Sunteți pe pagina 1din 11

Socializarea

Vârsta Nr.
Comportament Eval 1 Eval 2 Eval 3 Observaţii
Crt.
0-1 1 Urmăreşte mişcarea persoanelor din câmpul său vizual.
2 Zâmbeşte pentru a atrage atenţia adultului.
3 Vociferează pentru a atrage atenţia adultului.
4 Îşi priveşte des mâinile, zâmbeşte şi vociferează.
5 Reacţionează când este în centrul familiei prin zâmbet, vociferare sau se opreşte din plâns.
6 Zâmbeşte ca răspuns la mimica celorlalţi.
7 Zâmbeşte şi vociferează la imaginea sa în oglindă.
8 Bate din palme şi trage părţi ale feţei sau accesorii ale adultului (păr, nas, ochelari).
9 Întinde mâna când i se oferă obiecte.
10 Întinde mâna spre persoane cunoscute.
11 Întinde mâna şi bate din palme la imaginea în oglinda sau la vederea altui copil.
12 Ţine în mână şi examinează cel puţin 1 minut un obiect ce i-a fost dat.
13 Scutură şi strânge în mână un obiect scoţând sunete în mod neintenţionat.
14 Se joacă neacompaniat aproximativ 10 minute.
15 Caută adesea contact vizual când este în compania cuiva.
16 Se joacă singur pentru 20 de minute în preajma adulţilor.
17 Vociferează pentru a câştiga atenţia.
18 Imită “cu-cu”.
19 Bate din palme imitând adultul.
20 Face semn cu mâna “pa-pa”, imitând adultul.
21 Ridică braţele arătând “atât de mare”, imitând adultul.
22 Oferă jucării, obiecte, bucăţi de mâncare,însă nu întotdeauna le dă drumul din mână.
23 Îmbrăţişează, mângâie, sărută persoanele familiare.
24 Reacţionează la auzul numelui, uitându-se în acea direcţie sau ridicându-se pentru a fi luat în braţe.
25 Strânge sau scutură jucăria pentru a imita sunetul produs de aceasta.
26 Manipulează jucării sau obiecte.
27 Întinde jucării sau obiecte adultului cărora le dă drumul.
28 Imită mişcările altor copii când se joacă.
1 – 2 29 Imită sarcinile simple ale adultului (scutură o haină).
30 Se joacă cu alt copil fiecare făcând lucruri diferite.
31 Se joacă cu alt copil 2-5 minute împingând o maşină sau rostogolind o minge.
32 Acceptă absenţa părinţilor continuându-şi activitatea, iniţial fiind agitat.
33 Explorează activ mediul în care se află.
34 Participă la jocuri de manipulare cu obiecte împreună cu alte persoane.
35 Strânge şi duce în braţe păpuşi sau jucării.
Socializarea
Vârsta Nr.
Comportament Eval 1 Eval 2 Eval 3 Observaţii
Crt.
36 Repetă acţiuni care stârnesc râsul şi atrag atenţia.
37 Înmânează adultului cărţi pentru a-I fi lecturate.
38 Se îndreaptă spre o persoană pentru a-i arăta un obiect sau pentru a desfăşura o acţiune.
39 Îsi retrage mâinile spunând “nu, nu” când se află în preajma unui obiect interzis.
40 Aşteaptă liniştit pe scaun când I se schimbă obiectele de pe masă.
41 Se joacă cu 2-3 parteneri.
42 Împarte jucării şi mâncare cu alt copil când I se cere.
43 Salută partenerii de joacă şi adulţii atunci I se aminteşte.
2-3 44 Cooperează cu părinţii în proporţie de 50%.
45 Poate aduce/duce un obiect sau poate aduce o persoană din altă cameră atunci când i se dau
indicaţii.
46 Ascultă muzică sau poveşti 5-10 min.
47 Spune “te rog” şi “mulţumesc” când I se aminteşte.
48 Încearcă să-şi ajute părinţii la anumite treburi făcând o parte din acestea (ţine mătura).
