Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Grupă/Nivel: Mare

Domeniu experenţial: DŞ + s. DLC + s. DOS

Forma de realizare: (joc didactic) (variantă joc didactic) (lipire)

Tema de studiu: “Cum este, a fost şi va fi aici, pe Pământ”

Tema săptămânii: „La Paşti!”

Tema activităţii: „Cine răspunde bine, primeşte buline”

Tipul activităţii: Consolidare de pricepri, cunoştinţe şi deprinderi

Scopul : Consolidarea şi verificarea număratului în limitele 1- 9 şi valorificarea


deprinderilor de lucru însuşite anterior prin realizarea unor lucrări practice originale,
formularea de propoziţii şi despărţirea cuvintelor în silabe.

Competenţa generală: Utilizarea unor cunoştinţe şi deprinderi elementare matematice


pentru rezolvarea de probleme şi cunoaşterea mediului apropiat

Comopetenţa specifică: Familiarizarea cu conceptul de număr şi cu numeraţia

Indicator: Utilizează jucării manipulative matematice, obiecte cu cifre, jocuri cu cifre şi


monezi în activităţile zilnice.

Obiective operaţionale:

 Să sorteze ouăle în cele nouă suporturi (cofraje) după criteriul culorii;

 Să numere conştient în limitele 1-9, asociind grupelor formate cifrele


corespunzătoare;

 Să raporteze numărul la cantitate şi invers, utilizând un limbaj matematic adecvat

 Să asocieze cifra corespunzătoare numărului de silabe din cuvântul descoperit


 Să lipească în coş atâtea ouă cât indică cifra

 Să formuleze propoziţii pe baza lucrărilor realizate

Sarcina didactică: Consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor cu privire la constituirea


şi compararea grupelor de obiecte, numărarea în limitele 1-9, raportarea numărului la
cantitate şi invers.

Reguli de joc:
 Copilul la care se vor termina versurile numărătorii va rezolva sarcina propusă de
către educatoare prin intermediul scrisorii
 Răspunsurile corecte vor fi aplaudate, iar echipa va primi câte o bulină
 Copiii se vor muta la măsuţe unde vor lipi atâtea ouă cât indică cifra de pe coş
Elemente de joc: surpriza, numărătoarea, cutia cu surprize, mişcarea, aplauzele,
închiderea şi deschiderea ochilor, mânuirea plicurilor.

Strategii didactice:

1. Metode şi procedee: conversaţia, observaţia, problematizarea, jocul, explicaţia,


demonstraţia, exerciţiul.

2. Materiale şi mijloace auxiliare: Buburuza Bibi, coş cu ouă colorate (roşii,


galbene, portocalii, mov, roz, albe, verzi, albastru închis şi albastru deschis), ouă kinder,
ghicitori, 9 suporturi (cofraje) marcate prin indicii (ouă colorate corespunzătoare ouălor
din coş), coşuri, buline colorate, cifre 1-9, coli de hârtie colorată cu cifre, plicuri, jetoane
cu elemente specifice de Paşti, fişe cu coşuri pentru ouă, ouă decupate (roşii, roze,
albastre şi portocalii), lipici, pensule, table magnetice.

Forma de organizare: frontal, pe grupuri mici, individual.

Durata: 50 - 60 minute

Material bibliografic:

1. M.Ed. C - Curriculum pentru educaţie timpurie (de la naştere la 6 ani), 2018

2. Viorica Preda, Mioara Pletea, Filofteia Grama, Niculina Flangea, Georgeta Pletea,
Anca Lidia Grigore, Cristina Ciobanu “450 de jocuri educaţionale - Repere
fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea timpurie a copilului 19 - 84 luni” - Editura
DPH, 2011

3. Viorica Preda, “Grădiniţa altfel”, Ed. INTEGRAL, Bucureşti, 2003

4. Revista „Învăţământul preşcolar”, nr. 3-4/2009

5. Revista „Învăţământul preşcolar”, nr.1-2/2010

6. Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii - Editura “Gheorghe -


Cârţu Alexandru”, Craiova 2009
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Evenimentul Conţinutul ştiinţific Strategii Evaluare


