Sunteți pe pagina 1din 20

Denumirea societǎţii: Mondorom

Sediul: Str. Pestalozzi nr. 22, 300115, Timişoara, Judeţul Timiş


Formǎ juridicǎ: societate comercialǎ cu rǎspundere limitatǎ
Web: www.gatta.pl

STUDENTE:

~ TIMISOARA, 2010 ~
Denumirea societǎţii: Mondorom
Sediul: Str. Pestalozzi nr. 22, 300115, Timişoara, Judeţul Timiş
Formǎ juridicǎ: societate comercialǎ cu rǎspundere limitatǎ
Forma de proprietate: societate privatǎ
Durata de funcţionare: nedeterminatǎ
Directori firma, asociati: Arimia Daniel, Pavel Sorin
Web : www.gatta.pl
Mentiune: confidential
Localitate: Timisoara, 2010

Principala activitate a societatii consta in confectionarea de articole


vestimentare unicat de dama.
Codul CAEN:

17 Fabricarea produselor textile


174 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei
si lenjeriei de corp)
1740 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia
imbracamintei si lenjeriei de corp)
176 Fabricarea de metraje obtinute prin tricotare sau crosetare
1760 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare
177 Fabricarea de articole tricotate sau crosetate
1772 Fabricarea de pulovere, veste si articole similare tricotate sau
crosetate
18 Fabricarea articolelor de imbracaminte; aranjarea si vopsirea blanurilor
181 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele
1810 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele
182 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii
1821 Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru
1822 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
1823 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
1824 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.
183 Prepararea si vopsirea blanurilor; fabricarea articolelor din blana
1830 Prepararea si vopsirea blanurilor;
Denumirea societǎţii: Mondorom
Sediul: Str. Pestalozzi nr. 22, 300115, Timişoara, Judeţul Timiş
Formǎ juridicǎ: societate comercialǎ cu rǎspundere limitatǎ
Forma de proprietate: societate privatǎ
Durata de funcţionare: nedeterminatǎ
Web: www.gatta.pl
Tel: +40 256 29 42 16
Fax: +40 256 49 00 82
e-mail: office@mondorom.ro
Număr la registrul comerţului: J 35/866/2000
Cod de identificare fiscală: RO 13367190

Tabel. 1.1 Natura capitalului social


Natura capitalului social Public Privat
(%)
Român 0 100%
Străin 0 0

Tabelul 1.2 Asociaţii firmei


Numele şi prenumele Adresa (sediul) Ponderea în
Capitalul social %
Arimia Daniel Str.Pestalozzi, nr.22 50%
Pavel Sorin Str.Pestalozzi, nr.22 50%

Conturi bancare:
- B.R.D Groupe Societe General Romania
- I.N.G Romania
- Banca Transilvania Romania
1.1.4. Scurt istoric

Societatea comercială Mondorom S.R.L funcţionează în baza Legii nr. 82/1991 din data
de 18.09.2000 cu un capital social subscris şi vărsat de 1000 RON.
S.C Mondorom S.R.L Timişoara este înfiinţată în anul 2000 şi are doi asociaţi: Arimia
Daniel şi Pavel Sorin. Cei doi asociaţi deţin şi funcţia de administrator în cadrul societăţii.

Societatea îşi începe activitatea în anul 2000 devenind producator al produselor de marca
Gatta pe piaţa românească. Dezvoltarea brandului Gatta la nivel international are la baza
investitii in noi sisteme si utilaje de productie, investitii care au dus la cresteri considerabile a
cifrei de afaceri dar si la securizarea pozitiei de lider pe piata retail-ului de ciorapi si dresuri de
dama. In prezent, brand-ul Gatta, cu sediul central in Polonia, detine una dintre cele mai mari si
mai moderne fabrici de profil din Europa.

În 2002 firma si-a lărgit gama de produse comercializate incluzând articole de


marochinărie precum şi încălţaminte de damă şi bărbaţi. Încălţămintea italiană pentru femei se
comercializează sub marca Carla Selini, iar cea de bărbaţi sub marca Bertini.

În prezent S.C Mondorom S.R.L Timişoara este producator exclusiv pentru România al
ciorapilor de marcă Gatta, a costumelor de baie Morgan şi al pantofilor marca Carla Selini şi
Bertini.

