Sunteți pe pagina 1din 34

Cuprins

• Tema proiectului
• Alegerea acţionării
• Proiectarea transmisiei prin curele
• Proiectarea angrenajului cilindric
• Calculul angrenajului cilindric
• Verificarea angrenajului cilindric
• Determinarea forţelor nominale din angrenajul
cilindric
• Proiectarea arborilor
• Alegerea rulmenţilor

PROIECT

2
ORGANE DE MAŞINI II

Să se proiecteze o transmisie mecanică reductoare cu


schema cinematică din figura de mai jos, acţionată electric
de un motor asincron trifazat cu rotorul in scurtcircuit,
avand două trepte de reducere a turaţiei de intrare (n i )
prin curele trapezoidale, angrenaj cilindric cu dinţi
inclinaţi, miscarea de rotaţie a arborelui de ieşire din
reductor cu turaţia (n e ) fiind transmisă la maşina de lucru
printr-un cuplaj elastic cu bolţuri.

1 – electromotor;
2, 4 – roţi de curea;
3 – curea de transmisie trapezoidala;
5 – arbore de intrare in reductor;
6 – pinion cilindric;
7 – roată condusă;
8 – arbore de iesire din reductor;
9 – semicuplaj;
10 – lagăre cu rulmenţi;
11 – carcasă.

Date iniţiale:
• Puterea la ieşirea din reductor (P e ): P e = 4[Kw];

3
• Turaţia la ieşire (n e ): n e =350 [rot/min] ;
• Dh=5x104 ore ;

Condiţiile de funcţionare:
• Numărul de ore de funcţionare pe zi: 8 [ore/zi];

Alegerea acţionării

1. Tipul electromotorului ASI-132S-38-4

Dimensiunile de gabarit ale motoarelor asincrone cu rotor


in scurtcircuit, din seria celor cu tălpi

Fig. 2.

2. Alegerea caracteristicilor motorului


STAS 2755-74
• Stabilirea puterii electromotorului (P)
P
Pnec = ηe
η= η tc *η c *η nr

ηtc= 0.95
ηc= 0.97

4
η r= 0.99
n = 3
η nr = 0.99 3
η = 0.95·0.97·0.99 ⇒ η = 0.858
4
Pnec= ⇒ Pnec = 5.5 [Kw]
0.858

• Alegerea rapoartelor de transmitere


ni
- raportul global: i =
ne
- rapoartele parţiale:
ni
treapta I : itc=
nI
nI nI
treapta a II-a : ic= ⇒ ic=
n II ne
ic se alege din STAS 6012-82
2 ≤ ic ≤ 5
2 ≤ itc ≤ 4

Alegerea turaţiei de sincronism:

Tabelul 1.

ns 750 1000 1500 3000


ni 708 960 1440 2890
i 2.02 2.74 4.11 8.25
ik 1.5 1.5 1.5 1.5
ic 1.75 1.75 1.75 1.75
itc 0.76 1.04 1.56 3.14

i
itc= ic
Se alege din STAS 2755-74 o putere P ≥ Pnec: P = 5.5 [Kw]
Proiectarea transmisiei prin curele

5
Fig. 3.

Denumirea Simbol U.M. Relaţie de calcul


parametrului
Putere de Pc Kw Pc = P 5.5
calcul la
arborele
conductor
Turaţia roţii n1 Rot/min datǎ de bazǎ 1440
conducătoare
Turaţia roţii Rot/min n 672.89
conduse n 2 n 2 = 1 = nI
itc
Regimul de lucru
Raportul de i tc - 1.56
transmitere
Tipul curelei - - Tip SPZ
Se alege constructiv,
Diametrul funcţie de tipul 100
primitiv al Dp 1 Mm curelei, respectându-
roţii mici se prescripţiile din
STAS 1162-67
Diametrul Dp 2 Mm Dp 2 = i * Dp 1 156
primitiv al
roţii mari
Distanţa 179.2
preliminară A mm 0.7(Dp 1 + Dp 2 ) ≤ ≤ A p ≤ A≤
dintre axe ≤ 2(Dp 1 + Dp 2 ) 512
Unghiurile γ grade
γ = 2arcsin Dp2 − Dp1 10.67
dintre ramurile 2A
curelei
Unghiul de β1 grade 169.33
infăşurare pe β1 = 180 - γ
roata mică