49 Se joacă, îmbracându-se cu hainele adultului.
50 Face o alegere când I se cere aceasta.
51 Înţelege sentimentele exprimându-le verbal: dragostea, tristeţea, supărarea.
52 Cântă şi dansează pe muzică.
53 Urmează regulile imitând acţiunile altor copii.
54 Salută persoane cunoscute fără sa I se amintească.
55 Urmează regulile unui joc condus de un adult.
56 Cere permisiunea de a folosi o jucărie.
57 Spune “te rog” şi “mulţumesc” fără să I se amintească în proporţie de 50%.v
58 Răspunde la telefon, cere ajutorul adulţilor, vorbeşte cu persoane cunoscute.
59 Se întoarce.
60 Urmează regulile unui joc condus de un alt copil.
61 Cooperează la cererile adulţilor în proporţie de 75%.
62 Stă în arealul curţii sale.
63 Se joacă şi vorbeşte cu alţi copii în timp ce lucrează la un proiect.(30 min)
Limbajul

Vârsta Nr.
Comportament Eval 1 Eval 2 Eval 3 Observaţii
Crt.
0-1 1 Imită sunete emise de adulţi.
2 Repetă unele silabe de 2-3 ori (ma ma ma).
3 Răspunde la gesturi cu gesturi.
4 Realizează acţiuni simple când sunt însoţite de gesturi.
5 Se opreşte din acţiunea sa când I se spune “nu” în proporţie de 75%.
6 Răspunde la întrebări simple cu răspunsuri nonverbale.
7 Combină 2 silabe diferite în jocuri vocale.
8 Imită intonaţia vocii după un model.
9 Foloseşte un singur cuvânt semnificativ pentru a desemna o persoană sau un obiect.
10 Vociferează ca reacţie la auzul vocii altei persoane.
1-2 11 Spune 5 cuvinte diferite (poate folosi acelaşi cuvânt referindu-se la obiecte diferite).
12 Cere dacă vrea “mai mult”.
13 Spune “au plecat toţi”.
14 ------------------------------
15 Poate să “dea” sau să “arate” atunci când I se cere.
16 Arată spre 12 obiecte familiare când îi sunt numite.
17 Arată spre 3-5 imagini dintr-o carte când sunt numite.
18 Arată 3 părţi ale propriului corp.
19 Îşi spune numele sau porecla când I se cere.
20 Răspunde la întrebarea “ce este asta?” când îi este indicat un obiect.
21 Combină cuvinte şi gesturi pentru a-şi face cunoscute nevoile.
22 Numeşte alţi 5 membri ai familiei.
23 Numeşte 4 jucării.
24 Imită sunete scoase de animale sau foloseşte sunete pentru a indica animalul (vaca face “muuu”).
25 Cere alimente obişnuite(numindu-le) când îi sunt arătate (lapte, prăjitură).
26 Pune întrebări crescând intonaţia la sfârşitul cuvântului sau al propoziţiei.
27 Numeşte 3 părţi ale corpului indicându-le pe o păpuşă sau pe o altă persoană.
28 Răspunde da/nu la întrebări cu răspunsuri afirmative sau negative.
2-3 29 Combină substantive sau adjective şi în fraze de 2 cuvinte (mingea mea).
30 Combină substantive şi verbe într-o propoziţie de 2 cuvinte (tata pleacă).
31 Foloseşte cuvinte pentru a-si exprima nevoia dea merge la baie.
32 Combină verbe sau substantive cu “acolo”, “aici” în exprimare (scaunul aici).
33 Combină 2 cuvinte pentru a exprima posesia (maşina tatei).
34 Foloseşte “nu” în vorbire.
35 Foloseşte “ce face----“ pentru activităţi uzuale.
Limbajul
Vârsta Nr.
Comportament Eval 1 Eval 2 Eval 3 Observaţii
Crt.
