Sunteți pe pagina 1din 1

NUME __________________________________________

i/I
1. Colorează cu roșu litera i și cu verde litera I:

2. Colorează bulina corespunzătoare sunetului i:

___ - ______ ____ - ____ - ____ ____ - ____ - ____ __ - ____ - ____ ______ - ________

3. Scrie literele i și I

4. Citește cuvintele, apoi realizează corespondențe:


nai Mia unu inima Nanu