6
Unghiul de β2 grade 190.67
infăşurare pe β2 = 180 + γ
roata mare
Lp=2Asin*
Lungimea Lp mm β π 1000
primitivă a * 1 + ( β Dp + β 2 Dp 2 ) (STAS)
2 360  1 1
curelei
A se obţine din
Distanţa intre A mm formula de mai sus, 297.82
axe recalculată inlocuind celelalte
valori calculate
anterior
Viteza V m/s V = ( πDp1 n1 )/60000 7.53
periferică a
curelei
Coeficientul de Cf - 1.2
funcţionare
Coeficientul de CL - 0.9
lungime
Coeficientul de Cβ - 0.97
infăşurare
Puterea 2.58
nominală P0 kw
transmisă de o
curea
Numărul de - C f ∗P
curele Z z0= ; z = z0 2.66
Cl * C β * P0
/C z
Coeficientul
numărului de Cz - 0.95
curele
Numărul de roţi u - 2
Frecvenţa 15.06
incovoierilor f Hz f = u·V·10 3 / Lp
curelei
Forţa F N 10 3 * P0 664.01
periferică F =
V
transmisă
Forţa de F0 N F 0 = 1.7*F 1128.81
intindere a
curelei
Cotele de X X ≥ 0.03 * L p X ≥ 30.14
modificare a Y Y ≥ 0.015 * L p Y ≥ 15.07
distanţei
dintre axe

7
Forma, dimensiunile şi condiţiile tehnice pentru
geometria canalelor roţilor de curea trapezoidale sunt
indicate in fig. 4. şi tabelul 3. - STAS 1162-67.

Fig. 4.

Tabelul 3.

Sectiunea
Y Z A B C D E (16)
canalului
lp 5,3 8,5 11 14 19 27 32 16
n min. 1,6 2,5 3,3 4,2 5,7 8,1 9,6 4,7
m min. 4,7 9 11 14 19 19,9 23,4 16
+2 +2 +2 +3 +4 +2
F 7 ± 1 8 ± 1 10 −1
12,5 −1
17 −1
24 −1
29 −1
14,5 −1

12 ± 15 ± 19 ± 25,5 ± 44,5 ±
E 8 ± 0,3 37 ± 0,6 22 ± 0,4
0,3 0,3 0,4 0,5 0,7
36 ° ±
38° ± 1° 38° ± 1° 38° ± 1° 38° ± 30’38° ± 30’38° ± 30’ 38° ± 1°
α 1°
32° ± 1° 34° ± 1° 34° ± 1° 34° ± 1° 36° ± 30’36° ± 30’36° ± 30’ 36° ± 30’
R 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0 1,0

OBSERVATII :
– Simbolurile dimensiunilor din fig. 4 si tabelul 3. au
următoarele semnificaţii:
lp- lăţimea primitivă a canalului – egală cu lăţimea
primitivă a curelei respective – este dimensiunea de
bază a ansamblului roată-curea şi determină
caracteristicile geometrice funcţionale principale ale
transmisiei ;
n - inălţimea canalului deasupra liniei primitive ;

8
m - adâncimea canalului sub linia primitivă ;
f - distanţa dintre axa secţiunii canalului extrem şi
marginea vecină a roţii;
e - distanţa dintre axele secţiunilor la două canale
vecine ;
α - unghiul canalului ;
r - raza de rotunjire a marginii canalului ;
Dp - diametrul primitiv al roţii de curea reprezentând
diametrul la care canalul are lăţimea egală cu
lăţimea primitivă lp ;
De - diametrul exterior al roţii ;
De = Dp + 2n ;
B - lăţimea totală a roţii :
B = (z - 1)e + 2f , in care z este numărul
de canale.
– Abaterile limită ale dimensiunii e sunt valabile pentru
distanţa dintre axele secţiunilor oricăror două canale
ale roţii de curea (consecutive sau neconsecutive).

Diferenţa dintre inălţimile efective n, măsurate in


acelaşi plan axial al canalelor succesive ale roţii de
curea, nu trebuie să depăşească valorile indicate in
tabelul 4.

Tabelul 4.

Sectiunea canalului Y Z A B (16) C D E


Diferenta maxima
dintre valorile
0,2 0,3 0,5 0,6
efective n in acelasi
plan axial [mm]

Proiectarea angrenajului

Calculul de rezistenta a angrenajelor conice cu dantura


in evolventa este reglementat in STAS 12268-84, considerand
incarcarea reala atat la solicitarea flancului prin

9
oboseala de contact cat si la solicitarea de incovoiere a
dintilor.

Predimensionarea angrenajului conic

Se determina diamentrul mediu minim al pinionului si


modulul normal mediu minim din conditiile de rezistenta la
solicitarea de oboseala la contact, respectiv incovoiere a
dintilor, se aleg numerele de dinti si deplasarile
specifice de profil pentru cele doua roti conice.

Calculul la oboseala de contact a flancurilor dintilor se


poate realiza prin compararea tensiunii de contact σHv cu
tensiunea admisibila de contact σHP1(2) unde σH lim 1(2) este
tensiunea limita la oboseala de contact a pinionului,
respectiv rotii conice conduse si SHP1(2) este coeficientul de
siguranta la solicitarea de contact, de unde rezulta
relatia de calcul pentru dimentrul mediu minim al
pinionului:

dm1min=

Valoarea calculata se rotunjeste la o valoare intreaga


mai mare dm1 [mm]

Calculul dintilor la oboseala prin incovoiere determina


relatia pentru modulul normal mediu minim:

mnm min=

Valoarea calculata se rotunjeste la o valoare


standardizata in STAS 822-82

1. Predimensionarea angrenajului

10
Se determină distanţa minimă intre axe şi modulul
normal minim din condiţia de rezistenţă la solicitarea de
oboseală de contact, respectiv de incovoiere a dinţilor, se
aleg numerele de dinţi şi deplasările specifice de profil
pentru cele două roţi cilindrice.
1
 2
 3