36 Răspunde la întrebări care încep cu “unde---?”.
37 Numeşte sunete cunoscute din mediu.
38 Aduce mai mult de 1 obiect când I se cere (înţelege pluralul).
39 Se referă la sine folosind în vorbire propriul nume.
40 Arată spre poza unui obiect ce I-a fost descris ca şi utilizare.
41 Ridică degetele sus pentru a-şi spune numele.
42 Îşi spune sexul (M/F) când este întrebat.
43 Îndeplineşte o serie de 2 sarcini ce au legătură.
44 Foloseşte gerunziul în exprimare.
45 Foloseşte pluralul în exprimare.
46 Foloseşte trecutul în vorbire.
47 Pune întrebări de tipul “ce este asta?”
48 Îşi controleaza volumul vocii în proporţie de 90%.
49 Foloseşte “aceasta” şi “aceea” în vorbire.
50 Foloseşte “este” în exprimare (aceasta este o minge).
51 Foloseşte mai curând “eu, mine, al meu” decât propriul nume.
52 Arată spre obiecte care “nu sunt----“ (nu este o minge).
53 Răspunde întrebărilor cu “cine” dând nume.
54 Foloseşte pronumele posesiv – al meu, al tatei.
55 Foloseşte articolele –un, o - în vorbire.
56 Foloseşte cuvinte ce desemnează o clasă de obiecte (jucării, animale).
57 Spune “pot” şi “voi” ocazional.
58 Descrie termeni ca închis – deschis.
3-4 59 Foloseşte “este” la începutul întrebării atunci când se potriveşte.
60 Este atent aproximativ 5 minute când I se citeşte o poveste.
61 Îndeplineşte o serie de 2 sarcini ce nu au legătură între ele.v
62 Îşi spune numele întreg când I se cere aceasta.
63 Răspunde la întrebările simple ce arată modul “cum”.
64 Foloseşte trecutul (a sărit, a plecat).
65 Povesteşte despre propriile întâmplări.
66 Povesteşte cum se folosesc anumite obiecte.
67 Foloseşte viitorul cu “voi face”, “vreau să”.
68 Schimbă topica cuvintelor când vrea să întrebe ceva.
69 Foloseşte pluralul neregulat.
70 Spune 2 evenimente/fenomene în ordinea desfăşurării lor.
Autonomie personală
Vârsta Nr.
Comportament Eval 1 Eval 2 Eval 3 Observaţii
Crt.
0-1 1 Suge şi înghite lichide.
2 Mănâncă mâncare lichidă, cereale pentru copii.
3 Se întinde spre biberon.
4 Mănâncă hrană strecurată hrănit de către părinte.
5 Ţine biberonul în timp ce bea fără ajutor.
6 Direcţionează biberonul, ghidând-o către gură sau respingând-o.
7 Mănâncă, hrănint de către părinte, hrană pasată.
8 Bea din ceaşca ţinută de către părinte.
9 Mănâncă, hrănint de către părinte, mâncare semi- solidă.
10 Se hrăneşte singur cu ajutorul degetelor.
11 Ţine şi bea din biberon, folosind ambele mâini.
12 Ia şi duce spre gură lingura, fiind ajutat.
13 Întinde mâinile şi picioarele în timp ce este îmbrăcat.
1-2 14 Mănâncă cu lingura singur la masa.
15 Ţine şi bea din biberon cu o singură mână.
16 Îşi bagă mâinile în apă şi îşi umezeşte faţa prin imitaţie.
17 Stă pe oliţă aproximativ 5 minute.
18 Îşi pune şi îşi scoate căciuliţa de pe cap.
19 Îşi pune şi îşi scoate şosetele.
20 Îşi bagă mâinile pe mânicele puloverului şi picioarele în pantaloni.
21 Îşi scoate pantofii când sunt largi şireturile.
22 Îşi scoate haina când este descheiat ( de câtre cineva).
23 Îşi scoate pantalonii când este descheiat ( de câtre cineva).
24 Se încheie şi se descheie la fermoar fără ajutor.
25 Foloseşte cuvinte şi gesturi, pentru a indica nevoia de a merge la baie.
2-3 26 Se hrăneşte singur cu linguriţa sau cana, fără să dea pe el.
