Sunteți pe pagina 1din 3

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională- Iași

Str. Bv. Socola nr.110, cod.700268


Tel. 0232.267.696
luni PROGRAM :
Luni: 13-16
Marți – Vineri : 09-13

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iași este o instituţie de învăţământ,


specializată în oferirea, coordonarea şi monitorizarea de servicii educaţionale specifice, acordate
copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor şi membrilor comunităţii pentru a asigura tuturor
accesul la o educaţie de calitate precum şi asistenţa necesară în acest sens. Centrul este o unitate
conexă învăţământului preuniversitar,cu personalitate juridică, subordonată Ministerului
Educaţiei și Cercetării Științifice şi coordonată de Inspectoratul Școlar Judeţean Iași.

Scop
-consilierea elevilor în sensul orientării școlare și profesionale și
consiliere psihopedagogică
-acordarea de asistență socială precum și apărarea drepturilor
copilului
-consiliere pe probleme de logopedie

Valori
-servicii în folosul educației și comunității
-punerea nevoilor copilului pe primul plan în învățare ,
comunicare și exprimare
-dezvoltarea personală și integrare socio-profesională
-difuzarea cunoștințelor și experienței privind managementul
succesului
-acceptarea diferențelor individuale

1
Atribuții :
a) de coordonare, monitorizare si evaluare a serviciilor educationale specifice din județ
b) de monitorizare a evolutiei beneficiarilor serviciilor educationale
c) de informare si documentare pentru beneficiarii serviciilor educationale
d) de colaborare cu partenerii sociali din comunitate, precum si cu organizatii si asociatii la
nivel national si international

Beneficiarii:
a) copii, elevi si tineri;
b) parintii sau apartinatorii legali ai copiilor;
c) personalul angajat in unitatile de invatamant sau in alte institutii care actioneaza in domeniul
problematicii copiilor;
d) membri ai comunitatii locale.

CENTRE SUBORDONATE CJRAE

CENTRUL JUDEȚEAN DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ IAȘI CJAP


CENTRUL LOGOPEDIC INTERȘCOLAR CLI
COMISIA DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ COSP
SERVICIUL DE EVALUARE ȘI ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ SEOSP

CJAP
a)Oferă informare , consiliere, documentare ș i îndrumare pentru preș colari , elevi, părinti ș i cadre
didactice în problematici specifice, cunoasterea ș i autocunoasterea, adaptarea elevilor la mediul
scolar , adaptarea scolii la nevoile elevilor, optimizarea relatiilor scoală-elevi-parinti
b)Asigura prin intermediul metodelor procedeelor si tehnicilor specifice prevenire si diminuarea
factorilor care determina tulburari comportamentale
c)realizeaza investigarea psihopedagogică a copiilor si elevilor

CLI
Activitatea desfasurată in CLI constă în terapia tulburărilor de limbaj și de comunicare. În
competența profesorilor logopezi din cadrul CLI intră urmatoarele tulburări de limbaj și de
comunicare:
a) tulburarile de pronunție/articulare;
b) tulburările de ritm și fluență ale vorbirii;
c) tulburările limbajului scris-citit;

2
d) tulburarile de dezvoltare ale limbajului;
e) tulburarile de voce;
f) alte tulburări de limbaj care influentează negativ adaptarea școlară și socială a copiilor.

COSP
Orientarea şcolară şi profesională este ansamblul de norme, metode şi tehnici prin care se asigură
educaţie şi formare profesională de calitate, în acord cu particularităţile fizice, fiziologice şi
psihologice ale individului.

Scopul orientării şcolare şi profesionale vizează valorificarea potenţialului aptitudinal, a


intereselor, aspiraţiilor, cunoştinţelor, abilităţilor, deprinderilor şi a altor particularităţi
psihocomportamentale, precum şi consilierea asupra modului de integrare socioprofesională
adecvată în vederea asigurării egalităţii de şanse.

SEOSP

Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională (SEOSP) s-a înfiinţat în 2.05.2012, ca


urmare a ordinului 6552/19.01.2012 emis de Ministerului Educației Naționale. În vederea
evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării şcolare şi orientării profesionale a copiilor, a
elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, se înfiinţează Serviciul de Evaluare şi
Orientare Şcolară şi Profesională (SEOSP), în cadrul Centrelor Județene de Resurse și de
Asistență Educațională (CJRAE).