Sunteți pe pagina 1din 3

Numere iraţionale, exemple; mulţimea numerelor reale; incluziunile ℕ ⊂ ℤ ⊂ ℚ ⊂ ℝ

Mulţimea numerelor naturale: N = {0,1,2,3, . . . , 𝑛𝑛, . . . }


Mulţimea numerelor naturale nenule: N∗ = {1,2,3, . . . , 𝑛𝑛, . . . }
Mulţimea numerelor întregi: ℤ = {. . . , −𝑛𝑛, . . . , −3, −2, −1,0,1,2,3, . . . , 𝑛𝑛, . . . }
Mulţimea numerelor întregi nenule: ℤ∗ = {. . . , −𝑛𝑛, . . . , −3, −2, −1,1,2,3, . . . , 𝑛𝑛, . . . }
𝑚𝑚
Mulţimea numerelor raţionale: Q={ 𝑛𝑛 |𝑚𝑚, 𝑛𝑛єZ, n ≠ 0}
Are loc incluziunea: ¥ ⊂ ¢ ⊂ ¤
Un număr irațional este un număr care nu se poate exprima ca raportul a două numere întregi.
Prin contrast, numerele care se pot exprima ca raportul (rația) dintre doi întregi se numesc numere
raționale.
P= { x x ∈ ¡ , x ∉ ¤ } este o mulțime infinită.
&

Câteva exemple de numere iraționale, de naturi total diferite între ele:

• Raportul de aur, notat cu litera grecească Φ (phi majuscul) sau cu φ (phi minuscul), care se
citesc „fi”, este aproximativ egal cu 1,618033 și poate fi întâlnit în cele mai surprinzătoare
împrejurări.
• Rădăcina patrată a lui 2, notată √2, cu valoarea aproximativă de 1,4142135.
• Numărul π (pi), cu valoarea aproximativă de 3,141592653.

Numerele iraționale sunt întotdeauna fracții zecimale cu un număr nesfârșit de zecimale,


neperiodice. În scris, zecimalele cele mai puțin semnificative se reprezintă simbolic cu 3 puncte
"..."; de exemplu π = 3,1415926... , sau e = 2,7182818...
Dacă un număr zecimal oarecare are un număr infinit de zecimale, care însă se repetă periodic,
eventual în grupuri, atunci el se poate exprima întotdeauna ca raportul a două numere întregi, deci
numărul zecimal în discuție este un număr rațional. Spre exemplu, numărul 4,37295295295... ,
notat și 4,37(295), este egal cu 4 + 37/100 + 295/99.900 = 436.858/99.900.
Daca 𝑥𝑥 �𝑝𝑝 este numar irational si x este numar rational, atunci 𝑥𝑥�𝑝𝑝 este numar irational.
Daca în descompunerea în produs de factori primi a numarului natural a exista o putere cu exponent
impar, atunci √𝑎𝑎 este numar irational.
Nu exista numere rationale care sa fie irationale.
Radacina patrata a oricarui numar rational mai mare sau egal cu 0, care nu se poate scrie ca patratul
unui numar rational, reprezinta un numar irational.
Exista radicali numere rationale, de exemplu √4 .
Exista radicali numere irationale, de exemplu √3 .
Dacă a, b ∈ Q+ iar a + b ∈ Q+ atunci a , b ∈ Q+ .
Dacă a, b ∈&P si a + b ∈ Q iar x, y ∈ Q, x ≠ y atunci ax + by ∈&
P.
Există și numere reale despre care nu se știe încă dacă sunt raționale sau iraționale, spre exemplu
suma π + e.
Exercitii rezolvate:
1. La un magazin, păpușile Matrioska se vând separat. Cea mai mare dintre ele costă 120 lei și
fiecare costă o treime din prețul celei imediat mai mari. Ce preț are cea de-a șasea păpușă?
Precizeaza ce fel de numar ai obtinut?
Rezolvare
Folosim un calculator de buzunar pentru a face calcule; de fiecare dată împărțim rezultatul afișat la
3. Obținem prețul în lei pentru:
Prima păpușă: 120
A doua păpușă: 40
A treia păpușă: 13,333333333....
A patra păpușă: 4,4444444444....
A cincea păpușă: 1,481481481481......
A șasea păpușă: 0,49382716049382..... IRATIONAL
 36 225 
2. Se consideră mulțimea M =−  ; − 5; −0, (23);0;1;1,1(2); 7;  . Determină
 4 16 
următoarele submulțimi ale lui M: submulțimea formată numai din numere naturale, cea
formată numai din numere întregi, cea formată numai din numere raționale și, respectiv,
iraționale.
Rezolvare:
Observăm că
36 225 15
− =−9 ∈ ¢ , = =4, 25 ∈ ¤ . Deoarece 5 și 7 nu sunt pătrate perfecte, rezultă că − 5, 7
9 16 4
sunt iraționale. În consecință: submulțimea alcătuită numai din numere naturale este {0; 1},
 36 
cea formată numai cu numere întregi este − ;0;1 , cea alcătuită din numere raționale este
 4 
 36 225 
− ; −0, (23);0;1;1,1(2); {
 și cea care conține numai numere iraționale este − 5; 7 . }
 4 16 

Mulțimea numerelor reale este formată din toate numerele raționale, la care se adaugă cele
iraționale.
Notăm această mulțime cu ℝ.
ℝ+ este notatia pentru multimea numerelor reale pozitive
ℝ– este notatia pentru multimea numerelor reale negative
ℝ* este notatia pentru multimea numerelor reale nenule
Avem: ℕ ⊂ ℤ ⊂ ℚ ⊂ ℝ .
Notăm mulțimea numerelor iraționale ca pe o diferență de
mulțimi, adică ℝ \ ℚ.

Exercitii propuse:
1. Scrie:
a) patru numere întregi negative;
b) patru numere naturale pătrate perfecte;
c) patru numere raționale care nu sunt întregi;
d) patru numere iraționale.
e) patru numere reale.
2. Scrie patru fracţii ordinare care se transformă în fracţii zecimale neperiodice. Scrie
transformarea.
3. Scrie patru fracţii ordinare care se transformă în fracţii zecimale periodice simple. Efectuează
transformarea.
4. Scrie patru fracţii ordinare care, transformate în fracţii zecimale, sunt periodice mixte.
Efectuează transformarea respectivă.
5. Transformă fracţiile zecimale următoare în fracţii ordinare:
a) 11,3; b) 0,234; c) –4,59; d) 0,(2); e) 2,(28); f) 3,2(1); g) 11,23(3).
Stabileşte dacă aceste numere sunt raţionale sau iraţionale.
 9 75 
6. Se consideră mulțimea = A  3; ; −5;8, 2(5); − ; − 8; −6,5 . Precizează elementele
 4 12 
naturale, întregi, raționale și iraționale ale lui A.
7. Observă o regulă de formare a numerelor următoare şi stabileşte dacă sunt raţionale sau
iraţionale:
a) 0,123456789000000... ;
b) 0,111111111... ;
c) 0,12121212...;
d) 0,10111213141516171819110111112...

S-ar putea să vă placă și