27 Ia prosopul de la părinte şi îşi şterge mâinile şi faţa.
28 Bea lichid din pahar sau cană folosind paiul.
29 Mănâncă cu furculiţa.
30 Mestecă şi înghite mâncare solida.
31 Îşi usucă mâinile fără ajutor, atunci când i se oferă prosop.
32 Cere să meargă la baie pentru a evita orice “accidente”.
33 Îşi controlează salivarea.
34 Îşi face nevoile la oliţă, dacă este pus de 3 ori pe săptămână.
35 Se încalţă singur.
Autonomie personală
Vârsta Nr.
Comportament Eval 1 Eval 2 Eval 3 Observaţii
Crt.
36 Se spală pe dinţi prin imitaţie.
37 Se dezbracă de hainele care nu au fost incheiate.
38 Foloseşte o dată pe săptămână baia pentru a evita accidentele.
39 Îşi ia singur apă de la robinet, când are la îndemână un taburet sau o scăriţă.
40 Se spală pe mâini şi faţă folosind săpunul atunci când adultul îi reglează apa.
41 Cere să meargă la baie în timpul zilei pentru a evita accidentele.
42 Îşi agaţă haina în cuier dacă acesta este situat la nivelul copilului.
43 Nu urinează în timpul somnului de prânz.
44 Evită pericole ca: scările, colţul mobilei.
45 Foloseşte batista când i se aminteşte.
46 Ia bucăţi de mâncare cu furculiţa şi se hrăneşte singur.
47 Toarnă singur apă dintr-un ulcior mic într-un pahar.
48 -------------------------
49 Se spală pe mâini şi pe picioare când I se face baie.
50 Se incalţă singur cu şosetele.
51 Se îmbracă cu geaca, puloverul, tricoul.
52 Găseşte partea din faţă a îmbrăcămintei.
3-4 53 Se hrăneşte singur.
54 ------------------------
55 Îşi şterge nasul când este atenţionat.
56 Se trezeşte 2 dimineţi din 7 fără să fi făcut pe el.
57 Băieţii urinează la toaletă din picioare.
58 Reuşeşte să se îmbrace/dezbrace singur cu excepţia --------
59 Ia sau agaţa hainele în/din cuier.
60 Îşi suflă nasul când I se spune.
61 Evită pericolele obişnuite (pahar spart).
62 ---------------
63 Îşi spală dinţii când i se dau indicaţii.
64 Îşi pune singur mănuşile.
65 Deschide singur nasturii mari de la jachetă când este aşezată pe masă.
66 Închide singur nasturii mari de la jachetă când este aşezată pe masă.
67 Încalţă singur ghetele.
Cognitiv
Vârsta Nr.
Comportament Eval 1 Eval 2 Eval 3 Observaţii
Crt.
0-1 1 Îndepărtează pânza din faţa sa, când aceasta reprezintă un obstacol.
2 Se uită după obictele ce au fost mutate din câmpul său vizual.
3 Scoate obiecte dintr-o cutie deschisă atunci când ajunge la aceasta.
4 Aşează obiecte intr-o cutie prin imitaţie.
5 Aşează obiecte intr-o cutie la indicaţii verbale.
6 Scutură o jucărie sunătoare ce este agăţată pe o aţă.
7 Pune trei obiecte intr-o cutie, apoi o goleşte.
8 Mută in obiect dintr-o mână în cealaltă, pentru a lua alt obiect.
9 Scapă şi apucă din nou jucăria.
10 Găseşte un obiect ascuns sub o cutie.
11 Împinge trei jucării ce constituie vagoane de tren.
12 Mută cercuri de pe suport.
13 Pune cercuri pe suport.
14 Realizează gesturi simple pentru a cere ceva.
1-2 15 Scoate pe rând şase obiecte dintr-o cutie.
