Sunteți pe pagina 1din 17

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

23

STRUCTURĂ GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL NR.10 PLOIEŞTI

PROIECT DE ACTIVITATE

Director: prof. Voica Cristina Luiza

Prof. înv. preşcolar: Bențe Maria Mirabela

Ploieşti, 2020
DATA: 10 martie 2020

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu program normal nr.10 Ploieşti

GRUPA: Grupa mijlocie „Gărgărițe”

PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: Bențe Maria - Mirabela

TEMA ANUALĂ: Cum a fost/este şi va fi aici pe pământ?

TEMA PROIECTULUI/SĂPTĂMÂNALĂ: „Cu ce călătorim?”

TEMA ZILEI: „În excursie cu trenulețul Thomas!”

TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare şi sistematizare de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi

FORMA DE ORGANIZARE: Activitate integrată: ADP+ALA1+ADE ( DŞ –Cunoaşterea


mediului + DEC - pictură) + ALA2

SCOPUL ACTIVITĂŢII INTEGRATE:

◊ Consolidarea cunoştinţelor referitoare la mijloacele de transport şi dezvoltarea creativității prin


activități artistico - plastice

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

◊ D1- Curiozitate, interes şi iniţiativă în dezvoltare;

◊ D2- Cunoștințe și deprinderi elementare de cunoaștere a mediului apropiat;

◊ D3- Mesaje orale în diverse situaţii de învăţare;

◊ D4- Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mişcării;

◊ D5- Finalizarea sarcinilor şi acţiunilor (persistenţă în activităţi)

COMPORTAMENTE VIZATE:

◊ C1- Manifestă curiozitate şi interes pentru experimentarea şi învăţarea în situaţii noi;

◊ C2- Participă la activităţile de grup şi activităţile de joc în calitate de auditor;


◊ C3- Demonstrează capacitate de comunicare clară a unor idei, nevoi, curiozităţi, acţiunii,
emoţii proprii;

◊ C4 - Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice;

◊ C5- Realizează sarcinile de lucru cu consecvenţă.

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII ITEGRATE:

1.ACTIVITĂŢII DE DEZVOLTARE PERSONALĂ(A.D.P.):

◊ Rutine: - „Primirea copiilor”

- „Ne pregătim pentru micul dejun (deprinderi de autoservire)”

- „Deprinderi de igienă personală şi colectivă”

◊ Întâlnirea de dimineaţă: - „Învăţăm să ne comportăm în mijloacele de transport”

- „Salutul”

- „Prezenţa”

- „Calendarul naturii”

- „Noutatea zilei”

◊ Tranziţii: - „Trenuleţul veseliei” - joc distractiv


- „Autobuzul”- cântec

 Scopul activităţii: Implicarea activă a copiilor în vederea stimulării comunicării, favorizării


inter-relaţionării şi formării comportamentului empatic la preşcolari.
 Obiective operaţionale:
- să utilizeze formule de salut adecvate momentelor zilei sau în diferite împrejurări;
- să sesizeze absenţa sau prezenţa unui coleg;
-să observe cu atenţie vremea de afară oferind verbal câteva caracteristici ale acesteia, marcându-
le prin simbolul adecvat;
- să schimbe impresii, opinii, emoţii transmiţând cu sinceritate experienţele, părerile despre un
anumit eveniment.
•Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, observaţia

•Materiale didactice: Catalogul grupei, calendarul naturii, mijloace audio-vizuale

•Forma de organizare: Frontal, individual


2.ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (A.L.A 1) – CENTRE DE INTERES

•Scopul activităţii: Consolidarea deprinderii copiilor de a utiliza diferite materiale în rezolvarea


unor sarcini date.
◊ Construcţii
•Tema activităţii: „Gara/ stațiile din oraș”

•Mijloc de realizare: joc exerciţiu

•Obiective operaţionale:

O1 - Să realizeze cu ajutorul pieselor lego cel puţin o gară sau o stație unde călătorii pot aștepta
mijloacele de transport;

O2 - Să interacţioneze cu ceilalţi colegi, în cadrul jocului, pentru a realiza tema propusă;

O3 - Să participe cu interes la activitate.

•Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, exerciţiul.

•Materiale didactice: Piese lego

•Forma de organizare: Individual

◊Joc de masă
•Tema activităţii: „Thomas și prietenii săi”

•Mijloc de realizare: Asamblare

•Obiective operaţionale:

O1 - Să îmbine piesele puzzle-ului pentru a reda imaginea trenurilor – prieteni ai lui Thomas;

O2 - Să descrie imaginile găsite;

O3 - Să colaboreze cu colegii în vederea realizării temei propuse.

•Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, exerciţiul

•Materiale didactice: Piese puzzle

•Forma de organizare: Pe grupe


◊Bibliotecă
•Tema activităţii: „Trenul – semne grafice”

•Mijloc de realizare: semne grafice

•Obiective operaţionale:

O1- Să unească punctele astfel încât să contureze forma a cel puțin două vagoane ale trenului;

O2 - Să utilizeze corect instrumentele puse la dispoziţie;

O3 -.Să găsească utilitate lucrărilor realizate.

•Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, exerciţiul

•Materiale didactice: Creioane, fişe de lucru

•Forma de realizare: Individual

3.ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (A.D.E.)

a. CUNOAŞTEREA MEDIULUI - Joc didactic

•Tema activităţii: „În excursie cu trenulețul Thomas”

•Mijloc de realizare: Joc didactic

•Tipul activităţii: Consolidarea cunoştinţelor referitoare la mijloacele de transport

•Obiective operaţionale:

Să identifice cel puțin un mijloc de transport extras din cutia cu surprize;


să plaseze cel puțin două imagini ale mijloacelor de transport la locul potrivit pe
baza unor însușiri comune luate separat;
să precizeze cel puțin două caracteristici ale mijloacelor de transport – cine le
conduce/ manipulează, utilitate, etc;
Să găsească răspunsul corect la ghicitorile despre mijloacele de transport
Să aşeze jetoanele cu mijloace de transport în diagramă în funcţie de sarcina dată.

•Sarcina didactică:

Recunoasterea mijloacelor de locomotie si verificarea cunostintelor copiilor despre felul


mijloacelor de transport.
•Regulile jocului:

Copiii, împărțiți în două echipe, vor trebui:


 să răspundă la ghicitorile din plicul ales;
 să aleagă imaginea corespunzătoare mijlocului de transport ghicit, denumindu-l și
indicând locul pe unde circulă acesta.
 să respecte regulile jocului, să răspundă când sunt solicitaţi si rezolvă sarcinile cerute.
•Elemente de joc: Surpriza, aplauze, recompensa, mânuirea materialelor.

•Metode şi procedee: - Conversaţia, explicaţia, exerciţiul, prblematizarea, metoda “Mâna oarbă”,


metoda Diamantului

•Materiale didactice: Cutii, jucării, jetoane, ,,diamantul” - piramida, minge, tablă magnetică,
magneţi, imagini, jetoane, videoproiector, laptop.

•Forma de organizare: frontal, individual.

b. DOMENIUL ESTETIC ȘI CREATIV- PICTURĂ

•Tema activităţii: „Mijloace de transport”

•Mijloc de realizare: Pictură

•Tipul activităţii: Consolidare de priceperi şi deprinderi

•Obiective operaţionale:

O1- Să denumească materialele şi instrumentele de lucru puse la dispoziţie;

O2 - Să picteze figurinele din ipsos ale mijloacele de transport;

O3 - Să aprecieze lucrarea personală şi a unui coleg în funcţie de criteriile emise de educatoare


(acurateţe, finalizarea lucrării etc.)

•Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, Turul galeriei, exerciţiul

•Materiale didactice: acuarele, pensule, lucrare model, figurine din ipsos.

•Forma de organizare: Individual

4 ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (A.L.A. 2)

•Scopul activităţii: Antrenarea preşcolarilor într-o activitate plăcută, relaxantă, care să satisfacă
nevoia de mişcare şi recreere a acestora.