T * K * K * K Hβ * K Hα  Z H * Zε * Z E * Z B  
amin =(u+1)·  1 A V 
 Z *Z *Z *Z *Z *Z 
 
σ  N 
 2ψ a * u * ( H lim b S ) 2 L R V X W 
 hp 

T1 * K A * K V * K Fβ * K Fα * YFa * YSa * YB * Yε
mnmin=
ψ a * aW2 * (σ 0 lim / SF p ) * YN * Yδ * YR * Y X

u este raportul numerelor de dinţi


Zmare Z2 n
u = = = 1 = ic
Zmic Z1 n2
ic= 1.75;

 Momentul de torsiune al pinionului cilindric:


P1
T 1 k= *10 6 ⇒ T 1 = 48654.2 [N·mm]
ω1

 Puterea transmisă de pinionul cilindric:


P 1 = P*ηtc *ηr = 1.5·0.95·0.992 ⇒ P 1 = 5.17 [kw]

 Turaţia pinionului:
ni
n1 = ⇒ n 1 = 923.07 [rot/min]
itc

 Viteza unghiulară a pinionului:


π * n1
ω1 = ⇒ ω1 = 96.6 [rad/s]
30

 Raportul numerelor de dinţi:


u = ic= 1.75

 Turaţia roţii cilindrice condusă:


n1 923.07
n2= = ⇒ n2 = 615.38 [rot/min]
ic 1.5

11
 Numărul de cicluri de funcţionare (solicitare la
contact şi incovoiere) a pinionului:
N H = N F = 60 * n1 * ∆ h = 60 * 923.07 * 5 *10 4 ⇒ N H = N F = 2.76 * 1010

2. Date adoptate
- tipul angrenajului: cilindric exterior;

- material şi tratament termic: 15Cr08 cu nirare in baie-


duritatea recomandată: HB = 6500 [MPa];

- clasa de precizie: se adoptă clasa de precizie mijlocie =


7;

- profilul de referinţă: definit in secţiunea normală pe


direcţia dintelui prin cremaliera de referinţă: STAS 821-
82; αn = 20 ; h *an =1 ; C *n = 0.2 ;

- unghiul de inclinare al danturii: β =15 (pentru dantură


imbunătăţită);

- coeficientul diametral al lăţimii danturii: ψd = 0.31 ;


- factorul de utilizare: KA=KAm·KAl; KAm=1; KAl=1; KA=1;
- factorul dinamic: KV=1.09;
- factorul repartiţiei sarcinii pe lăţimea danturii:
K Hβ = K Fβ ;
K Hβ =0.25·ψd +1 ⇒ K Hβ = 0.25·0.8+1 ⇒ K Hβ = 1.31 = K Fβ ;
- factorul repartiţiei frontale a sarcinii la solicitarea
de contact: K Hα = εγ ⇒ K Hα = 1.29;
- factorul influenţei formei flancurilor: ZH=2.5 ;
- factorul influenţei lungimii minime de contact: Z ε = 0.95;
- factorul materialelor: ZE=189 [MPa] 1 2 ;
- factorul influenţei inclinǎrii danturii: Z β =1;
2 b
- coeficientul axial al lăţimii danturii: ψa =ψd · =
u +1 aw
2
ψ a = 0.8 * ⇒ψ a = 0.75 ;
5
- rezistenţa limitǎ de bazǎ la oboseala de contact:
σ H lim = (0.15HB+250) ±50 ⇒
b

⇒ σ H lim = (0.15*6500+250) ±50 ⇒ σ H lim = 1450 MPa;


b b

12
- factorul de siguranţă admisibil pentru solicitarea de
contact: S Hp =1.15;
- factorul influenţei duratei de funcţionare asupra
solicitării de contact şi incovoiere:
ZN=1; YN=1;
- factorul influenţei ungerii: ZL=1;
- factorul influenţei rugozităţii flancurilor dinţilor:
ZR=1;
- factorul influenţei periferice: ZV=1;
- factorul de dimensiune: ZX=1;
- factorul influenţei raportului durităţilor flancurilor
dinţilor celor două roţi: ZW=1;
- factorul repartiţiei frontale a sarcinii la solicitarea
εγ
de incovoiere: K Fα = ( ε * Y ) ;
α ε
2.6
εγ = 2.6; K Fα = ⇒K Fα = 1;
1*1.5
- factorul de formǎ al dintelui: YFa=2.5;
- factorul concentratorului de tensiune la piciorul
dintelui: YSa =2;
- factorul inclinării dinţilor: Y β =0.8;
- factorul gradului de acoperire: Y ε =1;
- rezistenţa limită de bază la solicitarea de incovoiere:
σ0 lim = (320+0.05HB) ± 100 ⇒ σ0 lim = 800[MPa];
- factorul sensibilităţii materialului solicitat la
oboseală de concentratorul de tensiune: Y δ =1.1 ;
- factorul de rugozitate: YR=1;
- factorul de dimensiune: YX=1;

