Sunteți pe pagina 1din 1

Balta-Albă

de V. Alecsandri (1821-1890)

Aspecte negative descoperite de turistul Aspecte pozitive descoperite de


francez turistul francez

- antropofagi (canibali); - întâmpinat de consulul francez al Brăilei;


- case din chirpici/bordeie; - vorbitul limbii franceze;
- câinii ce îl întâmpină în satul Balta-Albă; - balul;
- gălăgia provocată de trăsurile ce se îndreptau - este găzduit de consulul Brăilei la masă;
spre baltă; - cunoaște/ se împritenește cu turiști din
- doarme pe un pat de scânduri; Franța;
- se simte amenințat; - vaporul;
- căruța care se dezmembrează; - bogății: Dunărea, Câmpia Bărăganului;
- căruță cu spițe rupte de lemn, șubredă; - oamenii sunt primitori (consulul,
- ajunge într-un sat primitiv, pustiu, uitat de săteanul, matahală);
lume; - la bal se vorbește limba franceză,
- pluta de lemn care stă să se dezbine; oamenii sunt eleganți, dansează vals;
- postaș sălbatic, mână căruța nebunește
spre destinație;

Lumea veche/inferioară Lumea modernă/civilizată

Notă:
Menționați alte trei aspecte surpinse de protagonist în călătoria sa în Valahia, spre Balta-Albă!