Sunteți pe pagina 1din 1

Avizul profesorului coordonator,

(Semnătura)

Domnule Decan,

Subsemnatul, __________________________________________________,
student în anul ___ (20…/20…) la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale
Educaţiei, specializarea _________________________________________,
învăţământ de …., vă rog să îmi aprobaţi elaborarea lucrării de licenţă
cu titlul:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
coordonată de _________________________ pentru sesiunea .

Data, Semnătura studentului,

Domnului Decan
al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei