Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar


EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 – sesiunea iunie - iulie
Probă scrisă la MATEMATICĂ - Proba D_MT2
BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE
Filiera teoretică, profilul real, specializarea ştiinţe ale naturii.
Filiera tehnologică: profilul servicii, specializarea toate calificările profesionale; profilul resurse, specializarea toate
calificările profesionale; profilul tehnic, specializarea toate calificările profesionale.

♦ Pentru orice soluţie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul maxim corespunzător.
♦ Nu se acordă fracţiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parţiale, în limitele
punctajului indicat în barem.

SUBIECTUL I (30 puncte) -Varianta 50


1. −1 1p
3 2
  = .
 2 3
8 2 2p
3 =
27 3
2 2
finalizare − = 0 2p
3 3
2. f ( x) = g ( x ) ⇒ 3 x + 1 = 5 − x 1p
x = 1 şi f (1) = 4 2p
2p
Finalizare A (1, 4 )
3. 31− x = 32 2p
⇒ x = −1 3p

4.  x+2>0 5  2p
 ⇒ x ∈ ,∞  .
 2 x − 5 > 0 2 
x+2
log 5 =1
2x − 5 1p
x+2 5 
= 5 ⇒ x = 3∈ , ∞  . 2p
2x − 5 2 

5. Panta dreptei y = x este egală cu1 1p


Panta dreptei cerute este egală cu 1 1p
ecuaţia este y + 1 = x − 1 ⇔ x − y − 2 = 0 . 3p
6. l2 3 2p
A=
4
1p
l2 = 4
⇒l = 2⇒ P = 6. 2p

SUBIECTUL II (30 puncte) -Varianta 88


1.a)  1 1 1
B =  0 1 1 2p
 0 0 1
 
 0 1 1   1 1 1 0 1 2
     
A ⋅ B =  0 0 1  ⋅  0 1 1 = 0 0 1 . 3p
 0 0 0   0 0 1 0 0 0
     

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2 1


b) 0 1 1 0 1 1 0 0 1
      2p
A = 0 0 1 ⋅ 0
2
0 1 = 0 0 0,
0 0 0 0 0 0   0 0 0 
  
0 0 1 0 1 1 0 0 0
      2p
A = A ⋅ A = 0 0
3 2
0 ⋅ 0 0 1  =  0 0 0  = O2
0 0 0   0 0 0   0 0 0 

0 0 1
 
A + A = 0 0 0 .
2 3
1p
0 0 0
 
c) a b c d + g e + h f +l
    1p
Notăm X =  d e f  , atunci A ⋅ X =  g h f  şi
g h l   0 0 
   0
0 a a + b  1p
 
X ⋅ A = 0 d d + e
0 g g + h
 
g = 0, h = 0, d = h = 0, l = e = a, f = b 2p
a b c
 
deci X este de forma X =  0 a b  . 1p
0 0 a
 
2.a) f (1) = 1 + a + b + c 1p
f (−1) = −1 + a − b + c 1p
2p
f (−1) + f (1) = 2a + 1 ⇔ 2a + 2c = 2a + 1
1 1p
c= .
2
b)
( )
f ( x) = 0 ⇔ ( x − 1) x 2 − 2 x − 1 = 0 2p

Rădăcinile sunt: x1 = 1, x2 = 1 + 2 , x3 = 1 − 2 3p
c) x1 + x2 + x3 = −a, x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 = b, x12 + x22 + x32 = a 2 − 2b 3p
Prin adunarea liniilor 2 şi 3 la linia 1 rezultă:
x1 x2 x3 −a −a −a 1 1 1
D = x2 x3 x1 = x2 x3 x1 = −a x2 x3 x1 = 1p
x3 x1 x2 x3 x1 x2 x3 x1 x2
= −a ( x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 − x12 − x22 − x32 ) = a (a 2 − 3b) 1p
SUBIECTUL III (30 puncte) -Varianta 76
1.a) e x − ( x + 1) e x
f ′( x) = = 3p
e2x
x
= − x , pentru orice x ∈ R . 2p
e
b) ( x + 1)' 1 2p
lim x
= lim x = 0
x →+∞ (e ) ' x →+∞ e
1p
x +1
rezultă lim x = 0
x →+∞ e 2p
deci y = 0 este asimptotă orizontală către +∞ .
c) Din semnul derivatei rezultă că f este crescătoare pe ( −∞,0] şi descrescătoare pe 2p

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2 2


[0, +∞ ) rezultă f ( x ) ≤ f ( 0 ) , pentru orice x ∈ R 2p
f ( 0 ) = 1 , deci f ( x ) ≤ 1 , pentru orice x ∈ R . 1p
2.a) 2p
∫ ( x + 4) ⋅ f1 ( x ) dx = ∫ ( x + 4 )dx =
2

x2 3p
= + 4x + C
2
b) 1 1
x 1p
∫ xf 2 ( x )dx = ∫ x2 + 4
dx =
0 0

( )
1 1 3p
= ln x 2 + 4 =
2 0
1 5 1p
= ln  
2 4
c) Din 0 ≤ x 2008 ≤ 1 , ∀x ∈ [ 0,1] rezultă 4 ≤ x 2008 + 4 ≤ 5 2p
1 1
deci ≤ f 2008 ( x ) ≤ , ∀x ∈ [ 0,1] , 1p
5 4
1
( ) 1 1 
A Γ f2008 = ∫ f 2008 ( x ) dx ∈  ,  .
5 4
2p
0

♦ Total 100 de puncte din care 10 sunt din oficiu.


♦ Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului obţinut la 10.

BACALAUREAT 2008-MATEMATICĂ - Proba D, tipul subiectului MT2, programa M2 3