Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Clasa: A-V-A
Efectiv: 24 de elevi (12 fete și 12 băieți)
Loc de desfășurare: sala de sport
Durata: 50 de minute

Proiect didactic

Tema I Deprindere utilitar-aplicativă


Tema II Volei - pasa de sus
Competențe specifice

1
Dezvoltarea capacității coordinative generale prin parcurgerea traseului aplicativ și învățarea lovirii mingii cu doua mâini de sus in
volei .

Obiective operaționale
O.P.M. 1.-să adopte o poziție corporală corectă ;
O.P.M. 2.- să parcurgă traseul aplicativ în cel mai scurt timp;
O.P.M. 3.- să execute corect pasa de sus;
O.P.M.4.-sa descrie parcurgerea traseului aplicativ;
O.A. - să-și încurajeze colegii și să adopte o atitudine de fairplay;

Strategii didactice
Metode și procedee metodice Mijloace
M1 Explicația, m1 4 saltele gimnastică
M2 demonstrația, m2 4 bănci de gimnastică
M3 exercițiul, m3 6 jaloane
M4 , observația, m4 6 cercuri
M5 corectarea, m5 12 mingi de volei
Veriga și Conținutul învățării Dozare Formații de lucru / Observații
durata ei Indicații metodice
1. Adunarea și alinierea; 1minut În linie pe un rând!
Organizarea Salutul, prezența, verificarea ținutei și a stării de
colectivului de sănătate; 1minut
elevi Anunțarea temelor lecției;
În linie pe un rând elevii execută comanda
(3minute) Joc de atenție “Comanda inversă”. 1minut
inversă celei auzite. De exemplu: “La
dreapta, marș!” elevii trebuie să execute la
stânga. Drepți – Pe loc repaus; Un pas
înainte – Un pas înapoi; Un pas la dreapta –
Un pas la stânga.
2. Variante de mers și alergare În coloană câte unul!

2
Pregătirea Mers obișnuit 1L Spatele drept!Privirea înainte!
organismului Mers pe vârfuri cu brațele sus 1L
pentru efort Mers pe călcâie de mâini apucat la spate ½L Brațele ridicate cu palmele spre interior!
(6 minute) Mers ghemuit cu palmele pe genunchi ½L Tragem de umeri înapoi!
Mers cu rotări de brațe spre înainte, spre înapoi 1L
Palmele pe genunchi! Privirea înainte!
Alergare ușoară 1L
Alergare cu joc de glezne 1L
Alergare cu genunchii sus 1 diagon.
Alergare cu pendularea gambei înapoi 1 diagon.
Alergare cu pas săltat 1L
Alergare cu pas sărit 1L
3. În cerc!
Influențarea Exercițiul Nr.1 4x8t
selectivă a P.I. Stând depărtat, brațele îndoite, palmele pe șold
aparatului T1-4: Rotări ale capului în patru timpi spre stânga Mișcarea amplă o execută doar capul!
locomotor T5-8: Rotări ale capului în patru timpi spre dreapta Spatele drept!
(8 minute)

Exercițiul Nr.2 4x8t


P.I. Stând depărtat, brațele îndoite, palmele pe șold Mișcarea o execută doar capul!
T1-2: Aplecarea capului cu arcuire Poziția se menține pe toată durata execuției!
T3-4: Extensia capului cu arcuire
T5-6: Îndoirea capului spre stânga cu arcuire
T7-8: Îndoirea capului spre dreapta cu arcuire

Exercițiul Nr.3 4x8t


P.I. Stând
T1: Ridicarea brațelor înainte Brațele perfect întinse!
T2: Ducerea brațelor lateral
T3: Ridicarea brațelor sus
T4: Revenire
T5-8: Se repetă

3
Exercițiul Nr.4 4x8t
P.I. Stând depărtat
T1: Îndoirea brațelor, palmele pe șold Brațele perfect întinse!
T2: Întinderea brațelor lateral
T3: Ridicarea brațelor sus
T4: Revenire
T5-8: Se repetă

Exercițiul Nr.5 4x8t


P.I. Stând depărtat, brațele îndoite, palmele pe șold
T1: Răsucirea trunchiului lateral stânga Tragem de coate!
T2: Revenire Spatele drept!
T3: Răsucirea trunchiului lateral dreapta Privim spre înapoi!
T4: Revenire
T5-8: Se repetă

4x8t

Exercițiul Nr.6 Spatele drept!


P.I. Stând depărtat, brațele îndoite, palmele pe șold Pieptul înainte!
T1: Îndoirea trunchiului lateral stânga Mișcări ample!
T2: Revenire
T3: Îndoirea trunchiului lateral dreapta
T4: Revenire
T5-8: Se repetă
4x8t

Exercițiul Nr.7
P.I. Stând depărtat, brațele îndoite, palmele pe șold
T1: Aplecarea trunchiului înainte

4
T2: Revenire
T3: Extensia trunchiului
T4: Revenire
T5-8: Se repetă
4x8t

Exercițiul Nr.8
P.I. Stând depărtat
T1-2: Ridicarea brațelor sus cu arcuire
T3-4: Aplecarea trunchiului înainte cu coborârea
brațelor lateral cu arcuire
T5-6: Ridicarea brațelor sus cu arcuire
T7-8: Îndoirea trunchiului înainte cu palmele pe sol
cu arcuire

