Sunteți pe pagina 1din 14

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE A BANATULUI

„REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI„ DIN TIMIŞOARA


FACULTATEA TEHNOLOGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE
SPECIALIZAREA Aliment - Nutriţie umană
DISCIPLINA: Utilaje și echipamente avansate în industria alimentară

Anul I - Master

Mașini de recoltat și de spălat pentru sfecla de zahăr

Anul universitar 2016-2017


CUPRINS

1.Introduce …………………………………………………………………………………. Pag.2


2.Alcătuirea mașinilor de recoltat sfecla de zahăr………………………………………….. Pag.3
2.1Aparate de recoltare……………………………………………………………............... Pag.3
2.2 Organe de dislocat și extras rădăcini de sfeclă…………………………………………. Pag.4
2.3 Organelor de curățire a rădăcinilor de sfeclă…………………………………………… Pag.5
2.4 Sisteme automate de dirijare pe rând a mașinilor de recoltat sfeclă de zahăr………….. Pag.6
2.5 Tipuri constructive de mașini de recoltat sfeclă………………………………............... Pag.7
3. Alcătuirea mașinii de spălat sfecla de zahăr……………………………………............... Pag.12
Bibliografie

1
1.Introducere

Recoltarea sfeclei de zahăr trebuie să asigure strângerea integrală a rădăcinilor și


frunzelor fără vătămări și corpuri străine. Deși produsul principal îl constituie rădăcinile,
datorită întrebuințării în hrana animalelor frunzele constituie un produs deosebit de util. Din
această cauză calitatea rădăcinilor și a frunzelor nu trebuie să sufere dereglări prin executarea
mecanizată a operațiilor de recoltare.
Decoletarea sfeclei de zahăr trebuie făcută astfel încât să nu rezulte pierderi datorate
rădăcinilor rămase pe colete sau să rămână o parte din frunze și muguri pe rădăcini.
Decoletarea prea sus, când pe rădăcinile de sfeclă de zahăr sunt frunze sau muguri, nu este
economică deoarece frunzele rămase pe rădăcini împiedică procesul normal de industrializare
pentru obținerea zahărului. Astfel, coletele și frunzele conțin puțin zahăr în schimb au un
conținut mare de azot, potasiu și alte elemente care împiedică procesul de cristalizare a
zahărului, trecând o mare cantitate de zahăr în reziduurile ce se obțin la fabricile de zahăr. Pe
de altă parte, în timpul păstrării, frunzele și mugurii rămași pe rădăcini cresc și se dezvoltă
consumând substanțe nutritive de rădăcini.
Procesul tehnologic de recoltare a sfeclei de zahăr cuprinde următoarele operații de
lucru: dislocarea și extragerea (scoaterea)rădăcinilor din sol, tăierea frunzelor și coletelor,
curățirea rădăcinilor de pământ, colectarea separată a rădăcinilor și coletelor cu frunze.
După modul cum se execută în timp operațiile de lucru se deosebesc-tehnologia de
recoltare divizată și tehnologia de recoltare monofazică(integrală).
După ordinea în care se execută operațiile de lucru s folosesc două tehnologii și
anume-tehnologia de recoltare cu decoletarea prealabilă și tehnologia de recoltare cu
decoletare după extragere. În cazul primei tehnologii frunzele și coletele sunt tăiate înainte ca
rădăcinile să fie dislocate din sol iar în cadrul celei de a doua tehnologii această operație se
execută după dislocarea și extragerea rădăcinilor din sol.
În procesul de recoltare mecanizată a sfeclei de zahăr trebuie îndeplinite următoarele
condiții: dislocarea rădăcinilor să se facă într-un procent de peste 98,5%, rădăcinile vătămate
în timpul dislocării să nu depășească 5% din masa recoltată,cantitatea totală de impurități
rămase în masa de rădăcini să fie sub 10% din care frunze și colete tăiate sau netăiate să nu
depășească 1,5%, cantitatea de rădăcini vătămate adânc să nu depășească 2,5%, rădăcinile
decoletate normal să reprezinte 90% din masa recoltată,pierderile de colete să nu depășească
8%.
În funcție de operațiile tehnologice pe care le execută mașinile pentru recoltarea sfeclei de
zahăr se pot clasifica în următoarele grupe:
 mașini de decoletat sfeclă, care efectuează tăierea coletelor cu frunze de pe rădăcinile
de sfeclă, când acestea se găsesc în sol și colectarea frunzelor în remorci sau lăsarea coletelor
cu frunze pe sol
 mașini de recoltat(scos) rădăcini de sfeclă, care efectuează dislocarea și scoaterea
rădăcinilor de sfeclă din sol, curățirea acestora și colectarea lor în remorci
 mașini de dislocat sfecla, numite și dislocatoare de sfeclă, care efectuează numai
operația de dislocare a rădăcinilor de sfeclă din sol, celelalte operații scoaterea(smulgerea)
sfeclei din sol, decoletarea și curățarea rădăcinilor făcându-se manual
 combine de recoltat sfeclă care execută toate operațiile impuse în cadrul recoltării -
decoletarea, dislocarea și scoaterea rădăcinilor din sol, curățirea rădăcinilor și colectarea
separată a rădăcinilor și coletelor cu frunze
 mașini de adunat și încărcat rădăcini de sfeclă, care efectuează ridicarea rădăcinilor,