16 Arată spre o parte a corpului.
17 Clădeşte trei cuburi când I se cere.
18 Compară trei obiecte asemănătoare.
19 Mâzgăleşte .
20 Arată spre el când este intrebat ”unde-i…..”.
21 Aşează 5 cercuri pe suport când I se cere.
22 Potriveşte obiecte cu imaginea ce-I corespunde.
23 Arată spre o ilustraţie desemnată.
24 Întoarece câte 2-3 pagini într-o carte pentru a găsi imaginea numită.
2-3 25 Găseşte o anumită carte când I se cere.
26 Completează trei piese pe incastru.
27 Numeşte 4 imagini uzuale.
28 Desenează o linie verticală prin imitaţie.
29 Desenează o linie orizontală prin imitaţie.
30 Copie forma unui cerc.
31 Potriveşte materiale (ţesături).
32 Arată spre mare/mic când I se cere.
33 Desenează “+” prin imitaţie.
34 Desenează “+” prin imitaţie.
35 Aşează obiecte în/pe /sub după cum i se cere.
Cognitiv

Vârsta Nr.
Comportament Eval 1 Eval 2 Eval 3 Observaţii
Crt.
36 Numeşte obiectele care fac zgomot.
37 Pune împreună 4 părti……
38 Numeşte acţiunea dintr.o ilustraţie.
39 Asociază forme geometrice cu ilustraţia acestora.
40 Aşează pe un băţ, în ordine 5 sau mai multe inele.
3-4 41 Numeşte obiecte mari şi mici.
42 Arată spre 10 părţi ale corpului la cerere.
43 Arată spre băiat sau fată când I se cere.
44 Spune dacă obiectul este uşor sau greu.
45 Asamblează 2 părţi ale unei forme pentru a face un întreg.
46 Descrie 2 întâmplări sau personaje din poveşti sau de la tv.
47 Repetă jocuri cu degetele folosind cuvinte şi acţiuni.
48 Potriveşte 1 cu 1(3 sau mai multe obiecte).
49 Arată spre obiecte lungi sau scurte.
50 Spune care obiecte se potrivesc.
51 Numără până la trei prin imitaţie.
52 Aşează obiectele pe categorii.
53 Desenează “V” prin imitaţie.
54 Trasează o diagonală dintr-un colţ în altul al hârtiei.
55 Numără până la 10 obiecte prin imitaţie.
56 Construieşte un pod din 3 cuburi prin imitaţie.
57 Potriveşte……..
58 Copie o serie de “ VVVV” legete între ele.
59 Adaugă mână/picior la un omuleţ incomplet.
60 Completează 6 piese puzzle fără greşeală sau încercări.
61 Numeşte obiecte asemănătoare sau diferite.
62 Desenează un pătrat prin imitaţie.
63 Numeşte trei culori la cerere.
64 Numeşte trei forme geometrice: triunghi, pătrat, cerc.
Motor

Vârsta Nr.
Comportament Eval 1 Eval 2 Eval 3 Observaţii
Crt.
0-1 1 Se întinde spre un obiect ce se află la 15 centimetri în faţa sa.
2 Apucă un obiect ce este ţinut la 8 cm în faţa sa.
3 Se întinde şi apucă un obiect din faţa sa.
4 Se întinde spre obiectela preferate.
5 Îşi bagă obiecte în gură.
6 Îşi sprijină capul şi pieptul pe mâini când stă pe burtă.
7 Îşi tine capul şi pieptul în extensie sprijinindu-se în mâini.
8 Pipăie şi explorează obiecte cu gura.
9 Se întoarce de pe burtă pe o parte menţinând poziţia 50% din timp.
10 Se rostogoleşte de pe burtă pe spate.
11 Merge de-a buşilea înainte.
12 Se întoarce de de pe spate pe o parte.
13 Se întoarce de de pe spate pe burtă.
14 Se ridică în picioare când este ţinut de mâini.
15 Întoarce liber capul când corpul este susţinut.