3. Elemente geometrice calculate


- Distanta minima intre axe :

Diametrul mediu minim al pinonului conic:

dm1min= =

13
Diametrul mediu al pinionului dm1=48mm

Calculul angrenajului conic

Date initiale:

1. Unghiul dintre axe: °

2. Numerele de dinti: z1=18, z2=27

3. Modulul exterior me=3mm

4. Profilul de referinta

= 0.3;

Calculul parametric al rotii plane

1. Numarul de dinti ai rotii plane

zp= ( = =32.4mm

2. Lungimea exterioara generatoarei de divizare


Re=0.5×me×zp= 0.5×3×32.4=48.6mm

14
3. Latimea danturii b≤0.3×Re =14.58
b≤10×me=30 => b=14.58mm(se adopta valoarea ce mai
mica)

4. Lungimea mediana a generatoarei de diviziare Rm=Re-


0.5b =48.6-0.5×14.58=41.31mm

5. Lungimea interioara a generatoarei de divizare


Ri=Re-b= 48.6-14.58=34.02mm

6. Modulul median mm=me×Rm/Re=3× =2.55mm

7. Diametrul de viziare dm1=mm×z1=2.55×18= 45.9mm;


dm2=mm×z2=2.55×27= 68.85mm

8. Raportul numerelor de dinti u= / = =1.5

9. Unghiul conului de divizare

10. Coeficientul deplasarii radiale de profil


xr1=0.22; xr2=-0.22

11. Coeficientul deplasarii tangentiale de


profil xt1=0.01;xt2=-0.01

Calculul parametrilor rotilor dintate

15
1. Inaltimea exterioara a capului dintelui

hae1= hae2=

2. Inaltimea exterioara a piciorului dintelui

hfe1=

hfe2=

3. Inaltimea exterioara a dintelui he=hae1+hfe1=6.6 mm

4. Arcul de divizare exterior

se1= se2=π×me-se1-
=4.2mm

5. Unghiul piciorului dintelui

6. Unghiul capului dintelui ͦ

7. Unghiul capului de cap ;

8. Unghiul conului de picior ;

9. Diametrul de divizare exterior de1=me×z1=54mm;


de2=me×z2=81mm

16
10. Diametrul cercului de cap exterior

dae1=de1+2hae1×cos 60.109mm; dae2=de2+2hae2×cos


83.57mm

11. Inaltimea exterioara a conului de cap

Hae1=Re×cos -hae1×sin Hae2=Re×cos -hae2×sin

= 28.71mm

12. Inaltimea interioara a conului de cap

Hai1=Hae1-b×cos ; Hai2=Hae2-b×cos
21.42mm

Dimensiuni nominale de control

1. Coarda constanta exterioara


sce1=se1×cos2α= 4.6mm;sce2=se2×cos2α=3.7mm

2. Inaltimea la coarda constanta hce1=hae1-


0.25se1×sin2α=2.77mm; hce2=hae2-0.25se2×sin2α=1.63mm

Roti dintate cilindrice analoge

1. Numarul de dinti

zv1=z1/cos = 21.56mm; zv2=z2/cos

2. Diametrul de divizare
dev1=zv1×me=64.68mm;dev2=zv2×me=147.06mm

3. Diametrul cercului de cap


daev1=dev1+2hae1=72;daev2=dev2+2hae2=151.74mm

4. Unghiul de presiune pe cercul capului


αaev1=cosαaev1=dev1×cosα/daev1=32.85 ͦ ;
αaev2=cosαaev2=dev2×cosα/daev2=24.49 ͦ
17
5. Diametrul de baza
dbev1=dev1×cosα= 60.77mm; dbev2=dev2×cosα= 138.19mm

6. Distanta dintre axe aev=0.5(dev1+dev2)=105.87mm

1
  3

 2
8060.06 * 1 * 1.15 * 1.2 * 2.6 2.42 * 0.88 * 189.8 * 0.982  
amin=2.75* 
  
 
2
1450   1
 2 * 0.6 * 1.75  
 1.15  
amin= 26.3 [mm] ;
- Distanta intre axe : aw= 30 [mm];
- Diametrele de divizare preliminare :
2 ⋅ aW
d1 pr = =21.81 [mm];
u −1
d 2 pr = u ⋅ d 1 pr
= 38.16 [mm];
- Vitezele tangenţiale preliminare ale roţilor dinţate :
ω1 ⋅ d1 pr π ⋅ d1 pr ⋅ n1 3.14 * 21.81 * 615.38
vt1 pr = = = vt 2 pr = =
2 ⋅ 1000 60 ⋅ 1000 60 *1000
=0.7= vt 2 pr ;
- Modulul normal minim necesar :
48654.2 *1 *1.15 *1.2 *1.73 * 2.5 * 2 * 0.8 *1
m n min = = 0.9[mm]
0.32 * 482 * (800 / 1.25) *1 *1.1 *1 *1

Valoarea calculată pentru modulul danturii se


rotunjeşte la o valoare superioară standardizată mn [ mm ]
conform STAS 822 - 82 din următorul şir : 1 ; 1.125 ;
1.25 ; 1.375 ; 1.5 ; 1.75 ; 2 ; 2.25 ; 2.5 ;
2.75 ; 3 ; 3.5 ; 4 ; 4.5 ; 5 ; 5.5 ; 6 ; 7
; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20
; 22 ; 25 ; 28 ; 32 ; 36 ; 40 ; 45 ; 50 ;
60 ; 70 ; 80 ; 90 ; 100.

