Sunteți pe pagina 1din 1

#4 - Rama

Rama este fO:Gsit pentru "impamantare'. Este foarte indjcata utiiizarea lu.Ica lncheiere a unol
tratament.

Vindecarea Celor Trei Chakraslnferioare


Folosirea lui Rama deschide ~i vindeca Chakras Inferioare, ajutand astfel persoana sa fie
mai ancorata in realitate, vigilenta~i concenlrata in aici ~i acurn. Adesea intalnim pacienf
care au 0 mare parte din energia lor situate in afara corpului. Cu Rama aplicat picicarelor
pacientului, Chakras-urile secundare de la tafpiie·picioarelor se deschid ~i permit persoanei
sa "reTntrein corpul propnu" Aceeasi tehnica "conduce afara prin <spoarta talpilor»>"
b!ocajele ~ienerqiite negative ~j poate, de multe ori, sa elibereze suterinta. Rama este
exceient pentru conectarea cu Parnaatul.

Limpezirea minti:
Daca dumneavoasfra sau pacientul vostru sim\iii ca sunte] "In afara problernelor", va simtiti
confuzi sau distra~j, caca va sim\i\i mintea tulbure, folosi\! Rama pentru a va !impezi rnintea
o modalitate este sa va irnaqina] Rama pe talpile picioarelor. Se deschid astfel Chakras-urile minore de pe talpi, pernitand energiei
lini~titoare, calmante a Parnantului sa vina in sistemul dumneavoastra energetic concomitent co scugerea in Pamant (unde
urmeazasa fie "reciclate in econornia" Universului) a energiilor deranjante acumultate in aura durnaeavoaslra. Este fearte
reconfortant sa aplica] tehnica la sfar9itul unei zile de mundi ~ioricand va sim\i\i obositl sau aveti nevoie de 0 pauzal

Purificarea unei camere de energiile negative


Puteti pregati spaliul de tratament sau oricare all spahu imaginandu-va Rama incentrul acestui spatiu, in cele palm colturi
superioare ~i pe tavan. Camera va f in felulacesta "ancorata" 9i energiile negative care soar f putut acumula se scurg in afara.
ihaceJa~i timp, energiL b~neftce vor umple camera venind de sus. Tot atat de bine, pute\i s~~desena(iRama lncentrul carnerei,
vizualizandu-) ca urnplsnd tot spatiul disponibil. Face] aceastacu intentia de a purifica spafiul de orice nu este Enerqie de
Lumina ~i inlocuiti toate enerqiile mai pufln benefice prin cea mai pura iubire, Tehnica este foarte indicata inainte de intalnirile
sau discu!iile care vor avea loc acolo, aducano claritate si hotarare.

ArmonizareaChakras-urilor superioare cucele inferioare


Asa cum limpeze~te Chakras-urile inferioare, Rama permite consliintei mai inalte, aparfinand Chakras-urilor superioare sa se
manifeste in lumea fizicii. Rama ne ajuta, de asemenea, sa scaparn de teama de succes sau de teama de esec. Ne da forta de a
constienfiza misiunea noastra pe pamant ~i inlesne~teghidajul spiritual in viata cofidiana.

Spirit de decizie §i lucru: bine facut


Ceea ceeste propriu lui Rama este ca ne poateajuta sa transcendem mila simlului comun pentru ceva sau pentru cineva. Ne face
sa putem merge dincolo de sentimentul de compasiune, devenim capabili sa acflonarn concre! pentru aceasta. Rama ne impinge sa
facem primul pas spre indeplinirea scopurilor noastre ~i ne face sa rarnanern concentrali asupra desfasurarii intregului proces, astfel
inca! sa ducem la.sfarslt lucrul pe care l-am inceput. Fi\i siguri ca asava fi!

Materializarea scopurilor concrete


Procesul materializarii scopurilor presupune sa fii capabil sa te conectezi la Con~tiin\a creauva Universala, prin intermediul
\ .. corpului spiritual, Apoi sa constientizezi aceasta conectare sub forma ideilor creative in corpul mental, care apoi sa fie impregnate
de impresiile afective ale corpului emotional, asa incat sa fie puse in practicii in planul fizic. Armonizarea Chakras-urilor superioare
cu celeinferioare este importanta daca avem ceva esential de facut In lume. Rama aciioneaza ca un "magnet vindecator', pune in
acord cele trei Chakras superloare cu cele trei inferioare ~i. urnple lntreaga noastra fiinta, la toate nivelurile, cu creativitatea
Gon$tiin\ei Universsla: in consecinta, aceasta creativitale se manifesta in lumea materials. Esle posibil sa slrntirn prezenta
Sfaniului Arhanghel Mihail sau a altar Entitii\i Spirituale, atunci cand folosim Ramain direc\ia malerializarii scopurilor menite,
pentru a-i ajuta pe allii.

Finalizarea unei sedlnte de tratament


De multe ori se intampla ca. in timpul unei sedinte de tratament, pacientul sa lasa din corp; in felul acesta Ghizii Spirituali pot
lucra mai user asupra sistemului energetic pentru facilitarea vindecarii. Afara din corp, a persoana poate avea intuitii ~i poate fi
indrurnata in propriul traseuexistential, dar nu intotdeauna aceste lucruri pot fi consfientizate. Rama poate fi folosit la sfar~itul
tratamentului pentrua aduce persoana inapoi in corp ~i astfel sa peats beneficia in mai mare rnasura de indrumarea pe care a
avut-o in planulastral.

,~ ;

17

l ' •

S-ar putea să vă placă și