Sunteți pe pagina 1din 1

APLICAŢIA 5

Societatea Alfa SRL are un stoc iniţial de materii prime în valoare de 20000 lei, achiziţionează
cu credit comercial materii prime în valoare de 50000 de lei, cheltuielile cu transportul înscrise în
factură fiind de 5000 de lei. Care sunt înregistrările privind achiziţia şi vânzarea materiilor prime pe
baza inventarului permanent şi intermitent?

Metoda inventarului permanent


Achiziții materii prime % = 401 59500
301 50000
4426 9500
Consumul de materii prime 601 = 301 40000

Metoda inventarului intermitent


Preluarea pe cheltuieli la deschiderea exercițiului 601 = 301 20000
a stocului inițial

Achiziții materii prime % = 301 59500


601 50000
9500
4426
La închiderea exercițiului, stocul final este de 301 = 601 30000
20.000 lei

Costul materiilor prime ieşite = Stoc iniţial + Intrări - Stoc final = 20000 + 50000 - 30000 = 40000
lei