- Numărul maxim de dinţi pentru pinion :


2 ⋅ ( aW − mn ) ⋅ cos β 2 * (140 − 2) * cos 15
z1 max = = =36.85;
(u + 1) ⋅ mn 5* 2
- Numărul de dinţi pentru pinionul cilindric: z1=36;
- Numărul de dinţi pentru roata cilindrică condusă :
z 2 = u ⋅ z 1 = 4*36 = 144 ⇒ z2=144;
u realizat = z 2 / z 1 = 144/36 = 4;
u dat = ic = u = 4;

18
u dat − u realizat 4 − 4.03
∆u = ⋅ 100 ≤ ∆ua = * 100 = 0.75% < 3% ;
u dat 4
- Distanţa de referinţă dintre axe :
z1 + z 2 36 +144
a = mn ⋅ = 2* => a = 186.34 [mm];
2 ⋅ cos β 2 cos 15
- Unghiul de angrenare frontal :
 a   186.34 
α tW = arccos ⋅ cos α t  = arccos  * cos 20.55  =>
 aW   180 
αtW = 14.22  ;
- Coeficientul deplasarii de profil insumate :
z1 + z 2
x ns = x n1 + x n 2 = ⋅ ( invα tW − invα t )
2 ⋅ tgα n
invαtW = tg αtW - 0.344 = 0.359 – 0.344 = -0.09;
invαt = tg αt - 0.36 = 0.376 – 0.36 = 0.0148;
36 +144
xns = * ( −0.1048) = −25.93 ;
2tg 20
xn1 =0.19;
xn2 =- 0.43;

Calculul angrenajului cilindric

Calculul geometric (dimensionarea) al angrenajului


cilindric
RELATII PENTRU CALCULUL GEOMETRIC AL ANGRANAJELOR CILINDRICE EXTERIOARE CU
DINTI INCLINATI
REALIZATE CU SCULE DE TIP CREMALIERA
Tabelul 5.

Nr. Denumirea Simbol Relatii de calcul. Exemplul


poz elementului Unitate Indicatii de
. de adoptare. Mentiuni
masura si observatii
0 1 2 3 4
I Date initiale privind definirea geometrica a
danturii angrenajului
1 Numarul de dinti Z1(2) 36; 144

19
2 Modulul normal mn [mm] STAS 822-82 2
3 Unghiul de β[grade 15
inclinare de ]
divizare
4 Unghiul de αn [grade Conform STAS 821-82 20
presiune normal ]
de referinţă
5 Coeficientul *
han Conform STAS 821-82 1
normal al capului
de referinţă
6 Coeficientul c n* Conform STAS 821-82 0.25
normal al jocului
de referinţă la
capul dintelui
7 Coeficientul *
haFn Se indica prin tema 0
normal al de proiectare
inaltimii
flancate a
capului dintelui
8 Coeficientul ∆*aFn Recomandari in 0
normal al STAS 821-82
adâncimii de
flancare a
capului dintelui
9 Distanţa intre aw[mm] aw = acos αt /cos αtw 180
axe
10 Coeficientul xn1(2) S-au stabilit la 0.20
normal al predimensionare -0.42
deplasărilor de
profil
11 Coeficientul xt1(2) xt1(2) = xn1(2)*cos β 0.193
frontal al -0.405
deplasărilor de
profil
12 Lăţimea danturii B1(2)[mm] b2 = ψ a * a w b2 = 135
b1 = b2 + (0.5 ÷ b1 = 135
1.5)mn
II Elemente geometrice generale ale angrenajului
1 Distanţa de a [mm] ( z1 + z 2 ) m n 186.34
referinţă dintre a =
2 cos β
axe
2 Unghiul de αt [grade αt = arctg(tg α n / cos β 20.55
presiune de ] )
referinţă frontal
3 Unghiul de αtw [grad a 14.22
αtw = arccos( cos αt
angrenare frontal e] aw

