Sunteți pe pagina 1din 32

1.

Latura tehnico – organizatorica a managementului decurge din:

a. natura juridica a colectivitatilor implicate;


b. calitatea factorilor de decizie la nivel de sectii;
c. caracterul oricarui proces de munca si care reprezinta managementultehnicii si al tehnologiei
de fabricatie;
d. numarul de contracte de munca;
e. parghiile economice folosite, la formele si metodele managementului, laaspectele concrete
ale stimulentelor materiale si morale;
ANS:  C

2.Principala lucrare publicata in 1911 de catre Frederick Taylor este:


a. Principiile de baza ale managementului prin proiecte;
b. Principiile decizionale la nivel de firma;
c. Principiile managementului inovatiei;
d. Principiile cercetarii si proiectarii;
e. Principiile managementului stiintific.
ANS:  E

3.Folosit initial in tarile anglo-saxone, conceptul de management a cunoscut:

a. o rapida dezvoltare pe toate meridianele globului;


b. o dezvoltare relativa;
c. o dezvoltare continua;
d. o dezvoltare rapida in secolul al XVII-lea;
e. o dezvoltare rapida in S.U.A.
ANS:  A

4.In limba engleza termenul „manage” si „management” a fost receptat:

a. in secolul al XXI-lea;
b. in secolul al XIV-lea;
c. in secolul al XV-lea;
d. in secolul al XVI-lea;
e. in secolul al XX-lea
ANS:  B
5.Managementul este:

a. ansamblul activitatilor care au ca scop analizarea intregului colectiv de salariati din


intreprindere;
b. o disciplina fundamentala care are ca scop asigurarea unui viitor trainic si eficace pe plan
economic;
c. o disciplina fundamentala care are ca scop asigurarea unui viitor trainic si eficace pe plan
social;
d. dat de numarul de sarcini pe care le are de indeplinit un manager in vederea obtinerii de
profit;
e. ansamblul activitatilor, disciplinelor, metodelor, tehnicilor care inglobeaza sarcinile
conducerii, gestiunii, administrarii si organizarii agentului economic si vizeaza ca prin
adoptarea deciziilor optime in proiectarea si reglarea proceselor microeconomice sa
analizeze intregul colectiv de salariati pentru a intreprinde si a lucra profitabil, pentru a
organiza schimbari capabile sa asigure unitatii un viitor trainic si eficace pe plan economic si
social.
ANS:  E

6.Conceptul de management are semnificatii multiple si se foloseste mult in:


a. stiinte exacte;
b. teorie si practica;
c. domenii financiare;
d. economie;
e. domeniul bancar.
ANS:  B
7.David H Hemphil, sustine ca managementul este:

un compus al elementelor putere;

autoritate;

influenta;

specific firmelor mari;

specific firmelor mici si mijlocii.

ANS:  B

8.Ceea ce ramane precumpanitor in activitatea manageriala, crede Drucker, este  faptul ca:

a. inteligenta managerilor are de a face cu oameni, mai mult decat cu forte materiale sau cu
fapte conjuncturale;
b. inteligenta managerilor are de a face cu mijloacele tehnologice, mai mult decat cu oamenii;
c. inteligenta managerilor are de a face cu politica practicata de fiecare stat in parte;
d. inteligenta managerilor are de a face cu mijloacele circulante;
e. inteligenta managerilor are de a face cu potentialul creativ al subalternilor.
ANS:  A
9.William Newman defineste managementul ca:

a. ansamblul activitatilor, disciplinelor, metodelor, tehnicilor care inglobeaza sarcinile


conducerii, gestiunii, administrarii si organizarii agentului economic si vizeaza ca prin
adoptarea deciziilor optime in proiectarea si reglarea proceselor microeconomice sa
analizeze intregul colectiv de salariati pentru a intreprinde si a lucra profitabil, pentru a
organiza schimbari capabile sa asigure unitatii un viitor trainic si eficace pe plan economic si
social
b. importanta tehnica sociala, ca directionare, conducere si control al eforturilor unei grupe  de
indivizi in vederea realizarii unui anumit scop comun;
c. ansamblul activitatilor, disciplinelor, metodelor, tehnicilor care inglobeaza sarcinile
conducerii;
d. ansamblul deciziilor optime in vederea proiectarii si reglarii proceselor microeconomice
e. ansamblul deciziilor optime in vederea proiectarii si reglarii proceselor macroeconomice.
ANS:  B
10.Latura social - economica a managementului se refera la:
a. esenta economica a managementului productiei, la parghiile economice folosite, la formele
si metodele managementului, la aspectele concrete ale stimulentelor materiale si morale,
gradul de autonomie, initiativa si raspunderea personala si colectiva;
b. calitatea factorilor de decizie la nivel de sectii;
c. caracterul oricarui proces de munca si care reprezinta managementul tehnicii si al
tehnologiei de fabricatie;
d. numarul de contracte de munca
e. parghiile economice folosite, la formele si metodele managementului, la aspectele concrete
ale stimulentelor materiale si morale;
ANS:  A
11.In privinta raportului dintre stiinta si arta in management si-au expus punctul de vedere numerosi
oameni de stiinta printre care enumeram:

a. E.Brech;
b. Vasile V. Popescu;
c. Mircea Malita
d. Frederick W. Taylor
e. Cornel Pavelescu
ANS:  E
13.Fayol a adus o mare contributie la teoria managementului, in sensul ca a prezentat managementul
ca un proces universal, constand din:
a. functii aflate in stare de interrelatii;
b. raporturile dintre banca si terte persoane;
c. cercetarea sistematica atat a succeselor cat si a esecurilor;
d. desfasurarea procesului managerial;
e. desfasurarea procesului de productie
ANS:  A
14.KIein Jaques, in lucrarea sa „Qu’est le management?” defineste managementul ca:
a. ansamblul disciplinelor, metodelor, tehnicilor care inglobeaza sarcinile conducerii,
gestiunea, administrarea, organizarea intreprinderii
b. importanta tehnica sociala, ca directionare, conducere si control al eforturilor unei grupe  de
indivizi in vederea realizarii unui anumit scop comun;
c. ansamblul activitatilor, disciplinelor, metodelor, tehnicilor care inglobeaza sarcinile
conducerii;
d. ansamblul deciziilor optime in vederea proiectarii si reglarii proceselor microeconomice
e. ansamblul deciziilor optime in vederea proiectarii si reglarii proceselor macroeconomice
ANS:  A
15.Mediul ambinat include:
a. toate elementele exogene firmei;
b. toate elementele specifice economiei de piata;
c. toate elementele exogene firmei, de natura economica, tehnica, politica
d. resursele necesare, adaptarea si aplicarea deciziilor de realizare a lor
e. toate elementele exogene firmei, de natura economica, tehnica, politica,demografica,
culturala, stiintifica, organizatorica, juridica, psiho – sociologica, educationala si ecologica
ce marcheaza stabilirea obiectivelor acesteia, obtinerea resurselor necesare, adaptarea si
aplicarea deciziilor de realizare a lor
ANS:  E

18.Trasaturile distinctive ale firmei ca agent economic elementar sunt urmatoarele:

1) este subiect al activitatii economice, dar si purtator al unor interese proprii;

2) nu dispune de resurse proprii acesta apeland la resurse atrase;

3) relatia cu ceilalti agenti economici nu este reprezentativa;

4) are comportament specific constand in decizii si actiuni, dispunand de resurse proprii;

5) se afla in relatie cu ceilalti agenti elementari.

Care din combinatiile de variante enumerate mai jos reprezinta trasaturi distinctive ale firmei ca agent
economic:

a.
b.
c.
d.
e.

ANS:  C

19.

Dinamizarea managementului societatii comerciale depinde in principal de:

1) initiativa mangerilor;

2) politic adoptata de firma;

3) gradul de implicare al factorilor de decizie;

4) initiativa statului;

5) calitatile managerilor.

