Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea “Babeş–Bolyai” din Cluj–Napoca

Facultatea de Litere
Specializare : Limbi moderne aplicate (LMA)
Anul universitar 2008 – 2009
Anul I, Semestrul I si II

CURS PRACTIC DE GRAMATICĂ NORMATIVĂ A LIMBII ROMÂNE


CONTEMPORANE

I. BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE

AVRAM, Mioara, Cuvintele limbii române între corect şi incorect, col. «Cartier
dicţionar»Chişinău, Editura Cartier, 2001, 304 p.
AVRAM, Mioara, Ortografie pentru toţi (30 de dificultăţi), Bucureşti, Editura Academiei
Române, 1990, 168 p.
AVRAM, Mioara, Probleme ale exprimării corecte, Bucureşti, Editura Academiei Române,
1987, 279 p. COŞERIU, Eugeniu, Sistem, normă şi vorbire, în Teoria limbajului şi
lingvistica generală. Cinci studii, ediţie în limba română de Nicolae Saramandu, Bucureşti,
Editura Enciclopedică, 2004, pp. 11-114.
COŞERIU, Eugeniu, Sistem, normă şi tip, în Lecţii de lingvistică generală, traducere din
spaniolă de Eugenia Bojoga, cuvînt înainte de Mircea Borcilă, Chişinău, Editura Arc, 2000,
pp. 275-284.
COŞERIU, Eugeniu, Sincronie, diacronie şi istorie. Problema schimbării lingvistice, versiune
în limba română de Nicolae Saramandu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1997, 253 p.,
passim.
COTEANU, Ion, Norma, în Stilistica funcţională a limbii române. Stil, stilistică, limbaj,
Bucureşti, Editura Academiei, 1973, pp. 24-29.
DRINCU, Sergiu, Semnele ortografice şi de punctuaţie în limba română. Norme şi exerciţii,
Bucureşti, Editura Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, 190 p.
GRUIŢĂ, G., Gramatică normativă. 77 de întrebări / 77 de răspunsuri, ediţia a IV, revăzută
şi adăugită, Piteşti, Editura Paralela 45, 2007, 180 p.
GRUIŢĂ, G., Acordul în limba română, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981,
203 p.
HRISTEA, Theodor, Probleme de cultivare şi de studiere a limbii române contemporane,
Bucureşti, Universitatea din Bucureşti & Academia Universitară Athenaeum, 1994, 292 p.
HRISTEA, Theodor (coord.), Sinteze de limba română, ediţia a treia, revăzută şi din nou
îmbogăţită, Bucureşti, Editura Albatros, 1984, 384 p.
VINTILĂ-RĂDULESCU, Ioana (coord.), Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al
limbii române, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Univers Enciclopedic,
2005, 871 p. (DOOM2)

III. BIBLIOGRAFIE FACULTATIVĂ

BELDESCU, G., Punctuaţia în limba română, ediţia a II-a, revăzută şi completată, Bucureşti,
Editura 100+1 Gramar, 1997, 223 p.
BREBAN, Vasile (coord.), Limba română corectă. Probleme de ortografie, gramatică, lexic,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1973, 383 p.
2

DIMITRIU, Corneliu, Cum scriem? Cum ar trebui să scriem ?, col. «Lingua», nr. 19, Iaşi,
Casa Editorială Demiurg, 2004, 153 p.
FELECAN, Nicolae, Probleme de vocabular şi de exprimare corectă, Bucureşti, Editura
VOX, 1999, 142 p.
GRUIŢĂ, G., Moda lingvistică 2007. Norma, uzul şi abuzul, Piteşti, Editura Paralela 45,
2006, 234 p.
GUŢU-ROMALO, Valeria, Corectitudine şi greşeală. Limba română de azi, versiune nouă,
col. «Repere», Bucureşti, Editura Humanitas Educaţional, 2000, 279 p.
RAD, Ilie (coord.), Stil şi limbaj în mass-media din România, col. «Media. Studii şi eseuri»,
Iaşi, Editura Polirom, 2007, 350 p.
ŞOŞA, Elisabeta (coord.), Noutăţi în DOOM2, Craiova, Editura SITECH, 2006, 198 p.
ŞUTEU, Flora, Dificultăţile ortografiei limbii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1986, 183 p.