16 Menţine poziţia în şezut pentru 2 minute.
17 Lasă jos un obiect pentru a lua un altul.
18 Ridică şi scapă jos obiecte în mod intenţionat.
19 Stă în picioare susţinut în totalitate de adult.
20 Sare sus/jos când este în picioare susţinut de adult.
21 Se târâie pentru a obţine un obiect.
22 Stă în şezut sprijinindu-se singur.
23 Se ridică din şezut în genunchi sprijinindu-se pe mâini.
24 Se ridică de pe burtă în şezut.
25 Stă fără să se sprijine în mâini.
26 Aruncă obiecte la întâmplare.
27 Merge înainte-înapoi în genunchi, sprijinindu-se în mâini.
28 Mută obiecte dintr-o mână în alta stând în şezut.
29 Ţine în mână un cub.
30 Se ridică singur în genunchi.
31 Se ridică singur în picioare.
32 Foloseşte …….. pentru a apuca un obiect.
33 Se caţără.
34 Ajunge (la ceva ) cu o mână prin căţărare.
35 Stă in picioare fiind puţin susţinut.
Motor
Vârsta Nr.
Comportament Eval 1 Eval 2 Eval 3 Observaţii
Crt.
36 Linge mâncarea din jurul gurii.
37 Stă singur pentru un minut.
38 Aruncă obiecte.
39 Dă foile dintr-o carte câte mai multe odată
40 …… cu ligura sau lopăţica.
41 Pune obiecte mici într-o cutie.
42 Se lasă din picioare în şezut.
43 Bate din palme.
44 Merge cu ajutor redus.
45 Face câţiva paşi fără suport.
1-2 46 Se caţără pe scări.
47 Se mută din şezut în picioare.
48 Roteşte o minge prin imitaţie.
49 Se caţără pe un scaun : se roteşte şi se aşează.
50 Pune 4 cercuri pe un suport.
51 Mută un cerc de pe suport.
52 Pune un cerc pe suport.
53 Ridică un turn din 3 cuburi.
54 Mâzgăleşte cu creion sau pix.
55 Merge singur.
56 Se caţără pe scări, punând întâi picioarele.
57 Se caţără pe scări, punând întâi picioarele.
58 Stă pe vine şi se ridică în picioare.
59 Împinge şi trage jucării în timp ce merge.
60 Foloseşte balansoar şi căluţ-balansoar.
61 Urcă scările cu ajutor.
62 Se apleacă până la jumătate, pentru a lua un obiect, fără să cadă.
63 Imită mişcarea circulară.
2-3 64 Strânge 4 mărgele mari în 2 minute.
65 Răsuceşte mânerul uşii.
66 Face un salt cu ambele picioare.
67 Merge îndărăt ( înapoi ).
68 Coboară scările cu ajutor.
69 Aruncă mingea spre adult, acesta aflându-se la o distanţă de 1.50 m.
70 Clădeşte un turn din 4-5 cuburi.
Motor
Vârsta Nr.
Comportament Eval 1 Eval 2 Eval 3 Observaţii
Crt.
71 Întoarce paginile una câte una.
72 Dezveleşte obiecte mici.
73 Îndoaie o foaie în două, prin imitaţie.
74 Asambeză şi dezasamblează jocuri.
75 Deşurubează jucării.
76 Loveşte o minge.(cu piciorul)
77 Face mingiuţe din plastilină.
78 Apucă creionul corect.
79 Sare înainte fără ajutor.
80 ----------------
3-4 81 Asamblează 3 piese puzzle sau pune 3 piese pe machetă.
82 Decupează cu foarfecele.
83 Sare de pe un scaun.
84 Loveşte o minge când vine spre el.(cu piciorul)
85 Merge pe vârful picioarelor.
86 Aleargă coordonat 10 paşi, alternând cu mişcarea braţelor.
87 Pedaleză bicicleta.
88 Se leagănă când balansoarul este pus în mişcare(de catre cineva).
89 Urcă şi coboară pe tobogan.
90 Face salturi înainte.
91 Urcă scările alternând picioarele.
92 Merge in pas de marş.
93 Prinde mingea cu ambele mâini.
94 Trasează forme prestabilite.
95 Trasează o linie de 20 cm cu o riglă de 5 cm.

S-ar putea să vă placă și