Sunteți pe pagina 1din 3

Nume, prenume__________________________________

Test de evaluare a cunoștințelor

1. Denumiți corect învelișurile interne ale Pământului din schema de mai jos:

2. Exemplificați factorii endogeni care contribuie la modificarea reliefului terestru


_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________.
3. Încercuiește varianta corectă
- Litosfera reprezintă: 1. Învelișul de aer al Pământului, 2. Învelișul extern solid al Pământului, 3.
Învelișul viu al Pământului;
- Contactele de tip rift se formează atunci când: 1. Placa oceanică se subduce sub placa continentală,
2. Două plăci tectonice se ciocnesc, 3. Două plăci tectonice se îndepărtează;
- Cutremurele submarine provoacă: 1. Gropi abisale, 2. Maree, 3. Tsunami;
4. Precizează cele 2 tipuri de scoarță terestră și caracterizează-
le___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Explică noțiunea de vulcan și specifică părțile componente ale acestuia:

6. Localizați pe harta de contur următoarele obiecte geografiice


Continente Oceane Munți Podișuri Câmpii
1. Anzi, A. Siberiei Centrale, 1. Amazonului,
2. Cordelieri, B. Tibet, 2. Missisipi,
3. Himalaya, C. Marelui Bazin, 3. Marea Câmpie a
4. Carpați, D. Braziliei, Australiei,
5. Atlas, E. Patagoniei, 4. Europei de Est,
6. Marea Cumpănă a Apelor F. Preriilor 5. Siberiei de Vest,
7. Scandinaviei H. Australiei de Vest 6. Precaspică
8. Ural 7. Mozambic
9. Capului