Sunteți pe pagina 1din 24

la OMLPTL nr........./...........

2001

LA METROU – 317 M

1
CAPITOLUL I

Art.1. - iilor de
! " # "
# # " $ " $ #
acestor trenuri.

Art.2. - ! ! # #
# % & '# # ( % " ) *# )
( & # #
! ( )# " (
#

Art.3. - % ! # ( # ! +
# ( $ -III- (
# ( # (
'# # % # % &( % ! $
" # # # ,

Art.4. - ' & - cale de rulare,


na a-III- ( (" ( ( #
# - ! %
# (# % # " ( # #
# % & i închideri de linie.

Art.5. - #( # (
unor aparate de cale nu permit, din punct de vedere constructiv, viteza de
( # # % &( # % & le
! # , # % & "
$ # ) ,

2
CAPITOLUL II
Restric ! "- #

Art.6. - #$ !$ ! " reducerea vitezei maxime de


# ( ( -
# % & # & &# $ * +
a) (
.# $ (
c) ! # (# # #
reparare a celor existente.

Art.7. - # % & $ " %! sau " %!.

Art.8. - !$ ! " " %! sunt acelea care se introduc în


scopul exe $ +
a) # (
. $ # (
. # # (
#. ' " # ( "
( # % & #e metrou.

Art.9. - (1) !$ ! " " %! sunt acelea care nu au putut


$ # # # (
# ,
(2) Acestea au un caracter provizoriu pân $
cu caracter accidental, dar care din punct de vedere al siguran
'# # ,

Art.10. - # % & & & $


de semnalizare, în vigoare la metrou.

Art.11. - / # % & # ( #$ #
# # # ( % #
personalului de conducere a tuturor trenurilor, prin ordin de cir (
# # ) ,

Art.12. - Alte sisteme de avizare se pot introduce de organele de exploatare,


%& # ,

3
Art.13. - " % # " $ #
& % # # # % & #
compartimentul de exploatare, cu aprobarea conducerii metroului.

CAPITOLUL III
!$ ! " " %!

Planifica !$ ! " " %!

Art.14. - 01.2 " ) "


# ( " $ #
! $ # % & % & e astfel încât, pe
# ( " # & #
$ ,
03. 2 # $ " $ # #
(# &( # % & -acesta
# # % & %& # # 14
& # %( # –
! # ( #$ # & $
executantul $! # (
speciale.
05. # % & %& (
# # 14 & # #
# (% $ # (# % %
%& " $ # # " # ,

Art.15. - 01.2 # % & #


' # ,
03. 2 $ & & % #
! !
! ,

Art.16. - 01.2 # % & # # rea metroului se


#$ & & $ '
# ( & # #
în vigoare.

4
-a
& ' !$ ! " " %! - $ ( !

Art.17. - # # % &
%& $ # ( $ !
.

Art.18. - 01. # % & #


$! # ( (
# (% $ #
conducerea metroului.
03.2 # % & %&
% +
a) fiecare lucrare se va executa pe baza unui program calendaristic,
b) programul calendaristic va fi aprobat de directorul de specialitate;
% & % # !
e! ( # # ! ,
. # # % & % & $
" %" " &
#

Art.19. - 01.6 & ) # # % & %& #


# (
% # # ( %
' # ( 4
& # # ,
(2) Cererea va cuprinde:
a) # % (
b) # % & - km + hm - cu precizarea firului sau
$ # (# &(
. # 7# ri se va specifica: denumirea
7# (# # (
#. & * $ # # % &(
. # # % &( $
calendaristic de lucru,
f. # % &(
g) ! (
'. & " ,

5
Art.20. - # # # #
# % & ( # % # !
( 3& # # ( +
a) dispeceratului central al metroului,
. % )# %& & (
.! ,

-a
! %$ ! !$ ! " " %!

