Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect cofinanţat de UNIUNEA EUROPEANĂ prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!”

Proiect nr.630570/29.11.2010 cod SMIS 32864

,, Imbunatatirea eficientei energetice a proceselor de

fabricatie la SC Compa SA Sibiu ‘’

Finantat prin contractul de finantare nr.12EE/20.03.2012

Incheiat cu :

Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri

Directia Generala Energie

Organismul Intermediar de Energie


1. Valoarea proiectului si modalitatea de finantare

Totalul cheltuielilor necesare implementarii acestui proiect este de 11.549.590 lei .

Aceasta suma va fi finantata astfel :

-3.577.023,12 lei va fi acordata din FEDR ( Fondul European de Deazvoltare regionala )

- 487.775,88 lei va fi acordata din bugetul national

- 7.484.791 lei va fi cofinantata de SC Compa

2. Obiectivul general al proiectului

Eficentizarea sistemelor de productie energie termica ,aer comprimat , trasport si distributie


energie electrica ale SC Compa in vederea cresterii eficientei energetice si a securitatii furnizarii
energiei la nivel regional , in contextul combaterii schimbarilor climatice .

3.Obiective specifice ale proiectului

Scaderea consumurilor energetice pe platforma SC Compa cu 724 tep/an

4. Concordanta cu politicile UE si legislatia nationala

Proiectul este in cocordanta deplina cu Autorizatia integrata de mediu a SC Compa precum si cu


Directiva 208/1/CE privind controlul integral al poluarii .

5. Dezvoltare durabila

Toate instalatiile si utilajele care se vor pune in functiune in cadrul acestui proiect :

- sunt astfel concepute si realizate astfel incat sa evite realizarea de poluari accidentale

- sa permita un grad ridicat de utilizare al energiei cu implicatii pozitive asupra reducerii


emisiilor de CO 2

6. Descrierea sumară a proiectului

Prezentul proiect urmareste modernizarea instalatiilor energetice de pe platforma I a SC Compa


, modernizare care va avea ca rezultat reducerea consumurilor energetice respectiv reducerea
cantitatilor de noxe degajate in atmosfera . Acest proiect este structurat pe 8 Obiective

Ob1 - Modernizare instalaţii centrală termică

Centrala termică SC Compa SA a fost dimensionată pentru asigurarea energiei termice atât
consumatorilor proprii cât şi pentru cei din zona industrială Sibiu Est, având în dotare
echipamente de capacităţi medii şi mari (1 cazan apă fierbinte de 25 Gcal/h, 2 cazane de apă
fierbinte de 50 Gcal/h, 3 cazane CR 9-10t abur/h)

Deoarece instalaţiile de producere energie termică aflate în funcţiune:


-sunt vechi, cu tehnologii învechite

-sunt de capacitate instalată mare iar necesarul de agent termic care trebuie asigurat de

către acestea în perioada de vârf este sub capacitatea nominală (randamentul efectiv
de

funcţionare este de 60-72%) prin proiectul de faţă se propune:

a) Înlocuirea cazanului de apă caldă CAF 6 de 25 Gcal/h cu două cazane noi de capacitate
mai mica si randament ridicat

b ) Înlocuirea cazanului de abur CR 9, de 10 t abur/h cu două noi cazane de capacitate mai


mica si randament ridicat

c ) Modernizarea sistemului de pompare agent termic prin înlocuirea actualelor pompe şi


achiziţionarea unui sistem de pompare performant

Ob. 2 Modernizare sistem de pompare

SC Compa SA şi societăţile de pe platformă utilizează atat apă potabilă cat şi apă industrială.
Apa potabilă este folosită pentru consum igienico sanitar şi pentru procese tehnologice care
necesită apă cu caracteristici apopiate de caracteristicile apei potabile (vopsitorii, acoperiri de
suprafaţă, producerea energiei electrice şi termice)

Apa potabila este preluată din reţeaua municipală în două staţii tampon:

- 1 staţie tampon cu o capacitate de înmagazinare de 2x150 mc

- 1 staţie tampon cu o capacitate de înmagazinare de 500 mc

Întrucât debitul şi presiunea apei preluate din reţeaua orăşenească nu este suficientă, apa este
pompată din cele două staţii tampon cu staţii de hidrofor

Apa industrială este preluată din 5 puţuri de adâncime, forate în cursul anului 2006 în incinta
societăţii şi pompate în 2 rezervoare tampon de 2x50o mc. Din aceste rezervoare apa este
distribuită în reţeaua de apă industrială din societate şi în reţeaua de apă industrială recirculată
(folosită în procese tehnologice care necesită preluarea căldurii – tratamente termice).

Prin prezentul proiect se propune înlocuirea actualului sistem de pompare, astfel:

a) La apa potabilă

- la Hidroforul 1 se vor înlocui pompele Lotru 100 mc/h cu 2 pompe cu randament ridicat

- la Hidroforul 2 se vor înlocui pompele Lotru 100 mc/h cu 2 pompe cu randament ridicat

b) La apa industrială:

- se vor înlocui pompele de apă rece Lotru 125 mc/h, cu două pompe cu turaţie variabilă 30
kw.
- se vor înlocui pompele de apă caldă Cerna 150 mc/h, cu două pompe cu turaţie variabilă 15
kw

Ob.3 Reabilitare sistem intern de distribuţie energie electrică

Dezvoltarea societăţii şi schimbarea tehnologiilor de lucru impune asigurarea energiei


electrice la consumantori în mod continu şi la o calitate impusă de normele europene. Realizarea
continuităţii, furnizării energiei electrice la consumatorii de pe platforma industrială la SC Compa
SA nu se poate realiza la momentul actual în condiţiile în care echipamentele de transport şi
distribuţie energie electrică au în general o vechime de peste 40 ani.