Produsele Gatta se găsesc în peste 500 de magazine, în hipermarket-uri şi supermarket-uri


(Real, Careefour, Cora, Pic, Billa, Auchan), cash&carry (Selgros, Metro), reţeaua de magazine
Benvenuti, dar şi în magazinele proprii din:
o Timişoara – Iulius Mall
o Cluj – Galeriile Cora
o Târgu Mureş – MureşMall
o Braşov – Macromall
o Suceava – Shopping City Suceav
o Constanţa – City Park
o Iaşi – Era Park
o Deva – Deva Mall
o Iaşi – Felicia Shopping Center
o Arad – Armonia Center
o Piteşti – Euromall
o Bucureşti – Cora Lujerului
o Bucureşti – Outlet Fashion House
o Oradea – MatrixMall

Scopul principal al unei afaceri îl constituie profitul. În vederea dezvoltării controlabile


a afacerii şi maximizării profitului, antreprenorii şi managerii acordă o atenţie deosebită
managementului financiar al afacerii. Cu ajutorul analizelor economice şi a diagnosticului
financiar se identifică "zonele" în care firma câştigă sau pierde bani. În vederea optimizării
performanţelor viitoare, se stabilesc obiective financiare şi se elaborează bugete pe baza
situaţiilor previzionate.

Având în vedere perioada de criză în care se află economia ţării şi a întregii lumi de
altfel, societatea analizată doreşte supravieţuirea pe piaţă şi în acelaşi timp majorarea cifrei de
afaceri si creştere profitului.
Pentru aceasta este necesară o investiţie în valoare de 450 000 lei. Sursele de finanţare
ale investiţiei sunt:
- 30% aportul acţionarilor în valoare de 135000 lei;
- 70% credit bancar în valoare de 315000 lei contractat pe o perioadă de 4 ani.
Societatea doreşte să se extindă şi ca acest lucru sa se întâmple managementul firmei a
decis deschiderea de noi magazine în oraşul Timişoara, precum şi în oraşele învecinate cum ar
fi Arad şi Lugoj.
Deschiderea noilor magazine presupune închirierea de spaţii comerciale, achiziţionarea
de mobilier, tehnologii şi echipamente mai avansate, accesorii şi racordarea la utilităţi.
Scurt istoric al noi afacerii:

Firma doreste acoperirea unei piete mai variate de consum prin introducerea
unor activitatii auxiliare de fabricare a bijuteriilor de fantezie (cod CAEN 3661) si
de fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre (cod CAEN
3622).

Misiunea firmei:

Misiunea afacerii este de a produce şi comercializa produse profitabile pe piaţa


internă şi externă, în scopul permanentei îmbunataţiri a pecepţiei pe care clientii,
angajatii şi asociatii o au despre calitatea activitaţii noastre.
În acest scop fiecare compartiment al firmei incearca să obţina rezultate
superioare în comparaţie cu principalii concurenţi. Dorim sa ne dezvoltam în
principal prin inovarea şi perfecţionarea de noi produse, servicii lucrând pe bază de
contracte, succesul depinde în cea mai mare mâsură de felul în care v-om satisface
cerintele pieţei. Acesta presupune o colaborare deplină cu clienţii noştri care
depaşind întelegerea şi satisfacerea necesităţilor lor, vor încearca să le anticipeze.
Suntem deplin constienţi că succesul este direct proporţional cu calitatea
salariaţilor noştri şi cu grija pe care o manifestăm faţă de aceştia. Pentru a-i depaşi
pe concurenţii noştri, este absolut necesar să luptam permanent pentru pefecţionare.