20
)
4 Modulul frontal mt [mm] mt = mn/cos β 2.07
5 Diametrul de d1(2) d1 = z1*mn/cos β d1 = 74.52
divizare d2 = z2*mn/cos β d2 =
298.08
6 Raportul de i12 i12 = z2/z1 4
transmitere
2a w dw1 = 72
7 Diametrul de dw1(2) dw1 =
i12 +1
rostogolire dw2 = 288
dw2 = z2*dw1/z1
8 Coeficientul yn a −a
normal de yn = w -3.17
mn
modificare a
distanţei dintre
axe
9 Coeficientul
normal de ∆yn ∆yn = xns - yn -22.76
micşorare a
jocului de
referinţă la cap
*
df1=d1-( han + c n* − x n1 )mn df1 = 72.4
10 Diametrul de df1(2) [mm] df2=d2-2( han*
+ c n* - df2 =
picior xn2)mn 294.72

11 Inălţimea de h [mm] *
h = (2 han + c n* )mn 4.5
referinţă a
dintelui
(nescurtat)
12 Inălţimea hsc = h - ∆y *mn n
50.02
dintelui hsc [mm]
scurtat(in scopul
restabilirii
jocului la cap
egal cu cel de
referinţă)
13 Diametrul de cap da1(2) [mm] da1 = df1 + 2h da1 = 81.4
de referinţă (cu da2 = df2 + 2h da2 =
dinti nescurtati) 303.72
Diametrul de cap
14 scurtat (cu dinţi dasc1(2) dasc1 = df1 + 2hsc dasc1 =
scurtaţi in [mm] dasc2 = df2 + 2hsc 172.44
scopul dasc2 =
restabilirii 394.76
jocului la cap
egal cu cel de
referinţă)

21
db1 = d1cos αt db1 =
15 Diametrul de bază db1(2) [mm] db2 = d2cos αt 69.77
db2 =
279.03
16 Unghiul de βb βb = arctg(tg β *cos 14.07
inclinare pe [grade] α t)
cilindrul de bază
17 Unghiul de βa1( 2 ) [gra βa1( 2 ) =arctg(da1(2)tg 16.692
inclinare pe de] β/d1(2)) 15.361
cilindrul de cap
18 Pasul normal (de Pn [mm] Pn = π *mn 6.28
divizare)
19 Pasul fronatal Pt [mm] Pt = π *mt 6.49
20 Pasul de bază Pbt [mm] Pbt = Pt*cos αt 6.08
frontal
21 Pasul de bază Pbn [mm] Pbn = Pbt*cos βb 5.90
normal
22 Pasul axial PX [mm] PX = π *mn/sin β 24.26
23 Pasul de PW [mm] π * d w1
rostogolire PW = PW = 6.28
z1
π 
24 Arcul de divizare St1(2) [mm] St1 =  + 2 xt1 * tgα t  * mt St1 = 3.54
2 
frontal al St2 = 2.62
π 
dintelui St2 =  + 2 xt 2 * tgα t  * mt
2 
π  Sn1= 3.48
25 Arcul de divizare Sn1(2) [mm] Sn1=  + 2 xn1 * tgα n  * mn
2 
normal al Sn2= 2.56
π 
dintelui Sn2=  + 2 x n 2 * tgα n  * mn
2 
26 Unghiul de αta1( 2 ) [gr αta1( 2 ) =arccos(z1(2)mtc 30.993
presiune frontal ade] os αt / da1(2)) 24.145
la capul dintelui
Sat1=da1 Sat1 =
27 Arcul de cap Sat1(2)  s t1  0.193
frontal al [mm]  + invα t − invα ta1 
dintelui  d1 
Sat2=da2 Sat2 =
 st 2  0.300
 + invα t − invα ta 2 
 d2 
28 Arcul de cap San1(2) San1(2)= Sat1(2) *cos 0.184
normal al [mm] βa1( 2 ) 0.289
dintelui
29 Raza de curbură a ρa1( 2 ) ρa1( 2 ) =0.5db1(2)tg αta1( 2 ) 20.95
profilului 62.53
frontal la capul

22
dintelui
30 Unghiul de αtWN 1( 2 ) αtWN 1( 2 ) = 22.11
presiune frontal [grade] arccos(z1(2)cos αt / / 19.66
pe cilindrul de z1(2) + 2xt1(2)
diametru d+2xt*mt
= d+2xn*mn
z1( 2 ) 4.91
31 Numărul teoretic ' N 1' ( 2 ) = (
N 1( 2 ) π
de dinţi pentru
tgαtWN 1( 2 )
masurarea − 13.66
lungimii (cotei) cos 2 βb
peste dinţi 2 x n1( 2 ) tgαn
- - inv αt )
z1( 2 )
32 Numarul real N1(2) =INTEGER( N 1' ( 2 ) 5
(adoptat) de N1(2) +0.5) 14
dinţi pentru
masurarea
lungimii peste
dinţi
33 Lungimea frontala WtN1(2) WtN1(2)=[ π (N1(2)- 28.45
peste N dinti [mm] 0.5)+2xt1(2) *tg αt 78.932
+z1(2)*inv αt ]*mtcos αt
34 Lungimea normala WnN1(2) WnN1(2)= WtN1(2)*cos β b 27.61
peste N dinţi [mm] 76.563
35 Lăţimea teoretică
min. a dant. care bWN1(2) bWN1(2)= WnN1(2)* β b 6.734
permite masurarea [mm] 18.613
lung. normale
peste dinţi
36 Verificarea - Dimensiunea WnN se 44 >
masurabilităţii poate masura daca: 9.734
cotei WnN b ≥ bWN + ∆b 42 >
∆b = 2..5 = 3 21.613