2
curățirea acestora și încărcarea lor în remorcă, aceste mașini sunt folosite în special în cadrul
tehnologiei de recoltare divizată în trei faze.
2. Alcătuirea mașinilor de recoltat sfecla de zahăr
În alcătuirea mașinilor de recoltat sfeclă pentru zahăr intră atât organe și
subansambluri care se întâlnesc și la alte mașini și utilaje agricole, precum și organe specifice
acestor mașini și anume: aparate pentru tăierea coletelor numite aparate de decoletare, organe
pentru curățirea rădăcinilor, sisteme și mecanisme de dirijare automată pe rând a mașinilor de
recoltat.

2.1 Aparate de decoletare

Aparatele de decoletare pot si montate pe o mașină destinată special acestui scop sau
pot face parte din echipamentul de lucru al combinelor de recoltat sfeclă și sunt alcătuite din
palpatoare, cuțit și suport de prindere.
Palpatorul ar rolul de a urmării înălțimea de dispunere a rădăcinilor de sfeclă pentru a
se putea realiza tăierea coletelor la aceeași distanță față de partea superioară a rădăcinii.
Palpatoarele folosite în construcția aparatelor de decoletare pot fi pasive, realizate sub forma
unor patine și active realizate sub forma unui tambur cu discuri zimțate sau a unor
transportoare cu racleți care primesc mișcare de rotație în timpul lucrului.

Fig.1 Aparate de decoletare


a)palpator pasiv și cuțit pasiv,b) palpator pasiv și cuțit activ,c,d)palpator activ și cuțit
pasiv,e)palpator activ și cuțit activ,1-cuțit,2-palpator,3-rozetă de curățire,4-paletă

Cuțitele folosite în componența aparatelor de dislocare pot fi pasive, fiind formate


dintr-o mană cu tăiș drept sau cu tăiș curbat și active realizate sub forma unor discuri ce
primesc mișcare de rotație, denumite cuțite rotative.
Procesul de lucru realizat de palpator este legat de satisfacerea a două condiții-
palpatorul și coletul trebuie să fie în contact direct în procesul de decoletare (palpatorul nu

3
trebuie să se desprindă de rădăcină),apăsarea palpatorului nu trebuie să depășească rezistența
mecanică a rădăcinii.
2.2 Organe de dislocat și extras rădăcini de sfeclă

În raport cu operațiile de lucru pe care le execută mașinile de recoltat și ordinea în care


le execută, funcțiile acestor organe sunt diferite și anume:dislocarea rădăcinilor(în cazul
dislocatoarelor și al combinelor cu tăierea coletelor după extragerea rădăcinilor), dislocarea,
extragere și transmiterea rădăcinilor la organele de curățire, în cazul celorlalte mașini.

