Sunteți pe pagina 1din 22

Proiect de cercetare

la disciplina „Marketing”

cu tema „ ANDY’S PIZZA.”

1
Cuprins
Introducre

Capitolul I. PIAȚA PRODUSULUI


1.1. Descrierea pieții
1.2. Mediul companiei
1.3. Analiza SWOT
1.4. Strategii de dezvoltare
Capitolul II. CERCETAREA DE MARKETING
2.1. Scopul și obiectivele cercetării
2.2. Rezultatele cercetării
2.3. Concluziile cercetării

Concluzii și propuneri
Anexe

2
Introducere
În toate activitatile de marketing accentul este pus pe identificarea si satisfacerea nevoilor
clientului. Pentru a determina nevoile clientilor si pentru a pune in aplicare strategiile de marketing,
manageri au nevoie de informatii, informatii despre clienti, concurenti si alte forte de pe piata.
Mediul schimbator si variabilitatea factorilor au dus la cresterea nevoii pentru mai multe
informatii cat mai precise si intr-un timp cat mai util. Deoarece nevoile consumatorilor au devenit
din ce in ce mai diversificate si mai sofisticate, manageri au nevoie de o mai buna informare cu
privire la modul in care acestia vor raspunde la produsele si ofertele companiei. Mai mult cresterea
intensitatii competitiei a condus la dorinta eficientizarii instrumentelor de marketing.
Rolul unei cercetari de marketing este de a evalua informatiile necesare si de a oferii solutii
relevante, exacte, fiabile si mai ales actuale. Mediului competitiv si costurile in continua crestere
accentueaza nevoia realizarii unei cercetari de marketing in vederea luarii unei decizii . O decizie
eficienta nu trebuie sa se bazeze pe sentimente sau intuitie, ci pe analiza rezultatelor unei cercetari.
Obiectivul principal al unei cercetari de marketing este acela de a furniza cat mai
multe  informatii care sa reduca riscul organizatiei in fata unui viitor nesigur, acestuia
subordonandu-i-se o serie de obiective secundare, cum ar fi : descriea evenimentelor, proceselor si
fenomenelor de piata existente sau previzibile; explicarea continutului si cauzelor fenomenelor de
piata, previzionarea evolutiei viitoare a pietelor ( potentialul de absorbtie, raportul cerere - oferta,
cerintele referitoare la produsele si serviciile comercializate pe piata; evolutia retelelor de distributie
si promovare; evolutia preturilor interne si externe), propunerea unor solutii pentru rezolvarea
problemelor si verificare actiunilor de marketing.

