Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Școala gimnazială
Obiectiv:Educație fizică și sport
Clasa:a VI-a
Efectiv:25 elevi

1
PROIECT DIDACTIC

Tema1: Atletism
-învățarea startului din picioare cu accent pe înclinarea corpului ușor înainte
Tema2: -învățarea pasului alergător,lansat în tempo moderat ( pasul alergător de semifond și fond )
Calitate motrică: Îndemânarea
Tipul lecției: mixtă(consolidare, învățare)

Competențe specifice

2
Dezvoltarea motricității generale prin învățarea startului din picioare cu accent pe înclinarea corpului ușor
înainte,învățarea pasului alergător lansat în tempo moderat ( pasul alergător de semifond,fond ) și dezvoltarea
calității motrice îndemânarea.
O.C. –să parcurgă traseul aplicativ în cel mai scurt timp,
O.P.M1- să asigure o dezvoltare fizică armonioasă,
O.P.M2-să execute corect startul din picioare,
O.P.M3-să execute corect mișcările conform modelului,
O.P.M4-să reacționeze prompt la semnal,să respecte regulile și indicațiile date,
O.A. –să coopereze cu ceilalți îm realizarea sarcinilor motrice,să-și încurajeze colegii și să adopte o atitudine
de fairplay.

Strategii didactice
Metode si procedee metodice Mijloace
M1- explicația m1-saltele
M2- demonstrația m2-bănci de gimnastică
M3 –exercițiul m3-jaloane
-problematizarea m4-cercuri
-observația m5-fluier
-corectarea
-aprecierea

Momentele Elemente de conținut Dozare Ob Formații de lucru / Strategii


lecției Indicații metodice didactice
M m

3
1. Adunarea și alinierea; 1minut În linie pe un rând!
Organizarea Salutul, prezența, verificarea ținutei și a stării de
colectivului de sănătate; 1minut
elevi Anunțarea temelor lecției;
În linie pe un rând elevii execută comanda inversă
(3minute) Joc de atenție “Comanda inversă”. 1minut
celei auzite. De exemplu: “La dreapta, marș!”
elevii trebuie să execute la stânga. Drepți – Pe loc
repaus; Un pas înainte – Un pas înapoi; Un pas la
dreapta – Un pas la stânga.
2. Variante de mers și alergare În coloană câte unul! M1
Pregătirea Mers obișnuit 1L Spatele drept!Privirea înainte! M2
organismului Mers pe vârfuri cu brațele sus 1L M3
pentru efort Mers pe călcâie de mâini apucat la spate ½L Brațele ridicate cu palmele spre interior!
(6 minute) Mers ghemuit cu palmele pe genunchi ½L Tragem de umeri înapoi!
Mers cu rotări de brațe spre înainte, spre înapoi 1L
Palmele pe genunchi! Privirea înainte!
Alergare ușoară 1L
Alergare cu joc de glezne 1L
Alergare cu genunchii sus 1 diagon.
Alergare cu pendularea gambei înapoi 1 diagon.
Alergare cu pas săltat 1L
Alergare cu pas sărit 1L
3.
Influențarea Exercițiul Nr.1 4x8t În cerc! M1
selectivă a P.I. Stând depărtat, brațele îndoite, palmele pe șold Mișcarea amplă o execută doar capul! M2
aparatului T1-4: Rotări ale capului în patru timpi spre stânga Spatele drept! M3
locomotor T5-8: Rotări ale capului în patru timpi spre dreapta
(8 minute)

Exercițiul Nr.2 4x8t


P.I. Stând depărtat, brațele îndoite, palmele pe șold Mișcarea o execută doar capul!
T1-2: Aplecarea capului cu arcuire Poziția se menține pe toată durata execuției!
T3-4: Extensia capului cu arcuire
T5-6: Îndoirea capului spre stânga cu arcuire

4
T7-8: Îndoirea capului spre dreapta cu arcuire
Exercițiul Nr.3 4x8t
P.I. Stând Brațele perfect întinse!
T1: Ridicarea brațelor înainte
T2: Ducerea brațelor lateral
T3: Ridicarea brațelor sus
T4: Revenire
T5-8: Se repetă
Exercițiul Nr.4 4x8t
P.I. Stând depărtat
T1: Îndoirea brațelor, palmele pe șold Brațele perfect întinse!
T2: Întinderea brațelor lateral
T3: Ridicarea brațelor sus
T4: Revenire
T5-8: Se repetă
Exercițiul Nr.5 4x8t
P.I. Stând depărtat, brațele îndoite, palmele pe șold Tragem de coate!
T1-2: Răsucirea trunchiului lateral stânga cu arcuire Spatele drept!
T3-4: Răsucirea trunchiului lateral dreapta cu Privim spre înapoi!
arcuire
T5-8: Se repetă
Exercițiul Nr.6 4x8t
P.I. Stând depărtat, brațele îndoite, palmele pe șold Spatele drept!
T1: Îndoirea trunchiului lateral stânga Pieptul înainte!
T2: Revenire Mișcări ample!
T3: Îndoirea trunchiului lateral dreapta
T4: Revenire
T5-8: Se repetă

Exercițiul Nr.7 4x8t


P.I. Stând depărtat, brațele îndoite, palmele pe șold
T1: Aplecarea trunchiului înainte
T2: Revenire
T3: Extensia trunchiului