Determinarea forţelor nominale din angrenajul


cilindric

Calculul forţelor nominale


Forţele tangenţiale:

2·T2 2·86692.1606
Ft1= = =2408.115 [N];
dw 1 72

23
2·T2 2·86692.1606
Ft2= = =602.028 [N];
dw 2 288
P2 6
T2= ·10 => T2=86692.1606;
ω2
P2=P1·ηc ·ηr =4.712·0.97·0.992=1.359 [Kw];
π * n2 π * 50
ω2 = = =5.23;
30 30
n2=n1/ic=200/4=50;
ic=z2/z1=144/36=4;

Forţele radiale:

Fr1= Ft1·tg αtw =2408.115·tg14.22=610.241 [N];


Fr2= Ft2· tg αtw =602.028· tg14.22=152.528 [N];

Forţele axiale:

Fa1= Ft1·tg β=2408.115·tg15=645.252 [N];


Fa2=Ft2· tg β=602.028·tg15=161.313 [N];

Forţe normale pe dinte:

Ft1 2408.115
Fn1= = =2399.584 [N];
cosα tw cos β 0.936
Ft2 602.028
Fn2= = =599.895 [N];
cosα tw cos β 0.936

Proiectarea arborilor

Predimensionarea arborilor

- diametrul preliminar

Denumirea Simbol Relaţia de calcul Exemplu


elementului unitate de de calcul
masură
Diametrul dp1(2) 16 * T1( 2 ) 12.965=13
preliminar [mm] dp1(2)= 3 20.322=20
π *τ at

τat =15÷25 MPa = 19 MPa

24
- alegerea materialului: OL 50

- date constructive pentru reductor cu roţi dinţate


cilindrice cu o treaptă

Date constructive pentru reductor cu roţi dinţate


cilindrice cu o treaptă

l5=16; l4=17; l3=13; l2=8; l1=47;


B=17; a1=14; b=b1=44; l=105;

- Stabilirea incărcărilor

Arborele I:

(V) ΣF=0 =>VA-Ft1+VB=0


( ΣM)B=0 => VA·l- (Ft1·l/2)=0 =>VA= 1204.0575
VB= Ft1-VA=2408.115-1204.0575 => VB=1204.0575
M(x1)=VA·x1
M(0)=0
M(l/2)=VA·l/2=1204.0575·(105/2) => M(l/2)=63213.018
M1=Fa1(dw1/2)= 645.252 ·(72/2)=>M1=23229.072
(H) ΣF=0 =>F0+HA-Fr1-HB=0
( ΣM)B=0 =>F0(l1+l)+HA·l-Fr1(l/2)+M1=0 => 276·152+HA·105-
610.241·(105/2)+ 23229.072=0 => HA= -926
HB= -1260
M(x1)=F0·x1 => M(0)=0
=> M(l1)=F0·l1=276·47 => M(l1)= 12972
M(x2)=F0·x1+HA·x2
Pentru x2=0 => M(x2)= F0·x1=F0·l1=276·47 =>M(0)=12972
Pentru x2=l/2 => M(x2)=F0·l1+HA(l1+l/2)=12972-92137=79165

Dimensiunile tronsoanelor arborelui sunt următoarele:


32 * M iech max
dj= 3
π * σ aiIII

d1= 3 32 * 9700 =12.99=13; d2= 3 32 *15333 =15.142=16;


3.14 * 45 3.14 * 45

d3= 3 32 * 18149 =16.018=20; d4= 3 32 * 22842 =17.29=25;


3.14 * 45 3.14 * 45

25
d5= 3 32 * 31290 =19.207=28; d6= 3 32 *18462 =16.10=25;
3.14 * 45 3.14 * 45
32 * 5320
d7= 3 =10.64=20;
3.14 * 45

Calculul de rezistenţă pentru arborele de intrare este


prezentat in figura următoare:

26
Fa1

Fr1

Ft1

l1 l/2 l/2
Ft1
A B
V
VA x1 x2 VB
Miv
+
15330
A Fr1 Fa1 HB
H x3 B
F0 x1 H A x2 M1
MiH

12972 +

20828
25333
Mirez

12972
+

25862
29611
T1
+
16852
Miech

5320

10112
9700
15333
16448
18462
18149

22842

27769

31290

27
Arborele II:

(V) ΣF=0 =>VA+Ft2+VB=0


( ΣM)A=0 => Ft2·(105/2)+VB·105=0 => 602.028·52.5+ VB·105=0 =>
VB= -301
VA=-301
M(x1)=VA·x1 => M(0)=0
=> M(52.5)= VA·52.5=-15802.5
M2 = Fa2·(dw2/2)=86692.032