4x8t

Exercițiul Nr.9
P.I. Stând
T1: Îndoirea genunchiului stâng la piept cu
ridicarea brațelor lateral
T2: Revenire
T3: Îndoirea genunchiului drept la piept cu ridicarea
brațelor lateral
T4: Revenire
T5-8: Se repetă 4x8t

5
Exercițiul Nr.10
P.I. Stând depărtat
T1: Fandare lateral stânga
T2: Revenire
T3: Fandare lateral dreapta
T4: Revenire
T5-8: Se repetă 4x8t

Exercițiul Nr.11
P.I. Stând depărtat
T1-4: Ridicarea brațelor prin lateral sus cu
inspirație
T5-8: Coborârea brațelor prin lateral jos cu
expirație

4. Se
Deprindere | amenajează
Utilitar- Traseu aplicativ | 2 circuite
aplicativă Se amenajează două circuite identice, fiecare | identice,
(10 minute) cu câte 6 stații, în următoarea ordine de-a lungul fiecare cu
sălii: câte 6 stații.
- mers șerpuit printre jaloane;
- săritură pe câte un picior în 3 cercuri dispuse
liniar;
- târâre din culcat facial pe lungimea unei
bănci de gimnastică;
- rostogolire înainte pe saltea;

6
- alergare pe cea de a doua bancă de
gimnastică;
- rostogolire înainte pe saltea;
- alergare pe mijlocul sălii la coada propriului
șir.

5. Pasa de sus înainte de pe sol își ia denumirea de la


VOLEI modalitatea de intervenție la minge, direcția
- pasa de sus transmiterii mingii și poziția jucătorului față de sol.
(18 minute) Mecanismul de bază al execuției are următoarele
componente, prezentate în succesiunea lor: poziția de
bază; acțiunea picioarelor, trunchiului și brațelor;
contactul cu mingea (lovirea propriu-zisă); acțiunea
de după lovire.
Poziția de bază
Jucătorul se găsește cu picioarele într-o poziție
comodă, depărtate aproximativ la nivelul umerilor,

7
unul dintre ele ușor înaintea celuilalt, genunchii puțin
îndoiți, spatele drept, brațele ridicate cu articulația
pumnului la nivelul frunții, coatele îndoite, degetele
mari și arătătoare a celor două mâini formând un
triunghi puțin care sportivul să poată vedea
mingea. Palmele ambelor mâini sunt în extensie.
Acțiunea picioarelor, trunchiului și a brațelor
Genunchii și coatele se întind simultan, trunchiul se
ridică în timpul lovirii mingii. Privirea jucătorului
urmărește mingea eliberată din „cupă”.
Pentru execuția unei pase înalte acțiunea brațelor este
orientată înainte și spre în sus.
Contactul cu mingea
Este făcut cu degetele celor două mâini, care
formează o „cupă”. Greutatea mingii este preluată
de degetul mare, arătător și mijlociu de la fiecare
mână. Degetele inelarele și degetele mici ating
mingea mai puțin, dar contribuie la direcționarea ei.
Acțiunea de după lovire
Tripla extensie, urmare firească a lovirii mingii este
urmată de deplasare spre direcția de ridicare pentru
intrare în acțiunea ce urmează.

Exerciții

- imitarea lovirii mingii; x4


- deplasare, oprire, imitarea pasei de sus; x4
- prinderea în cupă a mingii aruncate de către x4
partener;
- mingea ținută în cupă deasupra capului, la 0,5m. - x4
1m. distanță de perete, aruncarea ei în perete,
întâmpinarea și prinderea mingii ricoșate în cupă

8
deasupra frunții;
- pe perechi, cu o minge, aruncarea mingii pe x4
verticală, pasă de sus în față la partener cu oprirea
mingii după fiecare execuție și cu acțiune continuă;
- în coloană câte unul, la 2-3 m distanță de perete,
pase de sus la perete, la înălțime de 3-4 m. și trecere x4
la coada șirului;
- pe perechi cu o minge, pase de sus în față, lungi și x4
scurte, cu deplasarea alternativă înainte și înapoi, a
fiecărui jucător;
- pe perechi cu o minge, de o parte și de alta a x4
fileului, pase de sus în față peste fileu, cu și fără
căderea mingii pe sol;
- suveică simplă cu pase de sus; x4
- câte 3 la o minge, pase de sus în față în triunghi la x4
distanță de 3-4 m, cu orientarea corpului spre
direcția de pasare;
- pe perechi cu o minge, pase din săritură, la x4
distanță de 3 m, fără fileu și peste fileu;
- joc 2x2 cu 2 pase, peste fileu;

6. Revenirea Alergare ușoară. 1 tur de În coloană câte unul!


organismului Exerciții de respirație din mers. sală
după efort Mers cu scuturarea brațelor și picioarelor. 1L
(3 minute)

7. Adunarea și alinierea. 2 minute În linie pe un rând!


Aprecieri, Aprecieri generale și individuale.
concluzii, Evidențieri pozitive.
recomandări Recomandări pentru activitatea independentă.
(2 minute) Salutul!

9
10