Sunteți pe pagina 1din 11

ȘCOALA GIMNAZIALĂ HADÎMBU

PROIECT DIDACTIC

Propunător: Stamatin (căs.) Ceru Diana Bianca


DATA: 30.03.2020
CLASA a II-a
DISCIPLINA : Matematică și explorarea mediului
UNITATEA TEMATICĂ: Starea de sănătate
SUBIECTUL LECȚIEI : Figuri geometrice plane
TIPUL ACTIVITĂŢII: predare – învățare
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
DISCIPLINE INTEGRATE: Comunicare în limba română
Arte vizuale și abilități practice
 SCOPUL LECȚIEI: Identificarea formelor geometrice în modele simulate și în natură; asimilarea unor cunoștințe referitoare la elemente
intuitive de geometrie (figuri geometrice); dezvoltarea limbajului matematic specific geometriei.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
Pe parcursul și la sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:
 O1 – să recunoască, să descrie şi să deseneze figuri geometrice (pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi);
 O2 – să asocieze obiectele din mediul înconjurător cu formele geometrice învăţate;
 O3 – să utilizeze limbajul specific matematic;
 O4 – să selecteze figuri geometrice după criterii date;
 O5 – să participe activ la desfășurarea jocului.
 STRATEGIA DIDACTICĂ:
 Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, expunerea, exerciţiul, observaţia, Jocul didactic.
 Materiale didactice: imagini, instrumente de scris, caiete, tablă, panouri, cretă, fişe de lucru, planșă cu figuri geometrice.
 Forme de organizare: frontal, individual, în echipă.
 Durata: 45 minute

Bibliografie:
 Curriculum Naţional Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998;
 D. Ana, M. L. Ana, D. Logel, E. Stroescu-Logel, Metodica predării matematicii, Ed. „Carminis”, Pitești.
 M. Neagu, M. Mocanu, Metodica predării matematicii la ciclul primar, Ed. Polirom, 2007.
ETAPELE OB. STRATEGIA DIDACTICĂ EVALUARE
Metode Mijloace Forme de
LECȚIEI OP. CONȚINUTUL INSTRUCTIV – EDUCATIV
organizare
(Durata)
1.Moment Crearea condiţiilor necesare unei bune desfăşurării ale orei.
organizatoric - amenajarea spaţiului de desfăşurare a activităţii; Conversaţia Frontal
(2 min.) - pregătirea materialului demonstrativ.
Elevii își pregătesc materialele necesare.

2.Verificarea Se verifică tema calitativ și cantitativ. Capacitatea


temei și Pentru reactualizarea cunoștințelor, adresez elevilor întrebări prin Caiet de Frontal copiilor de a
reactualizarea care voi verifica cunoștințele anterioare: Conversația teme răspunde la
cunoștințelor – Cum se numesc numerele care se adună? Dar rezultatul? întrebările
(5 min.) – Cum se numește rezultatul înmulțirii? adresate și de a
– Cum de numesc numerele care se împart? face calcule
– Cum se numește rezultatul scăderii? mintale rapide.
Exercițiul Individual
 Mă gândesc la un număr. Îl adun cu 4 şi obțin 10. Obseravarea
La ce număr m-am gândit? sistematică

 Mă gândesc la un număr. Scad din el 2 şi obțin 6.


La ce număr m-am gândit?

 Care este numărul de 5 ori mai mare decât 4?

 Care este sfertul numărului 16?

3.Captarea O1 La ora de Comunicare în limba română am discutat despre Observarea


atenției buburuză.Voi cere elevilor să numească figura geometrică ce se Conversația Frontal sistematică
(4 min.) aseamană oarecum cu acestă insectă. (cercul)

Prezint o poezie despre figuri geometrice. (Anexa 1)


Pe măsură ce prezint fiecare vers al poeziei, voi desena pe tablă
fiecare parte. Exercițiul
Un pătrat am să așez Poezia
Pe un colț de masă.
Pun deasupra un triunghi,
Și-am facut o casă.

Casei ce-i lipsește–acum? Tabla


– Știu ce îi lipsește!
Din dreptunghi chiar ușă-i pun,
… Și două ferestre.
Cretă
Din pătrate le-am făcut,
Iar langă intrare,
Pun un cerc și-un alt dreptunghi,
Un copac în floare.