didactic didactice
1. Pregătirea Voi asigura condiţiile necesare unei bune
climatului desfăşurări a activităţii.
psiho-afectiv
Voi aşeza scăunelele sub forma unui
semicerc, iar măsuţele pe patru sectoare.
Voi aşeza materialele necesare
desfăşurării activităţii.
Vom intra ordonat în sala de grupă şi ne
vom aşeza pe scăunele.
2. Captarea Captarea atenţiei se va face prin
atenţiei intermediul Buburuzei Bibi, care,
somnoroasă şi neatentă a adormit în
grădina noastră, iar când s-a trezit,
zburând printre flori a găsit câteva
surpize, pe care, se pare că cineva le-a Aprecierea
lăsat acolo tocmai să o provoace pe Bibi comportament
să se trezească şi să fie mai atentă. Conversaţia ală.
Aceasta este o provocare pentru
Buburuza Bibi, care, dacă se va descurca,
va fi acceptată din nou de prietenele ei
buburuze. Aşadar, buburuza Bibi va avea
nevoie şi de ajutorul nostru astăzi.
3. Ne vom aminti care este ultima cifră
Reactualizarea învăţată, până la cât am învăţat să
cunoştinţelor numărăm .
Se va purta o scurtă discuţie despre Aprecierea
numeraţia în concentrul 1- 9. răspunsurilor
Conversaţia date de copii şi
Voi cere copiilor să numere crescător şi a
descrescător în limitele 1-9, să ridice comportament
atâtea degete câţi iezi are capra din ului acestora
poveste, câte mâini are copilul, câte
degete are o mână, câţi pitici sunt în
poveste, câte roţi are maşina etc., să
numere bătăile, pocnirile din degete ale
educatoarei, să spună vecinii câtorva
cifre.
Vom recunoaşte materialele cu care vom
lucra astăzi (cofrajele, cifrele, elementele
din grădină).
4. Anunţarea Astăzi ne vom juca împreună cu
temei şi a buburuza Bibi şi o vom ajuta să grupeze
obiectivelor ouăle în cofrage în funcţie de culoarea Aprecierea
lor, să le numere, vom asocia cifrele răspunsurilor
Conversaţia date de copii şi
corespunzătoare numărului de ouă, vom
despărţi cuvinte în silabe, după care vom a
realiza coşuri cu ouă, iar apoi, cu ajutorul comportament
lor vom formula propoziţii. Ne vom juca ului acestora.
jocul “Cine răspunde bine, primeşte
buline”.
5. Prezentarea La îndemnul buburuzei Bibi grupa va fi
conţinutului şi împărţită în două echipe, pentru a
dirijarea desfăşura un concurs, prima jumătate Conversaţia
învăţăriia reprezentând echipa buburuzelor roşii şi
a doua jumătate, reprezentând echipa
explicarea buburuzelor galbene. Fiecărei echipe i se Aprecierea
regulilor va asocia o culoare (roşu şi galben), corectitudinii
jocului aceeaşi cu culoarea coşului primit de la răspunsurilor
buburuza Bibi pentru echipa lor, va primi Explicaţia
câte o buburuză din autocolant în piept şi
va trebui să rezolve corect sarcinile
(ghicitori despre cifrele 1-9) aflate în
ouăle kinder, găsite de buburuza Bibi în
grădină. În cele două coşuri se vor acorda
buline fiecărei echipe pentru fiecare
răspuns corect. Se va desemna echipa Jocul Aprecierea
câştigătoare, cea care are mai multe comportament
buline. ului copiilor
desfăşurarea Vom desfăşura un joc de probă, astfel voi
jocului de alege un ou kinder, voi city ghicitoarea şi Problematiza
probă o vom rezolva împreună. Va trebui să rea
aşezăm în cofrajul marcat prin indiciu
(ou colorat) atâtea ouă de aceeaşi culoare
câte ne spune ghicitoarea şi să îi asociem
cifra corespunzătoare numărului de ouă
din coş.