De ce anume depinde in principal dinamizarea managementului societatii comerciale?Alegeti


combinatia de variante corecta care scoate in evidenta acest lucru.
a.
b.
c.
d.
e.
ANS:  E

20.Desfasurarea activitatii agentilor economici intr-un mediu concurential specific economiei de piata
impune:
a. reconsiderarea relatiilor dintre agentii economici si mediul ambiant
b. un comportament specific constand in decizii si actiuni;
c. un comportament lejer
d. risc pe plan international;
e. risc pe plan national.
ANS:  A
21.Multitudinea de variabile endogene si exogene specifice evolutiei firmei in contextul economico-
social contemporan implica:
a. reconsiderarea relatiilor dintre agentii economici si mediul ambiant;
b. analiza atenta a elementelor care influenteaza in mod hotarator evolutia actuala a agentului
economic
c. risc pe plan international
d. risc pe plan national
e. toate elementele exogene firmei, de natura economica, tehnica, politica
ANS:  B
22.Factorii directi si principali ai mediului extern al organizatiei sunt:
a. furnizorii de materiale, de resurse de munca si de capital;
b. organele legislative si statale
c. cenzorii;
d. Consumatorii
e. concurentii.
ANS:  C
23.Principalii factori de schimbare indirecti ai mediului extern al organizatiei sunt:
a. furnizorii de materiale, de resurse de munca si de capital
b. Tehnologiile
c. conditiile economice
d. conditiile politice
e. factorii socioculturali.
ANS:  A
24.Pentru a-si asigura succesul in afacerile economice internationale, managerul trebuie sa stie si sa
tina seama de:
a. particularitatile culturale ale diferitelor tari;
b. particularitatile administrative ale diferitelor tari
c. particularitatile economice ale diferitelor tari;
d. particularitatile juridice ale diferitelor tari
e. particularitatile politice ale diferitelor tari.
ANS:  B
25.Aplicarea necorespunzatoare a managementului transformarii mediului ambiant in cadrul firmei sau
aplicarea acestuia intr-un numar nesemnificativ de firme dauneaza:
a. analizei rezultatelor economice
b. intrarii in fabricatie a materiilor prime
c. controlului C.T.C al produselor
d. adoptarii deciziilor
e. procesului general de management al transformarii mediului ambiant la nivel agregat,
macroeconomic
ANS:  E
26.In economia romaneasca societatea comerciala reprezinta:
a. baza existentei sociale, prin capacitatea de care dispune de a crea si distribui bunuri
materiale necesare vietii;
b. coordonarea operativa a deciziilor
c. vector de transformare a economiei romanesti;
d. resursa financiar-bancara;
e. o resursa materiala
ANS:  A
27.Punand in evidenta rolul factorului uman in procesul managerial, continutul social este redat de:
a. analiza resurselor financiare pe termen mediu si lung
b. participarea omului in etapele de stabilire a scopului;
c. analiza situatiei
d. depistarea problemei
e. elaborarea variantelor deciziei.
ANS:  A
28.Procesul managerial al societatii comerciale are urmatoarele trasaturi caracteristice:
a. Dynamism
b. Stabilitate
c. Continuitate
d. consecventa si ciclicitate
e. rationalitate.
ANS:  E
29.Determinarea continutului metodologic al procesului managerial, date fiind trasaturile specifice ale
activitatii manageriale, se face parcurgand urmatoarele etape:

1) definirea scopului;

2) adoptarea deciziilor de reinvestire;

3) analiza optiunilor strategice;

analiza situatiei;

determinarea problemei si adoptarea deciziei

a.
b.
c.
d.
e.
ANS:  B
30.Continutul economic al procesului managerial este determinat de faptul ca in acest proces isi
gaseste expresia folosirea resurselor productiei, de la:
a. analiza rezultatelor economice si pana la elaborarea strategiilor
b. intrarea in fabricatie a materiilor prime si pana la controlul de calitate al acestora
c. controlul C.T.C si pana la scoaterea pe piata a produselor;
d. analiza existentei lor si pana la transformarea lor in produs
e. intrarea in fabricatie pana la iesirea acestora din fabricatie.
ANS:  D
31.Ciclicitatea subliniaza faptul ca:
a. fiecare actiune de influentare se termina prin trecerea sistemului condus la o noua stare;
b. se manifesta in functie de nivelul de exercitare a managementului si de particularitatile
societatii
c. apar transformari in sensul directiilor de orientare a intregului proces managerial
d. cercetarea si transmiterea informatiei exercita o influenta semnificativa in analiza procesului
managerial
e. fiecare act de influentare se termina prin trecerea sistemului condus la o noua stare, ceea ce
subliniaza necesitatea stabilirii unui nou scop al managementului sau de a corecta ori
completa scopul precedent si pentru realizarea caruia este necesar un nou act de influentare.
ANS:  E
32.Previziunea se bazeaza pe analiza atenta si profunda a urmatoarelor elemente:

1) coordonarea operativa a deciziilor,

2) resursele disponibile;

3) rezultatele activitatii trecute;

4) situatia actuala si scopurile activitatii;

5) analiza atenta si detaliata a informatiei.

Care din combinatiile de variante de mai jos scot in evidenta elementele specifice previziunii

a.
b.
c.
d.
e.
ANS:  A

34.Din punctul de vedere al practicii, necesitatea studierii procesului managerial este pusa in evidenta
de:

a. cresterea deosebita a rolului parametrilor temporali ai managementului in era vitezei


dezvoltarii tehnico-stiintifice
b. rezultatele activitatii trecute
c. rezultatele activitatii prezente
d. functiile managementului firmei;
e. functiunile managementului firmei
ANS:  A
35.In functie de continut si efecte procesele de munca se impart in doua grupe de baza:

1) procese de executie;

procese manageriale;

procese decizionale;

procese functionale;

procese strategice.

ANS:  E

36.Sfera de cuprindere si intensitatea procesului managerial se afla intr-un raport de:   Alegeti


varianta de raspuns corecta care are legatura cu sfera de cuprindere si intensitatea procesului
managerial.

a. dependenta cu esalonul managerial, in sensul ca, cu cat acesta se realizeaza pe o treapta din
ierarhia superioara a sistemului managerial, cu atat este mai cuprinzator, mai intens si mai
bogat in semnificatii si rezultate
b. independenta cu esalonul managerial, in sensul ca, cu cat acesta se realizeaza pe o treapta
din ierarhia superioara a sistemului managerial, cu atat este mai cuprinzator, mai intens si
mai bogat in semnificatii si rezultate
c. dependenta cu esalonul managerial, in sensul ca, cu cat acesta se realizeaza pe o treapta din
ierarhia inferioara a sistemului managerial, cu atat este mai cuprinzator, mai intens si mai
bogat in semnificatii si rezultate
d. dependenta cu esalonul managerial, in sensul ca, cu cat acesta se realizeaza pe o treapta din
ierarhia inferioara a sistemului managerial, cu atat este mai cuprinzator, mai putin intens si
mai bogat in semnificatii;
e. crestere a esalonul managerial, in sensul ca, cu cat acesta se realizeaza pe o treapta din
ierarhia superioara a sistemului managerial, cu atat este mai cuprinzator, mai intens si mai
bogat in semnificatii.
ANS:  A
37.

Esenta procesului managerial consta in:

a. crestere a esalonul managerial, in sensul ca, cu cat acesta se realizeaza pe o treapta din
ierarhia superioara a sistemului managerial
b. concentrarea eforturilor umane pentru coordonarea muncii comune
c. semnificatii si rezultate deosebite
d. cresterea deosebita a rolului parametrilor temporali ai managementului in era vitezei
dezvoltarii tehnico-stiintifice
e. diversificarea gamei de produse

ANS:  B
38.Studiul continutului procesului managerial necesita:

a. crestere a esalonul managerial, in sensul ca, cu cat acesta se realizeaza pe o treapta din
ierarhia superioara a sistemului managerial
b. o atentie deosebita;
c. intelegerea modului de influentare asupra salariatilor in solutionarea problematicii
economice a societatii comerciale
d. stabilirea unui nou scop al managementului
e. concentrarea eforturilor umane pentru coordonarea muncii comune
ANS:  C
39.Continutul procesului managerial depinde de:
a. sarcinile principale ce stau in fata societatii comerciale
b. diversificarea gamei de produse
c. ierarhia inferioara a sistemului managerial;
d. ierarhia superioara a sistemului managerial;
e. tehnologia performanta
ANS:  A
40.Continutul economic al procesului managerial poate fi exprimat in patru etape si anume:
a. determinarea necesitatilor economice;
b. alegerea solutiilor optime
c. analiza existentei resurselor
d. repartizarea resurselor
e. folosirea resurselor
ANS:  B
41.Continutul informational al procesului managerial are in vedere urmatoarele etape:
a. cercetarea informatiei;
b. completarea informatiei
c. repartizarea informatiei
d. prelucrarea informatiei
e. transmiterea informatiei
ANS:  C
42.Continutul functional al procesului managerial se contureaza in urmatoarele etape:
a. coordonare
b. planificarea
c. organizarea;
d. controlul;
e. influentarea
ANS:  A
43.Trasaturile definitorii ale strategiei sunt:

1) au in vedere, in mod explicit si implicit, realizarea unor scopuri bine precizate, specificate sub forma
de misiune si obiective, vizandu-se in acelasi timp perioadele viitoare;

2) sfera de cuprindere a strategiei o reprezinta forta de munca;

3) identificarea principalelor deficiente ale sistemului informational;

4) sfera de cuprindere a strategiei este organizatia in ansamblul sau rezumandu-se la elementele sale
esentiale;
5) este rezultatul negocierii.