Art.21. - 2 # $ % # % &
$ %& ! 1( "
( %,

Art.22. - 01. 2 ,31 & " #


%& # " # # % &
%& ( &) #+# % (8 &
# ( # % &,
(2) Impiegatul de mi transmite dispecerului de trafic
# # % &,
(3) Dispecerul de trafic transmite sta intro#
de vi & %& ( &) #+# % (8
& # ( # % &,

Art.23. - 6 ! - #
% & # &
% # # $.

Art.24. - 9 # # & #
" # # (
" ## ' ,

Art.25. - 01. # % & %& ( #


" % $ # ,

6
03.2 # " &(
& %& ( # #
# " # %,
05.6 &# ( % #
" # # # " ( #
))# & # ! ,

Art.26. - 6 & ! # # " (


& # # % & % % $
# ' % $ & # #
# ! ,

-a
$ !$ ! " " %!

Art.27. - # # % & % $ )#
planificate au fost term # "
- % $ # "
,

Art.28. - 01. # # % & %& # % $


# $ # (
" ## ' ( $ " # %&
# " # ,
03.: $ # %
în registru: # ( (# % (8 &
# # # ,
05. " # (# % (
(% %& # # $ # # # % &
%& # # # ,
(4) Dispecerul de trafic transmite sta # #
% & %& ( &) #+# % (8
& # ( # % &,
04.9 # " # #
( % & ,

7
CAPITOLUL IV
!$ ! " " %!

! %$ ! !$ ! " " %!

Art.29. - : $ # ' ( ' ( $ # # (# #


( $# #* ( $# & # #
sau de orice alt salaria # # #$ (
% # # $ ( )#
# %& # " %" ,

Art.30. - (1) Primul salariat & # lte


#$ " %& & # ! ( #
% # # ,
03. # % # $ # #
$ # ( " ## $# ' (
% $ # &
# % &( "
# # # # " ,

Art.31. - Verificarea, respectiv int % %# # %&


se va face numai cu respectarea normelor de protec privind
& # ,

Art.32. - 01.2 # % & %& ( #


# # * % # # 4& ( #
% # #
,
03. 2 # % $ # #
met $ & # (
# &( # # ' #
& )# $ &
# ,

8
EA a 2 -a
Ridicarea restric ! " " %!

Art.33. - # # % & %& $


# %& ,

-a
) % ( !$ ! "

Art.34. - " % # % & ! $


# # # # % &
%& ( # & ( # #
semnalelor mobile de pe teren, se face înlocuirea lor cu cele
& ,

Art.35. - 6 % $ " # %& #


" ( # & ,

CAPITOLUL V
Trepte de vi! "* , alte prevederi cu privire
!$ ! "

! !$ ! "

Art.36. - # % & + 4 8 7'( 1; 8 7'( 14 8 7'(


30 km/h sau mai mari.

Art.37. - Pentru executarea luc ( # % & #


5;8 7' # # 1;8 7' ,

Art.38. - Redeschiderea liniilor în urma evenimentelor se va face cu


" # # % & # 1; 8 7'-
& * $ (% & $ # 48 7',

9
-a
Eviden !$ ! "

Art.39. - %# # % & # $
# ( # (# (# # (
serviciile de exploatare.

Art.40. - %& % # # # % & %


# " # $ #
( #- ! predarea serviciului.

Art.41. - # ( # % & $ & #


(# ( # # # (
" &# ,

Art.42. - Per # # # # %
# ! ( # # #
" " % $ & #
%# # % & # # # ,

-a
)! $% !$ ! "

Art.43. - 6 & ! # # #
# ( $ # pentru
# ( " % ( # # % &(
# & $ $
# # # &
subordonat acestuia, cel p " ## $ ' ,

Art.44. - 2 # (" % ( #
# % & # # % $ &
" # %& # " - începerea
$ ) " # –
pentru orice linie – $ ,

10
CAPITOLUL VI
( !" ! "

Art.45. - Se # $ (! ! " reducerea vitezei maxime de


# # (#
caracteristicilor traseului, caracteristicilor unor aparate de cale, altor cauze
# # %# % % & #
- "
# " $ # ,

Art.46. - # % & & & $


de semnalizare în vigoare la metrou.

