Sunteți pe pagina 1din 5

Succesul şcolar constă în ,,obţinerea unui randament superior în activitatea

instructiv-educativă la nivelul cerinţelor programelor şi ale finalităţilor învăţământului


Problema insuccesului şi a succesului şcolar i-a preoculat pe mulţi dascăli, părinţi,
dar şi pe unii elevi. Aceştia s-au întrebat ,,De ce acest copil nu poate aă înveţe mai
bine?”, ,,De ce nu-i place la şcoală?”, ,,Ce trebuie să fac eu ca părinte sau profesor să-l
îndemn spre învăţătură?”. Unii, însă şi-au pus întrebări precum: ,,Ce-i determină pe unii
copii să înveţe?”, ,,De ce acest copil are succes şcolar sau de ce are note bune?”, ,,Cum s-
a produs această dorinţă de a învăţa şi de a fi un viitor om intelectual?
Au fost cercetători care au dorit să afle răspunsul la aceste întrebări. Multe dintre
ele au fost descoperite, unele sunt pe punctul de a se descoperi, însă pentru toate acestea
este nevoie de timp şi multă muncă
Se fac teste, se urmăreşte evoluţia copilului, se vorbeşte cu familia (pentru a
vedea din ce fel de familie provine), se analizează modul de predare al cadrelor didactice
(pentru a constata eventualele lipsuri), toate, ajungând la descoperirea întrebării ,,De ce
unii copii, indiferent de vârstă, au succes pe plan şcolar, iar alţii nu?”
Succesul se poate atinge în mai multe domenii: şcolar, profesional, ştiinţific,
artistic, militar etc. şi se manifestă prin rezultate maxime la examene, concursuri,
olimpiade, festivaluri.
La fel ca insuccesul şcolar şi succesul este determinat de anumiţi factori:
1. Factorii biologici se referă la starea sănătăţii organismului, la anumite deficienţe ale
analizatorilor, la echilibrul endocrin la boli organice, tulburări nervoase şi dezvoltare
fizică.
2. Factorii psihologici includ procesele psihice (cognitive, afective, volitive), însuşirile
psihice(temperament, aptitudini, interese), fenomene psihice (atenţia, limbajul), nivelul
de inteligenţă şi de aspiraţie, atitudinea faţă de muncă, voinţa de a învăţa.
3. Factorii pedagogici se referă la stilul didactic al profesroului, eficienţa metodelor de
predare-învăţare şi evaluare, proiectarea şi realizarea situaţiilor de învăţământ,
organizarea procesului de învăţare etc.
4. Factorii socio-culturali sunt mediul psiho-socio-cultural, familial şi grupul de prieteni al
copilului.
5. .Factorii stresanţi de natură fizică(zgomotul, aer poluat, frig, iluminarea insuficientă,
umezeală), de natură fiziologică (boli organice, subnutriţie, somn insuficient), de natură
psihosocială (supraîncărcarea, lipsa de antrenament de învăţare).
Aceşti factori reduc capacitatea de învăţare, elevul stresat trecând prin trei faze:
- faza de alarmă: stare generală de oboseală, tulburări de memorie şi nervozitate.
- faza de agitaţie, febrilitate şi hiperactivitate.
- Faza de depresie şi apatie, când elevul este epuizat, are dureri de cap, îşi pierde
capacitatea de muncă, devine obsesiv.

Succesul şcolar presupune adaptare şcolară optimă. Aceasta are două


componente: adaptarea pedagogică şi adaptarea relaţională. Ea se referă la acordul
care se
realizează între elev şi mediul şcolar în diferite momente, ţinând cont de o serie de
indicatori, şi anume (Jigău, 1998): aptitudinea elevului de a-şi însuşi informaţiile
transmise şi posibilităţile de operare cu acestea; capacitatea de relaţionare cu grupul
şcolar; interiorizarea unor norme şcolare şi valori sociale acceptate.

