Sunteți pe pagina 1din 3

– Aşa am să fac! îi făgădui Scufiţa Roşie şi-şi luă rămas bun la plecare.

Bunica locuia în pădure, cam la vreo jumătate de ceas depărtare de sat. Şi de cum intră
Scufiţa Roşie în rariştea codrului, numai ce-i ieşi înainte lupul. Dar Scufiţa Roşie nu ştia
ce lighioană rea e lupul şi nu se temu defel când îl văzu.

A fost odată o fetiţă zglobie şi drăgălaşă, pe care o iubea oricine de cum o vedea.

Dar mai dragă decât oricui îi era ea bunicii, care nu ştia ce daruri să-i mai facă. Odată,
bunica îi dărui o scufiţă de catifea roşie şi pentru că-i şedea tare bine fetiţei şi nici nu
mai voia să poarte altceva pe cap, o numiră de atunci Scufiţa Roşie.

Într-o zi, maică-sa îi zise:

        – Scufiţă Roşie, ia bagă-n coşuleţ bucata asta de cozonac şi sticla asta cu vin şi du-
le bunicii, că e bolnavă şi slăbită şi bunătăţile astea o să-i ajute să-şi mai vină în puteri.
Da’ vezi de pleacă mai înainte de-a se lăsa zăpuşeala şi caută de mergi frumos şi să nu
te abaţi din drum; altfel, cine ştie, de alergi, ai putea să cazi şi să spargi sticla şi atunci
bunicuţa cu ce o să se mai aleagă? Iar când o fi să intri în casă, nu uita să-i dai bunicii
"bună dimineaţa" şi vezi să nu înceapă a-ţi umbla ochii prin toate ungherele!

        – Aşa am să fac! îi făgădui Scufiţa Roşie şi-şi luă rămas bun la plecare.

Bunica locuia în pădure, cam la vreo jumătate de ceas depărtare de sat. Şi de cum intră
Scufiţa Roşie în rariştea codrului, numai ce-i ieşi înainte lupul. Dar Scufiţa Roşie nu ştia
ce lighioană rea e lupul şi nu se temu defel când îl văzu.

        – Bună ziua, Scufiţă Roşie! îi zise el.

        – Mulţumesc frumos, lupule.

        – Încotro aşa de dimineaţă, Scufiţă Roşie?

        – Ia, până la bunicuţa!

        – Şi ce duci acolo, sub şorţ?

        – Cozonac şi vin. Mama a făcut ieri cozonac şi-i duc niţeluş şi bunicii, care-i
bolnavă şi slăbită, să mănânce şi ea, ca să-şi mai vină în puteri.

        – Da’ unde şade bunică-ta, Scufiţă Roşie?


        – Colo în pădure, la vreun sfert de ceas şi mai bine de aici. Cum ajungi sub cei trei
stejari, ai şi dat de casa ei, iar ceva mai la vale e alunişul, pe care doar îl ştii! îi răspunse
Scufiţa Roşie.

Lupul îşi zise în sinea lui: "Fragedă-i fetiţa asta! Ce mai îmbucătură pe cinste ar fi, zău
aşa! Cu mult mai gustoasă decât baba! Da’ e vorba că trebuie să fiu şiret şi să ticluiesc în
aşa fel lucrurile ca să pun mâna pe amândouă"…

        Mai merse lupul o bucată de drum alături de Scufiţa Roşie şi apoi începu să-i spună
cu glas mieros:

        – Scufiţă Roşie, ia te uită ce flori frumoase strălucesc în jurul tău! Şi tu nici nu le iei
în seamă măcar… Şi mie mi se pare că n-auzi nici ce dulce cântă păsărelele! Atât de
serioasă păşeşti pe drum, de parcă te-ai duce la şcoală. Şi e atât de plăcut să hoinăreşti
şi să zburzi prin pădure; e atâta veselie!

        Scufiţa Roşie ridică privirea şi când văzu cum jucau razele soarelui printre crengile
copacilor, când privi mai cu luare-aminte la florile frumoase care creşteau pretutindeni,
îşi spuse în sinea ei:

        "Mare bucurie i-aş face bunicii dacă i-aş duce şi-un buchet de flori proaspete! E
atât de dimineaţă, că nu mi-e teamă c-am să întârzii!" Se abătu deci din drum şi o luă
prin pădure, ca să culeagă flori. Rupea de ici una, de dincolo alta, dar îndată i se părea
că puţin mai încolo îi zâmbeşte o floare şi mai ochioasă; alerga într-acolo şi, tot
culegând margarete şi clopoţei, se pierdea tot mai mult în adâncul codrului. În ăst timp
însă, lupul porni de-a dreptul spre casa bunicii şi bătu la uşă:

        – Cine-i acolo?