3
Capitolul I. PIAȚA PRODUSULUI
1.1. Descrierea pieții
"Andy's Pizza" este cea mai largă rețea de restaurante din Republica Moldova. Inovatori ai artei
culinare cu peste 1800 de specialiști și cu o experiență de peste 16 ani în domeniul alimentației
publice.
Compania Andy’s pizza este, fără îndoială, un lider pe piaţa alimentaţiei publice şi aceasta nu
este pur şi simplu o declaraţie cu ecou. De la deschiderea primului restaurant, în anul 1999, într-o
perioadă relativ scurtă, au reuşit să conceapa cea mai mare reţea de restaurante pentru familie, din
ţară, de clasa “casual dining”, sub brandul „Andy’s Pizza” şi să restabileasca tradiţia bucătăriei
naţionale moldoveneşti, deschizînd localurile „La Plăcinte”.
La moment, reţeaua de restaurante „Andy’s Pizza” s-a extins mult în regiunile din afara
oraşului Chişinău. Localurile bucură zilnic, cu specialităţile bucătăriei sale, locuitorii oraşelor Bălţi,
Cahul, Tiraspol, Tighina şi Rîbniţa. 
Tind spre faptul ca deservirea în cadrul restaurantelor, să fie la cel mai înalt nivel. Mai mult
decît atît, presteaza clienţilor servicii suplimentare de livrare a produselor, organizare a sărbătorilor
pentru copii şi de deservire a clienţilor corporativi.
Acordă o atenţie deosebită calităţii produselor. Bucatele sunt preparate doar din ingrediente
alese şi naturale. În permanenţă includ în meniul produse noi, iar pentru cei mai mici oaspeţi ai au
creat un meniu special pentru copii.
Depun toate eforturile pentru ca interiorul localurilor să fie nu doar frumos, comod şi
funcţional, dar să aibă şi un caracter informativ. Fiecare restaurant din cadrul reţelei are propria
tematică şi este decorat într-un stil aparte.
Sunt o companie cu orientare socială. Nu doar că ajută veteranii şi susţin cei mai buni elevi de
la liceele din capitală, proiectele de binefacere au drept obiectiv acordarea ajutorului caselor de
copii din Republică.  
În semn de recunoştinţă pentru calitatea constantă, clienţii răspund prin loialitate. Ca urmare,
continuă să bucure oaspeţii restaurantelor, respectînd standardele şi tehnologia – tehnologia
devenită un simbol.
De 16 ani, tu ai parte de cele mai gustoase bucate și momente plăcute în restaurantele "Andy's
Pizza" . Dejunul plin de energie înainte de serviciu, prînzul delicios luat în pauză cu colegii și cina
romantică alături de persoana iubită, sunt momente în care "Andy's Pizza" a devenit parte din viața
noastră.
În tot acest timp restaurantele "Andy's Pizza" au reușit să devene prieteni buni cu mulți dintre
oaspeții noștri, altfel încît să afirmau cu responsabilitate că sunteau cea mai puternică și largă rețea
de restaurante din Republica Moldova. Experiența si cunoștințele lor și dorința de a fi mai buni față
4
de oaspeții au ajutat ca "Andy's Pizza" să devineau un loc preferat pentru odihna cu întreaga
familie.
Secretul lor e în oamenii noștri. Au o echipă mare și prietenoasă de bucătari, chelneri, barmeni,
maeștri în dulciuri și partea administrativă a companiei - mai mult de 1800 de profesioniști care sunt
mereu la dispoziția oaspeților . Munca într-o astfel de companie, nu te face doar mîndru dar și
mulțumit. Salariu decent, instruire gratuită, posibilitatea de a evolua profesional, evenimentele
corporative, toate sunt pentru noi.
1.2. Mediul companiei
1.2.1. Micromediul companiei
Micromediul companiei- totalitatea agenților mediului extern companiei cu care aceasta intră în
legătura direct putru a realiya obiective sale.
Agenții micromediului companiei "Andy's Pizza" sunt:
Clienţii – constituie componenţa asupra căreia sa focalizează toate eforturile de marketing
alecompaniei. Clienții companiei "Andy's Pizza" este populația atît din Republica Moldova cît și
ospeții ei. Populația este consumător final.
Segmentul țintă al companiei "Andy's Pizza" cuprinde persoane:
1. cu intervalul de vârstă: 16-40 ani ; după gen – bărbaţi (70%), femei (30%);
2. cu nivel mediu și mai jos de mediu al veniturilor;
3. trecători, studenţi, elevi, lucrători de oficiu, locuitorii caselor din apropiere, vecinii.
Relația continuă cu clientul este cel mai important punct forte al unei afaceri. S-ar comite o mare
greșeală dacă cei ce vând s-ar concentra mai degrabă asupra a ceea ce vor să vîndă decît asupra a
ceea ce clienții doresc să cumpere. Clienţii efectivi companiei sunt stimulaţi să-şi sporească
volumul și frecvenţa cumpărăturilor, printr-o calitate a produselor și a serviciilor cît mai apropiată
de aşteptările lor.
Furnizorii – sunt întrprinderi sau persoane fizice care asigură resursele pentru fabricarea
bunurilor sau serviciilor.
Compania "Andy's Pizza" are trei categorii de furnizori:
• Furnizorii de materii prime și utilaje cum sunt companiile DINA COCIUG, EMPERO
(Turcia), , HUHTAMAKI (Polonia) veselă, LAPMOL (produse lactate), AVICOLA FLORENI
(carne de pui), GELIBERT(apa), MOLDOVA ZAHAR, BUCURIA, DRANCOR (înghețata),
FRANZELUȚA, PURCARI, METRO CASH, ROGOP, CNIȘINĂU, FLOAREA SOARELUI,
COMBINATUL DE PANIFICAȚIE și etc .
Fiecare materie prima este achiziționată de la o alta firma. Aprovizionarea restaurantelor se
face de 2 ori pe săptămîna: lunea și joia. Colaborarea cu acești furnizori este incheiată încă de la

