Sunteți pe pagina 1din 3

TEST GRILĂ EXCEL

1. Ce este Microsoft Excel:


a) Un procesor de texte;
b) Un sistem de operare;
c) Un program de calcul tabelar;
d) Un limbaj de programare;
e) Un motor de căutare pentru baze de date.
2. Cum se numesc fișierele cu care operează Microsoft Excel:
a) Publicații;
b) Documente;
c) Foi de calcul tabelar;
d) Baze de date;
e) Fișiere executabile.
3. Cum se numește spatiul situat la intersecția unui rând cu o coloană:
a) Celulă;
b) Câmp de calcul;
c) Workbook;
d) Worksheet;
e) Formulă.
4. Adresa G4 se referă la:
a) Primele patru celule din coloana G;
b) Primele 7 celule de pe linia 4;
c) Pagina G4 din registru de calcul;
d) Celula aflată pe coloana G și linia 4;
e) Nu este o adresă corectă.
5. Un registru de calcul poate conține:
a) Foi de calcul;
b) Celule;
c) Referințe fixe;
d) Referințe relative;
e) Referințe mixte.
6. O foaie de calcul poate conține:
a) Alte foi de calcul;
b) Celule;
c) Referințe fixe;
d) Referințe relative;
e) Registrii de calcul.
7. Coloanele în Excel se numerotează cu:
a) Cifre romane;
b) Litere mari;
c) Cifre arabe;
d) Nici una din cele de mai sus.
e) Litere mici.
8. Pentru introducerea formulelor în celule trebuie să:
a) Scriem în celula fx=;
b) Să începem formula cu semnul =;
c) Să scriem un operator matematic în celulă;
d) Să facem adunarea cu o celulă cu referință relativă ;
e) Formulele nu se scriu în celule ci direct în registrul de calcul.
9. O celulă aflată pe o foaie de calcul poate conține:
a) Un singur tip de date;
b) Numai formule;
c) Numai numere;
d) Numai texte;
e) Numai sume de bani.
10. Functia SUM din Microsoft Excel servește la:
a) Realizarea sumei totale a tuturor numerelor de pe o foaie de calcul;
b) Realizarea sumei totale a tuturor numerelor dintr-un registru de calcul;
c) Însumarea tuturor celulelor furnizate ca argument;
d) Însumarea celulelor care conțin numere furnizate ca argument;
e) Însumarea sumelor de bani furnizate ca argument.
11. Functia AVERAGE din Excel, este folosită pentru a efectua operația de :
a) adunare;
b) scadere;
c) valoarea medie;
d) înmulțire ;
1
e)identificarea valorii maxime dintr-o mulțime de valori.
12. Formatarea condițională se referă la :
a) Aplicarea anumitor formate textului afișat sau formulelor, în funcție de valorile datelor;
b) Validarea datelor;
c) Tipărirea foilor de calcul;
d) Totalizarea datelor.
13. Inserarea unei funcţii în Excel se face cu ajutorul butonului: (Răspuns B)

14. Formatarea numerelor conţinute în celule se face executând paşii:


a) Clic-dreapta pe celula respectivă sau pe selecţia mai multor celule Formatare celule Număr;
b) Clic-dreapta pe celula respectivăsau pe selecţia mai multor celule  Formatare celule  Hyperlink;
c) Clic-dreapta pe celula respectivă sau pe selecţia mai multor celule Formatare celule  Modele;
d) Clic-dreapta pe celula respectivă sau pe selecţia mai multor celule Formatare celule  Protecţie
15. Formula =SUM(A1:A6)/6 are ca efect:
a) Însumarea (adunarea) numerelor din celulele A1, A2, … , A6;
b) Împărţirea la 6 a fiecărui număr din celulele de la A1 la A6;
c) Calcularea mediei aritmetice a numerelor din celulele A1, până la A6;
d) Înmulţirea numerelor cuprinse în celulele de la A1 la A6;
e) Suma numerelor din celulele A1 si A6.
16. Ce calculează funcția COUNT(B4:D6):
a) Numărul celulelor ce nu conțin numere din domeniul de celule adiacente adresat prin B4:D6;
b) Numărul caracterelor din celulele B4 și D6;
c) Numărul datelor numerice din celulele B4 și D6;
d) Numărul celulelor ce conțin numere din domeniul de celule adiacente adresat prin B4:D6;
e) Numărul lieterelor din celulele B4 și D6.
17. Extensia unui fişier Excel este:
a) .doc
b) .ppt
c) .xls
d) .mp3
e) .exe
18. Liniile în Excel se numerotează cu:
a) Cifre romane;
b) Litere mari;
c) Cifre arabe;
d) Nici una din cele de mai sus.
e) Litere mici.
19. Care din urmatoarele referințe este o referință relativă :
a) $A5
b) A5
c) $A$5
d) A$5
e) $$A$5
20. Care dintre funcțiile următoare pentru adunarea celulelor de la B1 la B4 este adevarată ?
a) SUM(B1:B4)
b) SUM(B1;B4)
c) SUM(B1,B4)
d) SUM(B1.B4)
e) e)=B1+B4
21. Ce fac referințele absolute?
a) țin linia și coloana pe loc;
b) translația poate varia pe linie sau coloană;
c) țin linia sau coloana pe loc;
d) țin coloanele pe loc;
e) nici una din variantele de mai sus.
22. Validarea datelor în Excel se referă la :
a) Salvarea datelor ;
b) Sortarea datelor ;
c) Introducerea de restricții din meniul Date, comanda Validare ;
d) Formatarea tabelelor ;
e) Formatarea celulelor.
23. Dacă se copiază funcția =AVERAGE($A$1 :B1) din celula C1 în celula C2, atunci în celula C2 se
obține :
a) Media aritmetică a datelor numerice din celulele A1 și B2 ;
b) Media aritmetică a datelor numerice din celulele A1 și B1 ;
c) Media aritmetică a datelor numerice din celulele A2 și B1 ;
d) Media geometrică a datelor numerice din celulele A1 și B2 ;
e) Media aritmetică a datelor numerice din celulele A2 și B2.
2
24. Gruparea celulelor din aplicația Microsoft Excel se referă la :
a)Îmbinarea celulelor ;
b)Scindarea celulelor ;
c)Legarea celulelor pentru a putea fi restrânse sau extinse ;
d)Formatarea celulelor ;
e)Validarea celulelor.
25. Care dintre următoarele funcții calculează media celulelor B1 și B4:
a) =AVERAGE (B1:B4) ;
b) =AVERAGE (B1;B4) ;
c) =AVERAGE (B1,B4) ;
d)=AVERAGE (B1.B4) ;
e)=SUM(B1:B4)/3.
26. Următorul tip de date nu există în Excel :
a) Număr;
b) Data;
c) Text;
d) Logic;
e) Special.