Sunteți pe pagina 1din 2

Ce-i drept, sania de cald nu ține. Dar centrala termică da!

Pentru mai multe detalii accesează www.aee.gov.md

Dacă ai puțin spațiu, aceasta este cea mai bună soluție pentru
nevoile tale. Centrala termică pe gaz poate fi încorporată în
mobilier sau instalată direct pe perete în interiorul încăperii,
are conductă de evacuare a gazelor arse şi panou de comandă
cu display LCD.

AVAN TAJE DEZAVAN TAJE

CHELTUIELI MINIME DE
POLUEAZĂ MEDIUL
ÎN TREȚINERE ȘI EXPLOATARE

FUNCȚIONEAZĂ PE GAZ NATURAL/ GAZ ESTE DEPENDEN TĂ DOAR DE


PETROLIER/LICHEFIAT EXISTEN ȚA COMBUSTIBILULUI GAZOS

EFICIEN ȚA MARE, PESTE 90%


Centrala termică pe lemne, peleți sau brichete este
eficientă energetic, folosește un combustibil ecologic și
poate fi alimentată chiar și pentru o săptămână întreagă.
Centrala termică este voluminoasă în dimensiune,
necesită spațiu special pentru instalare şi depozitare a
combustibilului.

AVAN TAJE DEZAVANTAJE

ESTE ECOLOGICĂ CHELTUIELI MARI DE INSTALARE ȘI


ÎN TREȚINERE
NU ESTE DEPENDEN TĂ DE
ALIMEN TAREA CU GAZ NECESI TĂ MAI MULT SPAȚIU
PEN TRU INSTALARE, ȘI DEPOZI TARE
EFICIEN ȚĂ ENERGETICĂ DE 90% A COMBUSTIBILULUI

AUTONOMIE DE APROXIMATIV
O SĂP TĂMÂNĂ

Centrala termică pe cărbuni are un randament sporit iar costul cărbunelui


este mai mic în comparație cu gazele naturale. Centrala termică pe
cărbuni necesită spațiu separat de incintele rezidențiale încălzite şi sistem
de ventilare cu ieșire directă afară.

AVANTAJE DEZAVANTAJE

NU ESTE DEPENDEN TĂ DE CHELTUIELI MARI DE INSTALARE ȘI


ALIMEN TAREA CU GAZ ÎN TREȚINERE

COSTUL COMBUSTIBILULUI POLUEAZĂ MEDIUL


ACCESIBIL

EFICIEN ȚĂ MAI MICĂ

Centrala termică electrică este o soluție simplă și comodă


atunci când casa nu este conectată la rețeaua de gaze naturale
și nu se dorește montarea altor tipuri de centrale termice.
Dar fii atent la costurile pentru energia electrică!

AVAN TAJE DEZAVAN TAJE

PREȚ MIC CHELTUIELI MARI DE ENERGIE

POATE FI INSTALATĂ UȘOR ESTE DEPENDEN TĂ


DE ALIMEN TAREA
ESTE ECOLOGICĂ CU ENERGIE ELECTRICĂ

EFICIEN ȚA APROAPE DE 100%