ANS:  C

44.

In functie de dinamica principalelor obiective incorporate, strategiile pot fi:

1) strategii de redresare;

2) strategii de economice;

3) strategii de consolidare;

4) strategii de dezvoltare;

5) strategii organizatorice.

ANS:  B

45.In functie de sfera de cuprindere, strategiile pot fi:

1) strategii globale;

2) strategii organizatorice;

3) strategii partiale;

4) strategii economice;

5) strategii administrativ – economice.

ANS:  A

46.In strategia manageriala este implicata:

a. protectia mediului
b. inovatia ca variabila care sta la baza orientarii si pregatirii sistematice a viitorului firmei;
c. gandirea intuitiva
d. strategia de redresare
e. strategia organizatorica
ANS:  B
47.Elaborarea si aplicarea strategiilor nu reprezinta un scop in sine, ci constituie:
a. sfera de cuprindere a organizatiei;
b. esenta managementului
c. obiectivul de studiu al managerului
d. o modalitate manageriala majora de profesionalizare a conducerii si cresterii competitivitatii
firmei
e. totalitatea operatiunilor de verificare a desfasurarii procesului de productie.
ANS:  D
48.In conceperea si fundamentarea activitatilor firmelor un rol esential il au strategiile si politicile
elaborate de catre:

a. mecanismele manageriale
b. structurile guvernamentale
c. structurile functionale
d. subalterni
e. actionari
ANS:  A
49.Justin Longenecker si Charles D. Prigle prezinta strategia ca o concretizare a previziunii, statuand
ca are drept obiect:
a. elaborarea unor cuprinzatoare programe de esenta privind prezentul, continuandu-se cu o
planificare mai detaliata si de o natura specifica
b. elaborarea unor cuprinzatoare programe de esenta privind viitorul, continuandu-se cu o
planificare mai detaliata si de o natura specifica
c. elaborarea unor strategii si programe de esenta privind trecutul, continuandu-se cu o
planificare mai detaliata si de o natura specifica
d. elaborarea unor programe guvernamentale de esenta privind trecutul, prezentul,
continuandu-se cu o planificare mai detaliata si de o natura specifica
e. elaborarea unor programe legislative de esenta privind prezentul, continuandu-se cu o
planificare mai detaliata si de o natura specifica
ANS:  B
50.Specialistul belgian Philippe de Woot concepe strategia ca fiind:
a. optiunile importante ale intreprinzatorului in confruntarea cu mediul tinand cont de resursele
de care dispune
b. optiunile importante ale intreprinzatorului in confruntarea cu mediul tinand cont de nevoile
personale
c. optiunile importante ale clientului in confruntarea cu mediul tinand cont de resursele de care
dispune
d. o modalitate manageriala majora de profesionalizare a conducerii si cresterii competitivitatii
firmei
e. totalitatea operatiunilor de verificare a desfasurarii procesului de productie.
ANS:  A
51.Specialistul M. Bower concepe strategia ca fiind:
a. optiunile importante ale intreprinzatorului in confruntarea cu mediul tinand cont de resursele
de care dispune
b. stiinta si arta de a declansa toate resursele intreprinderii pentru atingerea cu succes a
obiectivelor si scopurilor fixate
c. totalitatea operatiunilor de verificare a desfasurarii procesului de productie
d. arta de a declansa toate resursele intreprinderii pentru atingerea cu succes a scopurilor fixate
e. modalitatea manageriala majora de profesionalizare a conducerii si cresterii competitivitatii
firmei
ANS:  B
52.Strategia unei societati comerciale vizeaza in principal:
a. sfera de produse si de piete in care este angajata societatea comerciala, ceea ce ii ofera
managerului avantajul de a se concentra asupra unor domenii complet conturate atat pe
planul aprovizionarii cat si al desfacerii produselor firmei
b. vectorul de crestere, care indica directia in care se dezvolta societatea comerciala, orientarea
concreta a schimbarii strategice
c. avantajul competitiv, pus in evidenta de catre proprietatile specifice ale pietelor si produselor
care vor asigura societatii comerciale o pozitie competitiva solida
d. o modalitate manageriala majora de profesionalizare a conducerii si cresterii competitivitatii
firmei
e. sinergia, care concretizeaza si masoara capacitatea societatii comerciale de a face eficiente
intrarile de produse pe piete, indeosebi in domenii noi de crestere.
ANS:  D
53.Managementul strategic este definit ca:
a. un set de decizii si actiuni concretizat in formularea si implementarea de planuri proiectate
pentru a realiza obiectivele firmei
b. un set de functii manageriale si actiuni concretizat in formularea si de planuri proiectate
pentru a realiza obiectivele firmei
c. un set de functiuni manageriale si actiuni concretizat in formularea si de planuri proiectate
pentru a realiza obiectivele firmei
d. un set de procese manageriale si actiuni concretizat in formularea si de planuri proiectate
pentru a realiza obiectivele firmei;
e. arta de a declansa toate resursele intreprinderii pentru atingerea cu succes a scopurilor fixate
ANS:  A
54.Schendel si Hofer, in binecunoscuta lor lucrare 'Strategy Formulation and Analitical Concepts',
delimiteaza patru componente ale oricarei strategii:
a. domeniul abordat, ce se refera la interactiunile prezente si viitoare ale organizatiei cu mediul
b. avantajul competitiv, pus in evidenta de catre proprietatile specifice ale pietelor si produselor
care vor asigura societatii comerciale o pozitie competitiva solida;
c. desfasurarea resurselor are in vedere nivelul si structura resurselor organizatiei, precum si
perfectionarea abilitatilor ce contribuie la realizarea obiectivelor si scopurilor
d. avantajul competitiv vizeaza pozitia unica pe care o organizatie o dezvolta, in raport cu
concurentii sai, prin structurile evolutiei resurselor si/sau deciziile privind domeniul abordat;
e. sinergia, definita ca afecte sintetice ce se asteapta, ca urmare a implementarii deciziilor si
utilizarii resurselor organizatiei
ANS:  B
55.In etapa de tranzitie la economia de piata, in jurul societatii comerciale evolueaza:
a. Furnizorii
b. Tehnica
c. Produsele
d. Pietele
e. Concurentii
ANS:  A
56.Pentru a formula strategia, managerul trebuie sa stabileasca un model in care sa clarifice cele
patru componente ale strategiei manageriale:
a. oportunitatea pietei
b. competentele si resursele societatii comerciale
c. valorile si aspiratiile personale ale cadrelor superioare
d. sinergia, definita ca afecte sintetice ce se asteapta, ca urmare a implementarii deciziilor si
utilizarii resurselor organizatiei
e. valorile morale, rolul social si responsabilitatea sociala a societatii comerciale
ANS:  D
57.Organizarea se cladeste in functie de trei criterii:

1) divizarea lucrului general in vederea atingerii unui obiectiv, dintr-o serie de activitati si de operatii;

2) costuri mai mari decat precedentele dar relativ modeste;

3) forta de munca specializata cu pregatire continuu actualizabila;

4) evitarea reverificarii sarcinilor;

5) orientarea tuturor eforturilor catre un obiectiv unic si o functionare corespunzatoare.

