Sunteți pe pagina 1din 1

1.

 Mat 3:1 VDC În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul, şi


propovăduia în pustia Iudeii. perm_identity (Compare)
2. Mat 3:2 VDC El zicea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este
aproape.” perm_identity (Compare)
3. Mat 3:6 VDC şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în
rîul Iordan. perm_identity (Compare)
4. Mat 3:11 VDC Cît despre mine, eu vă botez cu apă, spre
pocăinţă; dar Celce vine după mine, este mai puternic decît mine, şi
eu nu sînt vrednic să-i duc încălţămintele. El vă va boteza cu Duhul
Sfînt şi cu foc. perm_identity (Compare)
5. Luk 3:2 VDC şi în zilele marilor preoţi Ana şi Caiafa, -Cuvîntul lui
Dumnezeu a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia în
pustie. perm_identity (Compare)
6. Luk 3:3 VDC Şi Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile
Iordanului, şi propovăduia botezul pocăinţei, pentru iertarea
păcatelor, perm_identity (Compare)
7. Joh 3:23 VDC Ioan boteza şi el în Enon, aproape de Salim,
pentrucă acolo erau multe ape; şi oamenii veneau ca să fie
botezaţi. perm_identity (Compare)
8. Act 10:37 VDC Ştiţi vorba făcută prin toată Iudea, începînd din
Galilea, în urma botezului propovăduit de
Ioan; perm_identity(Compare)
9. Act 13:24 VDC Înainte de venirea Lui, Ioan propovăduise botezul
pocăinţei la tot norodul lui Israel. perm_identity (Compare)
10. Act 13:25 VDC Şi Ioan, cînd era la sfîrşitul însărcinării lui, zicea:
„Cine credeţi că sînt eu? Nu sînt Acela; ci iată că după mine vine
Unul, căruia eu nu sînt vrednic să-i desleg încălţămintea
picioarelor.” perm_identity(Compare)
11. Act 19:3 VDC Dar cu ce botez aţi fost botezaţi?” le-a zis el. Şi ei
au răspuns: „Cu botezul lui Ioan.” perm_identity (Compare)
12. Act 19:4 VDC Atunci Pavel a zis: „Ioan a botezat cu botezul
pocăinţei, şi spunea norodului să creadă în Celce venea după el,
adică în Isus.” perm_identity(Compare)