Sunteți pe pagina 1din 4

3 Servicii po�tale.

64110000-0 20,00 Contract de mica valoare Ianuarie-Decembrie


4 Utilizarea SI Moldlex �i a programului de actualizare Asistent. 72500000-0 10,00 Contract de mica valoare Ianuarie-Martie
Servicii de asistenta pentru software (Sistemului lnformatic Managementul
5 72500000-0 20,00 Contract de mica valoare Ianuarie-Martie
Documentelor).
Deservirea reglementata a Produsului sistem de evidenta contabila Soft-Contabil-
6 72212443-6 26,00 Contract de mica valoare Ianuarie-Martie
versiunea Buget.
Servicii de deservire a sistemelor informatice interne (inclusiv deservirea paginilor
7 50334400-9 180,00 Contract de mica valoare Ianuarie-Decembrie
web).
8 Servicii de paza. 79713000-5 40,00 Contract de mica valoare Ianuarie-Martie
9 Servicii de transport. 60100000-9 90,00 Contract de mica valoare Ianuarie-Decembrie
10 Servicii de spalatorie auto. 50200000-7 20,00 Contract de mica valoare Ianuarie-Martie
11 Servicii de reparare a automobilelor. 50112100-4 250,00 Cerere oferte de pret Ianuarie-Decembrie
12 Prestarea serviciilor de conducator auto. 60000000-8 90,00 Contract de mica valoare Februarie-Decembrie
13 Servicii de reparatii curente (tehnica de calcul, echipamnete electrice, etc.) 50313100-3 50,00 Contract de mica valoare Februarie-Decembrie
14 Servicii de \'ncarcare �i regenerare a cartu�elor. 30125100-2 30,00 Contract de mica valoare Ianuarie-Decembrie
15 Deservirea tehnica, reparare �i \'ncarcarea climatizoarelor. 39717000-1 30,00 Contract de mica valoare Ianuarie-Decembrie
16 Servicii editoriale �i de tipar. 79800000-2 30,00 Contract de mica valoare Ianuarie-Decembrie
17 Servicii de protocol. 15000000-8 10,00 Contract de mica valoare Februarie-Decembrie
18 Servicii de formare profesionala. 80530000-8 100,00 Contract de mica valoare F ebruarie-Decembrie
19 Servicii de transport aerian (Bilete avia). 60400000-2 50,00 Contract de mica valoare Ianuarie-Decembrie
20 Servicii de salubrizare/ reciclare a echipamentelor decontate. 98341110-9 5,00 Contract de mica valoare Ianuarie-Decembrie
21 Servicii de reprezentare juridica. 79110000-8 5,00 Contract de mica valoare Martie-Decembrie
22 Servicii de traduceri. 79530000-8 100,00 Contract de mica valoare Februarie-Decembrie
Servicii de elaborare a spoturilor video �i audio de promovarea 111 domeniul EE �i
23 92111200-4 150,00 Contract de mica valoare Februarie-Decembrie
SER.
Servicii privind organizarea evenimentelor de promovare a EE �i SER Moldova
24 79952000-2 2 000,00 Licitatie Publica Ianuarie- Decembrie
Ecoeneregtica
Servicii de promovare a etichetarii produselor cu impact energetic/ materie de
25 79342200-5 200,00 Contract de mica valoare Ianuarie-Decembrie
proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic.
Servicii de instruire a managerilor energetici, auditorilor energetici, evaluatorilor,
26 71300000-l 100,00 Contract de mica valoare Martie-Decembrie
administratorilor de cladiri �i inspectorilor energetice.
Servicii de contractare a serviciilor de consultanta privind efectuarea analizei
27 financiare pentru a acoperi necesitatile de implementare a proiectelor 'in domeniu EE 66171000-9 190,00 Contract de mica valoare Ianuarie-Decembrie
�i SER.
Servicii de contractare a serviciilor de consultanta 'in domeniul ingineriei �i al
28 constructiilor pentru a acoperi necesitatile de implementare a proiectelor 'in domeniu 71310000-4 120,00 Contract de mica valoare Ianuarie-Decembrie
EE �i SER.
Servicii de contractare a serviciilor de consultanta 'in domeniul iluminat stradal
29 71311000-1 80,00 Contract de mica valoare Ianuarie-Decembrie
pentru a acoperi necesitatile de implementare a proiectelor 'in domeniu EE �i SER.

