Sunteți pe pagina 1din 8

Cuprins proiect SMC:

1.Definirea organizatiei
 Prezentare organizatie

HESPER S.A. ce deţine fostele localuri ale fabricii arătându-i totodată trecătorului (care
totuşi poate îşi mai aminteşte de Uzinele Steaua Roşie), că aici există o activitate
industrială cu o continuitate de peste 130 de ani.

În prima etapă fabrica producea focoasele necesare armatei române, utilizând


maşini aduse din străinătate. Producţia devine treptat din ce în ce mai
diversificată, în jurul anului 1900 fabrica producând, spre exemplu, grinzi şi
şarpante pentru extinderea Castelului Peleş, în colaborare cu antrepriza Pietro
Axerio şi probabil la comanda lui Karel Liman, arhitectulCasei Regale în acea
epocă.
Perioada de maximă dezvoltare poate fi considerată prima decadă a secolului al
XX-lea, când fabrica joacă un rol decisiv în susţinerea noii industrii petroliere,
aflate în plină expansiune, furnizând societăţilor de profil construcţii metalice
pentru rafinării, şarpante, cazane cu abur, rezervoare şi aparate speciale.
Tot atunci, în 1906 - 1907, fabrica construieşte podul de la Topolniţa, fiind
prima industrie privată din Regat care proiectează şi construieşte în întregime un
pod de cale ferată. De asemenea uzinele produc în această perioadă instalaţii de
încălzire centrală pentru clădiri industriale precum şi pentru majoritatea clădirilor
civile ale statului.
La sfârşitul acestei perioade, în 1912, anul publicării noii legi de încurajare a
industriei, fabrica ajunge la un număr de 500 de angajaţi.În perioada1915-1916
producţia revine la comenzile pentru armată fiind concentrată pe pontoane, afete
pentru tunuri şi obuziere, etuve pentru desinfectare, diverse aparate şi instalaţii
pentru Pirotehnia Armatei şi Pulberăria Armatei Dudeşti.
În timpul primului război mondial când, în 1916, evacuarea industriilor din
Bucureşti devine imperios necesară, este singura fabrica ce susţine efortul de
război la capacitate maximă, stabilindu-se cu utilajele necesare la Iaşi şi
alimentând constant frontul cu armament.
După război participă la refacerea podurilor de pe linia Bucureşti – Giurgiu şi
repară o importantă cantitate de vagoane şi locomotive. În perioada
interbelică România devine exportator de produse petroliere.
Uzina execută cea mai mare parte a instalaţilor necesare noii staţii de export
construite de Stat precum şi instalaţii pentru societăţi petroliere private: 41
rezervoare de 5000 mc, 25 km de conducte, 300 mp de cazane cu aburi,
macarale de mare capacitate ş.a.
În anii '50 încep să se producă şi instalaţii de ridicat şi utilaje pentru industria
constructiilor. În 1974 are loc o schimbare calitativă în profilul de fabricaţie, prin
inceperea productiei de aparatura şi instalaţii hidraulice, iar în 1985 pompe de vid
şi echipamente pentru centrale nucleare.

În 1991 unitatea se transformă în societate pe acţiuni, iar vechea denumire


"Steaua Roşie" se modifică în HESPER.
HESPER S.A. este o companie cu 100% capital privat romanesc.
Începând cu 1997 HESPER S.A. este una dintre primele companii din România
certificată de SRAC -IQ-NET şi lucrează în conformitate cu normele de asigurare
şi control al calităţii ISO 9001:2008.

 Prezentarea produselor/serviciilor
1. Aparatură hidraulică: pompe si motoare cu roţi dintaţe, servodirecţii,
motoare orbitale (folosite si ca piese de schimb pentru masini agricole si
utilaje mobile grele).
2. lnstalaţii hidraulice
3. Echipamente şi instalaţii pentru centrale nucleare, atestate conform
normelor canadiene CSA -Z 299.2, Legea 6/82, NRAC seria AQ-04 ctg 2
şi od ASME -1980 sect. III (fără addenda art. NCA4000).
4. Echipamente de siguranţă: case de bani (Agrement MLPAT- ICECON de
atestare a clasei de siguranta),containere de siguranţă (Certificate de
RASIROM, in conformitate cu cerintele ORNIS/NATO), dulapuri metalice,
uşi de tezaur.
5. Termice: pompe şi electropompe de combustibil.
6. Diverse: cuplaje, repere mecanice, constructii metalice.
 Capacitatile organizatiei
Compania Hesper SA, dispune in momentul de fata de un numar total de 208
angajati pe toate departamentele existente in cadrul firmei. De asemenea,
dispune de un spatiu util, interior aproximativ de 800 mp si un spatiu exterior de
1200 mp.