•Tema activităţii: „Trenuleţul”


•Mijloc de realizare: Joc de mişcare

•Tipul activităţii: Activitate recreativă

•Obiective operaţionale:

O1 - Să execute corect mişcările impuse de joc;

O2 - Să respecte regulile jocului;

O3 - Să-şi coordoneze mişcările cu ritmul muzicii;

O4 Să manifeste interes participând cu plăcere la activitate.

•Metode şi procedee: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul

•Materiale didactice:

•Forma de organizare: Frontal

Bibliografie

1. Curriculum pentru educaţie timpurie, anexă la ordinul ministrului Educaţiei Naţionale,


nr.4694/2.08.2019;

2. Suport pentru explicarea şi înţelegerea unor concepte şi instrumente cu care operează


curriculum pentru educaţie timpurie;

3. Activitate integrată din grădiniţă, Ghid pentru cadrele didactice, Laurenţia Culea, Didactica
Publishing House, Bucureşti, 2008;

4. Metode interactive de grup, Ghid metodic, Silvia Breben, Editura Arves, 2002;

5. Predare bazată pe proiecte, Viorica Preda, Editura Arves, Craiova, 2009.


SCENARIUL ZILEI

I.Activităţi de Dezvoltare Personală(A.D.P.)

Activitatea va debuta cu Întâlnirea de dimineaţă: „Învăţăm să ne comportăm în mijloacele de


transport” care se va face pornind de la modul în care este decorată sala de grupă.

Salutul şi prezenţa. Copiii se vor saluta între ei, uitându-se unii către ceilalţi, iar prezenţa se va
realiza cu ajutorul catalogului, preşcolarii având sarcina să stabilească cine este absent.

Calendarul naturii. Preşcolarii sunt rugaţi să privească pe fereastră, să spună ce fel de vreme este
afară, anotimpul, cum ne îmbrăcăm etc. Se precizează ziua în care ne aflăm, se aminteşte ce zi a
fost ieri, ce zi va fi mâine, luna şi anul în care ne aflăm.

Noutatea zilei – Sosirea trenulețului Thomas care îi invită pe copii într-o călătorie în care vor
descoperi diverse mijloace de trasnport.

Prin tranziția:„Ca să fiu şofer voinic,/ Eu fac sport încă de mic,/ Merg în pas alergător,/Sar apoi
într-un picior,/Mă opresc,respir uşor/Întind braţele să zbor./Ăsta-i doar un început/Ia priviţi cât
am crescut!” copiii sunt invitați să răspundă la ghicitorile pe care trenulețul Thomas le-a lăsat în
plicuri. Fiecare răspuns corect este răsplătit cu aplauze și cu un ecuson și, astfel, elevii află titlul
lecției de astăzi: Cu ce călătorim?. Fiecare răspuns este validat de către o imagine ce va fi
proiectată în sala de clasă prin intermediul videoproiectorului.

Se face trecerea la momentul următor prin tranziția: ,,Eu sunt locomotiva/ Voi sunteți vagoane/
Așezați-vă în rând/ Mâinile-s tampoane./ Trenul face uu-uu-uu,/ Urcă și coboară/ Chiar de-i
soare sau e vânt/ Trenul parcă zboară!”

II.Activităţi liber alese (A.L.A. 1)

Se trece pe la fiecare centru de activitate, se vor intui materialele didactice şi li se va explica


copiilor modul de realizare al temelor propuse.

La centrul Construcţii, copiii vor realiza gara/ stațiile diverselor mijloace de transport cu ajutorul
pieselor lego. La centrul Joc de masă, preşcolarii vor îmbina piesele puzzle-ului pentru a reda
imagini cu Thomas și prietenii săi, iar la centrul Bibliotecă, preșcolarii vor trasa pe contur și vor
obține diferite vagoane/trenuri.

Le voi reaminti copiilor că trebuie să lucreze frumos, îngrijit, în linişte şi să colaboreze cu


membrii grupului. După rezolvarea sarcinilor se vor aprecia lucrările şi produsele copiilor.

Tranziţia către domeniile experienţiale se va face prin intermediul cântecului „Trenulețul”.

III.Activităţi pe domenii experienţiale (A.D.E.)


