR EN ISO 17892-4:2017 . Corcet8ri si incercari geotehnice. incercari de laborator ale solului. Partea 4: Determinarea distributiei granulometrice a particulelor SR EN ISO 17892-5:2017 - Cercetiiri gi tncercari geotehnice. incercéti de laborator ale solului Partea 5: Incercarea prin incdrearea in trepte in edometru SR EN ISO 17892-6:2017 . Cercet&ri gi incercari geotehnice. Incercari de laborator ale solului. Partea 6: Incercarea prin penetrarea conului Pentru aplicarea acestul standard se utllizeaza standardele europene si/sau intemafionale la care se face referire (respectiv standardele romane identice cu acestea), cu mentiunea ca in cazul referintelor nedatate de la art. 2 trebuie utilizate ultimele editii ale acestora (respectiv standardele romane identice cu acestea), De aceea se recomanda ca uflizatorul sa verifice care sunt aceste ultime editii (respectiv standardele romane identice cu acestea). Simbolurile gradelor de echivalent&, conform SR 10000-8 (IDT — identic, MOD - modificat). 16 SR EN ISO 14688-2:2018 (Pagina alba) 17 Standardele constituie rezultatul _creafiei intelectuale gi sunt protejate prin drepturi de autor. in calitate de organism national de standardizare, ASRO este titularul drepturilor de autor asupra standardelor romane $i urmareste respectarea drepturilor de autor asupra standardelor europene si internationale in Romania. F&r& acordul prealabil expres al ASRO, standardele nu pot fi reproduse in alte documente sau multiplicate, Standardele sau parti din acestea nu pot fi traduse pentru a fi comunicate public sau pentru a reprezenta opere derivate, cum ar fi cursuri de formaro profesional, baze de date, publicafii si documentatii de specialitate. Respectaroa drepturilor de autor asupra standardelor nu afecteaza libera lor utilzare gi aplicare. Este important ca utilizatorii standardelor romane sa se asigure ca sunt in posesia ultimei exif si a tuturor modificairilor in vigoare. Utilizatorii standardelor sunt _réspunzatori peniru interpretarea si aplicarea corecta 2 prevederilor standardelor romano. Utllizarea standardelor romane nu inlétura obligajja respectarii prevederilor legale in vigoare. Informatiile referitoare la standardele romane sunt publicate lunar in ,Buletinul standardizérii”. Lista si datele bibliogratice complete ale tuturor slandardelor nationale, europene_— si internationale adoptate in Romania, in vigoare si anulate, se regasesc in aplicatia electronica Infostandard WEB, care se achizitioneaz’ de la ASRO. ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA wwrw.standardizarea.ro http//magazin.asto.ro http://standardizare.wordpress.com/ Director General: Tel.: +40 21 316 3296, Fax: +4021 316 08 70 Standardizare: Tel. +40 21 310 17 29, +40 21 910 16 44, 0374 999 190 ‘anzari/Abonamente: Tel, +40 21 316 77 25, 021 916 99 75 Fax + 40 21 317 25 14; vanzari@asto.10 Redaclie ~ Marketing, Drepturi de Autor: Tel, : +40 21 316.99.74; marketing@asro.10 20 pagint ICS 93.020 SR EN ISO 14688-2/C91 Februarie 2007 STANDARD ROMAN Cercetari si incercari geotehnice Identificarea gi clasificarea pamanturilor Partea 2: Principii pentru o clasificare Geotechnical investigation and testing - Identification and classification of soil ~ Part 2: Principles for a classification Recherches et essais géotechniques - Identification et classification des sols - Partie 2: Principes pour une classification ERATA 4 In paragraful 3.6 gi in tot standardul se inlocuieste termenul “limit de lichiditate’cu “limita de curgere” 2 In tabelul 2, prima coloana, se inlocuiesc: = termenul “bine gradata” cu termenul “neuniforma” - termenul “mediu gradata” cu termenul “uniformitate medie" ~ termenul “ru gradata” cu termenut! “uniforma” ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA (ASRO) Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucuresti Director General: Tel.: +40 21 316 32 96, Fax: +40 21316 08 70 Directia De Standardizare: Tel, +40 21 310 17 30, +40 21 310 43 08, +40 21 312 47 44, Fax: +40 21315 58 70 Directia Publicatii - Serv. VanzSrvAbonamente: Tel, +40 21 316 77 25, Fax + 40 21 317 25 14, +40 21 312 94 68 Serviciul Redactie - Marketing, Drepturi de Autor + 40 21 316.99.74 @ASRO — Reproducerea sau uliizarea integrala sau pertialé a prezentului standard in orice publicati si prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotacoriere, microfmare etc.) este interzisa daca nu existé acordul scris a ASRO Ref.: SR EN ISO 14688-2:2005/C91:2007

Evaluare