Sunteți pe pagina 1din 2

Practici stereotipe și clișee didactice

Raportat la activitatea didactică , chiar dacă au apărut multiple schimbări în curriculum,


practica de la clasă, însă, nu s-a modificat, în cele mai multe cazuri. Adesea se practică predarea
stereotipă : același stil de predare, rutină care nici măcar nu este conştientizată. Această rutină
blochează flexibilitatea actului didactic necesară adaptării elevilor concreţi în situaţii concrete.

Clișee frecvente în cadrul orelor de MM și JM:

-folosirea orelor cu scopul de a preda cunoștințe pentru alte discipline;

-poziția în timpul orelor de MM (în bancă sau în picioare );

-folosirea unor cântecele care nu reflectă personalitatea clasei;

-în clasele a III-a și a IV-a orele de MM devin monotone pline de informații teoretice ;

-impunerea unor jocuri de către profesor;

Cauze :-rutina;

-dorința de a face lucrurile cât mai ,,ca la carte”.

Posibile schimbări pentru a scăpa de practicile stereotipe:

- Realizarea orelor în alte spații decât cel al clasei;

- Prezentarea unor imagini/filmulețe pentru intuirea textelor;

- Prezentarea unor filmulețe cu melodia cântecelului folosind sursele digitale aflate în


clasă;

- Realizarea unor jocuri de rol pe baza textelor cântecelor;

- Realizarea unor desene;

- Însoțirea cântecelor de mișcări și dansuri sugerate de text;

- Exersarea prin cântec și joc a unor informații de la alte discipline: Șade rața pe butoi,
Numărătoarea, Zilele săptămânii,etc

- Acceptarea de jocuri venite și din partea elevilor.

În procesul de predare-învățare-evaluare la Educație civică, clișeele pe care le-am observat


sunt:
- exemplul „așa da/ asa nu” –repetitiv și plictisitor;
- locul privilegiat al manualului școlar;
- schema lecției scrisă de profesor pe tablă;
- evaluarea prin test.

În opinia mea, dezvoltarea competențelor civice la elevi se poate face mai bine prin
activități extrașcolare și activități cu caracter interdisciplinar, iar evaluarea se poate realiza
punându-i pe elevi în situații reale și observând comportamentul acestora pe parcursul
activităților. De asemenea, evaluarea poare fi o activitate de reflecție, autoevaluare sau evaluare
reciprocă între elevi.

S-ar putea să vă placă și