2.Definirea strategiei si obiectivelor organizatiei cu privire la calitate


 Angajamentul managemntului vis a vis de calitate
 Obiective strategice curpinse in politica cal
 Resurse puse la disp de management in vederea implementarii (celor de
sus)
 Anexa:Declaratia de politica a calitatii (tema pt data viitoare)
3.Procesele org. și interacțiunea între acestea
 Definire tipurile de procese
 Anexa:Harta proceselor
4.Partile interesate
 Definirea partilor interesate si asteptarile acestora
Partile interesate:
 Clientii
 Personalul
 Proprietarii , actionarii
 Furnizorii
 Societatea, comunitatea in care functioneaza.
 Bancile (sprijin financiar)
 Anexa:Analiza partilor interesate
5.Managemntul riscurilor
 Principarlele riscuri
 Politica de gestiune a acestora
 Anexa :Registru riscurilor
6.Documentatie a sist de management al calitatii (Informatii
documentate)/Proiectarea informațiilor documentare ale sistemului de
management al calității.
 Def doc
 Anexa :Lista procedurilor instructiunilor si fiselor de process in vigoare
 Anexa:Lista inregistrarilor in vigoare
7.Intocmirea unor proceduri, fise de process
Se vor întocmi 3 fise de proces, o procedura de lucru și o procedura de sistem
din cadrul smc ului. Pt cei cate nu fac cercetare stiintifica,

Declaratia de politica a calitatii contine:


 Def misiunii org
 Def Viziunii cu privire la calitate
 Def obiective generale cu privire la calitate
 Refirire la standardardelor pe care org se angajeaza sa le respecte
 Angajamentul managementului (cine poarta angajabilitatea)
Harta proceselor:
Sagetele intre procese
La fiecare process : Document de reglemetare
Ex: Proiectare: PL 025 Proiecatrea produselor si subansamblelor

Declaratia de politica:
* Standardul in domeniul auto
* Obiectul de activitate al organizatiei
Procese:
Realizarea produsului nostru:
* Prima etapa: proiecatrea
* Ultima: livrarea
*
Documentele de reglementare:
1. stabilirea formatul standard al doc calitatii la nivelul org.
Header:
Mijloc sus denumirea tipului de document +titlu;sub scriem Cod
Stanga: numle organizatiei/sigla
Drepata: Pagina…din… si Versiunea
Footer:
Tabel:
Cine a eleborat, persoana si functia, data semnatura
Cine a avizat/verificat persoana si functia, data semnatura
Cine aproba persoana si functia, data semnatura
*Tabelul doar pe prima pagina (recomandat) /pe toate paginile

*Documente de referinta: Legislatie aflata in vigoare/standarde/caiete de sarcini/ planuri


ale calitatii
*Responsabili: ex: operatorul,sef de department,inginer tehnolog,manager de productie
(procedura prelucrari mecanice)
Resonsabil ctc (procedura de control)
Fisa de proces contin:

ANEXE
 Harta proceselor
 Declaratia de politica

HESPER SA se preocupa continuu pentru calitatea produselor pe care le


construieste, politica privitoare la calitate fiind implementata la nivelul tututor
proceselor interne ale organizatiei.

HESPER SA se angajeaza sa indeplinesca nevoile si asteptarile clientilor si ale


celorlalte parti interesate prin respectarea specificatiilor, standardelor si
reglementarilor legale specifice domeniului de activitate, nu numai din punct de
vedere tehnic si comercial, dar si din punctual de vedere al pastrarii unei
conduite etice in afaceri.

CLIENTUL este in centrul atentiei tuturor activitatilor organizatiei.

Managementul de la cel mai inalt nivel este responsabil pentru dezvoltarea


politicilor de calitate, de stabilirea obiectivelor de performanta aferente, de
comunicarea acestora tuturor angajatilor si oricarei alte parti interesate, precum
si de asigurarea resurselor pentru implementarea acestor politici.

Satisfactia clientilor si a celorlalte parti interesate este sensul activitatii noastre.


Dorim sa fim permanent, cu rigoare si profesionalism, in contact cu clientii si
toate partile interesate atat pentru a ne adapta cerintelor lor sau pentru a le
anticipa solicitarile, cat si pentru a construi impreuna cu ei o relatie solida si
durabila.

Ne angajam sa imbunatatim continuu calitatea produselor si serviciilor noastre


pentru a crea un avantaj competitiv pentru clientii nostri si pentru noi insine

Ne angajam, prin solutiile promovate, sa luam masuri pentru prevenirea poluarii,


reducerea deseurilor si a consumului de resurse (materiale si energie) pentru a
diminua orice impact asupra mediului .

De asemenea, ne angajam sa luam masuri de prevenire a accidentelor si a


imbolnavirilor pentru a imbunatati continuu performanta in domeniul sanatatii si
securitatii ocupationale .
Cel mai mare accent il vom pune pe integritate, spirit inovator, produse si servicii
superioare pentru clientii nostri si respectul pentru oameni si protectia mediului.
Ne vom onora angajamentele in conformitate cu legislatia si reglementarile de
mediu, protectia muncii si sanatatii si cu alte cerinte aplicabile la care organizatia
subscrie .

Obtinerea performantei noastre este condusa, implementata, masurata si


monitorizata prin Sistemul de Management al Calitatii descris in Manualul
Calitatii.

Noi suntem angajati in a respecta prevederile standardului ISO 9001 si a tuturor


reglementarilor care au un impact asupra activitatii organizatiei.

15 Decembrie 2020 Director General