Sunteți pe pagina 1din 1

Cultura preotului

După părerea mea cultura preotului este o caracteristică esențială a activității sale pastoral
misionare. Preotul trebuie să aibă cunoștințe din toate domeniile deoarece el ia contact cu toate
tipurile de persoane: unele mai pregătite, altele mai puțin pregătite. De asemenea, preotul trebuie
să știe să răspundă la orice întrebare venită din partea credincioșilor. Prin cultura dobândită, în
special cea teologică, preotul poate veni cu soluții viabile la problemele și solicitările
credincioșilor.
În slujirea pastoral-misionară preotul se poate întâlni cu oameni din fel de fel de domenii
de activitate. El trebuie să aibă cunoștințe minime cu privire la aceste domenii, altfel el s-ar simți
exclus din discuțiile pe care le poartă cu respectivii oameni.
Preotul este cel care ar trebui să fie un liman pentru credincioși, un element de legătură
între ei și Dumnezeu, dar și om de la care ei să afle sfaturi și soluții potrivite. Aceste lucruri nu
pot fi posibile pentru un preot dacă nu deține o cultură temeinică, atât teologică cât și profană, cu
ajutorul și prin binecuvântarea harului lui Dumnezeu revărsat asupra lui.
În istoria Bisericii Ortodoxe avem o mulțime de exemple de ierarhi și preoți care pe lângă
pregătirea temeinică teologică au avut și o pregătire realizată chiar cu profesori din sfera păgână,
cum este cazul Sf. Ioan Gură de Aur, al Sf. Grigorie de Nazianz, etc; aceștia dobândind o cultură
temeinică datorită căreia mesajul lor a fost înțeles iar credința din acele vremuri a sporit.
De asemenea, cultura preotului este deosebit de importantă în activitatea de propovăduire
prin predică, de la amvon. Dacă preotul nu are o cultură temeinică, predica nu se poate adapta
auditoriului, deoarece auditoriul de cele mai multe ori este alcătuit atât din intelectuali cât și din
oameni simpli. Preotul, prin cultura dobândită trebuie să știe să transmită mesajul în modul în
care el poate fi înțeles atât de către intelectuali cât și de către oameni simpli.
Prin urmare, fiecare preot este dator să se străduiască să dețină o cultură vastă cu ajutorul
căreia să facă față atât solicitărilor venite din partea credincioșilor cât și provocărilor venite din
partea societății actuale.

S-ar putea să vă placă și