Sunteți pe pagina 1din 1

Elevul P.L.

, clasa a VII- a
Certificat de orientare școlară și profesională, Certificat de încadrare în grad de handicap
Dificultăți motorii, elevul este în scaun cu rotile, motricitatea fină a mâinilor redusă (poate scrie
singur foarte puțin, poate trasa linii, sublinia, încercui), se orientează în pagina caietului,
dificultăți de vedere.
Arii de performanță școlară
-înțelege noțiunile;
- limbajul este dezvoltat;
-înțelege mesajele transmise oral;
- citește în ritm propriu un text la prima vedere, obosește citind;
-înțelege mesajul textului, răspunde la întrebări pe baza textului;
-scrie foarte lent, obosește repede în activitățile care implică scrisul;
-scrie disproporționat;
-înțelege și utilizează noțiuni, concepte matematice simple;
-are însușite cele 4 operații matematice;
-înțelege cerințele problemelor de matematică, simple;
-are motivație pentru învățare;
- este atent la ore.
Are facilitator, mama.
Curriculum adaptat, Plan de intervenție personalizat
Elevul
Idei de activități:activitățile de la clasă (utilizarea unor metode didactice care facilitează lucrul
în echipă, cooperarea, întrajutorarea, spiritul de echipă), implicare în activități extracurriculare
alături de colegi, responsabilizare în cadrul colectivului prin delegarea unor sarcini simple.
Strategii de învățare:timp mai mare de lucru, chestionare cu răspunsuri multiple, texte scurte cu
font mărit și îngroșat, însoțite de imagini, harta conceptuală, lucrul în echipă, pe grupe.
Resurse: fișe de lucru adaptate, planșe cu formule matematice,dicționare virtuale, calculator.
Evaluare:anunțarea evaluării din timp, fișa de evaluare conține sarcini puține, timp de lucru
suplimentar, cerințe care se pot rezolva prin unire, încercuire, subliniere, verificare orală ca
alternativă la cea scrisă, introducerea de probe informatizate, notarea va ține cont de conținut.
Metode alternative de evaluare: portofoliul, observarea sistematică.
La nivelul părinților
-stabilirea unui dialog școală-familie și responsabilizarea părinților în recuperarea copilului;
-informarea părinților cu privire la strategii de recuperare a propriului copil (pliante);
-informarea părinților cu privire la activitățile de recuperare a copilului (despre adaptarea
curriculară, serviciile de sprijin);
-informarea părinților de reușitele sau dificultățile persistente ale copilului;
-implicarea părinților în activități școlare și extracurriculare.
Idei de activități: activități de consiliere, activități extracurriculare comune cu părinții elevilor
Strategii de învățare: realizarea unui parteneriat eficient familie-școală
Resurse: materiale informative, chestionare, pliante informative, filmulețe
Evaluare: chestionare
La nivelul cadrelor didactice
Informarea consiliului profesoral al clasei despre particularitățile copilului cu CES.
Stabilirea modalităților de adaptare a programei școlare la fiecare disciplină.
Stabilirea modalităților de evaluare.
Stabilirea strategiilor educative de recuperare, compensare.