În vederea realizării etapizate a modernizării sistemului de distribuţie energie electrică de la


Sediul 1 al societăţii, prezenta investiţie propune:

-Modernizarea celulelor de medie tensiune prin intermediul cărora se asigură primirea


transmiterea energiei electrice către staţiile de conexiuni.

-Înlocuirea cablurilor de alimentare cu energie electrică de medie tensiune cu cabluri care


asigură vehicularea energiei electrice între PA8, staţiile de conexiuni şi posturile de transformare;

-Înlocuirea transformatoarelor de 20/04 KV în punctele cheie ale societăţii;

-Modernizarea sistemului de distribuţie energie electrică de joasă tensiune.

Ob.4 Finalizarea modernizării sistemului de producere aer comprimat

Producerea şi utilizarea aerului comprimat este una dintre cele mai mari consumatoare de
resurse energetice din cadrul societăţii, reprezentând 20-22% din totalul consumului de energie
electrică în cazul SC Compa SA.

Având în vedere:

-creşterea necesarului de aer comprimat

-vechimea compresoarelor

- programul permanent de funcţionare ale acestora (24h/zi)

prin prezentul proiect se propune:

a) achiziţia unui compresor cu şurub cu turaţie variabilă de 31,5 mc/min

b) achiziţia unui compresor cu şurub de 25 mc/min

c) achiziţia a 2 uscatoare de aer comprimat

d) achiziţia unui sistem automat de control în staţia de compresoare

e) montarea în principalele ateliere de sisteme automate de închidere şi controlere de


debit

Ob. 5 Finalizarea modernizării sistemului de compensare automată a factorului de


putere
În domeniul energiei electrice, una din căile de conservare a resurselor energetice o
reprezintă activitatea de îmbunătăţire a factorului de putere şi gospodărirea judicioasă a energiei
reactive în sistemele electroenergetice.

Realizarea şi menţinerea unui factor de putere ridicat contribuie în general la micşorarea


pierderilor de energie electrică, având drept consecinţă creşterea randamentelor instalaţiilor de
transport, transformare şi distribuţie a energiei electrice, creşterea siguranţei de funcţionare,
utilizarea mai bună a reţelelor electrice prin reducerea puterii aparente cu care sunt încărcate.

Prezentul proiect propune finalizarea compensarii automate a factorului de putere prin


achizitia unui numar de 6 sisteme automate de compensare a factorului de putere

Ob.6 Implementare sistemul de management energetic

Un management eficient al resurselor energetice reprezintă o contribuţie vitală la succesul


companiilor industriale.Prin Sistemul de Management Energetic se înţelege o metodă de
management în cadrul societăţii ce consideră energia (energie electrică, energie termică, gazul
metan, aerul comprimat, apa) o resursă ce poate fi controlată, astfel încât consumurile energetice
realizate să fie la anumite valori prestabilite.

Într-un Sistem de Management Energetic consumurile energetice sunt în mod regulat


monitorizate şi apoi comparate cu valorile standard determinate în prealabil. Valorile standard
răspund valorilor operaţionale uzuale, iar valorile obiective sau optime corespund consumului
energetic ce este prevăzut a fi realizat odată cu implementarea îmbunătăţirilor (perfecţionărilor)
propuse.Compararea consumurilor actuale cu valorile standard permite identificarea consumurilor
suplimentare.

Prezentul proiect propune implemetarea Sistemului de Management Energetic la SC Compa


SA prin :

a) Selectarea centrelor de consum energetic din societate

b) Contorizarea tuturor formelor de energie din centrele de consum energetic ( achizitia de


sisteme complexe

de contorizare energie ) –prelucrarea datelor intr-un sistem centralizat si urmarirea


acestora in timp real

Ob 7 Realizare instalaţii de răcire apă tehnologică şi microclimat atelier Bosch

Prin proiect în hala de producţie Bosch este montată o linie de vopsire la care aerul cald este
tratat printr-o centrală de tratare aer.

Având în vedere că:

-în perioada călduroasă se deversează la canal 55000-60000 mc apă potabilă/anual

-temperatura ambientală este ridicată în hala de producţie în perioadele călduroase ( cu un


impact negativ asupra angajaţilor care lucrează în acest atelier), prezentul proiect propune
înlăturarea deversărilor de apa la canal şi îmbunătăţirea microclimatului din hală prin:

a ) achiziţia şi montarea în această hală a unui sistem de răcire apă tehnologică


b ) achizitia si montarea in aceasta hala a unui sistem de ventilaţie climatizare .

Ob 8 Montarea de dispozitive economizoare pe instalaţiile de iluminat tip Ecolight

Prin structura producţiei şi prin programul de lucru iluminatul trebuie asigurat în permanenţă
în societate în condiţii de calitate şi eficienţă ridicată. Întrucât şi consumul de energie electrică
aferent iluminatului reprezintă o pondere destul de importanţă în structura costurilor energetice
prin prezentul proiect se propune reducerea consumului de energie electrică la iluminat prin
montarea de dispozitive economizoare tip Ecoligt pe tablorile electrice de iluminat în halele
productive principale.

Prin prezentul proiect se propune montarea unui numar de 17 dispozitive economizoare pe


principalele tablouri electrice de iluminat din societate .

S-ar putea să vă placă și