Servicii de contractare a serviciilor de consultanta 'in domeniul instalatiilor de


30 producere a energiei electrice (surse de energie regenerabila) pentru a acoperi 71311300-4 100,00 Contract de mica valoare Ianuarie-Decembrie
necesitatile de implementare a proiectelor 'in domeniu EE �i SER.
Servicii de contractare a serviciilor de consultanta privind activitatea de responsabil
tehnic atestat pentru supravegherea tehnica a lucrarilor specializate aferente
31 71520000-9 80,00 Contract de mica valoare Ianuarie-Decembrie
instalatiilor �i retelelor interioare de incalzire pentru a acoperi necesitatile de
implementare a proiectelor in domeniu EE �i SER.
32 Servicii de procurare a standartelor/ normativelor in domeniu EE �i SER 79980000-7 13,00 Contract de mica valoare Februarie-Decembrie
Servicii de consultanta �i cercetari �tiintifice contractate (Elaborarea cercetarii
33 71314300-5 750,00 Cerere oferte de pret Februarie-Decembrie
privind consumurile de energie 'in gospodariile casnice).
Elaborarea Studiului ,,Examinarea fezabilitatii economice privind instalarea
34 echipamentelor de masurare individuala la cladirile de locuit cu mai multe 79311100-8 350,00 Cerere oferte de pret Februarie-Decembrie
apartamente �i in cladirile cu destinatie mixta".
Elaborarea planului national pentru cre�terea numarului de cladiri al caror consum
35 71356400-2 460,00 Cerere oferte de pret Ianuarie-Decembrie
de energie este aproape egal cu zero.
Elaborarea planului national de actiuni in domeniul eficientei energetice pentru anii
36 71356400-2 400,00 Cerere oferte de pret F ebruarie-Decembrie
2022-2024.
37 Servicii de verificare a calitatii rapoartelor de audit energetic. 79311100-8 200,00 Contract de mica valoare Februarie-Decembrie
Achizitionarea serviciilor de consultanta pentru elaborarea documentelor necesare
38 pentru aplicarea contractelor de performanta energetica de catre 'intreprinderile 71310000-4 450,00 Cerere oferte de pret Ianuarie-Decembrie
energetice reglementate.
39 Servicii privind elaborarea Ghiduilui/instructiuni pentru auditorii energetici. 79311100-8 180,00 Contract de mica valoare Aprilie-Decembrie
,,.

Achizitionarea serviciilor de consultanta pentru ,,Evaluarea cadrul normativ/


documentelor existente cu privire la promovarea serviciilor energetice in Republica
40 Moldova �i elaborarea unei foi de parcurs pentru actualizarea �i/sau ajustarea 71314300-5 120,00 Contract de mica valoare Martie-Decembrie
cadrului normativ/ documentelor in domeniul serviciilor energetice �i de promovare
a acestora in Republica Moldova (sectorul public)".
41 Elaborarea Ghidului managerului energetic raional. 79311100-8 120,00 Contract de mica valoare F ebruarie-Decembrie
Servicii de consultanta pentru elaborarea caietului de sarcini pentru SIA al
42 72212000-4 120,00 Contract de mica valoare Martie-Decembrie
registrelor auditorilor �i instalatorilor de sisteme SER.
43 Elaborarea Sistemelor lnformationale Automatizate a registrelor electronice. 48151000-1 800,00 Licitatie Publica Mai-Noiembrie
44 Servicii de consultanta pentru dezvoltarea bazei de date ale AEE. 72266000-7 120,00 Contract de mica valoare F ebruarie-Decembrie
Evaluarea cadrului normativ �i a potentialului tehnic pentru implementarea 79311100-8 30,00
proiectelor Hidroenergetice de capacitate mica in conformitate cu modelul "World
46 Contract de mica valoare Ianuarie-Decembrie
Small Hydropower Development Report" elaborat de catre Organizatia Natiunilor
Unite pentru Dezvoltare lndustriala (UNI DO).
Elaborarea modelelor tehnico-economice a proiectelor de energie SER implementate 79300000-7 150,00
47 in institutiile sociale pentru punerea in aplicare a schemei de sprijin "contorizarea Contract de mica valoare Ianuarie-Decembrie
neta".
Evaluarea potentialului implementarii proiectelor de energie solar fotovoltaica in 79300000-7 120,00
48 intreprinderile mici �i mijlocii conform Clasificatorului Activitatilor din Economia Contract de mica valoare Ianuarie-Decembrie
Moldovei (CAEM), inclusiv in profil sectorial.
9 089,00
TOTAL ACHIZITII 9 719,00 Ianuarie-Decembrie

Directia juridica �i
achizitii publice
Serviciul finante �i
evidenta contabila
Coordonat Directia management
institutional I M10)/JGu--
Directia monitorizare
�i implentare a
proiectelor cl&�
'.o/