Copiii vor fi antrenaţi într-un joc didactic „În excursie cu trenulețul Thomas” din cadrul
domeniului Științe - Cunoaşterea mediului. Preşcolarii vor avea diferite sarcini precum ghicirea
unor mijloace de transport , plasarea corectă a jetoanelor pe piramidă (în ,,Diamant”) în funcţie
de sarcina primită.

În continuare, în cadrul Domeniului Estetic ți Creativ (activitate artistico - plastică), copiii vor
picta diverse mijloace de transport.

IV.Activităţi liber alese (A.L.A. 2)

Ziua se încheie cu un joculeţ de mişcare ,,Cursa trenurilor”menit să-i destindă şi să-i distreze pe
copii. Se vor face aprecieri generale asupra desfăşurării activităţii din ziua respectivă iar copiii
vor primi recompense.

Activităţi liber alese(A.L.A 1)- Scenariul didactic

Eveniment Conţinut ştiinţific Metode şi Mijloace Evaluare


procedee de
învăţământ
1.Moment Organizarea spaţiului şi a climatului
organizatoric educaţional într-un mod optim
desfăşurării activităţii de învăţare.
2.Captarea Se realizează prin intermediul jucăriei Conversaţia Trenulețul Observarea
atenţiei trenulețul Thomas. El le va promite Thomas comportamentului
copiilor că vor avea parte de multe copiilor.
surprize. Thomas le va împărţi copiilor
bileţele, iar în funcţie de imaginea
acestora se vor aşeza la centrele de
activitate.
3.Anunţarea Se anunţă tema şi obiectivele pentru Observarea
temei şi a fiecare centru: Explicaţia comportamentului
obiectivelor Construcţii - „Gara/ statiile copiilor.
mijloacelor de transport”, pe care
copiii le vor forma cu ajutorul
pieselor lego.
Joc de masă - copiii vor îmbina piesele
de puzzle pentru a reda o imagine cu
Thomas și prietenii săi.
Bibliotecă -„ Trenul”, copiii vor face
în contur vagoanele trenului.
4.Dirijarea Înainte de începerea activităţii se vor Conversaţia Pe grupe şi
învăţării face câteva exerciţii de încălzire a individual
mâinilor.
„Mişcăm degetele
Batem palmele Observaţia
Răsucim încheietura
Şi dăm mingea, dura, dura!” Explicaţia
Se reaminteşte copiilor
comportamentul aşteptat în cadrul
activităţilor pe centre: se va vorbi în
şoaptă pentru a nu deranja copiii de la
alte centre, fiecare sarcină de lucru
trebuie terminată. Atunci când un Demonstraţia
copil termină sarcina poate să îşi
aleagă un alt centru.
Se va interveni cu mici explicaţii dacă Exerciţiul
ei vor solicita ajutor.
5.Încheierea După încheierea activităţilor de la Conversaţia
activităţii centre, mascota Thomas, împreună cu
educatoarea, trec pe la fiecare sector şi Aprecieri verbale
apreciază activitatea copiilor. Thomas
îi invită pe toți în gară pentru a primi
biletele necesare urcării în tren.

Tranziţia către activităţile pe domenii experienţiale se face cu ajutorul cântecului „Trenulețul”.

Activităţi pe domenii experienţiale- Scenariul didactic

Etapele Conţinut ştiinţific Metode şi Mijloace de Evaluare


activităţii procedee învăţământ
1.Moment Pregătirea materialelor necesare Mobilierul
organizatoric pentru fiecare activitate. Asigurarea clasei
unui climat educaţional favorabil,
în concordanţă cu tema zilei.
2.Captarea Thomas a lăsat un plic în care vom Conversaţia Plic cu Observarea
atenţiei găsi niște ghicitori, pe baza cărora Problematizare ghicitori comportamentului
se va afla titlul lecției: Cu ce a Videoproiector copiilor.
călătorim? Copiii vor fi atenți la laptop
ceea ce se va citi și vor recunoaște
trei mijloace de transport: mașina,
avionul și trenul. Răspunsurile vor
fi afișate pe tablă, cu ajutorul
videoproiectorului.
3.Anunţarea Astăzi la activitate vom demonstra Conversaţia Trenulețul Înţelegerea
temei şi a că avem cunoștinte despre Thomas mesajului
obiectivelor mijloacele de transport cu care transmis.
putem să ne deplasăm pentru a
călători cât mai departe si vă Observaţia
propun să ne jucăm jocul
“Surprizele lui THOMAS“.
4.Prezentarea Aflați în tren, copiii sunt Conversaţia
noului conţinut şi invitați de către Thomas să
dirijarea învăţării participe la un joc..
Educatoarea explică regulile
şi sarcinile pe înţelesul copiilor. Explicaţia