ANS:  C

58.Semnificatia organizarii procesuale consta in faptul ca:

a. informatiile sunt necesare pentru previzionarea obiectivelor


b. au un caracter exceptional, nerepetandu-se intr-un viitor previzibil;
c. eficacitatea lor depinde de potentialul decizional al decidentului;
d. cu ajutorul ei se contureaza, ordoneaza si se antreneaza ansamblul de procese de munca
fizica si intelectuala ce se desfasoara in cadrul societatii comerciale
e. depinde decisiv de intuitia si capacitatea decizionala a managerilor implicati.
ANS:  D
59.Printre activitatile specifice functiunii de productie enumeram:

1) programarea, lansarea in productie si urmarirea realizarii productiei;

2) controlul tehnic de calitate al materialelor de constructie;

3) intretinerea si reparatia instalatiilor electrice;

4) asigurarea unor conditii corespunzatoare de securitate si de igiena a muncii,dar si controlul tehnic


de calitate al materiilor prime, semifabricatelor, subansamblelor pe intregul flux de fabricatie, precum
si al produselor finite potrivit metodelor, frecventei si cu mijloacele prevazute in documentatia tehnica;

5) intretinerea si reparatia instalatiilor, masinilor si cladirilor.

ANS:  C

60.Organizarea structurala consta in:

a. gruparea functiunilor, activitatilor, atributiilor in functie de anumite criterii si repartizarea


acestora pe grupuri de lucru
b. investigarea sectoarelor susceptibile de perfectio-nare
c. ordonarea si sistematizarea sistemului informational managerial
d. realizarea obiectivelor societatii comerciale
e. gruparea functiunilor activitatilor, atributiilor si sarcinilor in functie de anumite criterii si
repartizarea acestora in scopul realizarii lor, pe grupuri de lucru si salariati in vederea
concretizarii conditiilor care sa asigure posibilitati pentru realizarea obiectivelor societatii
comerciale
ANS:  E
61.Elementele caracteristice postului sunt urmatoarele:

1) obiectivele postului;

2) sarcinile postului;

3) competenta organizationala sau autoritatea formala;

4) numarul de ore zilnic lucrate;

5) competenta organizationala si operationala;

6) competenta sau autoritatea profesionala;

7) responsabilitatea.

ANS:  A

62.In actuala etapa de tranzitie la economia de piata, activitatea societatii comerciale este posibil sa
se desfasoare eficient numai:

a. pe fondul unei organizari rationale, bazata pe principii, metode si tehnici fundamentate


stiintific
b. pe fondul unei organizari structurale, bazata pe principii, metode si tehnici fundamentate
stiintific
c. pe fondul unei organizari procesuale, bazata pe principii, metode si tehnici fundamentate
stiintific
d. pe fondul unei organizari strategice, bazata pe principii, metode si tehnici fundamentate
stiintific
e. pe fondul unei organizari tactice, bazata pe principii, metode si tehnici fundamentate
stiintific
ANS:  A
63.Organizarea, ca functie manageriala reprezinta:

a. ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor


materiale
b. ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor
materiale, umane si financiare pe care le are la dispozitie societatea comerciala;
c. ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor
materiale, umane
d. ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor
financiare pe care le are la dispozitie societatea comerciala
e. ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu minim de eficienta a resurselor
materiale.
ANS:  B
64.McGregor, C. Barmiaird. H.A. Simon, E. Bakke, R. Likert si alti teoreticieni ai organizarii
intreprinderilor acorda o atentie deosebita:
a. actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu minim de eficienta a resurselor materiale
b. resurselor materiale, umane si financiare
c. problemelor structurii organizatorice
d. resurselor materiale, umane
e. metodelor, tehnicilor si instrumentelor manageriale
ANS:  C
65.McGregor, C. Barmiaird. H.A. Simon, E. Bakke, R. Likert si alti teoreticieni ai organizarii
intreprinderilor sustin ca pentru a fi eficienta, organizarea trebuie sa se bazeze pe:
a. ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor
financiare pe care le are la dispozitie societatea comerciala;
b. structuri dinamice, adaptate continuu la obiectivele intreprinderii si la oamenii care le
realizeaza;
c. ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor
umane pe care le are la dispozitie societatea comerciala
d. metode, tehnici si instrumente manageriale
e. principii, metode si tehnici fundamentate stiintific
ANS:  B
66.H. Fayol defineste organizarea in felul urmator:
a. a organiza intreprinderea inseamna a o aproviziona cu tot ce-i necesar pentru functionarea ei:
materii prime, utilaj, bani, personal
b. ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor
financiare pe care le are la dispozitie societatea comerciala
c. ansamblul actiunilor intreprinse in vederea utilizarii cu maximum de eficienta a resurselor
umane pe care le are la dispozitie societatea comerciala;
d. gruparea functiunilor activitatilor, atributiilor si sarcinilor in functie de anumite criterii si
repartizarea acestora in scopul realizarii lor, pe grupuri de lucru si salariati in vederea
concretizarii conditiilor care sa asigure posibilitati pentru realizarea obiectivelor societatii
comerciale
e. gruparea functiunilor activitatilor, atributiilor si sarcinilor in functie de anumite criterii si
repartizarea acestora in scopul realizarii lor
ANS:  A
67.Prin organizare, managerul:
a. analizeaza posibilitatile reale de a-si realiza nevoile personale dar si ale societatii comerciale
b. contureaza structura productiei;
c. abordeaza inzestrarea tehnica si procesele tehnologice
d. selectioneaza personalul
e. organizeaza munca acestuia.
ANS:  A
68.In functie de continut organizarea societatilor comerciale se divide in urmatoarele forme principale:

1) organizarea procesuala;

2) organizarea structurala;

3) organizarea fractionala;

4) organizarea legislativa;

5) organizarea participativa.
ANS:  E

69.Tratata ca obiect managerial, organizarea procesuala consta in:

a. descompunerea proceselor de munca atat fizica, cat si intelectuala in elementele


componente, adica in timpi, operatii, miscari, insotita de analiza acestora in scopul regruparii
lor in functie de nivelul obiectivelor la realizarea carora participa
b. descompunerea proceselor de munca atat fizica, cat si intelectuala in elementele
componente, adica in timpi
c. gruparea functiunilor activitatilor, atributiilor si sarcinilor in functie de anumite criterii si
repartizarea acestora in scopul realizarii lor, pe grupuri de lucru si salariati in vederea
concretizarii conditiilor care sa asigure posibilitati pentru realizarea obiectivelor societatii
comerciale
d. gruparea functiunilor activitatilor, atributiilor si sarcinilor in functie de anumite criterii si
repartizarea acestora in scopul realizarii lor, pe grupuri de lucru si salariati;
e. gruparea functiunilor activitatilor, atributiilor si sarcinilor in functie de anumite criterii
ANS:  A
70.In procesul de grupare a activitatilor pe functiuni managerul va tine seama de legaturile dintre
obiective, functiuni si activitati, precum si de anumite criterii, dintre care mai semnificative ne apar:

1) criteriul de identitate, care cere ca gruparea unor activitati identice ca factura sa tina seama si de
necesitatea utilizarii unor tehnici specializate de lucru in acelasi domeniu, precum si de volumul de
lucru care sa justifice tratarea lor distincta;

2) criteriul de complementaritate care solicita gruparea unor activitati ca factura, dar cu legaturi
indispensabile ceea ce impun activitatilor respective raporturi de completare reciproca sau de
auxiliaritate;

3) criteriul de convergenta, care are in vedere gruparea activitatilor diferite ca natura, care solicita
tehnici specializate deosebit de diferite, dar care converg spre realizarea acelorasi obiective;

4) criteriul de reducere a costurilor de productie care are in vedere gruparea activitatilor diferite ca
natura;

5) criteriul desfasurarii procesului de productie in bune conditii.