BILANŢ CONTABIL PRESCURTAT


Perioada de analizǎ
A B 2005 2006 2007 2008
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 1 37976 20007 13910 10203
170626 177836
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 2 422430 3 1 2004378
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 3 0 7421 7421 7421
173369 179969
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 01 la 03) 4 460406 1 2 2022002
B. ACTIVE CIRCULANTE
112075 160274 175653
I. STOCURI 5 7 4 5 2910340
451467 335857 293293
II. CREANTE 6 9 7 4 4246859
INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN
III. SCURT 7 0 0 89301 68142
164001 231822
IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 8 872741 7 4 1082116
650817 660133 709699
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd 05 la 08) 9 7 8 4 8307457
1
C. CHELTUIELI ÎN AVANS 0 110915 15374 53975 96297
DATORII CE TEREBUIE PLĂTITE 1 616444 537755 500684
D.
ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MICĂ DE UN AN 1 4 4 2 6573412
ACTIVE CIRCULANTE NETE,
1 123915 214412
E. RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd 454648 1830342
2 8 7
09+10-11-18)
TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
1 297284 394381
F. 915054 3852344
3 9 9
(rd 04+12-17)
DATORII CE TEREBUIE PLĂTITE 1 128816 126172
G. 274879 967382
ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN 4 8 7
PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI 1 0 0 0
H. CHELTUIELI 5 0
1
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 17+18), din care: 6 0 0 0 0
1
- subvenţii pentru investiţii 7 0 0 0 0
1
- venituri înregistrate în avans 8 0 0 0 0
J. CAPITAL ŞI REZERVE
1
I. CAPITAL (rd 20 la 22), din care: 9 1000 1000 1000 1000
2
- capital subscris nevărsat 0 1000 1000 1000 1000
2
- capital subscris vărsat 1 0 0 0 0
2
- patrimoniul regiei 2 0 0 0 0
2
II. PRIME DE CAPITAL 3 0 0 0 0
III. REZERVE DIN REEVALUARE 0 0 0 0
2
- sold creditor 4 0 0 0 0
- sold debitor 2 0 0 0 0
5
2 524129
IV. REZERVE 6 4958 524129 524129
V. REZULTATUL REPORTAT
2
- sold creditor 7 634217 15046 809552 1774163
2
- sold debitor 8 0 0 0 0
VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR
2 114450 134741
- sold creditor 9 619171 6 1 585670
3
- sold debitor 0 0 0 0 0
3
Repartizarea profitului 1 619171 0 0 0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL 3 168468 268209
640175 2884962
(rd 19+23+24-25+26+27-28+29-30-31) 2 1 2
3
Patrimoniul public 3 0 0 0 0
3 168468 268209
CAPITALURI TOTAL (rd 32+33) 4 640175 1 2 2884962

Obiectivele firmei :

Termen scurt <2 ani Termen lung > 2 ani


- intraducerea productiei de serie
pentru anumite articole de sezon
- crearea codului organizational 1.Varietatea sortimentatiei: cresterea
pentru ca toti membrii firmei sa varietatii produselor si serviciilor astfel
participle direct la indeplinirea incat sa satisfaca exact solicitarile
misiunii firmei clientilor.
- diversificarea
- sa devina lider de calitate
- sa-si mareasca cota parte
ocupanta din piata
- o mai buna organizare a tuturor 2. Calitate: cresterea continua a calitatii
activitatiilor interne si in special a
comercializarii
- furnizarea de produse la
calitatea ceruta de clienti
- cresterea numarului de clienti
- planificarea riguroasa a
comercializarii prin a reducere 3. Cresterea raportului calitate prêt.
considerabil costurile “JUST IN
TIME”
- reducerea timpilor de
comercializare si livrare printr-o
planificare riguroasa la nivelul
fiecarei activitatii in parte
- imbunatatirea continua a 4. Duratele: reducerea timpilor de
performantelor umane si a tehnicilor productie, livrare si comercializare.
de livrare pentru cresterea
competivitati firmei
- cresterea preturilor corelata cu
calitatea produselor, dar nu in mod
exagerat 5.Costuri si preturi: reducerea pe cat
- urmarirea si estimarea exacta a posibil a costurilor deoarece aceasta
costurilor pentru a le reflecta in reflecta in preturi, si deci in cantitatea
pretul produselor vanduta.
- adaptarea la fluctuatiile
economice din tara
- adaptarea imediata la 6. Eficienta economica: cresterea
modificarile legislative eficientei economice deoarece aceasta duce
- urmarirea eficientei economice la cresterea competivitatii.
cu ajutorul indicatorilor economici
pentru investitii in productia stocata
- investirea profitului in dezvoltarea 7. Lichiditatea: optimizarea utilizarii
firmei profitului