5
deschiderea fiecarui restaurant. Legaturile cu acești furnizori sunt incheiate pe perioade
nedeterminată.
• Furnizorii de servicii sunt la fel de importanți, pentru că ei asigură realizarea unei game
largi de servicii necesare îndeplinirii obiectului de activitate al întreprinderii. Aceștia sunt furnizorii
de servicii comunale (Union Fenosa, Apă-Canal, Moldtelecom), furnizorii de servicii bancare
(Eximbank – Gruppo Veneto Banca, Moldinombank și Agroindbank, Victoriabank), furnizorii de
servicii publicitare (Standart, Alvia Grup, Casalot, Mart, Acrilat, Varo-Inform, Bons Offices,
Pospromo, Simpals), furnizorii de servicii de securitate (Bercut) etc.
• Furnizorii de forță de muncă sunt instituţii şi agenţi (unităţi de învăţământ: ASEM, USM,
ULIM; oficii de forţă de muncă etc.), care pregătesc şi pun la dispoziţie forţa de muncă, precum şi
persoane neîncadrate, care se află în căutare de lucru. Forta de munca a companiei este recrutată
prin intermediul site-urilor specializate regăsite pe internet, prin anunțuri în mass-media(ziare, TV,
radio) dar și cu ajutorul agenților de plasare a forței de munca.
Intermediarii sunt toate organizaţiile care participă la distribuţia, vânzarea sau promovarea
produselor către utilizatorul final. Ei se grupează in 3 categorii: intermediarii comerciali,
intermediarii auxiliari, agenţii prestatoare de servicii de marketing. Compania "Andy's Pizza" are
numai intermediarii ca agenţii prestatoare de servicii de marketing și anume: Standart, Alvia Grup,
Casalot, Mart, Acrilat, Varo-Inform, Bons Offices, Pospromo, Simpals.
Concurenţii sunt întreprinderi care pot oferi produse și servicii rivale destinate satisfacerii
unei nevoi ale clienților.
Concurenții direcți oferă produse de același tip și caracteristici, cu aceleași nevoi: Pegas Pizza,
Pizza Rondo, SRL Pizza-ava, Pizza din Italia, Pizza Mania, Olivia.
Concurenții indirecți oferă produse de același tip dar cu caracteristici diferite: McDonald’s, Chicken
Burger, Star kebab, Cuptorul Fermicat, Draft, Nistru
Concurentii noi veniti (ofera produse noi in sortiment mai bogat si pentru alte nevoi). Deocamdata
in Moldova sunt prezente mai multe restaurante de acest tip
Organismele publice. Printre organismele publice cu care interacționează se prezintă categoriile:
• publicul financiar (bănci, societăţi de investiţii etc.), care oferă posibilitatea întreprinderii de a
obţine fonduri: băncile comerciale din Republica Moldova;
• grupuri de interese (mişcarea pentru protecţia consumatorilor, ecologiştii etc.);
• administrația publică;
• personalul propriu al firmei.
1.2.2. Macromediul companiei
Macromediul întreprinderii În urma schimbărilor care au avut loc în mediul economic în
ultimii ani (deprecierea valutei naționale, creșterea prețurilor, creșterea tarifelor pentru serviciile
6
comunale), populația a devenit mai sensibilă la prețuri, a început să economisească și să-și
gestioneze mai strict cheltuielile.
Mediul demografic cuprinde populația din zona de activitate a întreprinderii, prezentând
interes atât ca piață a forței de muncă, cât și ca piață de desfacere pentru bunuri și servicii.
Compania este interesată de mai multe aspecte demografice: numărul populației din zona de interes,
structura populației dupa sex și vârstă, structura familiei, densitatea, mobilitatea populației, speranța
de viață, repartiția populației în mediul rural și urban, etnia, religia, educația etc. Aceste atribute
sunt utilizate de întreprindere în determinarea dimensiunilor pieței potențiale, în elaborarea de
estimări privind evoluția cererii de produse și servicii, în stabilirea celui mai potrivit mix pentru
piața respectivă. Atributele demografice pot furniza indicii clare asupra structurii gamei de produse,
asupra prețurilor pe care consumatorii sunt dispuși să le plătească pentru aceste produse, asupra
modalităților optime de distribuire a lor și a celor mai potrivite acțiuni promoționale.
Mediul tehnologic în care operează întreprinderea este alcătuit din factori care explică
participarea anumitor tehnologii la realizarea ofertei de pe o anumită piață. Se justifică astfel rolul
noilor tehnologii la apariția unor oportunități pe piață, de exemplu perfecționarea mașinilor și
utilajelor din secțiile de producere permite reducerea de costuri și economisirea timpului util de
lucru. Pentru producerea sortimentelor meniului, sunt folosite echipamente si utilaje de cea mai
noua generatie si suficient pentru satisfacerea nevoilor clientilor. In mod constant se investeste in
pastrarea si dezvoltarea mijloacelor folosite pentru a satisface clientii.
Mediul politico-legislativ. Orice afacere se desfăşoară într-un anumit cadru legal şi sub
influenţa unor agenţii guvernamentale şi grupuri de interes public. Legislaţia şi aplicarea ei reflectă,
în mare parte, o anumită orientare politică. Politica influenţează puternic afacerile dintr-o ţară.
Legislaţia, în ceea ce priveşte protecţia consumatorului, respectarea concurenţei, are un mare
impact, atât asupra consumatorilor, cât şi al firmelor. O bună înţelegere a cadrului legislativ şi
politic este vital pentru activitatea firmelor. Pentru marketing prezintă importanţă legile din
domeniul fiscal, documentele normative care reglementează diferite probleme ale marketingului
(drepturile consumatorilor, legea publicităţii, legea mărcilor înregistrate etc.
Mediul socio cultural include atitudinile, valorile, normele, credințele, comportamentul și
tendinţele demografice asociate, care sunt specifice unei zone date. Rezolvarea tendinţelor culturale
este dificilă, dar importantă pentru întreprindere. Firmele care nu au capacitatea de a se adapta
modificărilor mediului sociocultural sunt eliminate de pe piaţă. Fiind intr-un țara unde marea
majoritate a cetățenilor sunt ortodoxi, produsele se adresează tuturor. Carnea de pui și peste este
consumată în intrega lume indiferent de religie și obiceiuri. Faptul ca mulți oameni consideră carnea
de pui cea mai sanatoasă și cea mai consumată datorită nivelului de grasime scăzut, constituie un
avantaj în vînzare.
7
Mediul natural face parte din cadrul general în care o întreprindere își desfășoară
activitatea, exercitând asupra acesteia unele constrângeri sau oferindu-i anumite oportunități. Prețul
produselor este influențat de costul materiilor prime, al energiei și, în ultimul timp, de cheltuielile
pentru reducerea poluării. Gestionarea optimă a resurselor naturale este o problemă importantă, atât
pentru agenții economici, cât și pentru organismele de stat.
1.3. Analiza SWOT
Analiza SWOT a firmei Andys’ Pizza

