Sunteți pe pagina 1din 3

FOAIA DE ANALIZĂ PENTRU UTILIZAREA CU FORMULARUL BELLAK TAT revizuit

1.Tema principală:………………………………………………………………………………………
2. Eroul principal:
vârstă……gen……..înclinații………………….abilități………………………………...
Interese……………………………………….trăsături……………………………………………………
Imagine corporală…………………………..și/sau imagine de sine………………………………………...
adecvare( )
3.Principalele nevoi și pulsiuni ale eroului
a) Nevoi comportamentale ale eroului(în poveste)……………………………………………………
Implicând……………………………………………………………………………………………
b) Personaje sau situații introduce……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
Implicând nevoia de /de a…………………………………………………………………………...
c) Personaje, obiecte sau situații omise………………………………………………………………...
Implicând nevoia de / de a…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
4.Concepția despre mediu, lumea din jur,
ca:…………………………………………………………………………………………………………….

5.Relații de obiect interpersonale:


a. Persoanjele parentale (m………../f……….)sunt văzute ca………………………………...
Și reacția subiectului de la a) este…………………………………………………………..
b. Personajele co-vârstnice(m………/f………)sunt văzute ca………………………………..
Și reacția subiectului la b) este……………………………………………………………..
c. Personajele copii(m………../f………….) sunt văzute ca………………………………….
Și reacția subiectului la c) este………………………………………………………….......

6.Conflicte semnificative…………………………………………………………………………….......
………………………………………………………………………………………………………………..
7.Natura anxietăților:
De rănire fizică și /sau pedepsire…………………………………………………………………………….
De dezaprobare………………………………………………………………………………………………
De absență sau pierdere a afecțiunii…………………..sau de boală sau rănire……………………………..
De a fi părăsit…………………………………sau de deprivare…………………………………………….
De a fi copleșit și neputincios…………………………………………..de singurătate……………………..
De a fi devorat…………………………………………………altele……………………………………….
8.Principalele defense împotriva conflictelor și temerilor………………………………………….....
Refularea………………………………formațiunea reacțională……………………..clivajul……………..
Regresia…………………….denegarea…………………introiecția………………………………………..
Izolarea…………………………………………………..anularea retroactive……………………………...
Raționalizarea ………………………………………..altele………………………………………………...
9.Adecvarea supraeului manifestată prin „ pedeapsă” pentru „crimă” fiind:…………………….....
Corespunzătoare…………………………………..necorespunzătoare……………………………………..
Prea severă(indicate astfel prin iminența pedepsirii)………………………………………………………...
Insuficientă…………………………………………întârziată………………………………………………
deasemenea…………………………………………………………………………………………………..
Pause sau răspunsuri întârziate………………………………………………………………………………
Bâlbism……………………..alte manifestării ale intruziunii supraeului…………………………………...
10.Integrarea eului, manifestată în:
Eroul adecvat……………………………inadecvat…………………………………………………………
Sfârșitul fericit………………………….nefericit…………………………………………………………..
Realist……………………………………nerealist………………………………………………………….
Controlul pulsiunilor…………………………………………………………………………………………
Procesele gândirii relevate de intrigă fiind…………………………………………………………………..
Stereotipe………………originale…………………..corespunzătoare……………………………………
Complete…………………incomplete…………..necorespunzătoare………………………………………
Sintetice…………………concrete…………………..contaminate………………………………………….
Inteligență…………………………………………………………………………………………………….
Nivel de maturitate…………………………………………………………………………………………...
Semne organice………………………………………………………………………………………………