Fig.2 Aparate de dislocat și extras rădăcinile de sfeclă

Organele de dislocat și scos rădăcina de sfeclă constructiv pot fi realizate sub formă de
brăzdare, furci sau discuri.
Organele de dislocat sub formă de brăzdare se folosesc în construcția dislocatoarelor
de sfeclă și a combinelor de recoltat sfeclă cu extragerea prealabilă a rădăcinilor. Aceste
brăzdare lucrează la adâncimea de 18÷25cm. Lama acestor brăzdare este dispusă față de
orizontală sub un unghi α=18÷25cm.
Organele de dislocat și scos sub formă de brăzdare se folosesc la mașinile de recoltat
rădăcini de sfeclă. În acest caz două organe de lucru acționează de o parte și de alta a
rădăcinilor de sfeclă.
Organele de dislocat și scos sub formă de furci se folosesc la unele mașini destinate în
general a lucra în soluri ușoare.

4
Organele de dislocat cu discuri sunt formate din doua discuri și un rotor cu palete.
Cele două discuri formează între ele un unghi α.
Discurile de dislocare pot fi libere, când se rotesc datorită contactului cu solul, sau
unul din discuri poate fi antrenat, soluție folosită frecvent în prezent. Marginile discurilor pot
fi prevăzute cu proeminențe sau pot fi dințate. Viteza periferică a discurilor este de
0,5÷3,5m/s.
Rotoarele cu palete se prevăd cu palete rigide sau cu palete articulate.
Discurile de dislocare intrând în sol, presează asupra straturilor de sol și ca urmare a
efectului de pană creat cât și rotirii discurilor efectuează dislocarea rădăcinilor.

2.3 Organele de curățire a rădăcinilor de sfeclă

Curățirea rădăcinilor de sfeclă în procesul recoltării se face după decoltarea acestora


cât și după dislocarea și scoaterea acestora din sol. După decoletare se efectuează curățirea
capetelor rădăcinilor, înainte ca acesta să fie extrase din sol. După dislocarea rădăcinilor din
sol se efectuează curățirea de particulele de sol.
Pentru curățirea capetelor rădăcinilor dislocate se folosesc rotoare cu palete din
cauciuc, pentru îndepărtarea de pe rădăcini a frunzelor tăiate și a resturilor vegetale.
Organele folosite pentru curățirea rădăcinilor scoase din sol, de resturi vegetale
sunt:transportoare cu vergele, transportoare cu racleți, valțuri de curățire și transportoare
separatoare cu rozete.
Transportoarele cu vergele sau transportoarele cu racleți în timpul prelucrării și
transportorului rădăcinilor și a fracțiunilor de sol și resturi vegetale efectuează și separarea
acestor fracțiuni.

Fig.3 Valțuri de curățire

5
Fig.4 Transportoare-separatoare cu rozete

Valțurile de curățare sunt reprezentate din cilindri metalici pe care sunt montate elicii
cu același sens de înfășurare sau cu sensuri de înfășurare inverse. În ultimul caz, valțurile
realizează și îngustarea circuitului. Deplasând rădăcinile de sfeclă de-a lungul lor valțurile
efectuează desprinderea solului aderent de pe rădăcini.
Valțurile din punct de vedere funcțional sunt de două feluri: valțuri cu acțiune
longitudinală și valțuri cu acțiune tangențială axială.
Transportoarele separatoare cu rozete se folosesc pentru sfărâmarea bulgărilor și
separarea în acest fel a rădăcinilor de bulgări. Aceste transportoare pot avea rozete de forme
diferite care se rotesc în același sens. Prelucrând materialul, ele efectuează destrămarea
acestuia și sfărâmarea parțială sau totală a bulgărilor. Fracțiunile rezultate se separă prin
spațiile rozete. Aceste transportoare separatoare s pot dispune înclinat cu 10÷15̊ sau orizontal.
Viteza periferică a acestora este de 1÷2,5m/s.

2.4 Sisteme automate de dirijare pe rând a mașinilor de recoltat sfeclă de zahăr

În cadrul procesului de recoltare este necesar ca aparatele pentru decoltat cât și


organele pentru dislocat și scos rădăcini să fie dirijate în raport cu poziția individuală a
plantelor pentru cuprinderea lor zona optimă de lucru.
Pentru dirijarea mașinilor de recoltat sfeclă se procedează diferit în funcție de felul
organului și anume prin modificarea poziției barei de tracțiune în cazul agregatelor tractate si
prin modificarea poziției roților de direcție în cazul mașinilor autopropulsate.