Evoluţia activitǎţii comerciale

Nr Specificaţie Simbol U.M Perioada de analiza


. 2006 2007 2008 2009
rd.
1 Cifra de afaceri CA RON 8,159,148 10,334,910 11,966,377 14,269,993
2 Venituri totale VT RON 8,228,170 10,557,503 12,054,919 14,343,807
3 Profit brut Pb RON 751,455 1,410,335 1,647,744 779,288
4 Profit net Pn RON 619,171 1,144,506 1,347,411 585,670
5 Rata inflatiei ri % 8.60% 4.87% 6.57% 6.30%
Cifra de afaceri în preţuri
6 comparabile CApc RON 9,693,137 11,707,790 12,720,259 14,269,993
Venituri totale in preturi
7 comparabile VTpc RON 9,775,135 11,959,952 12,814,379 14,343,807
Profit brut in preturi
8 comparabile Pbpc RON 892,735 1,597,683 1,751,552 779,288
Profit net in preturi
9 comparabile Pnpc RON 735,580 1,296,541 1,432,298 585,670
Indicele de crestere a CA
10 in preturi comparabile ICApc % 100 120.78 108.65 112.18
Indicele de crestere a VT
11 in preturi comparabile IVTpc % 100 122.35 107.14 111.94
Indicele de crestere a Pb
12 in preturi comparabile IPbpc % 100 178.96 109.63 44.49
Indicele de crestere a Pn
13 in preturi comparabile IPnpc % 100 176.26 110.47 40,89

Venituri totale Profit brut Profit net

15.000.000
14.000.000
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
2005 2006 2007 2008
Director
general

Director Director
Director Director Inginer
marketing
resurse cercetare,
financiar productie umane creatie

Furnizorii Materia prima Valoarea anuala a


achizitiilor (RON)
SC. DIESEL IMPEX SRL Materiale textile, Piele 1200000RON
SC RO MICROTEX SRL Materiale textile 500000RON
SC.Anim.SNC Ate, ace, elastic 800000RON
SC.Dorul.SA Nasturii, broderii 750000RON
CONFEX JAK SRL Piele 1300000RON
Total 3250000RON
Ponderea materiilor prime importate din totalul materiilor prime este de
aproximativ 60%.

Produs/serviciu oferit pieţei Firmă concurentă


Denumirea firmei Ponderea pe piaţă (%)
Incaltaminte, posete IL PASSO 30%
Incaltaminte BATTA 30%
Dresuri, sosete MONDEX 20%
Incaltaminte, posete ZARA 60%

Principalele grupe de concurenti sunt deasemenea:


Magazinele de elită orientate pe ciorapi, imbracaminte, incaltaminte . În aceste
unităţi comerciale se practică un regim de preţuri destul de ridicate faţă coşul mediu
de consum . În aceste unităţi comerciale se practică o politică de produse calitative
de la diverşi producători de renume mondial.
Centrele comerciale unde sunt expuse confecţiile diferitor producători cu un
renume mai mic. Centrele de comercializare sunt : „Auchan”, „Selgros”, „Real”,
„Metro”, “Kaufland”. Produsele comercializate în aceste unităţi sunt de o varietate
foarte mare, cu o tendinţă spre calitate, însă adesea se pot întâlni chiar şi produse
contrafăcute de o calitate ce lasă de dorit, preţurile etalate la produsele în vânzare
având în vedere cheltuielile de realizare şi promovare sunt foarte înalte ceea ce face
ca consumatorul să nu îşi permită un consum mare de articole adesea acceptând să
meargă în piaţă.
Analiza SWOT este o metodă de analiză managerială importantă, care se remarcă
prin ingeniozitate, generalitate şi concentrare a evidenţierii factorilor. În literatură este cunoscută
după acronimele SWOT (Strengths - Avantaje, Weaknesses – Dezavantaje, Opportunities –
Oportunităţi şi Threats Pericole). Analiza SWOT este caracterizată de:
• considerarea integrată a analizei mediului intern şi mediului extern al entităţii
studiate, cu evidenţierea avantajelor (forţelor) şi dezavantajelor (slăbiciunilor)
pentru cele două categorii de medii;
• abordarea calitativă urmată de analiză cantitativă;
• posibilitatea de generare a unui număr mare de direcţii de acţiune
strategică/tactică/operativă (rezerve, căi) capabile să determine realizarea de
performanţe superioare în viitor.

Principali nostrii clienti interni sunt SC.Excensor.SA, firma la care ajunge


aproximativ 30% din produsele noastre finale, urmata de SC.Amore.SRL, firma la
care ajunge aproximativ 15% din produsele noastre finale. Deasemenea avem un
client extern SC.NewFashon.SA firma la care ajunge aproximativ 20% din produsele
noastre finale. Restul de 35% se gaseste in magazinele proprii de desfacere.
In concluzie produsele noastre sa gasesc atat in interiorul tarii cat si in
strainatate, 80% din produsele noastre sunt vandute in plan intern, iar 20% sunt
exportate si vandute in Europa de unul dintre clientii nostri.
Potentiali clienti:

Viitoarele noastre produse sunt adresate in special femeilor, femei moderne,


sigure pee le, pe frumusetea lor, femei pentru care aspectul exterior este foarte
important. Consideram ca femeile din Romania sunt foarte frumoase insa au nevoie
de tot felul de accesorii pentru a-si pune in evidenta frumusetea iar noi tocmai asta
incercam sa le oferim.