Puncte forte: Puncte slabe:

- Experienţă mare; - Timp mare de așteptare;


- Amplasament favorabil; - Prețuri ridicate
- Sortiment variat; - nu sunt finantați de nici o alta firma
- Livrare la domiciliu; sau organisme ;
- Calitatea produsului; - exploatarea angajaților din punctul
- mîncare bună, rapidă, fierbinte; de vedere al unor analiști mass-media;
- calitate, curațenie ; - hrana nesănătoasă, bogată de grasimi;
- colaboratori numeroși; - majoritatea angajaților sunt tineri fară
- forța de muncă flexibilă, în felul în studii superioare calificați și instruiți la
care acesta oferă posibilitatea de a locul de munca;
imbina lucrul cu studiile sau - salarii scazute ale personalului ;
responsabilitățile familiar; - nu există imbunătățirea stilului de
- furnizarea de materiale igienico- management prin intermediul
sanitare angajaților în mod obligatoriu angajaților (chestionare, sondaj);
pentru a se putea prezenta în mod - lipsa publicitatății atât în mass media
corespunzător în fața clienților; cât și pe internet;
- permite comanda on-line; - lipsa ofertei atractibile;
- rețea de comercializare;

Oportunități: Amenințări:

- colaborarea cu diverse firme deja cunoscute - scaderea natalității ;


pe piata ; - scaderea veniturilor populație din cauza
crizei economice mondiale ;
- stabilirea legăturilor cu furnizori stabili;
- creșterea prețurilor;

- extinderea nomenclatorului de produse prin - materia primă scumpă;


8
sortimente noi; - schimbări ale nevoilor, gusturilor
sau preferinţelor clienţilor;
- buna colaborare cu clienţii şi furnizorii;
- presiunea tot mai intensă a concurenţei;
- intrarea unor noi competitori pe piaţă;
- continua descreştere a capacităţii
decumpărare a populaţiei;

1.4. Strategii de dezvoltare


Strategia organizațională de dezvoltare trebuie să mențină organizația activă, dinamică și cu un
nivel ridicat al forței competiționale.
 Această strategie trebuie să aibă ca obiectiv de dezvoltarea produsului său, respectiv
îmbunătățirea serviciului sau și a meniurilor.
Pentru satisfacerea nevoilor clienților și pentru maximizarea profiturilor , am recurs la
următoarele procese:
- organizarea procesului de pregătire și calificare a resurselor umane necesare firmei și
de perfecțioanare a pregătirii profesionale a salariaților;
- organizarea și efectuarea testării anuale a cunoștințelor profesionale atuturor angajaților
firmei;
- întreaga activitate a companiei „Andy s Pizza”, trebuie se bazează pe „Conceptul de
îndeplinire a viselor”;
- utilizarea echipamentelor de ultimă generație;
- utilizarea ingredientelor naturale;
- studierea continuă a necesităților, dorințelor și așteptărilor clienților existenți și potențiali
față de produsele consumate;
- oferirea consumatorului un produs ce corespunde și chiar depășește așteptările lui vizavi de
calitate, gust, raport calitate/preț, modalitate și frecvență de consum, anturaj și deservire.
- implementarea ofertelor speciale;
- oferirea reducerilor, diferitelor oferte promoționale, oferte motivaționale;
- disponibilitatea serviciului livrare nonstop;
- concursuri pe rețelele sociale Facebook și Instagram, radio;

Capitolul II. CERCETAREA DE MARKETING

9
2.1. Scopul și obiectivele cercetării
Pornind de la rădăcina problemei, scopul unei cercetări de marketing este de a oferi
informații despre consumatori, mai exacy despre atitudinile, opiniile și comportamentul lor față
compania analizată. Informațiile obținute prin cercetare sunt esențiale în conceperea și realizarea
planurilor și strategiilor de marketing. Metoda folosită pentru cercetare cantitativă pe baza de
chestionar. Prin aceasta cercetare am urmărit să obțin informații privind:
Scopul cercetării:
Principal scop al acestei cercetări este de a cunoaște mai detaliat atitudinea consumătorilor față de
calitatea produselor și serviciilor acordate de compania "Andy's Pizza" și analiza preferințelor
consumătorilor față de concurenții.
Obiective principale
- studierea comportamentului consumatorilor fata de produsul și serviciile
companiei;
- studierea frecvenței de vizitare a pizzerielor, inclusive și "Andy's Pizza";
- determanarea disponibilității de a cheltui de către consumători în pizzerie;
- determinarea concurențiilor și criteriile după care consumătorii aleg pe ei;
- determanarea criteriilor care determin sau nu determin pe consumători să
vizitezi "Andy's Pizza";
- analiza mai detaliată a calității serviciilor;
- analiza maidetaliată a calității produselor;
- determinarea schimbărilor propuse de către consumători care trebuie să fie
făcute în compania "Andy's Pizza";

2.2. Rezultatele cercetării


În baza chestionarului (vezi anexa 1) am stabilit că:

10
1 2 4 5 6 7 8 1 1 1 1 1
1 2 3 4 5
a b c d e a b c d e a b c d a b a b c d e a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d a b c d
1 # # # # # # # # # # # # # # #
2 # # # # # # # # # # # #
3 # # # # # # # # # # #
4 # # # # # # # # # # # # # # #
5 # # # # # # # # # # #
6 # # # # # # # # #
7 # # # # # # # # # # # # # #
8 # # # # # # # # # # # # #
9 # # # # # # # # # # # #
1 # # # # # # # # # # # #
0
1 # # # # # # # # # # # #
1
1 # # # # # # # # # # # # # #
2
1 # # # # # # # # # #
3
1 # # # # # # # # # # # # # # # #
4
1 # # # # # # # # # # # #
5
1 # # # # # # # # # # #
6

11
1 # # # # # # # # # # # # # # #
7
1 # # # # # # # # # # # #
8
1 # # # # # # # # # # # #
9
2 # # # # # # # # # #
0
2 # # # # # # # # # # # #
1
2 # # # # # # # # # # # # #
2
2 # # # # # # # # # # # # # # #
3
2 # # # # # # # # # # # #
4
2 # # # # # # # # # # #
5
2 # # # # # # # # # # # # # # #
6
2 # # # # # # # # # # #
7
2 # # # # # # # # #
8
2 # # # # # # # # # # # # #
9

12
3 # # # # # # # # # # # # # #
0
3 6 3 3 0 0 3 4 2 0 3 2 2 4 1 0 3 5 3 3 0 4 1 2 3 6 4 3 1 1 4 4 1 1 1 2 5 8 1 3 1 6 4 1 1 3 2 6 5
T
3 0 , , % 3 3 3 %0 3 0 3 0 %6 0 , , %6 6 3 3 , 3 3 3 3 3 0 6 6 0 0 0 3 0 , 6 , 0 3 6 6 3 . 3
o
. %3 3 , , , , %, 0 , 3 3 , , , , 6 . , , , , , , % % % , 3 , 6 % , , , , 6 ,
t
3 3 3 3 3 3 %3 3 % 6 %3 3 6 6 3 3 6 3 3 3 3 3 % 6 6 3 % 3 6 6 3 6 6 3 6 3
a
3 %% 3 3 3 3 3 6 %% 6 6 3 3 %3 3 3 3 3 6 6 3 % 6 % 3 6 6 3 % 3
l
% %%% % % % %%%% %%%% % % % % % % % % % %

13
Cît de des Dumneavoastră vizitați o pizzerie
3.33 3.33
33.33
numai la sărbători
o dată pe lună
o dată pe săptămîna
de cîteva ori pe săptămîna
în fiecare zi

60

60% de oameni vizită o pizzeria o dată pe lună și 33,33% numai la sărbători. Încă 3,33% o dată pe
săptămîna și 3,33% de cîteva ori pe săptămîna. Și niciunu din oameni întrebați nu vizită o pizzerie
în fiecare zi.

Cît sunteți dispuși să cheltuească în mediu pentru o vizită în


pizzerie
23% pînă la 50 lei
33%
50-100 lei
100-200
200-400 lei
peste 400 lei

43%

43,33% sunt dispuși să cheltuie de la 100 pînă la 200 lei pentru o vizita în pizzerie. 33,33% de la
50-100 lei și 23,33% de la 200-400 de lei. Și 0% nu sunt dispuși să cheltuie peste 400 lei sau mai
puțin de 50 de lei.

Pizzeia Dumnevastră preferată


6% 3%

ANDY S PIZZA
PIZZA MANIA
PIZZA DIN ITALIA

90%

93,33 % de oameni prefer Andy s Pizza din orașul Bălți, 6,66% Pizza Mania și 3,33% Pizza din
Italia. Cei care ales Pizza Mnia prefer aceasta pizzeri din cauza serviciilor de calitatea înaltă, iar
cei care ales Pizza din Italia o prefer pentru calitatea înaltă serviciilor și produselor.

14
Toți oameni întrebați cunosc despre Andy s Pizza și o vizit în fel următor:

Cît de des Dumnevoastră vizitați o pizzerie Andy s Pizza


4% 4%
39% numai la sărbători
o dată pe lună
o dată pe săptămîna
de cîteva ori pe săptămîna
în fiecare zi

54%

50% o vizit o dată pe lună, 36,66% numai la sărbători și 3,33% o dată pe săptămîna sau de cîteva
ori pe săptămîna. Niciunu nu o vizit în fiecare zi.
În urma cercetării am determinat care anume criterii determin pe consumători să aleagă
anume Andy s Pizza și așa

Care criterii vă va determina să alege pizzerie Andys Pizza


28%
39%
amplasarea favorabilă
accesibilitatea prețurilor
calitatea serviciilor este înaltă
calitatea produselor este înaltă

19% 14%

46,66% aleg pe Andys Pizza din cauza amplasării favorabile, 33,33% din cauza calității bune a
produsel, dar pentru calitatea serviciilor o aleg numai 23,33%. Și pe ultimul loc se afle așa criteriu
ca accesibilitatea prețurilor.
A fost interesant pentru mine dacă sunt criterii care nu determin pe consumători să aleagă
pe Andys Piza și am determinat că așa criterii există și anume

15
Care criterii vă va determina să NU alege pizzerie Andys Pizza

amplasarea nefavorabilă
14% 7% prețuri ridicate
calitatea serviciilor este joasă
calitatea produselor este joasă
45%
34%

Cel mai mic procent este din cauza amplăsării nefavorabilă, al doilea loc ocupă așa criterii ca
calitatea produselor este joasă, al treilea loc este determinat de calitatea joasă a serviciilor și cel
mai mare precent are așa criteriu ca prețuri ridicate.
Așa că scopul meu de cercetare este de a cunoaște mai detaliat atitudinea consumătorilor față
de calitatea produselor și serviciilor acordate de compania "Andy's Pizza" am introdus în
chestionar așa întrebari ca:
1. “Apreciați calitatea serviciilor acordate de Andys Pizza cu o notă.” și
2. “Apreciați calitatea produselor a pizzeriei Andys Pizza cu o notă.”
Am stabilit că oamenii apreciază calitatea serviciilor în felul următor:
10 - 6,66%;
9 - 50%;
8 - 30% ;
7 - 13,33% ;
5 - 3,33% ;
Calitatea produselor cu notele:
10 – 20%
9 – 43,33%
8- 30%;
6 – 6,66%
5 – 3,33%
În mediu calitatea serviciilor și produselor este apreciată cu o nota „9”. Dar ei sunt
apreciați cu o notele “8”, “7”, “6”, “5”. Pentru determinarea problemei și analizei mai detaliată
atitudinii consumătorilor față de calitatea serviciilor și produselor am stability prin chestionar ce
atrage și ce nu atrage pe clienții în calitatea serviciilor și produselor.

16
Ce vă atrage în calitatea serviciilor
15% 12%
deservirea chelnelor
servirea și decorarea
felurilor de mîncare

38% curățenia și acuratețe


35%
scurt timp de așteptare

Cel mai mult – 43,33% atrage servirea și decorarea felurilor de mîncare, apoi curățenia și
acuratețe- 40 %, pe 16,66% atrage ca timp de așteptare a mîncarei este scurt și 13,33% -
deservirea chelnelor.

Ce vă nu atrage în calitatea serviciilor


17%
deservirea chelnelor
10%
servirea și decorarea felurilor
52% de mîncare
curățenie și acuratețe
21% lung timp de așteptare

50% nu atrage fapt că timp de așteptare a mîncarei este lung, 16,66% deservirea chelnelor, și 10 %
servirea și decorarea felurilor de mîncare.
Apoi am determinan ce atrage și nu atrage în calitatea produselor.

Ce vă atrage în calitatea produselor


3% 15%

alimente delicioase
9%
alimente sănătose
nrana neobeșnuită
mîncarea care nu poate fi
pregătită acasă

74%

17
În calitatea serviciilor oamenii cel mi mult apreciez că mîncarea este foarte delicioasă-
83,33%, apoi din cauza că așa mîncarea nu poate fi pregătită acasă- 16,66%, 10% apreciez din
cauza că mîncarea este sănătoasă și numai 3,33% că hrana este neobișniută.

Ce vă nu atrage în calitatea produselor


22% 9%

alimente nedelicioase
alimente nesănătoase
mîncarea cu particule străine
nu coiencide cu meniu
17%

52%

40% nu aleg mîncarea din Andys Pizza din cauza că ea este nesănătoasă-40%, apoi că mîncarea nu
coincide cu meniu-16,66%, apoi din cauza că mîncarea conține particule străine-13,33% și 6,66%
că alimente sunt nedelicioase.

Am gîndit și am hotărît că ar fi bine de determinat ce anume schimbări vor clienții care


vizitez Andys Pizza și am stabilit:

Ce ar fi bine de schimbat în produse și serviciile pizzeriei


Andys Pizza
31%
Preț
44% Calitatea serviciilor
Calitatea produselor
Meniu

6% 19%

53,33% vor schimbări în meniu, 36,66% în preț și numai apoi în calitatea serviciilor-23,33% și
numai 6,66% în calitatea produselor.

18
2.3. Concluzii cercetării
În urma cercetării de marketing companiei “Andy s Pizza” am ajuns la următoarele
concluzii:

1. Oamenii vizitez pizzerie Andys Pizza în mediu odată pe lună și dispuși să cheltiue în
mediu 100-200 lei pentru o vizita;
2. Cea mai preferată pizzerie este Andys Pizza;
3. Cel mai mult oamenii prefer să vizitez pizzerie Andys Pizza din cauză că ea are amplasarea
favorabilă;
4. Prețurile ridicate este cauza care împinge clienții și motivează la vizitarea altei pizzeriei;
5. În mediu calitatea serviciilor și produselor este apreciată cu o nota „9”. Dar ei sunt
apreciați cu o notele “8”, “7”, “6”, “5”.
6. În calitatea serviciilor cel mai mult atrage servirea și decorarea felurilor de mîncare-–
43,33% , apoi curățenia și acuratețe- 40 %, pe 16,66% atrage ca timp de așteptare a
mîncarei este scurt și 13,33% - deservirea chelnilor;
7. Nu atrage în calitatea serviciilor 50% de clienții fapt că timp de așteptare a mîncarei este
lung, 16,66% deservirea chelnilor, și 10 % servirea și decorarea felurilor de mîncare.
8. În calitatea serviciilor oamenii cel mi mult apreciez că mîncarea este foarte delicioasă-
83,33%, apoi din cauza că așa mîncarea nu poate fi pregătită acasă, 10% apreciez din
cauza că mîncarea este sănătoasă și numai 3,33% că hrana este neobișniută.
9. 40% nu aleg mîncarea din Andys Pizza din cauza că ea este nesănătoasă-40%, apoi că
mîncarea nu coincide cu meniu-16,66%, apoi din cauza că mîncarea conține particule
străine-13,33% și 6,66% că alimente sunt nedelicioase.
10. 53,33% de clienți vor schimbări în meniu, 36,66% în preț și numai apoi în calitatea
serviciilor-23,33% și numai 6,66% în calitatea produselor.