Jocul didactic ”Oare ce este?


a)Demonstrarea Desfăşurarea jocului de probă
jocului Educatoarea cheamă un copil,
îl leagă la ochi și îi spune să aleagă Demonstraţia
un jeton din coșuleț si îi cere să il
denumească, să spună locul pe Aprecieri verbale
unde circula acesta și să meargă la Siluete
panou pentru a așeza jetonul la Conversaţia mijloace de Observarea
locul potrivit. De asemenea, copiii transport comportamentului
vor indica cine conduce respectivul Explicaţia Imagini copiilor.
mijloc de transport și la ce ajută.
b)Jocul propriu- Desfăşurarea propriu-zisă a Cutie
zis jocului:. Observaţia
Varianta I .Copiii vor pasa mingea
de la unul la altul până vor auzi Exerciţiul
semnalul „Stop”. Copilul care are
mingea în mână va veni şi va
extrage o siluetă a mijlocului de
transport şi o va aşeza pe imaginea
adecvată.
Varianta II. Într-o cutiuţă se vor
afla mai multe ghicitori. Mickey va
desemna copiii care vor răspunde la
ghicitori. Aceştia vor trebui să
recunoască mijlocul de transport
aflat pe măsuţă.
c)Complicarea Varianta III. Pe măsuţă se vor afla
jocului mai multe mijloace de transport
terestre. Preşcolarii vor trebui să
găsească asemănări şi deosebiri
între ele.( exp. maşina are patru
roţi, faţă de bicicletă care are doua
roti etc.)
5.Obţinerea Se va realiza cu ajutorul metodei Jetoane
performanţei diamantului. Preșcolarii vor Conversaţia Foaie de flip - Observarea
demonstra că și-au însuți Explicaţia chart comportamentului
cunoștințele despre mijloacele de Metoda copiilor.
transport, așezând tema lecției în diamantului
chenarul galben, în chenarele roșii
vor menționa două tipuri de
mijloace de transport, în rubricile
albastre vor așeza trei mijloace de
transport aerian, în dreptunghiurile
portocalii vor pune patru mijloace
de transport terestre, iar în chenarul
verde vor așeza imaginea
prietenului – supriză de astăzi
6.Asigurarea B.Domeniul Estetic și Creativ Conversaţia
retenţiei şi a Copiii se vor aşeza la măsuţe, unde
tranferului vor avea pregătite materialele
didactice, necesare pentru
desfăşurarea următoarei activităţi. Pensule
Intuirea materialului didactic şi Acuarele
prezentarea modelului educatoarei Figurine din
Copiii identifică şi denumesc ipsos
materialele distribuite pe măsuţa Observarea
lor:pensule, acuarele, figurine din Explicaţia modului de lucru.
ipsos. Se prezintă modelul
educatoarei.
Explicarea şi demonstrarea tehnicii
de lucru.
Se explică şi se demonstrează Analiza
tehnicile de lucru, precum şi produselor
etapele de realizare a lucrării. activităţii şi
Exerciţii de încălzire a muşchilor Demonstraţia aprecierea
mici ai mâinii. argumentărilor.
Se vor executa exerciţii precum
Morişca, răsucirea încheieturilor,
bat din palme etc. Aprecieri privind
Executarea temei de către copii. Exerciţiul modul de lucru.
Supraveghez modul de execuţie
corectând eventualele greşeli sau
dând unele indicaţii. Îi ajut pe cei
care întâmpină greşeli şi explic încă
o dată dacă este necesar.
7.Evaluarea Se va realiza o expoziţie cu Conversaţia Expoziţie cu Se observă
activităţii lucrările copiilor. lucrări. respectarea
Se va face Turul galeriei şi copiii indicaţiilor date.
vor fi îndrumaţi să aprecieze Observaţia Se evaluează
lucrările colegilor după anumite lucrările după
criterii precum acurateţea şi Turul galeriei criteriile stabilite.
finalizarea lucrărilor.
8. Încheierea Se fac aprecieri generale şi Conversaţia Recompense Aprecieri verbale
activităţii individuale asupra modului de frontale şi
desfăşurare a activităţii şi implicării individuale.
copiilor în activitate.
Mickey şi Minnie le mulţumeşte
copiilor şi le oferă recompense.