Cer elevilor să răspundă la întrebări:


– Ce reprezintă desenul? (o casă)
– Din ce este construită? (figuri geometrice)
– Ce figuri geometrice cunoașteți? (pătrat, dreptunghi,
triunghi, cerc)

4. Anunțarea noii Anunț elevii că astăzi vor învăţa figurile geometrice, vor Tabla,
teme și a recunoaşte figurile învăţate în desene, dar şi în mediul înconjurător, Expunerea caiete, Frontal
obiectivelor vor desena figurile geometrice indicate, vor juca jocuri, vor rezolva instrumente
(2 min.) sarcinile de pe fişe. Conversația de scris
Se scrie pe tablă data și titlul ,,Figuri geometrice”.
Elevii scriu data și titlul în caiete.
5. Dirijarea Vor fi prezentate elevilor planşele cu figurile geometrice: Frontal Observarea
triunghi, pătrat, cerc şi dreptunghi. Le vor analiza și le vor descrie. sistematică
învățării Planșă cu
O1
(20 min.) Se cere elevilor să dea exemple de obiecte din sala de clasă care figuri Individual Se evaluează
se aseamănă cu figurile geometrice învățate (tabla, catedra, ferestre, Conversația capacitatea
geometrice
banca, ceasul etc). elevilor de a
recunoaște și a
Pe o fișă de lucru este desenată o imagine formată din figuri
O2 descrie figurile
geometrice (o casă). geometrice.
Se prezintă exercițiul nr. 1: Manual,
Observă imaginea! (Anexa 2)
caiete,
 Calculează câtul numerelor din cerc. (54:9) Exercițiul
 Calculează produsul numerelor din dreptunghiuri. (6x8) instrumente
O3  Calculează suma și diferența numerelor din triunghi. de scris
(88+12); (88-12)

La exercițiul nr. 2 sunt desenate figurile geometrice învățate, dar


Explicația Frontal
au diferite direcții. Pe aceste figuri geometrice sunt scrise înmulțiri.
Pe fișa primită, elevii trebuie să coloreze figura cu rezultatul cel
mai mare pe care l-au aflat. Fișe de
O4 Voi supraveghea întregul demers şi voi interveni cu explicaţii lucru
acolo unde va fi cazul. Individual
Se fac aprecieri verbale asupra modului de rezolvare a
exercițiului.

6. Obținerea O4 Această etapă a lecției se va realiza printr-un Joc didactic Explicația Frontal Observarea
O5 ,,Robotul meu”. (Anexa 3) ,,Poezia sistematică
performanței matematică”
Le voi da elevilor instrucțiunile de lucru sub formă de versuri, iar
(5 min.) Jocul Individual
aceștia vor avea de desenat pe caiete figura geometrică specificată didactic
în versul respectiv. Fișă de
Urmând corect fiecare pas, vor obține la final un robot din lucru
figurile geometrice învățate.

7. Asigurarea
O1 Elevii vor primi o altă fișă de lucru (Anexa 4), care conține o serie Conversația
retenției și a
de exerciții prin care se face o sinteză a noțiunilor învățate. Aceștia Frontal
transferului O3 Explicația
vor avea de realizat o corespondență între figurile geometrice și
(5 min.) denumirea lor matematică.
O5 Exercițiul Individual
De asemenea vor identifica asemănări între figuri geometrice și
obiecte din mediul înconjurător.

8. Încheierea Voi face aprecieri verbale asupra modului de participare la Aprecieri


activitate și voi nota elevii care au răspuns pe parcursul activității Conversaţia Frontal verbale
activității
desfășurate.
(2 min.)
Se dă tema pentru acasă: Fișa de colorat după model (Anexa 5)
Anexa 1

CASA

Un pătrat am să așez
Pe un colț de masă.
Pun deasupra un triunghi,
Și-am făcut o casă.

Casei ce-i lipsește-acum?


– Știu ce îi lipsește!
Din dreptunghi chiar ușă-i pun,
…Și două ferestre.

Din patrate le-am făcut,


Iar langă intrare,
Pun un cerc și-un alt dreptunghi:
Un copac în floare.
Anexa 2

Exercițiul 1

 Observă imaginea!

 Calculează câtul numerelor din cerc. 88 12

 Calculează produsul numerelor din dreptunghiuri.


6 8
 Calculează suma și diferența numerelor din triunghi.
54
9

Exercițiul 2

 Calculează și apoi colorează rezultatul cel mai mare.

3x6 6x5 3x3


5x5 4x5
7x5
9x3 7x4 8x3
8x0 2x4

5x3
Anexa 3

ROBOTUL

Un cerc mic am aşezat,


Și sub el un dreptunghi mare.
Din dreptunghiuri mici mai fac,
Braţe şi picioare.

Din pătrate, nasturi fac,


Iar din cercuri ochi și gură.
Dacă le aşez cu tact
Obţin o figură.

Văd apoi cum să-l încalț


Cu papuci, triunghiuri două
Şi-unul mare pus pe cap,
Coif – ca să nu-l plouă.

Anexa 4
Nume:........................................... Data: ................................

Fișă de lucru

1) Uneşte figura geometrică cu denumirea corespunzătoare:

dreptunghi

triunghi

cerc

pătrat

2) Continuă după model:

3) Realizează corespondența între obiecte și figurile geometrice:

Anexa 5 (Temă)
Nume: ..............................................

COLORAȚI FORMELE GEOMETRICE DUPĂ MODEL:

S-ar putea să vă placă și