Sunteți pe pagina 1din 2

Lege nr. 407-XVI din 21.12.

2006Legea „Cu privire la asigurari”


HOTĂRÎRE nr. 484 din 04.05.98Hotărîrea Guvernului „Cu privire la limitele cheltuielilor de
asigurare ale agenţilor economici şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător,
permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale”
HOTĂRÎRE nr. 19/11 din 09.04.2009Hotărîrea „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
fondul de protecţie a victimelor străzii”
LEGE nr. 414-XVI din 22.12.200Legea “Cu privire la asigurarea obligatorie de raspundere civila
pentru pagube produse de autovehicule”
LEGE Nr.1553-XIII din 25.02.98Legea „Cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a
transportatorilor faţă de călători”
HOTĂRÎRE nr. 133 din 27.02.2012Hotărîrea Guvernului „Cu privire la aprobarea conceptului
tehnic al Sistemului informațional automatizat de stat în domeniul asigurărilor obligatorii de
răspundere civilă pentru pagubele produse de autovehicule”
HOTĂRÎRE nr. 13/1 din 03.04.2008Hotărîrea C.N.P.F. „Pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la determinarea uzurii în cazul pagubelor produse de autovehicule”
Hotărîrea nr. 13/2 din 03.04.2008Hotărîrea „Pentru aprobarea Regulamentului privind aplicarea
sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de
autovehicule”
HOTĂRÎRE nr. 50/8 din 30.11.2012Hotărîrea “Cu privire la procesarea electronică a documentelor
de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto”
HOTĂRÎRE Nr. 22/3 din 29.04.2015Hotărîrea “Cu privire la aprobarea Regulamentului privind
aplicarea sistemului bonus-malus la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube
produse de autovehicule (în redacţie nouă)”
LEGE nr. 243-XV din 08.07.2004Legea „Privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie
în agricultură””
HOTĂRÎRE Nr. 217 din 24.02.2005Hotărîrea Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului
privind subvenţionarea asigurării riscurilor de producţie în agricultură şi a Regulamentului
concursului de acreditare a asigurătorilor pentru efectuarea asigurării subvenţionate a riscurilor de
producţie în agricultură”
Societatea pe acțiuni (abreviat SA sau S.A.) este una din formele de societate comercială
reglementată pe plan internațional.
Etapele pentru înființarea unei societăți pe acțiuni sunt :
I.  Desemnarea deținătorilor de acțiuni (acționarii)
Pentru demararea procedurii de fondare a companiei se prezintă actele de identitate  în original ale:
1. Fondatorilor;
2. Administratorilor;
Fondatorii companiei convin asupra deciziei privind:
 Denumirea societății ( 3 variante privind denumirea companiei (una generală și altele două
pentru substituire în cazul în care denumirea generală este deja utilizată).
 Capitalul social care urmează a fi depus la momentul constituirii societății.
 Adresa juridică sau găzduirea sediului legal, pentru oferte și detalii privitor la închirierea
unui oficiu virtual accesați aici
 Alte condiții speciale menționate în statut (per exemplu: cum vor avea loc tranzacțiile de
acțiuni sau privitor la luarea deciziilor la AGA)
 II.  Înregistrarea Societății pe Acțiuni
Perfectarea contractul de constituire în baza actelor de identitate, statutul societății pe acțiuni pentru
a fi aplicat la instituția CÎS,
Depunerea cererii de înregistrare pentru fondarea societății pe acțiuni.
În baza invitației emise de către CÎS, este nevoie de prezența fizică a administratorului și a
fondatorilor la registratorului camerei de înregistrare, pentru semnarea contractului de constituire,
preluarea documentelor de fondare în original și stampila umedă.
Informativ: Pentru toate  actele de fondare este nevoie de întocmit o copie suplimentară legalizată
notarial pentru păstrarea documentelor originale în safeu. Instituțiile   a căror proceduri necesită
prezentarea actelor în original, se vor prezenta copiile legalizate notarial (de altfel, este nevoie de
efectuarea unei copie a documentului legalizat notarial pentru prezentarea la CNPF)
Informativ: Societatea pe acțiuni este responsabilă și poartă răspundere pentru   obținerea
autorizațiilor, licențierilor necesare pentru desfășurarea activității  economice, înregistrarea  la
instituțiile de stat conform legii (Biroul Național de Statistică, CNAS, CNAM , FISC).
Informația despre înregistrarea oficială a societății pe acțiuni și atribuirea codului fiscal se transmite
în decurs de 24 ore către Inspectoratul Fiscal de Stat despre compania nou fondată, date livrate de
către CÎS.
III.        Deschiderea contului bancar
Deschiderea contului bancar este posibilă la oricare din reprezentanțele băncilor comerciale
licențiate în RM.
Lista băncilor din Republica Moldova  pentru mai multe detalii accesați aici
Depunerea cererii pentru deschiderea contului bancar trebuie aplicată de către administrator,
prezentând în original documentele de fondare a societății și actele de identitate ale acționarilor.
Cererea se procesează în decurs de 3 zile lucrătoare în funcție de termenul de luare la evidență a
contului de către Inspectoratul Fiscal de Stat.
IV. Contractarea unui registrator independent.
Ulterior, unul din registratorii independenți  urmează să monitorizeze  registrul privind lista
acționarilor mai multe pentru încheierea contractului  cu privire la evidența listei acționarilor pentru
prezentarea la CNPF, detalii găsiți pe  pentru mai multe detalii accesați aici
V. Înregistrarea valorilor mobiliare la Comisia Națională a Pieței Financiare.
După activarea contului bancar, acționarii depun capitalul statutar bănesc în contul societății și
solicită certificatele confirmative de la bancă, în certificate se menționează acționarul și suma
capitalului depus (acest certificate este necesar pentru CNPF)
Conform legii societăților pe acțiuni , stipulează legea privind piața de capital și instrucțiunile
privind modul de înregistrarea de stat a valorilor mobiliare În decurs de 15 zile din momentul
înregistrării de stat  a societății, administratorul urmează să depună cererea având anexate
documentele menționate în articolul nr.38 din legea privind societățile pe acțiuni  
După examinarea documentelor de către Comisia Naționala ale actelor prezentate de  administrator,
dacă nu sunt constatate abateri de la legislație, se emite hotărârea privind înregistrarea de stat a
valorilor mobiliare plasate la înființarea societății cu atribuirea numărului înregistrării de stat a
acțiunilor.
Odată cu  obținerea certificatul privind înregistrarea de stat a acțiunilor sale de către acționari se
depune o copie cu lista sub scriitorilor și a certificatului CNPF la registrul privat unde a fost semnat
contractul privind formarea listei acționarilor și eliberarea confirmării cu privire la lista acționarilor
înregistrați.
Astfel, societate pe acțiuni este fondată deplin și urmează să prezinte rapoartele necesare conform
legislației în vigoare.