Sunteți pe pagina 1din 1

Bacalaureat –partea a III-a

 Tema și viziunea despre lume/ Particularități de structură, compoziție și limbaj...într-un text

EPIC LIRIC DRAMATIC


1. Context 1. Context 1. Context
2. Încadrarea textului în 2. Încadrarea textului în opera 2. Încadrarea textului în opera
opera autorului, curentul autorului, curentul literar și autorului, curentul literar și
literar și specia literară specia literară specia literară
3. Surse de inspirație (dacă 3. Tematică și viziune despre 3. Surse de inspirație (dacă
este cazul) lume este cazul)
4. Tematică și viziune 4. Motive,laitmotiv,simboluri, 4. Tematică și viziune
despre lume elemente de opoziție/recurență despre lume
5. Explicația titlului 5. Explicația titlului 5. Explicația titlului
6. Perspectiva narativă 6. Tipuri de lirism/mărci ale 6. Rolul didascaliilor
7. Elemente de eului liric 7. Elemente de cronotop
cronotop(repere spațio- 7. Structură: planuri, secvențe, (repere spațio-temporale)
temporale) strofe, tablouri... 8. Conflicte
8. Conflicte 8. Comentarea secvențelor 9. Structură:acte
9. Structură: planuri lirice, prin evidențierea relației scene,tablouri...
narative, părți... dintre ideea poetică/ideile 10. Subiect(pe momente)
10. Subiect(pe momente) poetice și mijloacele artistice 11. Personaje-prezentare
11. Personaje-prezentare 9. Elemente de prozodie generală
generală 10. Elemente de stil și limbaj 12. Elemente de stil și
12. Elemente de stil și limbaj 11. Concluzie limbaj(la comedie,tipuri de
13. Concluzie comic)
13. Concluzie

 Caracterizarea unui personaj/ relația dintre două personaje


o Context
1. Încadrarea personajului/”cuplului” de personaje în opera autorului, curentul literar și specia
literară
2. Tematică, titlu, perspectivă narativă/didascalii, conflicte
3. Tipologia și statutul personajului/personajelor
4. Modalități și mijloace de caracterizare
5. Trăsături fizice și de caracter, ilustrate cu situații/secvențe concrete
6. Relația cu alte personaje, ca mijloc indirect de caracterizare/ etapele relației între două
personaje
7. Evoluția personajului/personajelor
8. Concluzie

S-ar putea să vă placă și