ANS:  D

71.In practica managementului societatii comerciale se utilizeaza urmatoarele feluri de informatii:

1) de comanda sau de dirijare (analiza fenomenelor manageriale, declansarea actiunilor manageriale);

2) dificile in sensul ca analiza fenomenelor manageriale nu reprezinta o problema in finalizarea


obiectivelor firmei;

3) informatiile legate de modul de desfasurare a productiei;

4) de reglare si de cunoastere si raportare ( indreptarea mersului activitatii economice, prin modificari


cantitative si calitative);

5) de planificare si prognoza (necesare formularii de decizii privitoare la dezvoltarea economiei


societatii comerciale).
ANS:  C

72.Intregul proces managerial din cadrul societatii comerciale ne apare ca un proces de insusire si
transmitere a:

a. informatiei;
b. proceselor decizionale
c. deciziei
d. fluxurilor informationale
e. circuitelor informationale
ANS:  A
73.Fluxul informational reprezinta:
a. ansamblul datelor, informatiilor, fluxurilor si circuitelor informationale, procedurile si
mijloacele de tratare a informatiilor menite sa contribuie la stabilirea si realizarea
obiectivelor organizatiei;
b. ansamblul proceselor de munca omogene
c. o varietate de circuite si fluxuri informationale
d. traiectul pe care-l parcurge o informatie sau o categorie de informatii intre emitator si
destinatar
e. cantitatea de informatii care este vehiculata intre emitatorul si beneficiarul pe circuitul
informational, caracterizat prin anumite caracteristici:lungime, viteza de deplasare,
fiabilitate, cost.
ANS:  E
74.Circuitele informationale se clasifica in:

exterioare si interioare;

verticale, orizontale si oblice;

periodice si ocazionale;

publice;

semiautomate.

ANS:  D

75.Sistemul informational managerial asigura intr-o societate comerciala:

a. indeplinirea obiectivelor stabilite de manager


b. baza de date din societatea comerciala
c. cunoasterea realitatilor societatii comerciale si contribuie astfel la elaborarea si indeplinirea
obiectivelor stabilite de manager;
d. dinamismul sistemului managerial
e. eficienta sistemului decizional.
ANS:  C
76.Sistemul informational managerial apare:
a. ca un complex de oameni si activitati practice, de echipamente si de proceduri, orientat catre
modelarea proceselor manageriale cu ajutorul unor operatii de prelucrare a informatiilor
b. ca un complex de oameni si activitati practice, de echipamente
c. ca un complex de factori interni si externi
d. descrierea grafica a fenomenelor informationale
e. ansamblu de date, informatii, fluxuri si circuite informationale, menite sa contribuie la
stabilirea si realizarea obiectivelor organizatiei
ANS:  A
77.Tratarea sistemica a organizarii managementului unitatii  economice implica:
a. o analiza profunda si analitica a aspectului sau informational
b. o analiza corecta a aspectului sau informational;
c. o descrierea grafica a fenomenelor informationale
d. descrierea grafica a fluxurilor informationale
e. descrierea grafica a circuitelor informationale
ANS:  B
78.Adoptarea deciziei la nivel de societate comerciala genereaza:
a. circuite informationale care se transmit la executanti sub forma de planuri
b. informatia decizionala, care se transmite la executanti sub forma de planuri, sarcini,
normative, comenzi si le serveste ca impuls spre actiuni coordonate si orientate spre scopuri
manageriale precise
c. un complex de factori interni si externi
d. definirea ariei studiului precum si definirea cerintelor sistemul informational managerial
e. definirea cerintelor sistemul informational managerial
ANS:  B
79.In sistemul managementului societatii comerciale toti conducatorii si salariatii sunt legati intre ei
prin:
a. informatii, care furnizeaza o retea comunicationala unica
b. actiuni coordonate si orientate spre scopuri manageriale precise
c. fluxuri si circuite informationale, menite sa contribuie la stabilirea si realizarea obiectivelor
organizatiei
d. ansamblul proceselor de munca omogene
e. cantitatea de informatii care este vehiculata intre destinatar si emitator pe circuitul
informational
ANS:  A
80.Sursele informationale la nivel de societate comerciala se caracterizeaza prin:

1) continut;

2) distanta;

3) intensitate;

4) proceselor de munca omogene;

5) regim temporal.

ANS:  E

81.Componenta primordiala a sistemului informational managerial este:

a. informatia care poate fi definita ca element de instiintare care provoaca managerului si


celorlalte cadre de conducere reactii ce declanseaza decizii si actiuni
b. reprezentata de directionarea constienta a procesului de productie
c. data de totalitatea actiunilor coordonate si orientate spre scopuri manageriale precise
d. Relative
e. orientata spre scopuri manageriale precise
ANS:  A
82.In managementul societatii comerciale informatiile furnizeaza:
a. date cu privire la activitatea productiva si pun in evidenta pozitia adoptata de manager in
legatura cu problemele ce urmeaza sa fie rezolvate
b. un complex de factori interni si externi
c. o analiza profunda si analitica a societatii comerciale
d. o analiza corecta a societatii comerciale
e. operatii de prelucrare a datelor
ANS:  A
83.In concordanta cu diferite faze ale procesului managerial, fluxul informational poate fi impartit in
urmatoarele etape componente:
a. stabilirea liniei generale a politicii economice a societatii comerciale (elaborarea planului de
dezvoltare in perspectiva)
b. stabilirea strategiei societatii comerciale (in cadrul perspectivei concepute de catre manager),
elaborarea planului operativ al societatii comerciale;
c. definirea ariei studiului precum si definirea cerintelor sistemul informational managerial
d. alegerea tacticii in realizarea planurilor operative (managementul operativ al societatii
comerciale)
e. mobilizarea resurselor si utilizarea optima a acestor resurse ale societatii comerciale

ANS:  C

84.Ca principale caracteristici ale procedurilor informationale ale managementului societatii comerciale
mentionam:

a. informatiile pot fi definite ca elemente de instiintare care provoaca managerului si celorlalte


cadre de conducere reactii ce declanseaza decizii si actiuni
b. in prelucrarea informatiilor se utilizeaza metode matematice, economice, statistice,
sociologice, psihologice etc
c. gradul sporit de formalizare, subliniat de accentul deosebit acordat tipizarii, standardizarii si
codificarii informatiilor si situatiilor, informationale
d. caracterul operational accentuat, capabil sa asigure o tratare rapida a informatiei, cu
consecinte pe  planul deciziei si actiunii
e. economicitatea pronuntata, generata de traducerea in fapt a principiului exceptiilor si al
prioritatilor
ANS:  A
85.In management, menirea actului decizional consta in:
a. elaborarea deciziei corecte
b. fundamentarea deciziei
c. elaborarea strategiei de marketing
d. directionarea constienta a procesului de productie;
e. directionarea constienta a activitatii economice si sociale a societatii comerciale
ANS:  E
86.Decizia reprezinta:
a. o veriga in circuitul marfurilor
b. o veriga in procesul managerial
c. o varietate de informatii
d. o necesitate pentru societatea comerciala pe termen scurt
e. o functie a managementului.
ANS:  B
87.Metodele si tehnicile decizionale specializate sunt destinate sa asigure intr-o firma:
a. cresterea nivelului de trai al populatiei
b. sporirea numarului de comenzi;
c. operativitatea deciziei
d. rationalizarea procesului de elaborare a deciziei in ansamblul sau si se utilizeaza in cazul
situatiilor decizionale de mare complexitate si cu o periodicitate ridicata
e. cresterea productivitatii muncii.
ANS:  D
88.Functionarea economiei societatii comerciale in consens cu imperativele optimului economico-social
se afla in stransa dependenta de:
a. calitatea procesului decizional;
b. managementul practicat
c. mediul ambiant;
d. elementele constitutive specifice mecanismului informational
e. elementele constitutive specifice mecanismului financiar.
ANS:  A
89.Deciziile strategice stabilesc orientarile de perspectiva, in sensul ca se refera la:
a. o perioada mai mica de un an
b. o perioada scurta de timp
c. o perioada mai mare de un an
d. perioade mari de timp
e. elementele constitutive specifice mecanismului financiar
ANS:  C
90.In procesul managerial al societatii comerciale, cu ajutorul deciziilor se stabilesc:
a. obiectivele derivate din plan si modalitatile de realizare a acestora
b. politicile economice a societatii comerciale (elaborarea planului de dezvoltare in
perspectiva)
c. actiunile si comportamentele executantilor
d. programele corespunzatoare
e. se adopta perfectionarile si corecturile necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii in
societatea comerciala.
ANS:  B
91.Rolul deosebit al deciziei in managementul societatii comerciale este subliniat de faptul ca:
a. prin intermediul ei se determina locul fiecarei verigi organizationale a   societatii comerciale,
a fiecarei subunitati si a fiecarui salariat la solutionarea sarcinilor preconizate
b. fiecare salariat participa la progresul societatii comerciale
c. se adopta perfectionarile si corecturile necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii in
societatea comerciala
d. se adopta perfectionarile necesare pentru desfasurarea eficienta a activitatii in societatea
comerciala
e. informatiile pot fi definite ca elemente de instiintare care provoaca managerului si celorlalte
cadre de conducere reactii ce declanseaza decizii si actiuni.
ANS:  A
92.Diversitatea deosebita a deciziilor manageriale in managementul societatii comerciale pune in
evidenta:
a. obiectivele derivate din plan si modalitatile de realizare a acestora
b. politicile economice a societatii comerciale (elaborarea planului de dezvoltare in
perspectiva)
c. necesitatea cunoasterii tipologiei acestor decizii in vederea rationalizarii componentelor sale,
pentru adoptarea si aplicarea unor decizii calitativ superioare
d. actiunile si comportamentele executantilor
e. desfasurarea eficienta a activitatii in societatea comerciala.
ANS:  C
93.In raport cu nivelul de elaborare, deciziile se clasifica in:

1) strategice;

2) tactice;

3) multicriteriale;

4) operationale;

5) repetitive

ANS:  A

94.In functie de certitudinea atingerii obiectivelor distingem decizii:

1) certe;

repetitive;

3) multicriteriale;

4) incerte;

5) risc.

ANS:  C

95.Procesul luarii si transmiterii deciziilor manageriale comporta trei etape principale:

1) etapa de pregatire a deciziei, in cadrul careia se contureaza solutiile posibile pentru rezolvarea
problemei;

2) etapa de determinare a solutiei optime, realizabila in conditiile existente si de luare propriu-zisa a


deciziei;

3) etapa de rationalizare a procesului de elaborare a deciziei in ansamblul sau;

4) etapa de motivare, transmitere si control al deciziei;

5) etapa stabilirii obiectivelor derivate principale si secundare.

ANS:  A
96.Cu ajutorul metodelor specifice elaborarii deciziei manageriale se reuseste sa se aprecieze cu o
precizie mai mica sau mai mare valoarea si utilitatea diferitelor alternative. Aceste metode au in
vedere:

a. perfectionarea stabilirii criteriilor de apreciere a diferitelor aspecte ale fiecarei alternative


propuse
b. stabilirea valorii ponderii factorilor implicati de diferite criterii
c. oferirea de solutii pentru rezolvarea situatiilor conflictuale si eliminarea unor erori dar si
efectuarea de studii de comparare
d. predeterminarea avantajelor aplicarii deciziei, stabilirea dependentelor economico-sociale si
determinarea gradului de acceptare a deciziei
e. aportul propriu de gandire al fiecarui executant
ANS:  E
97.Dupa sfera de cuprindere a decidentului, putem clasifica deciziile in:

1) individuale;

2) repetitive;

3) multicriteriale;

4) incerte;

5) colective.

ANS:  A

98.Deciziile individuale la nivelul societatii comerciale se adopta de catre:

a. consiliul de administratie
b. un singur cadru de conducere, potrivit unor norme care stabilesc limitele interventiei
respective
c. mai multe cadre de conducere
d. cenzori;
e. Salariati
ANS:  B
99.Bugetul reprezinta instrumentul cu ajutorul caruia:

1) managerul raspunde cerintelor de pe piata;

2) managerul fundamenteaza si infaptuieste deciziile;

3) isi asuma raspunderi pentru utilizarea eficienta a resurselor;

4) se asigura cunoasterea si evaluarea obiectivelor de atins;

5) controleaza nivelul veniturilor, cheltuielilor si profitului.

ANS:  A

100.Metoda manageriala reprezinta:


a. ansamblul datelor, informatiilor si fluxurilor informa-tionale
b. modalitatea prin care managerul actioneaza pe piata financiara
c. modalitatea in care managerul realizeaza procesul managerial, transformand informatiile in
actiune cu ajutorul deciziilor, prin armonizarea resurselor cu cerintele si urmarind rezultatele
maxime
d. nivelul veniturilor, cheltuielilor si profitului;
e. modalitatea prin care managerul actioneaza pe piata valutara
ANS:  C
101.Managementul prin exceptie se caracterizeaza prin:

1) definirea cadrului general de desfasurare a activitatii societatii comerciale;

2) reglarea sistemului in vederea desfasurarii unor actiuni eficiente;

3) considera procesul managerial ca proces distinct, deoarece privit ca sistem, atat la intrari, cat si la
iesiri, elementele caracteristice sunt informatiile;

4) cere sa se transmita managerului prin tehnologia informationala numai acele informatii cu caracter
de exceptie, care reprezinta abateri de la planuri, programe, norme sau obiective prestabilite;

5) informatiile sunt selectate aleator astfel incat procesul manageriale sa fie simplificat.

ANS:  D

102.Esenta managementului prin inovare consta in aplicarea consecventa si sistematica a


urmatoarelor principii:

1) principiul sistematizarii informatiei;

2) viteza de circulatie a informatiei;

3) reprezentarea grafica a fluxurilor informationale;

4) optimizarea aprovizionarii pietei in conditiile concentrarii activitatii de

cercetare si a tuturor celorlalte posibilitati pentru satisfacerea nevoilor consumatorilor in anii viitori;

5) perfectionarea si introducerea de metode noi in managementul activitatii de realizare a produselor


noi.

ANS:  C

103.Dintre cele mai frecvent utilizate instrumente manageriale amintim:

1) recomandarea, evaluarea, indicatia;

2) directiva, hotararea;

3) simularea, decizia, optimizarea;

4) decizia, ordinul, sanctiunea, aprobarea;


5) functia, functiunea, promovarea;

6) avizul, indrumarea, aprecierea.

ANS:  E

104.Managementul prin rezultate poate fi definit ca:

a. un mod de a asigura desfasurarea activitatii mnagerului;


b. totalitatea instructiunilor cu privire la conceptia managerului pentru realizarea obiectivelor
c. ansamblul de principii, metode si mijloace destinate elaborarii de metode matematice
d. totalitatea obiectivelor generale ale societatii comerciale
e. un mod de a asigura desfasurarea si evaluarea activitatii managerului,potrivit realizarii
obiectivelor proprii pe termen lung sau scurt si concordantei acestora cu obiectivele generale
ale societatii comerciale
ANS:  E
105.Managementul prin alternative consta in faptul ca:
a. luarea deciziilor se realizeaza independent de vointa managerului
b. modeleaza procesele economice
c. transforma informatiile in actiune
d. are ca scop armonizarea resurselor
e. anterior adoptarii deciziei, se studeaza mai multe variante, respective alternative.
ANS:  E
106.Cu ajutorul tehnicilor stochastice se poate:
a. ajunge la scopul propus de organizare
b. previziona viitorul intreprinderii
c. sistematiza rationamentul aplicat diferitelor ipoteze, circumstante si obiective manageriale
care trebuie avute in vedere atunci cand se adopta o decizie in conditii de risc;
d. sistematiza rationamentul aplicat diferitelor ipoteze, circumstante si obiective manageriale
care trebuie avute in vedere atunci cand se adopta o decizie in conditii de incertitudine
e. sistematizarea rationamentului aplicat diferitelor ipoteze si obiective manageriale in conditii
de certitudine
ANS:  C
107.Abordarea societatii comerciale ca sistem se caracterizeaza prin faptul ca:
a. functiile manageriale nu mai sunt tratate ca unitati individuale
b. functiunile manageriale nu mai sunt tratate ca unitati individuale
c. luarea deciziilor se realizeaza independent de vointa managerului
d. anterior adoptarii deciziei, se studeaza mai multe variante, respective alternative
e. optimizarea aprovizionarii pietei in conditiile concentrarii activitatii de cercetare si a tuturor
celorlalte posibilitati au ca scop satisfacerea nevoilor consumatorilor in anii viitori
ANS:  A
108.Prin sistem managerial integrat al societatii comerciala intelegem:
a. un mod de a asigura desfasurarea activitatii mnagerului
b. totalitatea instructiunilor cu privire la conceptia managerului pentru realizarea obiectivelor
c. un ansamblu coerent de proceduri automatizate, a caror utilizare se fundamenteaza pe
utilizarea metodelor manageriale, care permit pregatirea si adoptarea de decizii;
d. ansamblul de principii, metode si mijloace destinate elaborarii de metode matematice
e. totalitatea obiectivelor generale ale societatii comerciale
ANS:  C
109.Metoda manageriala reprezinta:
a. o structura de ordine, un program dupa care se regleaza actiunile practice si intelectuale in
vederea atingerii unui scop;
b. totalitatea obiectivelor generale ale societatii comerciale
c. modalitatea prin care managerul actioneaza pe piata financiara
d. modalitatea in care managerul realizeaza procesul managerial, transformand informatiile in
actiune cu ajutorul deciziilor, prin armonizarea resurselor cu cerintele si urmarind rezultatele
maxime
e. nivelul veniturilor, cheltuielilor societatii comerciale
ANS:  A
110.Necesitatea existentei metodelor manageriale intr-o societate comerciala este dictata de:
a. totalitatea obiectivelor generale ale societatii comerciale
b. dinamica problematicii manageriale a societatii comerciale, metodele fiind legate nemijlocit
de scopul urmarit de catre manager
c. ansamblul coerent de proceduri automatizate, a caror utilizare se fundamenteaza pe utilizarea
metodelor manageriale, care permit pregatirea si adoptarea de decizii
d. pregatirea si adoptarea de decizii;
e. managerii de nivel superior
ANS:  B