Direcţii de acţiune:
Pentru a stimula şi susţine succesul şcolar al elevului şi a realiza o adaptare
optimă a acestuia la contextul şcolar, profesorul/ profesorul diriginte poate acţiona
simultan din diverse direcţii, funcţie de individualitatea şi specificul elevului, astfel:
- la nivelul personalităţii elevului (stimularea motivaţiei, investigarea aptitudinilor,
intereselor precum şi a tipului de inteligenţă şi a stilului de învăţare);
- la nivelul relaţiei elev-elev (stimularea/alternarea competiţiei şi cooperării);
- la nivelul relaţiei profesor-elev (utilizarea unr metode de predare adecvată, criterii
clare de evaluare, notare obiectivă şi explicarea notei acordate);
- la nivelul personalităţii profesorului ( formarea aptitudinii pedagogice, cunoaştera
efectului expectanţelor profesorului şi evitarea etichetărilor, modificarea
comportamentului prin sistemul de întăriri/pedepse, cunoaştera capacităţii reale a
elevului);
- la nivel familial (consilierea părinţilor- prin şedinţe cu părinţii, consilieri
individualecu
privire la necesitatea unui climat şi structură echilibrată a familiei,
autoritate parentală
adecvată, exigenţe adaptate potenţialului elevului şi capacitatea de a
prevedea reacţiile
copilului la aceste exigenţe, modelarea personalităţii elevului prin
influenţa grupului
fratern);
3. Principii de urmat pentru professor
1. Cunoaşte bine elevul!
2. Respectă ca să fii respectat!
3. Trezeşte-i interesul spre cunoaştere!
4. Defineşte scopul învăţării elevului!
5. Acordă elevului şansa de a-şi stabili singur obiectivele de
învăţare!
6. Creează mediul propice învăţării!
7. Stimulează-i motivaţia pentru învăţare!
8. Foloseşte cât mai multe întăriri pozitive (recompense).
9. Oferă-i sarcini de lucru care să-i asigure succesul!
10. Oferă-i posibilitatea de a se auto-evalua!
Paşi mici pentru un SUCCES MARE!
 Cultivă-ţi calităţile personale! Poţi învăţa să fii o persoană de succes
încă de pe băncile şcolii! (antrenează-ţi puterea de muncă, rezistenţa la
efort,
perseverenţa, hotărârea, puterea de a rezista factorilor perturbatori, etc.)

 Organizează-ţi timpul! (învaţă dimineaţa sau după-masă, când te


simţi mai
bine, când crezi tu că reţii mai uşor; împarte materialul de învăţat în
fragmente şi
intervale de timp, oferă-ţi o pauză de 10- 15 minute pentru relaxare între
diverse
discipline; stabileşte-ţi un anumit interval de timp de studiu şi un anumit
ritm de
lucru cu care te simţi confortabil, fă-ţi un program zilnic!)

 Organizează-ţi mediul de lucru! (alegeţi o cameră curată, aerisită,


în care să te
simţi bine, evită factorii care îţi pot distrage atenţia- televizor, telefon,
calculator,
alte persoane etc, nu învăţa în poziţia culcat- rişti să te ia somnul- ci
întotdeauna
aşezat la un birou)

 Organizează-ţi materialul de învăţat! (împarte textul de învăţat


pe
fragmente, foloseşte scheme, asociază cu elemente învăţate anterior, fă
rezumate,
desprinde ideile principale, foloseşte culorile pentru a reţine mai uşor)

 Uşurează-ţi reamintirea! (învaţă relaxat, foloseşte repere care să


te ajute să îţi
reaminteşti informaţia învăţată atunci când ai nevoie de ea)

 Automotivează-te! (crează-ţi o stare de entuziasm, de receptivitate


maximă, de
plăcere a studiului, de a simţi învăţarea ca pe un proces natural,
fascinant- te ajută
să nu oboseşti şi să te implici mai mult; oferă-ţi mici recompense la
sfârşitul
studiului- o prăjitură preferată, audiază o melodie care-ţi place, vizionează
un film
pe care l-ai dorit de mult timp, etc.)
Promotion
Commercial advertisers often seek to generate increased consumption of their products or
services through branding, which involves the repetition of an image or product name in
an effort to associate related qualities with the brand in the minds of consumers. Different
types of media can be used to deliver these messages, including traditional media such as
newspapers, magazines, television, radio, outdoor or direct mail; or new media such as
websites and text messages.