Art.47. - Indicatorul de reducere a vitezei se & #


# # % &( # " #
% & ! # # # %-
# " #% & # l din
Anexa 2.

Art.48. - 01. ' # %


# # ( # % & % " $ #
( 5;& %" ,
(2) Depouril % $ $ # (
personalului de conducere a trenurilor de metrou, a trenurilor de serviciu sau
# & %,

Art.49. - # % & % % %# #
mers propriu-& ( $ " $ # " - " $
$ # # % # !
# # ,

11
CAPITOLUL VII
Închideri de linie

Defini &$ #$ + $,

Art.50. - Închidere de linie+ & %


# (# & !
( & $
' # % &,

Art.51. - Închiderile de linii pot fi:


a) " %!*
b) " %!-

Art.52. - $, " %! sunt acele închideri cunoscute


( " ! # programate de
%& ( $! # ( (
speciale.

Art.53. - $, " %! sunt acele închideri care au loc


%&
trenurilor - # $ $! ( ( #(
# ( & & ( - # # # "
& ,

a 2 -a
$, " %te

Art.54. - Î '# # %& # # # #


( & conducerii metroului.

Art.55. - ! % # ( # &
! ( '# #
%& ( % $ " # # ,

Art.56. - # % # $ +
.% & # '# # # -
.% %& - # ;

12
.% # ,
Art.57. - # % # +
.# % # -
.8 * # & $ ' - &
# % & # -
# % $ ($ -# (
primire- ! # ( ( %# -
c) cauza pentru care se cere închiderea de linie;
d) planul de lucru;
.& '# # '# ( % # &
) # '# & -
f) ! -
". " # partea sec #
( # &( # &
,

Art.58. - '# # %& % $ #


5& # #
închiderea de linie.

Art.59. - (1) Aprobarea închiderilor de linii date de conducerea metroului se


# % # +
a) # -
b) # ;
c) ! -
d) dispeceratului de trafic;
e) dispeceratelor de specialitate.
03. %& % %
interesat asupra închiderilor de linii.

Art.60. - Serviciile de specialitate vor aviza închiderile de linie aprobate de


# <3 # #
cere efectuarea lor.

Art.61. - (1) 6 & $! ( "


( (% # #
trafic închiderea liniei.
(2) Solicitarea închiderii de linie se va face în scris în registrul
# %& # " ( &) # -se intervalul de
! .

13
(3) Dispecerul de trafic solicit $ # "
# # ,
(4) C % # '# % $ #
# # $ # $ $ # "
asupra $ # $ # ,
04.9 # $ (# '# (
3 (% # # & # '#
" # ,
(6) Impiegatul de mi "
# ' ,

Art.62. - & #
" # & # '# #
& # #
oprire.

-a
Închideri de linie neprev" %!

Art.63. - 01. )# ( # ( (
s #% &
trenurilor, personalul care a constatat acest fapt va aviza în cel mai
scurt timp dispecerul central prin intermediul dispecerului de trafic.
03. %& % $ # #
" % ( $ % ,
05. 9 % " & #
# ( " ## $# '
ilor necesare.
0=.6 # # % +
. # # # #
$ %& # -
. # % % & # #
de cel ,
04. ! # & # #
# # ,
0>. 2) # # #
(# # $ % # ne ca trenurile aflate în
( $ % & # # (
$ # # ,

14
Art.64. - Personalul sec # ( $
locului, va constata în teren & ( " & #$
% & & & " ,

Art.65. - 2 # '#
" # %& # " $ – în
cazul sta $ " # ( &) #:
.# % # -
.8 * # & $ ' - &
# % & # -
# % $ ($ -# (
primire- ! # ( ( %# -
c) cauza pentru care se cere închiderea de linie.

Art.66. - " # re care a primit comunicarea închiderii de linie


va aviza dispecerul de trafic, luâ # # ,

Art.67. - : $ # # ( # ( #* $ #
( $ # ( # $ (% $
& ( $ #
( %&) # $ " ' ( &) #
# ,

4 -a
Modul de procedare pentru deschiderea liniei în cazul închiderii de linie
" %!