Piata noului produs:

Piata este compusa dintr-o clientela neomogena diferentiata prin marime,


resurse, origine geografica etc.
Scopul nostru actual este acela de a ne promova produsele pe piata locala,
urmand ca pe viitor sa analizam atat piata national cat si cea internationala pentru o
posibilila promavare.
Segmentarea pietei consta in decuparea in subansambluri distincte a
consumatorilor, fiecare grup putanduise face o tinta cu ajutorul marketingului mix.
Analizand piata noului produs observam o segmentare a pietei atat dupa criteri
socio-demografice cat si dupa criterii psiho-grafice.

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

Evolutia cererii de bijuteriilor de fantezie din ultimele 4 semestre tinand cont de varsta

Dupa un studiu al pietei cu privire la cererea bijuteriilor de fantezie tinand cont


de varsta femeilor observam in graficul de mai sus ca acestea au cea mai mare
cautare in randul persoanelor tinere. Piata acestor produse a avut o dezvoltare
neasteptata in ultimul timp, dar chiar si asa observam din studii concrete ca oferta
actuala nu acopera cererea si deasemenea consideram ca piata actuala duce lipsa de
produse de calitate superioara, ceea ce noi vrem sa oferim,
Segmentarea pieţii conform nivelului
venitului (femei)

scăzut
mediu
înalt

Privind segmentarea pietei tinand cont d venitul populatiei observam o cerere


mai mare pentru femeile cu venitul mediu. Se pare insa ca cererea pentru bijuteriile
de fantezie este mai ridicata pentru femeile cu venitul scazut in comparative cu
femeile cu venitul inalt.

7. ANALIZA SWOT

S – puncte tari:

- dispunem de magazine proprii de desfacere


- realizeazăm produse competitive în raport preţ/calitate, pentru piaţa
externă destinate necesităţilor vitale şi de modă ale populaţiei
- deţinem o forţă de muncă stabilă şi bine instruită care se poate specializa
într-o perioadă şi cu costuri reduse;scurtă
- exista spirit de echipa, angajati sunt interesati de bunul mers al firmei fiind
intr-o continua perfectionare
- dispunem de utilaje şi instalaţii relativ performante în majoritatea
sectoarelor
- capacitate mare de adaptare la cerinţele pieţei
- conducerea are intuitie si este capabila sa preconizeze evolutia pietei
- exista o politica bine definite
- atat productia cat si vanzarea sunt bine organizate
- produsele sunt moderne, practice, estetice
- distributia se face cu mijloace proprii de transport, ceea ce confera
certitudinea ca produsele noastre ajung la timp la client
W – puncte slabe:

- nu exista un control propriu-zis al pietei


- firma nu are notorietatea dorita in plan international
- comunicarea greoaie a agenţilor economici ca urmare a accesului dificil la
infrastructura de comunicaţii
- accesul dificil la sursele de finanţare
- nivelul de salarizare mai scazut in comparatie cu cel al firmelor
competitive

O – oportunitati:

- existenţa unui mediu concurenţial real datorită numărului mare de agenţi


economici de profil
- sprijin pentru instituţionalizarea dialogului dintre sectoarele privat şi public
identificând preocupările prioritare
- se fac cursuri de pregatire in vederea dezvoltarii spiritului de echipa si
acolaborarii manageriale, precum si diferite cursuri de perfectionare profesionala
- programe de colaborare cu tarile UE in vederea investitiilor
- programe bine puse la punct de evaluare a capacitatii potentialilor angajati
- continua retehnologizare a mijloacelor de productie
- participarea la targuri si expozitii
- posibilitatile de promovare prin mass-media
- reinvestirea profitului

T – temerii:

- inflatia poate influenta in mod negative resursele financiare ale firmei


- incasarea intarziata a clientilor poate adduce firma in incapacitate de plata
- aparitia de noi firme mai puternice din punct de vedere financiar
- corupţia şi procedurile lipsite de transparenţă diminuează competitivitatea
- stagnarea la nivelul anului anterior
- estimarea gresita a pozitiei in piata
- practicarea de catre concurenta a unui marketing agresiv
- promovarea neloiala a concurentei de produse noi
- modificarea legislatiei privind reinvestirea profitului
5.5 Strategii de marketing:

Pentru atingerea unui nivel competitiv v-om elabora strategii care ne v-or spori
vânzările, acestea v-or fi :
- strategia penetrării pieţei, implimentată prin mărirea eforturilor de vânzare şi
reclamă,
- strategia dezvoltării pieţei, o vom obţine prin introducerea produselor
existente pe noi pieţe,
- strategia dezvoltării produsului, determinată prin suplimentarea produselor de
pe pieţele existente, aceste produse v-or constitui modificări existente sau inovaţii, în
dependenţă de evoluţia preferinţelor clienţilor.
În acelaş scop v-om implimenta şi strategia nişei acesta se caracterizează prin
concentrarea eforturilor asupra unui număr limitat de pieţe, în cazul nostru va fi o
metodă optimă de cucerire a pieţei având în vedere capacitatea mica de producere.
Totodată strategia nişei reprezintă şi unele riscuri determinate de pericolul ca nişa de
piaţă să nu fie suficient de mare pentru a fi profitabilă sau să se satureze.
În scopul maximizării impactului produselor asupra consumatorului vom
elabora şi implimenta strategii de produs acestea v-or fi determinate de:
- caracteristica produsului oferit, aspectul exterior, calitate, design,
- ambalarea şi eticheta, care va fi bine gîndită având ca scop atragerea
cumpărătorilor,
- gama variată de produse, punând un mare accent pe inovaţie.

Punctul de plecare în previzionarea situaţiilor financiare viitoare îl reprezintă


previziunea cifrei de afaceri. Pe baza estimării cifrei de afaceri pe perioada următoare se poate
determina necesarul de active circulante şi fixe, respectiv fondurile permanente şi curente
necesare pentru acoperirerea finanţării lor.
Perioada de prognoză este de 4 ani (ian. 2009 – dec. 2012). Estimările se vor face în
preţuri constante. Situaţiile financiare vor fi estimate la nivel anual.
La nivelul întregii perioade de previziune, estimarea a cuprins:
- contul de profit şi pierdere;
- bilanţul financiar;
Având în vedere evoluţia indicatorilor analizaţi în perioada 2006-2009 ne-am propus ca
până la sfârşitul anului 2014 societatea să atingă o cifră de afaceri mai mare cu 5-7%.