6
Fig.5 Schema sistemului de dirijare pe rând a mașinilor tractate
1-rezervor de ulei,2-supapă de siguranță,3-pompă de ulei,4-distribuitorul hidraulic,5-tijă de
legătură,6-cilindru hidraulic,7-cupla de atașare la tractor,8-bara de tracțiune,9-arcuri
elicoidale,10-palpatoare de rând,11-cadrul mașinii

În figura 5 se prezintă schema unei instalații de dirijare automată pe rând a unei mașini
tractate, care realizează urmărirea rândului cu ajutorul palpatoarelor care sesizează dispunerea
rădăcinilor de sfeclă. Palpatoarele sunt montate de cadrul mașinii prin intermediul unor
mecanisme cu paralelogram și se sprijină pe sol prin intermediul tălpilor. Palpatoarele pot
oscila atât în plan vertical adaptându-se la denivelările sulului cât și în plan orizontal în
funcție de traiectoria de dispunere a rădăcinilor de sfeclă pe rând. Cele trei palpatoare sunt
legate între ele prin intermediul unei tije.
În timpul lucrului palpatoarele sesizează denivelările rândului de plante prin
intermediul tijei de legătură deplasează într-un sens sau altul sertarul distribuitorului, uleiul de
la pompă fiind dirijat într-o parte sau alta a pistonului cilindrului hidraulic. Sub acțiunea
pistonului cilindrului hidraulic se realizează modificarea poziției mașinii față de bară,
respectiv a direcției de deplasare a mașinii.

2.5 Tipuri constructive de mașini de recoltat sfeclă

Mașina de dislocat sfeclă MDSP-4 este de tip purtată, lucrează în agregat cu tractorul
de 65CP și execută afânarea stratului de sol și dislocarea rădăcinilor fără scoaterea lor din
pământ. Alcătuirea mașinii este reprezentată în imaginea de mai jos.

7
Fig.6 Mașina de dislocat sfecla
1-organe de lucru,2-roți,3-cadru,4-dispozitiv de cuplare la tractor
Mașina de decoletat sfeclă MDS-3 este de tip tractată și lucrează în agregat cu
tractorul de 65 CP , se utilizează în cadrul tehnologiei de recoltat divizată pentru decoletarea
la o singură trecere a trei rânduri de sfeclă și curățirea rădăcinilor de resturile de frunze.
Coletele și frunzele rezultate sunt încărcate direct într-un mijloc de transport, ce se deplasează
paralel cu agregatul de lucru.

Fig.7 Alcătuirea tehnologică a mașinii MDS-3


1-bară de tracțiune,2-arbore cardanic,3-reductor,4-palpator de rând,5-picior de sprijin,6-roată
de copiere,7-palpator de rădăcini,8-cuțit de decoletare,9-aruncător de colete,10-transportor
longitudinal,11-roți cu pneu,12-rotor scuturător,13-transportor transversal,14-curățitor de
rânduri,15-carcasă,16-roți de sprijin,17-cadrul curățitorului de colete,18-mecanismul roților

Mașina de recoltat sfeclă MRS-3T este de tip tractată și lucrează în agregat cu tractorul
de 65 CP, realizează la o trecere dislocarea și curățirea de pământ a rădăcinilor de pe trei
rânduri, pe care apoi le descarcă în mijlocul de transport ce se deplasează paralel cu agregatul
de recoltat.
Capacitatea de lucru a acestei mașini este de 2,5÷3 ha/sch.

8
Fig.8 Alcătuirea tehnologică a mașinii MRS-3T
1-transmisie cardanică,2-bară de tracțiune,3-picior de sprijin,4-paralelogram deformabil,5-
palpatori de rând,6-cilindru hidraulic,7-roți de sprijin,8-organe de dislocare-extragere,9-
aruncător de rădăcini,10-transportor cu rozete,11-jgheab,12-transportor vertical,13-valțuri de
curățire,14-buncăr,15-transportor pentru descărcare

Fig.9 Alcătuirea tehnologică a mașinii de decoletat sfeclă BM-6


1-palpator de rădăcini,2-cuțit de decoletare,3-transportoare longitudinale,4-aruncător
rotativ,5-transportor-elevator transversal,6-rotor cu palete pentru curățirea rădăcinilor,7-
mijloc de transport

