Sunteți pe pagina 1din 5

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

PORTOFOLIU ORientare
ȘcolarĂ ȘI ProfesionalĂ
Pentru Elevii Cu cerinȚe educative
speciale

Nume: ANTOCHI

Prenume: PETRONELA

Facultatea: PSIHOLOGIE SI STIINTE ALE EDUCATIEI

Specializarea: PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA

Anul: 3

Grupa: 1
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Eseu elaborat pe tema „Orientarea scolara si profesionala a tinerilor cu cerinte


speciale”

Consider că educația este un drept fundamental al omului ce permite fiecăruia să


dobândească cunoștințele necesare pentru a înțelege lumea de astăzi și pentru a putea participa în
mod activ la aceasta. Abordarea pozitivă a prsoanelor cu cerințe educative speciale joacă un rol
esențial în prevenirea, terapia, educarea, recuperarea și integrarea lor școlară, socială și
profesională. Elevii sunt diferiţi, au potenţial şi necesităţi diferite. De aceea, educaţia nu poate fi
considerată un privilegiu doar pentru o anumită categorie de copii, ci ar trebui să fi e egală pentru
toţi, aşa cum oricine are dreptul la educaţie de calitate.
Orientarea școlară și profesională a elevilor cu cerințe eductive speciale se referă la
ansamblul activităților educativ formative prin care se acordă sprijin, ajutor și îndrumare în
alegerea studiilor și profesiilor care se potrivesc, în cea mai mare măsură, cu structura
personalității fiecăruia și care răspund în egală măsură și cerințele societății dinamice în care
trăim. Orientarea școlară și profesională se focalizează cu precădere pe îndrumarea elevilor și
tinerilor pentru obținerea unei calificări necesare exercitării unei ocupații, job, care poate fi
același pe tot parcursul vieții active din punct de vedere socio-profesional.
Sarcina cheie astăzi este de a pregăti elevii pentru creşterea profesională şi carieră, formarea la
ei a capacităţii de a stabili în mod independent obiective şi de a determina etapele realizării lor,
socializând persoana prin muncă. În procesul de soluţionare a sarcinilor de autodeterminare
profesională tinerii ar trebui să ie pregătiţi în corespundere cu cerinţele politicii în domeniu şi
situaţiei socio-economice, corespunzător caracteristicilor sale individuale
În primul rând, orientarea persoanei cu cerințe educative speciale către un ideal
profesional în viață este susținută de modul în care își concepe viața, de sensul și semnificația
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

atribuite vieții. A trăi o viață plină de sens și valoare înseamnă a concepe, construi și urma un
traseu în care cariera ocupă un rol și un loc de prim rang. Este necesar ca persoană să își
stabilească un țel profesional în viață, niște obiective profesionale specifice, precum și un plan de
acțiune pe care să-l pună în practică, să-l realizeze.
În al doilea rând, eficacitatea orientării școlare și profesioanle a persoanelor cu cerințe
educative speciale depinde, în mare, de implicarea cadrelor didactice și a părinților în acest
proces, de percepțiile și reprezentările acestora. Pentru ca orientarea profesională a acestor
persoane să aibă succes, este important să li se dezvolte o atitudine adecvată față de ei înșiși și
capacitățile lor, față de situația de-a alege o profesie, bazată pe conștientizarea dorințelor și
aptitudinilor proprii.
Învățământul incluziv presupune ca tinerii și copii cu dizabilități și ceilalți, fără dizbilități să
învețe în instituțiile de învățământ având sprijinul corespunzător. Indiferent de deficiență sau de
dificultatea de învățare, copiii au un rol de jucat în societate după terminarea școlii. Copiii cu
dizabilități au drepturi egale ca ceilalți, o educație separată ar duce la marginalizare și
descriminare implicând formarea, împlinirea de sine și afirmarea personalității.
Cu alte cuvinte, persoanele cu dizabilități sunt privite ca fiind fragile, inapte în a presta
un serviciu care să aducă profit angajatorului. De aceea, integrarea lor pe piața forței de muncă,
includerea lor în societate, este deseori considerată ca imposibilă sau inutilă. Însă, ca orice ființă
umană, persoanele cu dizabilități au dreptul la oportunități de integrare socială și profesională,
care să le ofere șansa de a atinge un grad opim de independență. Existența persoanelor cu
dizabilități va fi mai bogată dacă societatea le va permite să își dezvolte potențialul. Necesitățile
lor vor fi privite ca o problemă atâta timp cât nu vor fi văzute ca un beneficiu.
Cu intervenție și suport timpuriu, tinerii cu cerințe educative speciale se dezvoltă, pot avea o
viață deplină, pot fi cetățeni responsabili și membrii activi ai comunității. Esențial este ca
societatea să creeze condiții optime pentru schimbarea atitudinii spre acceptare, formarea
mediului adecvat și tolerant, elaborarea programelor speciale de dezvoltare. Dacă li se oferă
șansa ei pot lucra fie în ateliere protejate, fie în locuri de muncă obișnuite cum ar fi
hipermarketurile. În viața de adult suportul de care au nevoie variază de la o persoană la alta, unii
dintre ei ducând o viață independentă.
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Așadar, unul dintre cele mai importante aspecte ale învățământului actual este nevoia de
adaptare la necesitățile copiilor, oricare ar fi acele necesități și oricare ar fi copiii, fie că sunt
copii cu cerințe educaționale speciale, fie pur și simplu sunt copii cu un ritm mult mai încet de
învățare.
O astfel de metodă de acceptare o constituie școala incluzivă, o școală ce se axează pe includerea
acelor copii sau chiar grupuri ce au fost anterior marginalizate și care implică în procesul de
învățare și luare a deciziilor părinții, îngrijitorii și consilierii specializați.
Există anumite etape ce trebuie urmate în cadrul școlarizării copiilor cu cerințe educaționale
speciale, printr care, în prima fază, este acceptarea ideii că există astfel de copii, recunoașterea
dreptului lor de educație, integrarea lor treptată în cadrul școlilor obișnuite. Incluziunea nu-i
implică doar pe copiii cu cerințe educaționale speciale. Ea este de fapt o realitate și recunoaștere
a faptului că fiecare copil este unic.
În concluzie, scopul orientării școlare și profesionale și a consilierii în ceea ce privește
cariera a elevilor și tinerilor cu cerințe educaționale speciale este acela de a valorifica potențialul
uman, existent în fiecare persoană, dincolo de lipsa, insuficiență sau comunciacre pentru
armonizarea cu sine și integrarea în societate.

3. Realizarea unei liste cu institutii din Romania care ofera servicii educationale de

profesionalizare si de dezvoltare profesionala elevilor si tinerilor cu CES

1. Asociația Reninco România (Rețeaua Națională de informare și cooperare pentru


integrarea în comunitate a copiilor cu cerințe educative speciale) - București

2. Fundația Estuar- București

3. Liga Națională a Organizațiilor cu personal handicapat din Cooperația Meșteșugărească


(L.N.O.P.H.C.M.) - București
Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

4. Asociația nevăzătorilor din România Filiala Argeș

5. Centru Școlar de Educația Incluzivă- Alba Iulia

6. „Centru Școlar pentru Educație Incluzivă Nr.1- Tg. Frumos

7. Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta” - București

8. Centrul Școlar de Educație Incluzivă- Oradea

9. Școala Profesională Specială ”SFÂNTA MARIA” Bistrița

10. Centrul Școlar de Educație Incluzivă- Suceava

11. Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Orizont”- Oradea

12. Centrul Școlar de Educație Incluzivă- Vișeul de Sus