19
Concluzii și propuneri

Concluzii deja au fost făcute și din aceasta cauza imediat o să merg la propuneri.

În urma proiectului de cercetare a companiei Andys Pizza am elaborat următoarele propuneri:

1. Este necesar organizarea procesului de pregătire și calificare a resurselor umane necesare


firmei și de perfecțioanare a pregătirii profesionale a salariaților;
2. Este necesar utilizarea echipamentelor de ultimă generație pentru că timpul de așteptare a
mîncarii nu a fost așa de lung și pentru că acest fapt deranjează clienții;
3. Este necesal utilizarea ingredientelor natural și includerea în meniu feluilor ne mîncarea
pur sănătoasă;
4. Este necesar studierea continuă a necesităților, dorințelor și așteptărilor clienților existenți
și potențiali față de produsele consumate;
5. Oferirea consumatorului un produs ce corespunde meniului;
6. Este necesar implementarea ofertelor special, oferirea reducerilor, diferitelor oferte
promoționale, oferte motivaționale pentru atragerea clienților;
7. Pentru creșterea numărului de clienți este necesar implimentarea serviciului de livrare
nonstop;
8. Prețurile trebuie să fie revizuite și cît este de posibil de a reduce;
9. 53,33% de clienți vor schimbări în meniu, din aceasta cauza în meniu trebuie să fie
introduce feluri noi de mîncare cu descrierea detaliată a ingridientelor;
10. Întotdeauna să perfecționeze calitatea serviciilor și produselor dar nu a sta pe aceași loc;

20
Aneza 1.
Chestionar
1. Cît de des Dumneavoastră vizitați o pizzerie:
□ numai la sărbători; □ o dată pe lună;
□ o dată pe săptămîna; □ de cîteva ori pe săptămînă;
□ în fiecare zi;
2. Cît sînteți dispuși să cheltuească în mediu petru o vizita în pizzerie:
□ pîna la 50 lei; □ 50-100 lei;
□ 100-200 lei; □ 200-400 lei; □ peste 400 lei;
3. Pizzeria Dumneavoastră preferată:
______________________________
4. De ce preferați această pizzerie:
□ amplasarea favorabilă;
□ accesibilatatea prețurilor;
□ calitatea serviciului este înaltă;
□ calitatea produselor este înaltă;
□ alte______________________;
5. Sunteți cunoscuți despre pizzerie „Andy’s Pizza”;
□ Da; □Nu;
6. Cît de des Dumneavoastră vizitați o pizzerie „Andy’s Pizza”:
□ numai la sărbători;
□ o dată pe lună;
□ o dată pe săptămîna;
□ de cîteva ori pe săptămînă;
□ în fiecare zi;
7. Care criterii vă va determina să alegeți pizzerie „Andy’s Pizza”:
□ amplasarea favorabilă;
□ accesibilatatea prețurilor;
□ calitatea serviciului este înaltă;
□ calitatea produselor este înaltă;
□ alte______________________;
8. Care criterii vă va determina să NU alegeți pizzerie „Andy’s Pizza”:
□ amplasarea nefavorabilă;
□ prețuri ridicate;
□ calitatea serviciului este joasă;
21
□ calitatea produselor este joasă;
alte______________________;
9. Apreciați calitatea serviciul a pizzeriei „Andy’s Pizza” cu o notă:
__________________________________
10. Apreciați calitatea produselor apizzeriei „Andy’s Pizza” cu o notă:
___________________________________
11. Ce vă atrage în calitatea serviciilor:
□ serviciu de chelneri;
□ servirea și decorarea felurilor de mîncre;
□ curățearea și acuratețe;
□ scurt timp de așteptare;
□alte___________________________;
12. Ce vă NU atrage în calitatea serviciilor:
□ serviciu de chelneri;
□ servirea și decorarea felurilor de mîncre;
□ curățearea și acuratețe;
□ lung timp de așteptare;
□alte___________________________;
13. Ce vă atrage în calitatea produselor:
□ alimente deliciose;
□alimente sănătoase;
□hrana neobeșnuită;
□ mîncarea care nu poate fi pregătită acasă;
□alte___________________________;
14. Ce vă NU atrage în calitatea produselor:
□ alimente nedeliciose;
□alimente nesănătoase;
□mâncare necurată(cu particule straine);
□nu coencide cu meniu;
□alte___________________________;
15. Ce ar fi bine de schimbat în produse și serviciile pizzeriei „Andy’s Pizza”:
□ Preț;
□ Calitatea serviciilor;
□ Calitatea produselor;
□ Meniu;
22

S-ar putea să vă placă și