Art.68. - 01.9 &


'# # ( $ # (
în " # # ' ( " (#
% $ $ %) # # -
# " (% " # %& #
" # # ( &) # # #
( # # ,
03. " # #
redeschidere a liniei, va aviza dispecerul de trafic în acest sens.

Art.69. - ! # #
(# '# % $
" # %& # " #

15
# " # ( " ## $# –
( # # # ( " # #
electromecanic.

Art.70. - # # % $ #
# ( " #
ce s- % & # "
,

Art.71. - 9 # &
# % &( $ # ( " ##
' ( " (# # '# (
% %& # # % &( # #
# ( $ # & ,

-a
Modul de procedare pentru deschiderea liniei în cazul închiderii
" %!

Art.72. - 9 # ( # (
( ( $ #
$ #* $ # #
$ # $ ' (% $ %&
- & ' ( %# # & "
(# % " # %& #
" # # # '# # #
( % # #
semnalizare pe % # % &

-a
Eviden + $,

Art.73. - %# '# # # $ # (
# (# # (# ( % #
exploatare interesate.

16
CAPITOLUL VIII
#

Art.73. - 01. & # $ #


# # # % &(
$ '# # % & #
directorul de specialitate( % # " ,
03. & ( & "
# ( % & # # (
stabilindu- ) # # 14 (# &( ' -
" & # & ,

17
ANEXA 1
,
51<?

TABEL
P % # # "
! #

Nr. Denumire lucrare Treapta de # (


crt. % & responsabil cu
"
- km/h -
0 1 2 3
I. Lucr" $ $ + $, & $ $% (
* % "! ( %$ " ' "*$ $%
! % # $ $% ! $ ! "-
1. ( ) #( 30 : $# (
cu mai mult de 50 mm într-o maistru
&
2. 6 # 30 -“-
multe traverse la rând, precum
# & %
3. Readucerea joantelor la echer 30 -“-
4. Înlocuirea la rând a balastului
sub talpa traversei 30 -“-
5. a)Înlocuirea tuturor pieselor
metali ' # 30 :$ #* ct linii
( #
caracteristici.
b) Deschiderea liniei se face cu
# (
" 4;@ #
#
$ # %
,

18
0 1 2 3
6. Înlocuirea întregului 30 :$ #*
' # ( %
traverse
II. %$ " $ $ + $, & $ $% (
* % "! ( % $ $% # $ $%
! " ( "-
7. 6 & A & :$ # #
( (
# ! $
# '
închideri de linie
%&
8. Înlocuirea ecliselor sau A &
verificarea joantei prin -“-
dezeclisare
9. Înlocuirea pieselor izolate ale A & -“-
' # - ace,
( (
10. Înlocuirea tuturor pieselor
' # :$ #*
( # A &
caracteristici :
- deschiderea liniei se face cu
#
11. Tragerea liniei la tipar cu :$ # #
# # ( (
pe mai mult de trei capete A & # ! $
% de e '
închideri de linie
%&
12. A $ A & -“-
materialului izolant –
lignofoliu - uzat la joantele
izolante

19
III. %$ " $ $ %$ ! & $ $%
semnalele respec! * % "! ( %$ " %
$ $% $% ! " ( "
13. ) #(
din cel mult 2 reprize, iar la fie- 30 :$ #*
& ) !
50 mm
14. Scoaterea la rând a tirfoanelor
ilor verticale la 30 : $#
# # (
50% din traverse : din 2 în 2
, #
15. Îndesirea pozei traverselor, cu
manevrarea a cel mult patru 30 :$ '
traverse
16. # i la
rând pe un strat de balast între 30 -“-
3; >;
17. Înlocuirea traverselor speciale
' # 30 -“-
scoaterea tirfoanelor la cel mult
trei traverse neconsecutive
18. )#
orizontale de la joan ( 30 -“-
))# )
$ #
19. )
patul traverselor pe o lungime 30 -“-
# 13 #
+ # #
%&
#
pentru (
#
metrou-314 M

20
/ +

1,9 -au efectuat cu închiderea liniei,


# " " % $ #
pen " % & # 3# &
!,

3,6 # ( * $ ( #
# % & $ ( "
de a se continua lu # # $ 3=
# # '# && # % & %&
2.

5,2 !( ! &# #
' ( # % & iilor se vor prevedea obligatoriu în
# ' ,

=, 2 $ * ( % & #
% %# $ #
( % "' $ *ante - ! > >,
4, )# ,1(3(5(=(<(B(C(11(13(1=
# ! # ( $ # #
# – ! # ( # $
$ # ' ,

21
ANEXA 2
,51<?

TABEL

# # # # % &

Viteza Treapta Di # # # % & # #


! de # % & #$
de % &

e -km/h- -km/h-
0 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40
mm/m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
75 80 80 85 85 90 90 95 100 105
70 110 115 120 125 130 135 140 150 160
80 65 140 145 150 155 165 175 185 195 210
60 165 175 180 190 200 210 220 240 260
55 190 200 210 220 230 245 260 280 300
50 210 220 230 245 260 275 295 315 340

70 75 75 75 80 80 85 90 95 100
65 100 105 110 115 120 125 130 140 150
75 60 130 135 140 145 155 160 170 185 195
55 155 160 165 175 185 195 210 220 240
50 175 185 195 205 215 225 240 260 280
45 195 205 215 226 240 255 270 290 315

65 70 70 70 75 75 80 80 85 90
60 95 100 100 105 110 115 125 130 140
55 120 125 130 135 140 150 160 170 180
70 50 140 150 155 160 170 180 190 205 220
45 165 170 180 190 200 210 225 240 260
40 180 190 200 210 220 235 250 270 290

22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
60 65 65 65 70 70 75 75 80 85
55 90 90 95 100 105 110 115 120 130
65 50 110 115 120 125 130 140 150 155 170
45 130 140 145 150 160 165 180 190 205
40 150 155 165 170 180 190 205 220 235
35 165 175 180 190 200 215 230 245 265

55 60 60 60 65 65 70 70 75 80
50 80 85 85 90 95 100 105 110 120
45 100 105 110 115 120 130 135 145 155
60 40 120 125 130 140 145 150 160 175 185
35 135 145 150 155 165 175 185 200 215
30 150 155 165 175 185 195 205 220 240

50 55 55 55 60 60 60 65 70 70
45 75 75 80 85 85 90 95 100 110
55 40 90 95 100 105 110 115 120 130 140
35 110 115 120 125 130 135 145 155 170
30 125 130 135 140 150 155 165 170 195

45 50 50 50 55 55 55 60 60 65
40 70 70 75 75 80 85 85 90 100
50 35 85 85 90 95 100 105 110 120 125
30 100 100 105 110 115 125 130 140 150

40 45 45 45 50 50 50 55 55 60
45 35 60 60 65 70 70 75 80 80 90
30 75 80 80 85 90 90 100 105 110
25 85 100 95 100 105 110 115 125 135

35 40 40 40 45 45 45 50 50 55
30 55 55 60 60 60 65 70 70 75
40 25 65 70 70 75 80 80 85 90 100
20 75 80 80 85 90 95 100 105 115

35 30 35 35 35 40 40 40 40 45 45
20 55 60 60 65 65 70 75 80 85

30 20 40 40 40 45 45 50 50 55 55

23
CUPRINS

Pag.

CAPITOLUL I - Dispo& " 2


CAPITOLUL II - # % & – #$ 3
CAPITOLUL III - # % & %& 4
CAPITOLUL IV - # % & %& 8
CAPITOLUL V - # % & ( %# (
alte prevederi 9
CAPITOLUL VI - # % & 11
CAPITOLUL VII - Închideri de linie 12
CAPITOLUL VIII - 9 & $ 1<
Anexa 1 – % # # "
luate ! # 18
Anexa 2 – # # #
# % & 22

24