Sunteți pe pagina 1din 6

PLANIFICARI

Limba şi literatura română


AN SCOLAR 2020 - 2021

Profesor: Elena-Laura Bolota


AVIZAT DIRECTOR,
Disciplina: Limba şi literatura română
Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi
Catedra de Limba și comunicare AVIZAT: DIRECTOR,
Programa aprobată cu O.M.E.C.I. nr. 5099 din 09.09.2009
DISCIPLINA: Limba și literatura română
Clasa: a X-a A zi
An școlar: 2020-2021 ŞEF DE CATEDRĂ,
3 ore pe săptămână/ 34 saptămâni
Profesor: BOLOTĂ ELENA-LAURA
Manualul pentru clasa a X a, Marin Iancu, Ion Bălu, Rodica Lăzărescu, Editura Corint, Bucureşti, 2008
Practică: S 35, S 36, S 37
Total: 102 ore/ an

PLANIFICARE ANUALĂ LA DISCIPLINA


LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Clasa a X a A zi

Nr. Unitatea de învăţare Repartizarea orelor Nr. ore Săpt. de Numerotarea


Crt. cultură săptămânilor
generală decalate în
Predare Consolidare/ Evaluare
funcție de
Fixare şi
perioada de
sistematizare
practică
1 TEXT NARATIV. 44 7 7 58 S1-S20 S1-S20
ÎNȚELEGERE ȘI
RECEPTARE
2 TEXTUL POETIC. 25 2 3 30 S20-S30 S20-S30
CONȚINUT ȘI FORMĂ
3 TEXTUL DRAMATIC. 7 6 1 14 S30-S34 S30-S34
ARTA
SPECTACOLULUI
Liceul Tehnologic de Mecatronica si Automatizari Iasi
Catedra de Limba și comunicare AVIZAT: DIRECTOR,
Programa aprobată cu O.M.E.C.I. nr. 5099 din 09.09.2009
DISCIPLINA: Limba și literatura română
Clasa: a X- a A zi
An școlar: 2020-2021 ŞEF DE CATEDRĂ,
3 ore pe săptămână/ 34 saptămâni
Profesor: BOLOTĂ ELENA-LAURA
Manualul pentru clasa a X a, Marin Iancu, Ion Bălu, Rodica Lăzărescu, Editura Corint, Bucureşti, 2008
Practică: S 35, S 36, S 37 ;
Total: 102 ore/ an;

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ LA DISCIPLINA


LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Clasa a X a A zi

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. Săpt. de Numerotarea


învăţare specifice ore cultură săptămânilor
generală decalate în
funcție de
perioada de
practică
Text narativ. 1.4. Lecție introductivă. Prezentarea manualului. Lista 1 S1 S1
Înțelegere și bibliografică
receptare 1.5; 1.3; Recapitulare 1 S1 S1
1.4; 1.5; Test inițial 1 S1 S1
2.1; Probleme de receptare a textului literar 2 S2 S2
2.1; Basmul cult- Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă 5 S2-S4 S2-S4
1.5; 1.1; Unități frazeologice 2 S4 S4
1.1; 2.1; Registrele limbii 2 S5 S5
1.3; 1.2; Recapitulare 1 S5 S5
1.4; Evaluare 1 S6 S6
2.1; Nuvela psihologică- Moara cu noroc de Ioan Slavici 4 S6-S7 S6-S7
1.2; 1.5; Stilul. Calitățile stilului 2 S7-S8 S7-S8
2.1; 2.4; Roman realist obiectiv- Ion de Liviu Rebreanu 4h 5 S8-S9 S8-S9
Recapitulare 1 S10 S10
2.1; 1.4; Test de lectură / Evaluare 1 S 10 S 10
2.1; 1.1; Stilurile relatării: stilul direct, stilul indirect, stilul indirect 2 S10-S11 S10-S11
liber
1.2; 2.1; Recapitulare/ Fixare și sistematizare 2 S11 S11
1.4; Evaluare semestrială. Teză. 2 S12 S12
1.4; Discutarea tezelor 1 S12 S12
2.1; 2.4; Roman balzacian- Enigma Otiliei de G. Călinescu 5 S 13-S14 S 13-S14
2.1; 2.4; 3.3; Paralelă între Enigma Otiliei vs. Moș Goriot/ Avarul/ 1 S14 S14
3.2; Eugénie Grandet;
2.1; Test de lectură 1 S15 S15
1.3; Comunicarea orală. Monologul (monologul argumentativ; 2 S15 S15
evaluarea monologului; componenta verbală, nonverbală)
Greșeala lingvistică la nivel fonetic 1 S16 S16
1.3; 1.4; Comunicarea scrisă 1 S16 S16
1.3; Recapitulare 1 S16 S16
2.1; 2.4; Mihail Sadoveanu, Baltagul 5 S17-S18 S17-S18
2.1; Dosar sau studiu critic -Romanul Baltagul în critica 1 S18 S18
literară
1.3; Comunicarea orală. Dialogul (dezbatere, interviu de 2 S19 S19
angajare; regulile dialogului)
1.3; 1.4; Dialogul și monologul- modalități de expunere literară 1 S19 S19
1.4; 1.5; Test de evaluare. Recapitulare 1 S20 S20
Textul poetic. 2.3; Dorința de Mihai Eminescu 2 S20 S20
Conținut și formă 3.3; 3.1; 1.5; Textul argumentativ 3 S21 S21
1.4;
2.3; Textul poetic 2 S22 S22
2.3; Simbolismul 1 S22 S22
2.3; Rondelul rozelor ce mor de Alexandru Macedonski 2 S23 S23
2.3; Lacustră de George Bacovia 3 S23-S24 S23-S24
1.1; 1.3; 2.3; Recapitulare pentru teză 1 S24 S24
1.4; 1.5; Teză 2 S25 S25
1.4; Discutarea tezelor 1 S25 S25
2.3; Flori de mucigai de Tudor Arghezi 1 S26 S26
2.3; Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de Lucian Blaga 3 S26-S27 S26-S27
1.1; 1.5; Stilurile relatării: Stilul direct, indirect, indirect liber 1 S27 S27
2.3; Riga Crypto și lapona Enigel de Ion Barbu 3h 3 S27-S28 S27-S28
1.4; 3.3; Documente oficiale: cerere, curriculum vitae, scrisoare de 2 S28-S29 S28-S29
intenție, scrisoare ăn format electronic etc.
1.5; Pronunțarea corectă 1h 1 S29 S29
1.5; Registrul neologic 1h 1 S30 S30
1.4; 1.5; Test de evaluare 1h 1 S30 S30
Textul dramatic. 2.4; Convențiile genului dramatic 1 S30 S30
Arta 2.4; O scrisoare pierdută de I. L. Caragiale 5 S31-S32 S31-S32
spectacolului 1.1;1.2; 3.1; Cronica de spectacol 1 S32 S32
1.1; 1.3; 2.4; Recapitulare finală 1 S33 S33
1.4; 1.5; Evaluare 1 S 33 S 33
1.5; Verificarea portofoliilor elevilor 2 S33-S34 S33-S34
1.4; 1.5; Verificarea lecturii suplimentare 3 S34 S4