(H) ΣF=0 =>HA+Fr2-HB=0


( ΣM)B=0 => HA·105+Fr2·53+M2=0 =>HA=-902
HB=-749
M(x1)=HA·x1 => Pt. x1=0 => M(0)=0
Pt. x1=52.5 => M(52.5)=-47355
M(x2)=-HB·(105/2)=59·(105/2)=3097.5=-39322.5

Dimensiunile tronsoanelor arborelui sunt următoarele:


d1= 3 32 * 6818 =11.55=25;
3.14 * 45
32 * 24713
d2= 3 =17.75=30;
3.14 * 45
32 * 42607
d3= 3 =21.28=33;
3.14 * 45
32 * 39199
d4= 3 =20.70=30;
3.14 * 45
32 * 37921
d5= 3 =20.47=25;
3.14 * 45
32 * 37509
d6= 3 =20.40=21;
3.14 * 45

Calculul de rezistenţă pentru arborele de ieşire este


prezentat in figura următoare:

28
Ft2 Fr2

Fa2
52.5 52.5 77
Ft2
A B
V
VA x1 x2 VB

-14805

-
Miv

A M2 HB
H
x1 Fr2 x2 B
HA
Fa2
-13755
-
MiH
+
3098
Mirez

+
15126
20209
T2
+
62514
Miech

6818

24713 37921

39199

37509
42607 40444

29
Alegerea rulmenţilor
Alegerea tipului de rulment pentru arborele I:
FRA,B= V 2 + H 2 ;
Fa=Fa1=156.313 [N];
FRA= 292 2 − 338 2 =446.66=447 [N];
FRB= 292 2 − 272 2 =399.05=340 [N];
Fa<FR => se aleg rulmenţi radiali cu bile
Alegerea dimensiunilor rulmentului in funcţie de
capacitatea dinamică de bază:
- sarcina dinamică
P=X·FRA+Y· Fa => FRA=P => P=447
X=1
Y=0
- durabilitatea rulmentului
60 * n I * ∆ h 60 * 200 * 4.5 *10 4
L= = =540
10 6 10 6
- capacitatea dinamică de bază
C=P·(L)1/p
p=3
C=447·(540)1/3=3640.03
CSTAS=7350>Ccalc=3640.03
d=20;
B=12;
D=42;
r=1;
- alegerea asamblărilor cu pană
a) alegerea asamblărilor cu pană pentru roata de curea
d1=13 => b=5
h=5

0 
• ajustaj normal - arbore: N9  
 − 0.030

30
 + 0.0159
- butuc: I9  
 − 0.0150
 + 0.1
• adâncimea - arbore: 3.0  
0 
 + 0.1
- butuc: 2.3  
0 
• raza de racordare = (0.25÷0.16) [mm]
4 * T1 4 * 22513.13
• lc= d = =11.545
1( 5 ) * h * σ astr 13 * 5 *120
l=lc+b=11.545+5=18.642
lSTAS=20>l
b) alegerea asamblărilor cu pană pentru roata dinţată
d5=27 => b=8
h=7

0 
• ajustaj normal - arbore:  
 − 0.036

31
 + 0.0180
- butuc:  
 − 0.0180
• adâncimea - arbore: 4.0
- butuc: 3.3
• raza de racordare = (0.25÷0.16) [mm]
4 * T1 4 * 22513.13
• lc= = =3.97
d 1(5 ) * h * σ astr 27 * 7 *120
l=lc+b=3.97+8=11.97
lSTAS=12>l

Alegerea tipului de rulment pentru arborele II:


FRA,B= V 2 + H 2 ;
Fa=Fa2=602.028 [N];
FRA= (−282) 2 +( −262) 2 =384.92=385 [N];
FRB= (−282) 2 +(−59) 2 =288.105=289 [N];
Fa<FR => se aleg rulmenţi radiali cu bile
Alegerea dimensiunilor rulmentului in funcţie de
capacitatea dinamică de bază:
- sarcina dinamică
P=X·FRA+Y· Fa => P=0.56·385+1.15·602.028=215.6+173.26 =>
P=694.93
X=0.56
Y=1.15
- durabilitatea rulmentului
60 * n II * ∆ h 60 * 672.89 * 4.5 *10 4
L= = =1816.803
10 6 10 6
- capacitatea dinamică de bază
C=P·(L)1/p
p=3
C=694.93·(1816.803)1/3=>C=8479.63
CSTAS=9700>Ccalc=8479.63
d=25;
B=8;
D=47;
r=-;

32
- alegerea asamblărilor cu pană

a) alegerea asamblărilor cu pană pentru roata dinţată


d3=32 => b=10
h=8

0 
• ajustaj normal - arbore:  
 − 0.036
 + 0.0180
- butuc:  
 − 0.0180
 + 0.2
• adâncimea - arbore: 5.0  
0 
 + 0.2
- butuc: 3.3  
0 
• raza de racordare = (0.40÷0.25) [mm]
4 * T2 4 * 86692.1606
• lc= = =11.28
d 3 * h * σ astr 32 * 8 *120
l=lc+b=11.28+10=21.28
lSTAS=22>l

33
34

S-ar putea să vă placă și