Conversaţia
VARIANTA 1 Aprecierea
desfăşurarea comportament
propriu-zisă a Se va realiza la fel ca jocul de probă, Jocul ului şi a
jocului copii ai celor doua echipe, numiţi prin răspunsurilor
numărătoare “1, 2, 3, 4, 5 Vino repede Problematiza
rea date de copii
aici”, vor veni pe rând în faţa grupei, vor
scoate un ou kinder, le voi city
ghicitoarea şi vor da răspuns ghicitorii
aşezând în cofrajul potrivit atâtea ouă de Exerciţiul
aceeaşi culoare câte ne spune ghicitoarea,
asociind apoi, un alt copil cifra
corespunzătoare numărului de ouă din
cofraj.
VARIANTA 2 Conversaţia
Observarea
La această variantă de joc se vor folosi comportament
s. DLC coli de hârtie colorată pe care sunt scrise ului verbal şi
cifre (1-5) şi sunt ordonate pe covor, în nonverbal
faţa copiilor. Pentru fiecare echipă va fi
pregătit un plic cu jetone, plicul având
aceeaşi culoare cu echipa din care copiii Explicaţia
fac parte. La semnalul “Start” plicurile
vor porni, fiind date din mână în mână,
iar la semnalul “Stop” plicurile se vor
opri. Copiii la care se vor opri cele două
plicuri, le vor deschide, vor scoate câte Aprecierea
un jeton conţinând elemente specifice de comportament
Paşti pe care le vor denumi, le vor Jocul
ului şi a
despărţi în silabe, vor număra silabele şi răspunsurilor
cronometraţi cu ajutorul clepsidrei le vor date de copii
aşeza la cifra potrivită, corespunzăzoare
numărului de silabe.
Fiecare copil care va lucra corect şi se va Exerciţiul
încadra în timp va primi o bulină pentru
echipa lui.
Tot la această variantă copiilor li se va Aprecierea
complicarea sugera să închidă ochii, timp în care voi comportament
jocului schimba locul jetoanelor, Problematiza ului şi a
nemaipotrivindu-se cu cifrele. La rea răspunsurilor
deschiderea ochilor copiii vor sesiza date de copii
schimbarea produsă.
Fiecare răspuns corect va fi recompensat
cu o bulină.
6. Obţinerea VARIANTA 3
performanţei
Ne vom ridica de pe scăunele şi ne vom Conversaţia
s. DOS muta la măsuţe, aşezate pe patru
sectoare, făcându-ne încălzirea mâinilor
Exerciţii de cântâd cântecul “Numărătoarea”:
încălzire a „Hai să zicem unu, Una este luna …”
muşchilor mici
ai mâinii Buburuza Bibi ar mai avea nevoie să o Observarea
mai ajutăm puţin şi în realizarea Exerciţiul comportament
coşuleţelor pregătite pe măsuţe pe care ului verbal şi
doreşte să le ofere celorlalte buburuze, nonverbal
poate aşa, va fi acceptată mai uşor să
fracă parte din nou din grupul lor, dar are
nevoie de multe coşuri şi nu se descurcă
să le realizeze singură.
Se vor intui materialele puse la
Explicarea şi dispoziţie. Pe fiecare măsuţă se găseşte
demonstrarea câte un coş cu ouă de culori diferite
tehnicii de lucru decupate, lipici, pensule şi câte o fişă pe
Conversaţia
care este desenat un coş şi câte o cifră. Pe
coşuri cifrele variază, pe unele este scrisă
cifra 6, pe altele 7, 8 sau 9. Voi cere
copiilor să lipească în fiecare coş atâtea
ouă câte indică cifra. La fiecare sector,
din coşul cu ouă se vor lipi numai acele Explicaţia
ouă care sunt la fel cu simbolul aflat la
Observarea
mijlocul măsuţei. Vom lua pensula şi
comportament
vom întinde lipici pe spatele fiecărui ou,
ului verbal şi
după care îl vom aşeza în coş.
nonverbal
Avem grijă să lipim atâtea ouă cât ne Demonstraţia
indică cifra de pe coş şi numai acele ouă
care au aceeaşi culoare cu simbolul de pe
fiecare măsuţă.

Executarea Copiii vor executa lucrarea supravegheaţi


temei de către de educatoare. Voi atrage atenţia asupra
copii poziţei corecte la măsuţă în timpul
lucrului. Voi da indicaţii suplimentare şi Executarea
Exerciţiul lucrării de
ajutor acolo unde va fi necesar.
către copii
7. Asigirarea După realizarea sarcinii de lucru vom
retenţiei şi a grupa lucrările pe tabla magnetică pentru
transferului a finaliza concursul. Conversaţia

Voi cere copiilor să grupeze coşurile cu Analiza


ouă astfel încât să formeze patru grupe, Explicaţia lucrărilor
în funcţie de cifrele de pe coş. realizate de
Exerciţiul către copii
Voi cere copiilor să formuleze propoziţii
s. DLC având ca suport celor patru grupe
formate.
Se va finaliza concursul şi vom număra Problematiza
împreună bulinele celor două echipe. Va rea
câştiga concursul echipa care are mai
multe buline.
Aprecierea
Coşurile cu ouă le vom oferi buburuzei comportament
Bibi, pe care azi am învăţat-o să sorteze ului şi a
Conversaţia
şi să numere ouă, să formuleze răspunsurilor
propoziţii, să despartă cuvinte în silabe, date de copii
să lipească ouă în coş, pentru a le dărui
prietenelor ei, buburuze.
Se vor purta câteva discuţii despre
activitatea desfăşurată şi despre ce am
învăţat din această activitate şi ne vom
grupa, în funcţie de cele patru grupe
formate. pentru următoarea activitate.
8. Evaluarea şi Cu ajutorul Buburuzei se fac aprecieri
încheierea generale asupra modului de desfăşurare
activităţii al activităţii şi asupra modului de Aprecieri
comportare al copiilor. frontale şi
Conversaţia individuale
asupra
În finalul activităţii copiii vor fi lucrărilor
recompensaţi cu prăjiturile realizate în copiilor.
cadrul JALA, care în acest timp au fost
coapte. Recompensare
a copiilor
Ieşirea la baie se face prin tranziţia:
,,Bat din palme clap, clap, clap
Din piciore trap, trap, trap
Ne-nvârtim, ne răsucim
Şi la baie noi pornim’’

S-ar putea să vă placă și