5
T4: Revenire
T5-8: Se repetă
Exercițiul Nr.8 4x8t
P.I. Stând depărtat
T1-2: Ridicarea brațelor sus cu arcuire
T3-4: Aplecarea trunchiului înainte cu coborârea
brațelor lateral cu arcuire
T5-6: Ridicarea brațelor sus cu arcuire
T7-8: Îndoirea trunchiului înainte cu palmele pe sol
cu arcuire
Exercițiul Nr.9 4x8t
P.I. Stând
T1: Îndoirea genunchiului stâng la piept cu
ridicarea brațelor lateral
T2: Revenire
T3: Îndoirea genunchiului drept la piept cu ridicarea
brațelor lateral
T4: Revenire
T5-8: Se repetă

Exercițiul Nr.10 4x8t


P.I. Stând depărtat
T1: Fandare lateral stânga
T2: Revenire
T3: Fandare lateral dreapta
T4: Revenire
T5-8: Se repetă

4. Traseu aplicativ m1
Dezvoltarea Se m2
capacității Se amenajează două circuite identice, fiecare ame m3
coordinative cu câte 6 stații, în următoarea ordine de-a lungul naje m4
generale sălii: x2 ază m5
|

6
(8 minute) - mers șerpuit printre jaloane; | 2
- săritură pe câte un picior în 3 cercuri dispuse | circu
liniar; ite
- târâre din culcat facial pe lungimea unei ident
bănci de gimnastică; ice
- rostogolire pe saltea; fieca
- alergare pe cea de a doua bancă de re cu
gimnastică; câte
- rostogolire pe saltea; 6
- alergare pe mijlocul sălii la coada propriului stații
șir. M1
M2
M3.

5. Profesorul explică și exemplifică tehnica de


Atletism execuție m5
M1
Învățarea Startul din picioare M2
startului din Startul și lansarea de la start, este faza care M3

7
picioare cu cuprinde toate pozițiile și mișcările efectuate de
accent pe alergător în scopul începerii alergării.
înclinarea
corpului ușor Explicarea – demonstrarea startului de sus, a
spre înainte; pozițiilor specifice fiecărei comenzi:
La comanda «pe locuri», se așează vârful
Învățarea piciorului îndemnatic la linia de start, usor îndoit
pasului din genunchi, celalălt la un pas înapoi, în aceeași
alergător, poziție. Corpul este ușor aplecat înainte, cu brațul
lansat în tempo opus piciorului din înainte. Privirea înainte. În
moderat (pasul momentul plecării, la comanda «gata», piciorul
alergător de oscilant se ridică rapid, cel de sprijin se întinde,
semifond și trunchiul păstrându-și înclinarea pe primii metrii.
fond).
Exerciții
(20 minute) 1. de voie, luarea poziției de start din picioare;
2. stând ghemuit, la semnal auditiv luarea poziției
de start;
3. mers pe loc, la semnal auditiv, luarea pozitiei de
start; x2 În linie pe un rând!
4.stând ghemuit cu spatele către direcția de x2
deplasare, la semnal auditiv, întoarcere și luarea
poziției de start; x2
5. la semnal auditiv, lansarea din start;
6. exersarea startului de sus și a alergării accelerate x2 În linie câte patru!
pe distanțe de 10 m.

x2 Corectări la poziția brațelor, trunchiul ușor


x2 aplecat, picioarele ușor relaxate!
Pasul alergător, lansat în tempo moderat
Exerciții M1 m5
1. mers obișnuit și mers cu pasul întins, din ce în M2
ce mai rapid, urmat de trecere în alergare ușoară: M3
alternări de mers obișnuit și mers cu pasul întins,
În coloană câte doi!
alergare ușoară și odihnă activă;

8
2. alergare pe linia marcată a culoarului, cu atenția x2
îndreptată asupra punerii tălpilor paralel cu axa În coloană câte unul!
alergării;
3. alergări cu aterizări diferite: pe călcâi, pe toată
talpa, pe pingea;
x2
4. alergări cu avântarea exagerată a gambelor
înainte și înapoi, apoi a coapselor; În linie câte patru!
5. alergări pe distanțe de 80, 100, 150 m, cu
executarea unui număr minim de pași (se va evita 50 m
alergarea sărită); 5 grupe a 5 elevi! Grupele pleacă una după alta la
6. inspirație și expirație de durată egală, efectuate 3 minute
interval de 5 secunde.
pe 2, 4, 6, 8 pași de mers, apoi din alergare (un pas
inspiratie, un pas expirație; doi pași inspirație, doi pași 3 minute
expirație etc.).
7. inspirație și expiratție de durate inegale
(expirația va fi todeauna mai lungă): un pas inspirație
și doi expirație, sau un pas inspirație și trei pași
expirație etc., până la aflarea celui mai convenabil ritm
respirator.
6. În coloană câte unul! M1 m5
Revenirea Alergare ușoară. 1 tur de M2
organismului Exerciții de respirație din mers. sală M3
după efort Mers cu scuturarea brațelor și picioarelor. 1L
(3 minute)
7. În linie pe un rând!
Aprecieri, Adunarea și alinierea. 2 minute
concluzii, Aprecieri generale și individuale.
recomandări Evidențieri pozitive.
(2 minute) Recomandări pentru activitatea independentă.
Salutul!