Sunteți pe pagina 1din 2

TEHNICI DE COMUNICARE ELEV-PROFESOSOR PENTRU

ATENUAREA COMPORTAMENTULUI AGRESIV ȘI CREȘTEREA


RANDAMENTULUI ȘCOLAR

masterand Lungu Gianina

MOTIVAȚIA: Comunicarea eficientă dintre profesor şi elev presupune existenţă unor relaţii de
intercunoaştere, de intercomunicare precum şi a unor relaţii socio-afective bazate pe încredere
reciprocă.
Blocarea comunicării prin relaţii reci, birocratice din partea unor profesori face să scadă
randamentul comunicării şi cel şcolar. Indiferenţa profesorilor afectează în mod special
adolescenţii întrucât aceştia au mare nevoie de un profesor implicat şi interesat de probleme lor,
comportamentul rece şi distant având efecte negative asupra elevilor – un comportament agresiv
din partea elevilor.
Elevii în general se deschid în faţa unui profesor pe care îl simt apropiat, se inhibă atunci
când cadrul didactic manifestă autoritarism faţă de cei cu rezultate slabe la învăţătură, îşi reprimă
furia atunci când li se gace o nedreptate sau sunt etichetaţi ca elevi problemă. Violenţa
psihologică repetată îndreptată împotriva elevilor, poate duce la apariţia sentimentului de
frustrare, care se poate generaliza determinând o schimbare a atitudinii faţă de profesor şi faţă de
activitatea şcolară în general.
Acest dispreţ o dată interorizat, poate antrena un ansamblu de reacţii comportamentale:
lipsa de comunicare, pasivitatea la lecţii, indiferenţă sau perturbarea lecţiilor, apariţia unor
atitudini ostile şi în final agresiviatate faţă de profesori şi elevi.

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 11 iunie-9 iulie 2018

DURATA: 60 ORE

SCOPURILE PROIECTULUI:

Cursul de formare continuă are ca obiectiv general dezvoltarea și formarea profesională


continuă a persoanelor implicate în procesul instructiv / educativ din învățămîntul gimnazial,
precum și îmbunătățirea calificării acestei categorii de capital uman prin furnizarea unor
competențe cheie necesare actului educațional.
Cursurile se adresează tuturor cadrelor didactice din învățămîntul preuniversitar,
indiferent de vârstă, de naționalitate, interesați de o îmbunătățire a calificării profesionale, dar și
posibilitatea dezvoltării carierei didactice prin lărgirea gamei și orizontului de competențe, toate
ducînd la optimizarea actului instructiv-educativ, vizînd obținerea de rezultate calitative
deosebite din partea elevilor, care sunt de fapt scopul central și ideea de bază în educație. 
Obiective
1. Creșterea nivelului de pregătire profesională a profesorilor-specialiști din învățămîntul
preuniversitar pentru ridicarea calității în educație
2. Îmbunătățirea capacității profesorilor-specialiști de a utiliza metode interactive de predare /
învățare, ajungîndu-se astfel la predarea centrată pe elev
3. Instruirea grupului țintă în domeniul metodelor de soluționare amiabilă a disputelor din spațiul
școlar și în domeniile conexe acestuia (comunicare interpersonală, psihologia elevului,
managementul clasei, managementul schimbării, selfmanagement)
4. Formarea de noi competențe și asigurarea de abilități care să crească și să faciliteze șansele de
adaptare rapidă a specialiștilor la exigențele și cerințele învățămîntului european
5. Instruirea grupului țintă în utilizarea unei platforme integrate de tip e-learning

TEMELE:
- Cum comunicăm
- Tipuri de comunicare
- Bariere în comunicare
- Ascultarea activă
- Întrebările clarificatoare și de obținere a informațiilor suplimentare
- Verificarea percepției
- Feed-back descriptiv
- Cum înțelegem un grup de elevi
- Rolurile membrilor într-un grup
- Până unde merge autoritatea profesorului
- Sancționarea elevului prin notare
- Modul de percepere a spontaneității și curiozității elevului
- Comportamentul agresiv și tehnici de atenuare a acestuia
- Implicarea activă a elevilor cu potenţial violent şi valorificarea intereselor

IMPACT

În exercitarea meseriei de profesor, stăpânirea unor bune tehnici de comunicare este


esenţială, întrucât identificarea modul de gândire al elevilor, precum şi abordarea acestora se
completează reciproc.
Carenţele comunicaţionale sunt notabile în învăţământ, iar majoritatea sunt datorate lipsei
comunicării sau atitudinii defectuase a profesorilor faţă de elevii lor. Dascălii ocupă un rol
esenţial în formarea elevilor, motiv pentru care o atitudine indiferentă are efecte negative asupra
comportamentelor elevilor.
Este necesară înţelegerea psihologiei elevilor, indispensabilă unei comunicări eficiente care
să nu determine comportamente violente din partea elevilor, ci să ajute la o dezvoltare
armonioasă a acestora.
Şcoala are un rol important de socializare al elevilor, de aceea, profesorii, ca agenţi
educaţionali, sunt direct responsabili de comportamentul elevilor.

MODALITĂȚI ȘI INSTRUMENTE DE EVALUARE : Analiza produselor activităţilor


realizate pe parcursul derulării proiectului, portofoliu de evaluare

FORMELE DE ATESTARE/ACREDITARE A FORMĂRII : 25 Credite

BUGETUL ESTIMAT : fără taxă de participare

MODALITĂȚI DE PUBLICITATE ȘI PROMOȚIONARE : pubicarea pe siturile


inspectoratului

S-ar putea să vă placă și