        – Eu sunt, Scufiţa Roşie, şi-ţi aduc cozonac şi-o sticlă cu vin. Dar deschide uşa,
bunicuţo!

        – Apasă pe clanţă şi intră! răspunse bunica, că eu mă simt slăbită şi nu mă pot da


jos din pat.

Lupul apăsă pe clanţă, deschise uşa, se repezi glonţ spre patul bunicii şi, fără să scoată
o vorbă, o înghiţi. Se îmbrăcă apoi cu hainele ei, îşi puse pe cap scufiţa, se culcă în pat şi
trase perdelele.

        În vremea asta, Scufiţa Roşie culesese atâtea flori, că abia le mai putea duce. Cum
alerga ea de colo până colo, deodată îşi aminti de bunica şi porni degrabă spre căscioara
din pădure. Şi nu mică îi fu mirarea când văzu uşa data de perete.

        De îndată ce intră în odaie, o cuprinse neliniştea; totul i se părea atât de ciudat,
încât îşi spuse: "Vai, Doamne, ce-o fi azi cu mine, de mi-e aşa de frică? Că doar altădată
mă simţeam atât de bine la bunicuţa!"

Şi fără să mai aştepte, strigă:

        – Bună dimineaţa!

Dar nu primi nici un răspuns.


        Scufiţa Roşie se apropie atunci de pat şi dădu perdelele la o parte. Bunicuţa stătea
întinsă în pat, cu scufia trasă peste ochi, şi avea o înfăţişare atât de ciudată, încât fetiţa
întrebă:

        – Vai, bunicuţo, da’ de ce ai urechi atât de mari?

        – Ca să te pot auzi mai bine.

        – Vai, bunicuţo, da’ de ce ai ochi atât de mari?

        – Ca să te pot vedea mai bine.

        – Vai, bunicuţo, da’ de ce ai mâini atât de mari?

        – Ca să te pot apuca mai bine.

        – Da’, bunicuţo, de ce ai o coşcogeamite gura?

        – Ca să te pot înghiţi mai bine.

N-apucă să sfârşească ultimul cuvânt, că şi sări jos din pat şi-o înghiţi pe biata Scufiţa
Roşie.

        După ce-şi potoli foamea, lupul se culcă din nou în pat şi, prinzându-l somnul,
adormi şi începu să sforăie de se cutremurau pereţii. Şi se întâmplă ca tocmai atunci să
treacă prin faţa casei un vânător. Auzi el horcăiturile şi-şi spuse:

        "Bre, da’ tare mai sforăie bătrâna! Nu cumva i-o fi rău?" Intră în casă şi, când se
apropie de pat, îl văzu pe lup tolănit acolo.

        – Ei drăcie, nu-mi închipuiam c-o să te găsesc aici, ticălos bătrân! izbucni
vânătorul. De când te caut!

Îşi potrivi puşca şi voi să tragă, dar în clipa aceea îi trecu prin minte: "Dar dacă lupul a
înghiţit-o pe bătrână? Poate c-aş mai putea s-o scap!" Aşa că nu mai trase, ci, luând o
foarfecă, începu să taie burta lupului adormit. Abia apucase să facă vreo două-trei
tăieturi, că se şi văzu strălucind scufiţa cea roşie a fetiţei şi când mai făcu o tăietură,
fetiţa sări afară şi strigă:

        – Vai, ce spaimă am tras! Ce întuneric era în burta lupului! După aceea au scos-o
afară şi pe bunică. Era încă în viaţă, dar abia mai răsufla. Scufiţa Roşie adună în grabă
nişte pietroaie şi toţi trei umplură cu ele burta lupului.

        Când se trezi, lupul voi s-o ia la sănătoasa, dar pietroaiele atârnau atât de greu, că
dihania se prăbuşi la pământ şi dădu ortul popii.

        Cei trei nu-şi mai încăpeau în piele de bucurie. Bunicuţa mâncă cozonacul şi bău
vinul pe care-1 aduse fetiţa şi pe dată se înzdrăveni. Iar Scufiţa Roşie gândi în sinea ei,
parcă mustrându-se: "De-aci înainte n-o să mă mai abat niciodată din drum când oi
merge singură prin pădure, ci o să ascult de poveţele mamei!"

S-ar putea să vă placă și