9
Fig.10 Alcătuirea tehnologică a mașinii KS-6
1-discuri de dislocare și extragere a rădăcinilor,2-aruncător cu palete,3-valțuri melcate de
curățire a rădăcinilor,4-ax cu rozete pentru curățirea rădăcinilor,5-elevator de rădăcini,6-
buncăr de rădăcini,7-bandă transportoare,8-transportor de descărcare,9-transportor-zdrobitor
de bulgări,10-mijloc de transport

Fig.11 Alcătuirea tehnologică a unei combine de recoltat sfeclă cu decoletare după


extragere
1-palpator de rând,2-roți de copiere,3-ridicător de frunze,4-dispozitiv de extragere din
sol a rădăcinilor,5-organe de dislocare,6-curățitor rădăcini de pământ cu valțuri,7-transport
transversal de rădăcini,8-elevator de colete,9-cuțite disc pentru decoletat,10-uniformizator de
colete,11-elevator de rădăcini,12-aruncător de colete,13-mijloc de transport pentru
rădăcini,14-mijloc de transport pentru colete și frunze

Mașina de decoletat BM-6 este o mașină semitractată și lucrează în agregat cu


tractorul de 65 CP și este acționată de la priza de putere a acestuia. Realizează la o trecere a
șase rânduri de plante, recuperarea și descărcarea într-un mijloc de transport a coletelor și
frunzelor precum și curățirea rădăcinilor decoletate de restul de frunze netăiate. Realizează o
capacitate de lucru care este de 5÷6 ha/sch.
Mașina de recoltat sfeclă KS-6 este autopropulsată, efectuează dislocarea și scoaterea
rădăcinilor din sol de pe șase rânduri la o trecere, separarea acestora de impurități și

10
descărcarea lor într-un mijloc de transport ce se deplasează paralel. Realizează o capacitate de
lucru de 5÷6 ha/sch.
Combina de recoltat este de tip tractată și execută decoletarea după extragerea sfeclei
din sol.
Dispozitivul de extragere a plantelor din sol este format dint-un lanț continuu cu
mișcare uniformă, dispus pe direcția de deplasare a mașinii, înclinat față de orizontală sub un
unghi de 15÷30̊. Pe lanț sunt montate cleme de prindere a frunzelor.

11
3. Alcătuirea mașinii de spălat sfecla de zahăr
Mașina de spălat sfecla este alcătuită din trei componente:
 îndepărtarea pământului se realizează în primul compartiment
 îndepărtarea pietrelor se realizează în cel de-al doilea compartiment
 iar în ultimul compartiment se realizează îndepărtarea nisipului și a
codițelor de sfeclă
Primul compartiment este prevăzut cu un fund din tablă perforată sub care este montat
u colector tronconic din tablă. La partea inferioară se găsește o clapetă care ajută la
îndepărtarea impurităților. Această clapetă poate fi acționată cu ajutorul instalației
pneumatice.
Compartimentul al doilea este despărțit de primul compartiment printr-un perete de
tablă. Fundul acestui compartiment este alcătuit din două grătare care se pot roti în jurul unor
axe perpendiculare pe axul mașinii. Acționarea grătarelor se realizează prin mecanismul cu
manetă. Sub grătare se găsește un colector din tablă care ajută la îndepărtarea pietrei separate
din sfeclă, prin intermediul clapetei, acționată de dispozitivul pneumatic. Procesul de spălare
pentru acest compartiment este îmbunătățit de agitarea apei cu ajutorul rotorului care
provoacă un curent turbionar ascendent de apă.
Cel de-al treilea compartiment este despărțit de al doilea compartiment printr-un perete
de tablă. Acest compartiment are o construcție similară cu primul compartiment.
Mașina de spălat sfecla de zahăr mai are în componența ei un ax pentru deplasarea
sfeclei dintr-un compartiment în altul , și un preaplin pentru controlul nivelului apei.

Fig. 12 Mașina de spălat sfecla de zahăr

12
Bibliografie

1.Cornelia,T.,2000, Mașini agricole de recoltat, Editura Marineasca, Timișoara


2.Gheorghe,G.,1967, Mașini pentru recoltarea sfeclei de zahăr,Editura Agro-Silvică,
București
3.Teodor, T.,2003, Operații, aparate și utilaje în industria alimentară, Editura Ioan Trașcă,
Timișoara.

13

S-ar putea să vă placă și