CONT DE PROFIT SI PIERDERE - MII LEI- RON


Denumirea indicatorului Nr. 2006 2007 2008 2009
Rd
1.Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) 01 8159148 10334910 11966377 14269993
Productia vandută (ct. 701+702+703+704+705+708) 02 13754 5022 13704 9292
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 03 8145394 10329888 11952673 14260701
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al căror obiect de
activitate
îl constituie leasingul (ct.766 04 0 0 0 0
Venituri din subventii de exploatare aferent
cifrei de afaceri nete (ct.7411) 05 0 0 0 0
2.Variatia stocurilor (ct. 711) -----sold creditor 06 0 0 9578 0
-----sold debitor 07 0 0 0 0
3.Productia imobilizata (ct. 721+722) 08 0 0 7758 0
4.Alte venituri din exploatare (ct 7417+758) 09 59609 170886 20631 5543
Venituri din exploatare -TOTAL (rd. 01+06-07+08+09) 10 8218757 10505796 12004344 14275536
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
(ct. 601+602) 11 115555 123909 126367 156601
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608) 12 83241 56355 108096 141619
b)Alte cheltuieli externe (ct. 605) 13 8653 32684 27076 51432
Cheltuieli privind marfurile (ct. 607) 14 5537906 6804254 7128023 8798856
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17) din care: 15 141044 217347 361314 633961
a)Salarii (ct. 621+641) 16 106264 167584 289593 505466
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645) 17 34780 49763 71721 128495
7.a)Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale
(rd.19-20) 18 149896 169377 129068 111631
a.1)Cheltuieli (ct. 6811+6813) 19 149896 169377 129068 111631
a.2)Venituri (ct. 7813) 20 0 0 0 0
7.b)Ajustarea valorii activelor circulante (rd.22-23) 21 0 0 29252 0
b.1)Cheltuieli (ct. 654+6814) 22 0 0 29252 0
b.2)Venituri (ct. 754+7814) 23 0 0 0 0
8.Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28) 24 1414174 1685486 2228979 3117400
8.1.Cheltuieli privind prestatiile externe
(ct.
611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-
7416) 25 1299853 1542810 2184043 3045821
8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.
635) 26 7504 20859 16602 16609
8.3.Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.
658) 27 106817 121817 28334 54970
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de
entitatile al
caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666) 28 0 0 0 0
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-
29) 29 0 0 0 0
Cheltuieli (ct. 6812) 30 0 0 0 0
Venituri (ct. 7812) 31 0 0 0 0
Cheltuieli de exploatare - TOTAL
(rd. 11 la 15+18+21+24+29) 32 7450469 9089412 10138175 13011500
Rezultatul din exploatare - Profit (rd 09-30) 33 768288 1416384 1866169 1264036
- Pierdere (rd.30-09) 34 0 0 0 0
Venituri din interese de participare (ct.
7613+7614+7615+7616) 35 0 0 0 0
- din care in cadrul grupului 36 0 0 0 0
10.Venituri din alte investitii financiare si creante
ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612) 37 0 0 0 0
- din care in cadrul grupului 38 0 0 0 0
11.Venituri din dobanzi (ct. 766) 39 3084 2776 7651 18108
- din care in cadrul grupului 40 0 0 0 0
Alte venituri financiare (ct. 762+763+764+765+767+768) 41 6329 48931 42924 50163
Venituri financiare - TOTAL (rd. 33+35+37+39) 42 9413 51707 50575 68271
12.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si investitiilor
financiare determinate ca active circulante (rd. 42-43) 43 0 0 0 0
Cheltuieli (ct.686) 44 0 0 0 0
Venituri (ct. 786) 45 0 0 0 0
13.Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418) 46 23705 24260 89340 104192
- din care in cadrul grupului 47 0 0 0 0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 48 2541 33496 179660 448827
Cheltuieli financiare - TOTAL (rd.41+44+46) 49 26246 57756 269000 553019
Rezultatul financiar - Profit (rd.40-47) 50 0 0 0 0
- Pierdere (rd.47-40) 51 16833 6049 218425 484748
14.Rezultatul curent - Profit (rd.09+40-30-47) 52 751455 1410335 1647744 779288
- Pierdere (rd.30+47-09-40) 53 0 0 0 0
15.Venituri extraordinare (ct. 771) 54 0 0 0 0
16.Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 55 0 0 0 0
17.Rezultatul extraordinar - Profit (rd. 52-53) 56 0 0 0 0
- Pierdere (rd. 53-52) 57 0 0 0 0
Venituri totale (rd.09+40+52) 58 8228170 10557503 12054919 14343807
Cheltuieli totale (rd. 30+47+53) 59 7476715 9147168 10407175 13564519
18.Rezultatul brut - Profit (rd. 56-57) 60 751455 1410335 1647744 779288
- Pierdere (rd. 57-56) 61 0 0 0 0
19.Impozitul pe profit (ct. 691) 62 132284 265829 300333 193618
20.Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in
elementele de mai sus (ct.698) 63 0 0 0 0
21.Rezultatul net al exercitiului financiar
- Profit (rd. 58-60-61) 64 619171 1144506 1347411 585670
- Pierdere (rd.59+60+61)
(rd.60+61-58) 65 0 0 0 0
CONT DE PROFIT SI PIERDERE PREVIZIONAT RON
Denumirea indicatorului Nr. 2011 2012 2013 2014
Rd
1.Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05) 01 14983028 16031190 16832284 17673434
Productia vandută (ct. 701+702+703+704+705+708) 02 9292 9292 9292 9292
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 03 14973736 16021898 16822992 17664142
Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al căror obiect
de activitate îl constituie leasingul (ct.766 04 0 0 0 0
Venituri din subventii de exploatare aferent
cifrei de afaceri nete (ct.7411) 05 0 0 0 0
2.Variatia stocurilor (ct. 711) -----sold creditor 06 0 0 0 0
-----sold debitor 07 0 0 0 0
3.Productia imobilizata (ct. 721+722) 08 0 0 0 0
4.Alte venituri din exploatare (ct 7417+758) 09 0 0 0 0
Venituri din exploatare -TOTAL (rd. 01+06-07+08+09) 10 14983028 16031190 16832284 17673434
5.a)Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile
(ct. 601+602) 11 164813 176343 185155 194408
Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608) 12 142688 145276 146729 147144
b)Alte cheltuieli externe (ct. 605) 13 67424 72140 75745 79530
Cheltuieli privind marfurile (ct. 607) 14 9527404 10194322 10704038 11239240
6.Cheltuieli cu personalul (rd.16+17) din care: 15 646996 666406 686399 720718
a)Salarii (ct. 621+641) 16 505466 520630 536249 563061
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645) 17 141530 145776 150150 157657
7.a)Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale
(rd.19-20) 18 204876 234876 219500 142736
a.1)Cheltuieli (ct. 6811+6813) 19 204876 234876 219500 142736
a.2)Venituri (ct. 7813) 20 0 0 0 0
7.b)Ajustarea valorii activelor circulante (rd.22-23) 21 0 0 0 0
b.1)Cheltuieli (ct. 654+6814) 22 0 0 0 0
b.2)Venituri (ct. 754+7814) 23 0 0 0 0
8.Alte cheltuieli de exploatare (rd.25 la 28) 24 3208328 3410175 3560593 3719350
8.1.Cheltuieli privind prestatiile externe
(ct.
611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-
7416) 25 3187379 3389226 3539645 3698401
8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
(ct. 635) 26 20948 20948 20948 20948
8.3.Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate
(ct. 658) 27 0 0 0 0
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de
entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul
(ct.666) 28 0 0 0 0
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli
(rd. 28-29) 29 0 0 0 0
Cheltuieli (ct. 6812) 30 0 0 0 0
Venituri (ct. 7812) 31 0 0 0 0
Cheltuieli de exploatare - TOTAL
(rd. 11 la 15+18+21+24+29) 32 13962529 14899539 15578159 16243126
Rezultatul din exploatare - Profit (rd 09-30) 33 1020499 1131651 1254125 1430308
- Pierdere (rd.30-09) 34 0 0 0 0

Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+


7616) 35 0 0 0 0
- din care in cadrul grupului 36 0 0 0
10.Venituri din alte investitii financiare si creante
ce fac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612) 37 0 0 0 0
- din care in cadrul grupului 38 0 0 0 0
11.Venituri din dobanzi (ct. 766) 39 2938 3961 9120 14832
- din care in cadrul grupului 40 0 0 0 0
Alte venituri financiare (ct. 762+763+764+765+767+768) 41 0 0 0 0
Venituri financiare - TOTAL (rd. 33+35+37+39) 42 2938 3961 9120 14832
12.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si investitiilor
financiare determinate ca active circulante (rd. 42-43) 43 0 0 0 0
Cheltuieli (ct.686) 44 0 0 0 0
Venituri (ct. 786) 45 0 0 0 0
13.Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418) 46 183928 140372 96816 53259
- din care in cadrul grupului 47 0 0 0 0
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 48 0 0 0 0
Cheltuieli financiare - TOTAL (rd.41+44+46) 49 183928 140372 96816 53259
Rezultatul financiar - Profit (rd.40-47) 50 0 0 0 0
- Pierdere (rd.47-40) 51 180990 136411 87696 38428
14.Rezultatul curent - Profit (rd.09+40-30-47) 52 839509 995240 1166429 1391880
- Pierdere (rd.30+47-09-40) 53 0 0 0 0
15.Venituri extraordinare (ct. 771) 54 0 0 0 0
16.Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 55 0 0 0 0
17.Rezultatul extraordinar - Profit (rd. 52-53) 56 0 0 0 0
- Pierdere (rd. 53-52) 57 0 0 0 0
Venituri totale (rd.09+40+52) 58 14985966 16035150 16841404 17688266
Cheltuieli totale (rd. 30+47+53) 59 14146457 15039911 15674975 16296386
18.Rezultatul brut - Profit (rd. 56-57) 60 839509 995240 1166429 1391880
- Pierdere (rd. 57-56) 61 0 0 0 0
19.Impozitul pe profit (ct. 691) 62 127605 151276 186629 222701
20.Alte cheltuieli cu impozite care nu apar in
elementele de mai sus (ct.698) 63 0 0 0 0
21.Rezultatul net al exercitiului
financiar - Profit (rd. 58-60-61) 64 711904 843963 979801 1169179
- Pierdere (rd.59+60+61)
(rd.60+61-58) 65 0 0 0 0