Sunteți pe pagina 1din 3

SPITALUL NUME PROTOCOL Cod, Ed/Rev

PROTOCOL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT

_______________________ * DENUMIREA AFECTIUNII

Responsabilitate Nume, prenume Funcţia Data Semnătura


Elaborat
Verificat
Avizat Consiliul
Medical
Aprobat Manager
1. DIAGNOSTIC _______________________
2. COD BOALA __________________* CONFORM LISTEI CODURILOR DE BOALĂ UTILIZATE PENTRU CODIFICAREA MORBIDITĂȚII
SPITALICEȘTI

3. SCOP
4. DOMENIU DE APLICARE. NIVEL DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ *INCLUSIV SPECIFICAREA SECȚIILOR
 Spitalizare continua
 Spitalizare de zi
 Ambulatoriu
5. DEFINITII TERMENI UTILIZATI IN PROTOCOL
6. ABREVIERI
7. INFORMATIA EPIDEMIOLOGICA
7.1. ETIOLOGIE
7.2. EPIDEMIOLOGIE (acolo unde este cazul)
8. DESCRIEREA PROTOCOLULUI, A METODELOR, A TEHNICILOR ŞI A PROCEDURILOR
8.1. Factorii de risc – clase de risc/scoruri de risc aplicabile
8.2. Detalii legate de screening-ul în afecțiunile respective (dacă este cazul): când se face, în ce
condiții, cum se realizează
8.3. Criterii de internare
8.4. Anamneza
8.5. Tabloul clinic – examenul obiectiv
8.6. Investigaţiile paraclinice
8.7. Diagnostic pozitiv (inclusiv clasificarea diferitelor forme: etiologice, de severitate, patogenetice,
etc)
8.8. Diagnosticul diferenţial
8.9. Complicaţii, măsuri de urgență (trimitere către protocoalele pentru urgen ță, managementul
afecțiunii critice) ALGORITMI urgență intraspitalicească – tip “acute care pathway”
8.10. Criterii de transfer în terapie intensivă sau în alt spital de rang superior
9. TRATAMENTUL
9.1. Igieno-dietetic
9.2. Etiologic
9.3. Patogenetic
9.4. Simptomatic
9.5. Tratamentul chirurgical - dacă este cazul
9.6. Etapa preoperatorie – trimitere către procedurile de îngrijire preoperatorie
9.7. Intervenţia chirurgicală – trimiterea la tehnica operatorie
9.8. Etapa postoperatorie - trimitere către procedurile de îngrijire postoperatorie
10. EVOLUȚIE, MONITORIZARE PE DURATA INTERNĂRII
11. CRITERII DE EXTERNARE
12. MONITORIZAREA DUPĂ EXTERNARE
13. CONDIȚII DE ABATERE DE LA PROTOCOL
Responsabilitate legală: În caz de necesitate, clinicienii vor apela la judecata clinică,
cunoştiinţele şi experienţa pe care le au pentru a decide abaterea de la protocolul dezvoltat.
Abaterile de la prevederile protocolului dezvoltat se vor documenta și se vor argumenta, ţinând cont
de circumstanţele individuale ale fiecărui bolnav, de opţiunile exprimate de către pacient și de
experienţa clinică a practicianului.
14. BIBLIOGRAFIE

pg.1/3
15. ANEXE - Reprezentate de documente conexe, scheme, instruc țiuni de administrare, de nursing,
tehnici, etc.

pg.2/3

S-ar putea să vă placă și