Activităţile liber alese (A.L.A 2) - Scenariul didactic

Etapele Conţinut ştiinţific Metode şi Mijloace Evaluare


activităţii procedee De
învăţământ
1.Moment Organizarea spaţiului şi climatului
organizatoric educaţional.
2.Captarea Se va realiza cu ajutorul elementului Conversaţia Trenuleţul Stimularea
atenţiei surpriză, trenuleţul Tomas. Tomas interesului pentru
joc.
3.Anunţarea Le voi spune copiilor că ne vom juca Conversaţia
temei un joc de mişcare „Cursa trenurilor”
4.Dirijarea Educatoarea va explica şi demonstra Explicaţia Mijloace
activităţii jocul. Demonstraţia audio
Copiii sunt dispuși în 4 echipe, câte 2
față în față. Între echipe voi așea un
drum în zig-zag. Primii copii de la
echipele alăturate vor manipula
locomotiva pe drumul în zig – zag
până ajung la cealaltă echipă, bat
palma, lăsând locomotiva pe sol și Observarea
merg la coada rândului. Copill cu care comportamentului
a bătut palma întoarce locomotiva și o copiilor.
plimbă până la cealaltă echipă, bate
palma și merge la capătul șirului.
Jocul se termină când toți copiii au
plimbat locomotiva și ambele echipe Jocul
au făcut schimb de locuri.
5.Încheierea Se vor face aprecieri asupra modului Conversaţia Aprecieri verbale
activităţii în care preşcolarii au participat la
activitate.
Anexa1

Scrisoare de la Thomas
Dragi copii,

Am auzit că voi sunteţi foarte isteţi şi descurcăreţi şi de aceea v-am adus o mulţime de surprize
care vă vor ajuta la jocul pregătit de doamna educatoare.

Să fiţi cuminţi, să ridicaţi mânuţa când vreţi să vorbiţi deoarece la final am o surpriză pentru voi.

Cu drag,

Thomas

Trenulețul (cântec)

Ce se aude-n depărtare

Parc-ar fi un trenuleț
Roșu cu buline albe

Foarte vesel și cochet.

Noi ne plimbăm

Și ne distrăm

Noi ne plimbăm

Cu trenulețul ne plimbăm.

Cinci vagoane are în spate

Ce-i așteaptă pe copii

Vrea să-i ducă la plimbare

Să le spună poezii.

Noi ne plimbăm

Și ne distrăm

Noi ne plimbăm

Cu trenulețul ne plimbăm.

Trenulețul zice-n grabă

Dragi copii, hai să plecăm

Până nu se lasă seara

Și pe drum să înnoptăm!

Noi ne plimbăm

Și ne distrăm

Noi ne plimbăm
Cu trenulețul ne plimbăm.

Anexa 3
Ghicitori

„Roți, volan, caroserie,


Îl cunosc chiar dintr-o mie
Numai tata îl conduce
La plimbare când ne duce”
(Autoturism/ Mașina)

Cerul larg îi este drum


Vuiește și lasă fum.
Pasăre de fier ce zboară,
Toţi copiii ies pe-afară.
Ana-i strigă lui Ion:
- Vin’ să vezi un......!
(Avion)

Pe șine aleargă întins spre zări,


Și are roți, ferestre, uși și scări.
Un mecanic îl conduce
În vacanță el te duce!”
(Trenul)