111.Scopul metodelor manageriale intr-o societate comerciale consta in:

optimizarea folosirii capacitatii de munca a managerului;

eficientizarea comportamentului si actiunii salariatilor;

analiza atenta a situatie datoriilor;

antrenarea intregului personal la atingerea obiectivelor unitatii;

pregatirea si adoptarea strategiilor de risc.

ANS:  E

112.Principiile fundamentale ale managementului prin bugete au fost stabilite de catre W. D. Knight si
E. H. Weinwurm si pot fi redate astfel:

1) participarea, inteleasa ca mijloc de stimulare a salariatilor de a participa activ si constructiv la


solutionarea problemelor unitatii in general si la cele de planificare si control in special;

2) realismul ca necesitate si mijloc de asigurare a unei relatii clare intre nivelurile prevazute in bugete
si considerentele de ordin subiectiv;

3) alegerea tacticii in vederea realizarii planurilor operative (managementul operativ al societatii


comerciale);

4) mobilizarea resurselor si utilizarea optima a acestor resurse ale societatii comerciale;

5) flexibilitate necesara in procesul de implementare a bugetului in sistemul managerial.


ANS:  A
113.Eliminarea perturbatiilor in ceea ce priveste controlul se refera la:

a. realizarea functiunilor manageriale


b. cresterea profitului;
c. indicele de profitabilitate
d. politicile adoptate
e. identificarea cauzelor abaterilor, analizarea si elaborarea de masuri concrete pentru
inlaturarea lor
ANS:  E
114.In activitatea manageriala controlul urmareste:

1) analiza rezultatelor;

2) bugetul previzionat;

3) echilibrul financiar al firmei;

4) eficienta economica a activitatii;

5) cresterea profitului.

ANS:  E

115.Dintre trasaturile specifice controlului amintim:

1) caracterul obiectiv al controlului;

2) caracterul coordonator;

3) promoveaza personalul;

4) verifica competenta fiecarui angajat;

5) este bazat pe informatii si date;

6) poate genera autocontrolul;

7) verifica procesul de productie continuu si permanent doar la sfarsitul exercitiului financiar.

ANS:  B

116.Principalele functii ale controlului, conceput ca aport al acestuia la realizarea

scopurilor manageriale, sunt urmatoarele:

functia de evaluare a rezultatelor;

functia recuperativa;

functia organizatorica;
functia informativa;

functia preventiva;

functia comerciala;

functia educativ-stimulativa.

ANS:  C

117.

Din punct de vedere al psihosociologiei manageriale controlul constituie

a. o necesitate in adoptarea deciziilor


b. planul de lucru al managerului
c. o forma de manifestare concreta a interesului pe care il acorda managerul si ajutoarele sale
executarii planului si adoptarii deciziilor
d. modalitatea prin care se pot evalua rezultatele
e. un risc la nivel de intreprindere

ANS:  C

118.Aplicarea cu fermitate a controlului in activitatea manageriala presupune:

1. perfectionarea cailor si modalitatilor de realizare;

2. cuprinderea in obiectivele de control a tuturor componentelor esentiale ale activitatii firmei, astfel
incat sa se asigure o mai buna adaptare a controlului la cerintele noilor conditii ale economiei de piata;

3. o mai buna adaptare a controlului la vechile cerinte;

4. o forma de manifestare concreta a interesului pe care il acorda managerul si

ajutoarele sale executarii planului si adoptarii deciziilor;

5. o necesitate in adoptarea deciziilor.

ANS:  A

119.Controlul ca functie manageriala defineste:

a. ansamblul proceselor de urmarire a modului in care se desfasoara diferite actiuni sau intreg
procesul de management
b. ansamblul proceselor de urmarire a modului in care se desfasoara diferite actiuni sau intreg
procesul de management, cat si de reglare a activitatilor societatii comerciale prin gasirea
unor solutii eficiente de identificare si eliminare a efectelor perturbatii lor aparute in
functionarea sistemului de management
c. gasirea unor solutii eficiente de identificare si eliminare a efectelor perturbatii lor aparute in
functionarea sistemului de management
d. cuprinderea in obiectivele de control a tuturor componentelor esentiale ale activitatii firmei,
astfel incat sa se asigure o mai buna adaptare a controlului la cerintele noilor conditii ale
economiei de piata
e. o mai buna adaptare a controlului la cerintele noilor conditii ale economiei de piata.
ANS:  B
120.Rolul principal al controlului in managementul societatii comerciale consta in:
a. contributia sa practica atat la constatarea, cat si la solutionarea problemelor cu care se
confrunta conducerea societatii
b. ansamblul proceselor de urmarire a modului in care se desfasoara diferite actiuni sau intreg
procesul de management;
c. cuprinderea in obiectivele de control a tuturor componentelor esentiale ale activitatii firmei
d. gasirea unor solutii eficiente de identificare si eliminare a efectelor perturbatii lor aparute in
functionarea sistemului de management
e. analiza atenta a mediului ambiant.
ANS:  A
121.Utilitatea controlului la realizarea obiectivelor societatii comerciale demonstreaza:
a. interventia imediata cu solutii concrete si prompte pentru a preveni aparitia unor fenomene
negative
b. Interventia imediata cu solutii concrete si prompte pentru a preveni aparitia unor fenomene
positive
c. contributia sa practica atat la constatarea, cat si la solutionarea problemelor cu care se
confrunta conducerea societatii
d. cuprinderea in obiectivele de control a tuturor componentelor esentiale ale activitatii firmei,
astfel incat sa se asigure o mai buna adaptare a controlului la cerintele noilor conditii ale
economiei de piata
e. cuprinderea in obiectivele de control a cerintele noilor conditii ale economiei de piata
ANS:  A
122.Functiile controlului managerial specifice societatii comerciale au in vedere:
a. orientarea sa judicioasa spre realizarea obiectivelor strategice;
b. nu numai constatarea erorii in activitatea manageriala, ci si efectele pozitive generate de
acesta, care se refera la corectarea actiunii si orientarea sa judicioasa spre realizarea
obiectivelor strategice si tactice
c. orientarea sa judicioasa spre realizarea obiectivelor tactice
d. orientarea sa judicioasa spre realizarea obiectivelor finale
e. interventia imediata cu solutii concrete si prompte pentru a preveni aparitia unor fenomene
negative
ANS:  B
123.Functia preventiva a controlului la nivel de societate comerciala  se manifesta:
a. dupa ce au aparut abaterile fata de valorile preconizate
b. inaintea producerii abaterile fata de valorile preconizate
c. nu dupa ce au aparut abaterile fata de valorile preconizate, ci inaintea producerii lor;
d. dupa constatarea erorii in activitatea manageriala
e. periodic conform noilor politici adoptate
ANS:  C
124.Functia educativ – stimulativa a controlului la nivel de societate comerciala deriva:
a. din faptul ca activitatile de control actioneaza ca forta ce stimuleaza eforturile unitatilor
pentru depasirea situatiei prezente si obtinerea unor rezultate economice superioare;
b. interventia imediata cu solutii concrete si prompte pentru a preveni aparitia unor fenomene
negative
c. interventia imediata cu solutii concrete si prompte pentru a preveni aparitia unor fenomene
positive
d. din faptul ca activitatile de previziune actioneaza independent pentru depasirea situatiei
prezente si obtinerea unor rezultate economice superioare
e. din cuprinderea in obiectivele de control a tuturor componentelor esentiale ale activitatii
firmei, astfel incat sa se asigure o mai buna adaptare a controlului la cerintele noilor conditii
ale economiei de piata
ANS:  A
125.Diversitatea proceselor manageriale, particularitatile specifice diferitelor domenii de activitate si
structura de organizare a societatii comerciale genereaza o multitudine de:
a. nevoi personale
b. clasificari ale controlului
c. interventii venite din partea managerului general
d. procesele manageriale
e. costurile manageriale
ANS:  B
126.In functie de pozitia managerului fata de actul de control exista:

1) control direct;

2) control indirect;

3) autocontrol;

4) control de conformitate;

5) control posterior.

ANS:  C

129.Retehnologizarea reprezinta:

a. un mod de actiune a societatilor comerciale, in dorinta de sporire a competitivitatii si


rentabilitatii lor
b. o unitate de masura a capacitatii de orientare a managerului
c. o unitate de masura a incapacitatii de orientare a managerului;
d. suportul de baza in vederea asigurarii viitorului intreprinderii
e. reducerea la nivelul optim a frontului de lucru in constructii.
ANS:  A
130.In managementul societatii comerciale activitatea de cercetare-dezvoltare detine un rol decisiv,
subliniat de faptul ca:
a. nivelul, ritmul si directiile sale influenteaza toate laturile vietii economico-sociale a unitatii
si in mod deosebit productivitatea muncii, nivelul si structura productiei, eficienta intregii
activitati economico-sociale
b. nivelul si structura productiei sunt nesatisfacatoare
c. nivelul, ritmul si directiile sale influenteaza toate laturile vietii economico-sociale a unitatii;
d. ritmul activitatii de cercetare-dezvoltare este scazut
e. eficienta activitatii de cercetare – dezvoltare poate fi urmarita prin parcurgerea etapelor de
productie
ANS:  A
131.In procesul de cercetare-dezvoltare, in cresterea eficientei acestuia un rol important revine:
a. structurii productiei
b. sistemului decisional
c. salariatului;
d. Cenzorilor
e. Managementului
ANS:  E
132.Succesul activitatii de cercetare-dezvoltare dintr-o societate comerciala se concretizeaza:
a. prin innoiri tehnologice
b. prin cresterea ritmului de dezvoltare si a productivitatii
c. prin mentinerea nivelului de competivitate pe piata printr-un grad ridicat al profitului;
d. indeosebi printr-o riguroasa si eficienta desfasurare a intregului proces productive
e. reducerea pretului de cost, precum si micsorarea consumurilor la materii si material

ANS:  E
133.In legatura cu semnificatia activitatii de cercetare-dezvoltare, apare necesar ca managerul sa
apeleze la:
a. tehnici distincte manageriale si metode speciale de planificare care sa tina seama de
particularitatile acestei activitati
b. reducerea pretului de cost, precum si micsorarea consumurilor la materii si materiale
c. cresterea pretului de cost, precum si micsorarea consumurilor la materii si materiale
d. tehnici speciale de planificare a productiei
e. instrumente manageriale speciale de planificare a productiei
ANS:  A
134.Un management eficient, atat in domeniul cercetarii-dezvoltarii, cat si in acela al relatiilor
interpersonale, este esential pentru:
a. realizarea planurilor
b. realizarea programului si pentru controlul rezultatelor
c. realizarea programelor
d. realizarea functionalitatii si competitivitatii crescute a produselor create cu o durata de
finalizare si un cost cat mai ridicat
e. realizarea functionalitatii si competitivitatii crescute a produselor create cu o durata de
finalizare si un cost cat mai scazut
ANS:  B
136.Implementarea de tehnologii de inalt randament, concomitent cu omologarea si punerea in
fabricatie de serie a unor produse noi cu caracteristici tehnico-functionale superioare implica:
a. imbunatatirea structurii sortimentale
b. asimilarea de noi produse cu performante superioare in toate domeniile de activitate;
c. un management care sa se caracterizeze prin flexibilitate si rapiditate decizionala si factuala;
d. retragerea de pe piata a produselor care nu sunt cerute de consumatori
e. ridicarea substantiala a nivelului tehnic si calitativ al intregii productii prin intensitatea
lucrarilor de reproiectare si modernizare
ANS:  C
137.Dintre problemele care se pun managerului din punct de vedere al complexitatii si amplorii
cercetarilor stiintifice in conditiile tranzitiei la economia de piata si a actualei revolutii tehnico-stiintifice
amintim:
a. implicatiile umane ale procesului de creatie in cercetarea stiintifica
b. particularitatile selectiei, orientarii profesionale, a pregatirii si perfectionarii personalului ce
lucreaza in cercetarea stiintifica;
c. factorii psihosociali ai managementului cercetarii stiintifice
d. factorii psihosociali ai managementului inovarii
e. aspectele psihosociale ale folosirii intereselor in cresterea eficientei activitatii de cercetare
stiintifica
ANS:  D
138.Preocupat de stimularea creativitatii si inovarii, managerul are obligatia:
a. de a urmari cu multa atentie curbele de viata ale produselor sale pentru a fi gata sa lanseze la
timp pe piata noi produse
b. imbunatateasca structura sortimentala a produselor;
c. sa verifice procesul tehnologic
d. sa combine factorii de productie
e. sa se implice atunci cand situatia o cere
ANS:  A
139.In vederea aplicarii creativitatii si inovarii in unitatea sa  managerul poate apela la patru
modalitati:
a. organizarea saptamanii creativitatii si inovarii, care reuneste pe cei ce se ocupa de problema
pentru a reflecta la aspectele prezente si cele viitoare si a contura masurile concrete si
necesare ce urmeaza a fi supuse atentiei managerului pentru a decide
b. constituirea unei echipe speciale, reunita doar atunci cand este nevoie pentru a mobiliza
ideile si inteligenta lor in vederea stimularii creativitatii in imitate;
c. constituirea unui compartiment permanent cu creativitatea, al carui responsabil primeste,
regrupeaza, triaza si prelucreaza ideile noi pe care le prezinta apoi managerului;
d. selectarea unui grup permanent de creativitate care se reuneste o data pe saptamana si caruia
ii sunt expuse toate problemele societatii comerciale sau regiei autonome
e. realizarea functionalitatii si competitivitatii crescute a produselor create cu o durata de
finalizare si un cost cat mai ridicat prin intensitatea lucrarilor de reproiectare si modernizare
ANS:  E
140.Componenta initiala de baza in ciclul dezvoltare-productie, proiectarea tehnologica si constructiva
are ca principal obiectiv:
a. de a asigura utilitate, functionalitate si competitivitate produselor create prin performante
tehnico-economice ridicate, cu o durata de finalizare si un cost cat mai reduse
b. realizarea functionalitatii si competitivitatii crescute a produselor
c. imbunatatirea structurii sortimentale a produselor
d. ridicarea substantiala a nivelului tehnic si calitativ al intregii productii prin intensitatea
lucrarilor de reproiectare si modernizare
e. asimilarea de noi produse cu performante superioare in toate domeniile de activitate
ANS:  A
141.Activitatea de management al productiei are de indeplinit doua sarcini principale:

proiectarea sistemului de productie;

proiectarea sistemului de fabricatie a produselor;

functionarea la parametrii normali a utilajelor;

functionarea sistemului de productie astfel incat sa indeplineasca criteriile de

performanta stabilite;

programarea propriu-zisa a productiei.


ANS:  D